Har antroposoferna förstått antroposofin?

♦ ♦ ♦ Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Det var han som formulerade uppgifterna. Det var han som formulerade uppgifterna. Efter hand förklingar hans impuls utan att vi egentligen summerat vad den kommit att innebära. Utan gemensamma rådslag om framtida riktlinjer. För är det inte så han skulle ha gjort?

Arne inbjöd oss alltid att vara delaktiga. Istället lunkar det bara på som om inget hänt. Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Kanske är det just detta fantasilösa business as usual som utgör själva markören för paradigmskiftet. Troligtvis behöver vi tid att rätt värdera.

Sedan länge är vi inne i ett krasst samhällsklimat där vår strävan rådbråkas i en normaliseringsprocess som hotar att beröva oss det vi kom hit för: inspirationen, idealismen, offerviljan. Mitt i allt det vanliga kan det slå en att vi faktiskt hade förmånen att få vara i paradiset en stund. Idag är vi upphunna av de grå männen.

Men en epoks höjdpunkt måste med nödvändighet följas av en nedgång. Och även här finns uppgifter. Bakvattnet behövs också, det ger perspektiv. Att normaliseringen resulterat i konventionella revirstrider och småaktigt manövrerande är en oundviklig följd av vår brist på format. Men detta är också karma.

Man kunde önska att rörelsen igen skulle få en kraftfull och karismatisk person att inspirera oss. Men många avvisar denna önskedröm. ”I vår tid”, säger de som har läst sin Steiner, ”ska man inte ha den gamla sortens ledare. Uppgiften för framtiden är ett ledarskap på kollegial nivå”. Med framtid menar man egentligen nu. Men det är svårt att se att vi idag plötsligen skulle vara mogna att i en sorts masskollegium leda antroposofin in i framtiden. Steiners utsaga om framtidens ledare måste rimligtvis tolkas mer principiellt och då avse mer utvecklade människor.

Dessutom var Arne långt ifrån en traditionell ledartyp. Genom att definiera påtagliga ideal vi kände igen fick han oss att dra åt samma håll. Känna att vi alla deltog. Ingen av oss kommer i närheten av den förmågan idag. Landskapet är ett helt annat. Stigarna är upptrampade, den kreativa atmosfären ersatt av alltmer fastställda rutiner.

Men kanske har vi större problem. Vi har till exempel ännu inte lyckats formulera antroposofins egenart, vilket gör den obegriplig för offentligheten. Man kan inte uppfatta själva idén antroposofi som tankefigur. Därför är den i praktiken non existent, man ser bara en gruppering med ett namn man inte förstår innebörden av.

Man kan undra varför vi under alla dessa år inte prioriterat frågan. En obekväm teori är att vi själva inte förstått de väsentliga dragen i antroposofin. Förstår man inte kan man heller inte förklara för andra. Tanken är inte så orimlig som den verkar. Antroposofins massiva mångfald och brist på sammanfattningar gör den svåröverskådlig.

Det råder delade meningar om vad antroposofi är därför att vi inbördes ännu inte enats om antroposofins identitet. En del menar att antroposofi är en skolningsväg, andra att det är en vetenskap, ytterligare några att det är en världsåskådning. Arne t ex föreslog `livskonst’. Dessutom finns en utbredd föreställning bland antroposofer som avvisar en enhetlig beskrivning av antroposofi. Man menar att otydligheten är bra eftersom den visar på bredden och ger var och en frihet att själva avgöra hur antroposofin skall förklaras. En ”sanktionerad” beskrivning av egenarten skulle beröva oss möjligheten till egna formuleringar.

En sådan hållning gör inte antroposofin precis lättillgänglig. Av den som trots allt intresserar sig krävs en avsevärd ansträngning att ”komma åt” antroposofin. Till bilden hör ointresset i ledande kretsar för medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet. Den förhållandevis låga tillströmningen av medlemmar är inget som föranleder analys. Inga självkritiska samtal om tänkbara orsaker, än mindre förslag till åtgärder.

Medlemsantalet är en icke-fråga. Man anser det otillbörligt att ingripa i människors fria val genom att på något sätt göra vägen in i våra sammanhang enklare. Det betonas att medlemskap i Antroposofiska Sällskapet är en privat angelägenhet. Från ledande håll ser man ingen anledning att underlätta den processen. Orsaken kan man fundera mycket över.

Antroposofins offentliga framtoning är motsägelsefylld. Å ena sidan står man stadigt ute i samhället med sina praktiska verksamheter i kontakt med allmänhet och myndigheter. Å andra sidan odlar man en esoterisk idealbildning som gör den antroposofiska tankevärlden svårtillgänglig – för att inte säga avvisande. Detta är fortfarande en känslig materia som ännu inte anses mogen att diskutera i den konsensuskultur som så starkt präglar vårt antroposofiska samtalsklimat.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

 1. februari 5th, 2023
 2. februari 5th, 2023
  Trackback from : exipure ingredients
 3. februari 5th, 2023
  Trackback from : ufabet เว็บตรง
 4. februari 5th, 2023
 5. februari 5th, 2023
  Trackback from : sirp manken 1000 dolar
 6. februari 5th, 2023
  Trackback from : exipure review
 7. februari 5th, 2023
  Trackback from : cosmetic dentistry
 8. februari 5th, 2023
  Trackback from : loft conversions chiswick
 9. februari 5th, 2023
 10. februari 5th, 2023
 11. februari 6th, 2023
  Trackback from : MNN Portable Monitor 15
 12. februari 6th, 2023
  Trackback from : read this post here
 13. februari 6th, 2023
  Trackback from : sia elektronik bewertungen
 14. februari 6th, 2023
  Trackback from : site link
 15. februari 6th, 2023
 16. februari 6th, 2023
 17. februari 6th, 2023
 18. februari 6th, 2023
  Trackback from : Prawoiubezpieczenia.pl
 19. februari 6th, 2023
  Trackback from : venta carro de segunda
 20. februari 6th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly/3yETO8t
 21. februari 6th, 2023
 22. februari 7th, 2023
  Trackback from : web 3d printing
 23. februari 7th, 2023
  Trackback from : burberry toddler boy clothes
 24. februari 7th, 2023
  Trackback from : how to find crypto Jobs
 25. februari 7th, 2023
 26. februari 7th, 2023
  Trackback from : click this
 27. februari 7th, 2023
 28. februari 8th, 2023
 29. februari 8th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly/3PlL1hR
 30. februari 9th, 2023
 31. februari 10th, 2023
 32. februari 10th, 2023
  Trackback from : Lumina Luxe Face Cream
 33. februari 10th, 2023
  Trackback from : xxx porn
 34. februari 10th, 2023
 35. februari 10th, 2023
 36. februari 10th, 2023
  Trackback from : tramadol
 37. februari 10th, 2023
  Trackback from : revain reviews platform
 38. februari 10th, 2023
  Trackback from : gacor24
 39. februari 11th, 2023
 40. februari 11th, 2023
  Trackback from : dental professionals
 41. februari 11th, 2023
  Trackback from : joker123 motobola
 42. februari 11th, 2023
 43. februari 12th, 2023
  Trackback from : Mens Sex Toys
 44. februari 12th, 2023
 45. februari 12th, 2023
 46. februari 12th, 2023
  Trackback from : best-forex-companies.com
 47. februari 12th, 2023
 48. februari 12th, 2023
  Trackback from : det
 49. februari 12th, 2023
  Trackback from : Heng99