Behövs Antroposofiska sällskapet?

Antroposofiska sällskapet syns inte. Var finns det? På detta brukar man svara att Antroposofiska sällskapet är vi alla. Sällskapet är du och jag. Och sällskapets själva syfte är att åstadkomma att människor möts i antroposofins namn. Men detta klargör knappast identiteten – åtminstone utifrån sett – utan bekräftar snarare Antroposofiska sällskapets anonyma framtoning.

Vad står sällskapet för, vad vill det, vad är visionen? Hur önskar det bli uppfattat av omvärlden?

Styrelsen för Antroposofiska sällskapet i landet ger inga klara signaler härvidlag. Den vidmakthåller status quo och gör vad den alltid har gjort – håller ett årsmöte, ett vintermöte och bjuder in en eller ett par föredragshållare per år. Utöver detta märks den väldigt lite. Orföranden och generalsekreteraren reser och träffar folk, men tar i övrigt inga initiativ som märks utåt. Inget påtagligt händer i sällskapet som skiljer det ena året från det andra.

För en rörelse som sägs vara ”förtrupper till förtrupperna” med storslagna uppgifter i världsutvecklingen känns detta onekligen lite tunt. Man kunde ju tycka att åtminstone en allmänt formulerad vision kunde vara på sin plats. Kanske till och med en intention. Hur ska sällskapet annars kunna bli räknat med? Eller ens synas?

För om Antroposofiska sällskapet inte vill något – utöver det självklara i att medlemmarna träffas – vari ligger då dess existensberättigande? Varför ska man vara medlem i en förening där ingenting händer? Antroposofin är framtidsinriktad – men skall vägen mot framtiden tillryggaläggas stillastående? Bristen på uppgifter, visioner och viljeinriktning skapar ett själsklimat av lätt uppgivenhet som knappast kan göra ett medlemskap intressant.

Tydliga intentioner och ett inspirerande ledarskap skulle synliggöra Antroposofiska sällskapet och engagera medlemmarna i en gemensam vilja att medverka i en utvecklingsprocess där antroposofin kan konkretiseras i vårt samhälle. Förmågor saknas inte – tvärtom – men utan tydligt ledarskap saknas det nödvändiga engagemanget

Den antroposofiska rörelsens praktiska verksamheter inom vård, skola och omsorg spelar en roll i samhället. Det är idéburna sammanhang som engagerar många människor. De syns och respekteras. Men Antroposofiska sällskapet söker fortfarande sin identitet och egenart – både internt och externt. Det har ännu inte lyckats uppnå en identitet och funktion utanför den av en esoterisk klubb. I praktiken oåtkomlig för utomstående.

Är detta verkligen vad man önskar? Vad är Antroposofiska sällskapets idé och vilken roll vill man att det ska spela i samhället?

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Kristina Årling
  • mars 9th, 2010

  L’Art pour l’art? 😉

 1. mars 20th, 2022
  Trackback from : bergara 300 prc
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 24th, 2022
  Trackback from : slot999
 4. mars 26th, 2022
 5. april 4th, 2022
  Trackback from : soi kèo birmingham city
 6. april 4th, 2022
  Trackback from : Boat Detailing Englewood
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : devops advisory services
 8. april 13th, 2022
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : condominios todos santos
 10. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 11. april 26th, 2022
  Trackback from : jetsadabet
 12. april 27th, 2022
  Trackback from : paypound
 13. maj 3rd, 2022
 14. maj 14th, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 15. maj 17th, 2022
 16. maj 24th, 2022
  Trackback from : perpetuals futures
 17. maj 24th, 2022
  Trackback from : 툰코
 18. maj 26th, 2022
  Trackback from : sports massage near me
 19. maj 27th, 2022
 20. maj 30th, 2022
  Trackback from : read this article
 21. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 22. juni 5th, 2022
 23. juni 6th, 2022
 24. juni 14th, 2022
  Trackback from : Tax Planning
 25. juni 27th, 2022
  Trackback from : công thức đánh baccarat
 26. juli 4th, 2022
 27. juli 20th, 2022
 28. juli 21st, 2022
  Trackback from : Mossberg Shotguns
 29. juli 24th, 2022
  Trackback from : dumps shop legit
 30. juli 31st, 2022
  Trackback from : Bhool Bhulaiyaa 2 Full Movie
 31. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : fake rolex explorer for sale
 32. augusti 4th, 2022
  Trackback from : hindi movie online
 33. augusti 7th, 2022
 34. augusti 11th, 2022
  Trackback from : ruby on rails services