Har antroposoferna förstått antroposofin?

♦ ♦ ♦ Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Det var han som formulerade uppgifterna. Det var han som formulerade uppgifterna. Efter hand förklingar hans impuls utan att vi egentligen summerat vad den kommit att innebära. Utan gemensamma rådslag om framtida riktlinjer. För är det inte så han skulle ha gjort?

Arne inbjöd oss alltid att vara delaktiga. Istället lunkar det bara på som om inget hänt. Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Kanske är det just detta fantasilösa business as usual som utgör själva markören för paradigmskiftet. Troligtvis behöver vi tid att rätt värdera.

Sedan länge är vi inne i ett krasst samhällsklimat där vår strävan rådbråkas i en normaliseringsprocess som hotar att beröva oss det vi kom hit för: inspirationen, idealismen, offerviljan. Mitt i allt det vanliga kan det slå en att vi faktiskt hade förmånen att få vara i paradiset en stund. Idag är vi upphunna av de grå männen.

Men en epoks höjdpunkt måste med nödvändighet följas av en nedgång. Och även här finns uppgifter. Bakvattnet behövs också, det ger perspektiv. Att normaliseringen resulterat i konventionella revirstrider och småaktigt manövrerande är en oundviklig följd av vår brist på format. Men detta är också karma.

Man kunde önska att rörelsen igen skulle få en kraftfull och karismatisk person att inspirera oss. Men många avvisar denna önskedröm. ”I vår tid”, säger de som har läst sin Steiner, ”ska man inte ha den gamla sortens ledare. Uppgiften för framtiden är ett ledarskap på kollegial nivå”. Med framtid menar man egentligen nu. Men det är svårt att se att vi idag plötsligen skulle vara mogna att i en sorts masskollegium leda antroposofin in i framtiden. Steiners utsaga om framtidens ledare måste rimligtvis tolkas mer principiellt och då avse mer utvecklade människor.

Dessutom var Arne långt ifrån en traditionell ledartyp. Genom att definiera påtagliga ideal vi kände igen fick han oss att dra åt samma håll. Känna att vi alla deltog. Ingen av oss kommer i närheten av den förmågan idag. Landskapet är ett helt annat. Stigarna är upptrampade, den kreativa atmosfären ersatt av alltmer fastställda rutiner.

Men kanske har vi större problem. Vi har till exempel ännu inte lyckats formulera antroposofins egenart, vilket gör den obegriplig för offentligheten. Man kan inte uppfatta själva idén antroposofi som tankefigur. Därför är den i praktiken non existent, man ser bara en gruppering med ett namn man inte förstår innebörden av.

Man kan undra varför vi under alla dessa år inte prioriterat frågan. En obekväm teori är att vi själva inte förstått de väsentliga dragen i antroposofin. Förstår man inte kan man heller inte förklara för andra. Tanken är inte så orimlig som den verkar. Antroposofins massiva mångfald och brist på sammanfattningar gör den svåröverskådlig.

Det råder delade meningar om vad antroposofi är därför att vi inbördes ännu inte enats om antroposofins identitet. En del menar att antroposofi är en skolningsväg, andra att det är en vetenskap, ytterligare några att det är en världsåskådning. Arne t ex föreslog `livskonst’. Dessutom finns en utbredd föreställning bland antroposofer som avvisar en enhetlig beskrivning av antroposofi. Man menar att otydligheten är bra eftersom den visar på bredden och ger var och en frihet att själva avgöra hur antroposofin skall förklaras. En ”sanktionerad” beskrivning av egenarten skulle beröva oss möjligheten till egna formuleringar.

En sådan hållning gör inte antroposofin precis lättillgänglig. Av den som trots allt intresserar sig krävs en avsevärd ansträngning att ”komma åt” antroposofin. Till bilden hör ointresset i ledande kretsar för medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet. Den förhållandevis låga tillströmningen av medlemmar är inget som föranleder analys. Inga självkritiska samtal om tänkbara orsaker, än mindre förslag till åtgärder.

