Posts Tagged ‘ Wisconsin

Om problem med råttlort i kaffet

I högen av tidningsklipp som samlats genom åren hittade jag denna originella historia från någon dagstidning på 70-talet. Oklart om den är autentisk eller ej.

Den utspelar sig i USA vid förra sekelskiftet. Två tyskar drev en kaffebutik Milwaukee, Wisconsin och allt var frid och gamman tills de råkade i klorna på en mindre nogräknad helamerikansk grossistfirma i Chicago. Den mest skriv- och språkkunnige av de båda tyskarna plitade då ihop följande klagobrev till leverantören.

!!Gentlemenns!

Der letzt schippment off koffee we got from you was mit ratt schidt gemixt. Der koffee may be enuff gut but der ratt durts schpoils der hole trade. It takes so much time to pick der ratt schidt out from der koffee.

We did not see de ratt durts in der samples your sellsman schowt us. We order der klean koffee und you schippt durts mixt mitt der koffee. It wos a mistake, yes?

Is it de same price for der klean koffee as for der ratt durts? We like you better to schipp us der koffee in onn sack undt der ratt schidt in ann odder sack. Den we can mix it to soot der customer.

Plese rite iff we schould schipp back der schidt und keep der koffee or keep der schidt und schipp back der koffee or schipp back der hele schitten works.

We want no rote in dis matter more but we do not like dis dam ratt schidt business.

Mit much respekt

Vilken verkan det temperamentsfulla affärsbrevet hade på Chicago-firman förmäler tyvärr inte historien.

 

Twingly BlogRank