Medlemsantalet är en icke-fråga. Man anser det otillbörligt att ingripa i människors fria val genom att på något sätt göra vägen in i våra sammanhang enklare. Det betonas att medlemskap i Antroposofiska Sällskapet är en privat angelägenhet. Från ledande håll ser man ingen anledning att underlätta den processen. Orsaken kan man fundera mycket över.

Antroposofins offentliga framtoning är motsägelsefylld. Å ena sidan står man stadigt ute i samhället med sina praktiska verksamheter i kontakt med allmänhet och myndigheter. Å andra sidan odlar man en esoterisk idealbildning som gör den antroposofiska tankevärlden svårtillgänglig – för att inte säga avvisande. Detta är fortfarande en känslig materia som ännu inte anses mogen att diskutera i den konsensuskultur som så starkt präglar vårt antroposofiska samtalsklimat.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

 2. I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

 3. I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

 1. mars 23rd, 2023
  Trackback from : great media tour
 2. mars 23rd, 2023
  Trackback from : arch dedicated server
 3. mars 23rd, 2023
  Trackback from : deposit joker123
 4. mars 23rd, 2023
  Trackback from : sweet bonanza
 5. mars 23rd, 2023
 6. mars 23rd, 2023
  Trackback from : judi slot lapak pusat
 7. mars 23rd, 2023
  Trackback from : Marketplace
 8. mars 23rd, 2023
  Trackback from : bca slot
 9. mars 24th, 2023
  Trackback from : nyc asian escorts
 10. mars 24th, 2023
  Trackback from : creating a dedicated server
 11. mars 24th, 2023
  Trackback from : v buck generator
 12. mars 24th, 2023
  Trackback from : aplikasi joker123
 13. mars 24th, 2023
  Trackback from : sbobet888
 14. mars 24th, 2023
  Trackback from : guns for sale
 15. mars 24th, 2023
 16. mars 24th, 2023
  Trackback from : slot microgaming
 17. mars 24th, 2023
  Trackback from : Isaias
 18. mars 24th, 2023
 19. mars 25th, 2023
  Trackback from : stolicaubezpieczen.pl
 20. mars 25th, 2023
  Trackback from : 먹튀다자바
 21. mars 25th, 2023
  Trackback from : 747 bet
 22. mars 25th, 2023
  Trackback from : https://cutt.ly/PHvcC43
 23. mars 25th, 2023
  Trackback from : mvp138
 24. mars 25th, 2023
  Trackback from : ฮัก99สล็อต
 25. mars 26th, 2023
 26. mars 26th, 2023
  Trackback from : knock off burberry clothes
 27. mars 26th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly/3LjUJhr
 28. mars 26th, 2023
  Trackback from : 6.5 Grendel brass
 29. mars 26th, 2023
  Trackback from : login olympus slot
 30. mars 26th, 2023
  Trackback from : elephantjournal.com
 31. mars 26th, 2023
 32. mars 26th, 2023
  Trackback from : srisaket.Nfe.Go.th
 33. mars 26th, 2023
  Trackback from : see more
 34. mars 26th, 2023
  Trackback from : shui bedroom
 35. mars 26th, 2023
 36. mars 26th, 2023
  Trackback from : liga788
 37. mars 26th, 2023
  Trackback from : Anyflip.com
 38. mars 27th, 2023
  Trackback from : joker123a.net
 39. mars 27th, 2023
 40. mars 27th, 2023
  Trackback from : หวยไลค์
 41. mars 27th, 2023
  Trackback from : ruayplaygame
 42. mars 27th, 2023
  Trackback from : ecunderen
 43. mars 27th, 2023
  Trackback from : gamebetxo
 44. mars 27th, 2023
  Trackback from : lottotechnique.com
 45. mars 27th, 2023
 46. mars 27th, 2023
  Trackback from : please click the next page
 47. mars 27th, 2023