Har antroposoferna förstått antroposofin?

♦ ♦ ♦ Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Det var han som formulerade uppgifterna. Det var han som formulerade uppgifterna. Efter hand förklingar hans impuls utan att vi egentligen summerat vad den kommit att innebära. Utan gemensamma rådslag om framtida riktlinjer. För är det inte så han skulle ha gjort?

Arne inbjöd oss alltid att vara delaktiga. Istället lunkar det bara på som om inget hänt. Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Kanske är det just detta fantasilösa business as usual som utgör själva markören för paradigmskiftet. Troligtvis behöver vi tid att rätt värdera.

Sedan länge är vi inne i ett krasst samhällsklimat där vår strävan rådbråkas i en normaliseringsprocess som hotar att beröva oss det vi kom hit för: inspirationen, idealismen, offerviljan. Mitt i allt det vanliga kan det slå en att vi faktiskt hade förmånen att få vara i paradiset en stund. Idag är vi upphunna av de grå männen.

Men en epoks höjdpunkt måste med nödvändighet följas av en nedgång. Och även här finns uppgifter. Bakvattnet behövs också, det ger perspektiv. Att normaliseringen resulterat i konventionella revirstrider och småaktigt manövrerande är en oundviklig följd av vår brist på format. Men detta är också karma.

Man kunde önska att rörelsen igen skulle få en kraftfull och karismatisk person att inspirera oss. Men många avvisar denna önskedröm. ”I vår tid”, säger de som har läst sin Steiner, ”ska man inte ha den gamla sortens ledare. Uppgiften för framtiden är ett ledarskap på kollegial nivå”. Med framtid menar man egentligen nu. Men det är svårt att se att vi idag plötsligen skulle vara mogna att i en sorts masskollegium leda antroposofin in i framtiden. Steiners utsaga om framtidens ledare måste rimligtvis tolkas mer principiellt och då avse mer utvecklade människor.

Dessutom var Arne långt ifrån en traditionell ledartyp. Genom att definiera påtagliga ideal vi kände igen fick han oss att dra åt samma håll. Känna att vi alla deltog. Ingen av oss kommer i närheten av den förmågan idag. Landskapet är ett helt annat. Stigarna är upptrampade, den kreativa atmosfären ersatt av alltmer fastställda rutiner.

Men kanske har vi större problem. Vi har till exempel ännu inte lyckats formulera antroposofins egenart, vilket gör den obegriplig för offentligheten. Man kan inte uppfatta själva idén antroposofi som tankefigur. Därför är den i praktiken non existent, man ser bara en gruppering med ett namn man inte förstår innebörden av.

Man kan undra varför vi under alla dessa år inte prioriterat frågan. En obekväm teori är att vi själva inte förstått de väsentliga dragen i antroposofin. Förstår man inte kan man heller inte förklara för andra. Tanken är inte så orimlig som den verkar. Antroposofins massiva mångfald och brist på sammanfattningar gör den svåröverskådlig.

Det råder delade meningar om vad antroposofi är därför att vi inbördes ännu inte enats om antroposofins identitet. En del menar att antroposofi är en skolningsväg, andra att det är en vetenskap, ytterligare några att det är en världsåskådning. Arne t ex föreslog `livskonst’. Dessutom finns en utbredd föreställning bland antroposofer som avvisar en enhetlig beskrivning av antroposofi. Man menar att otydligheten är bra eftersom den visar på bredden och ger var och en frihet att själva avgöra hur antroposofin skall förklaras. En ”sanktionerad” beskrivning av egenarten skulle beröva oss möjligheten till egna formuleringar.

En sådan hållning gör inte antroposofin precis lättillgänglig. Av den som trots allt intresserar sig krävs en avsevärd ansträngning att ”komma åt” antroposofin. Till bilden hör ointresset i ledande kretsar för medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet. Den förhållandevis låga tillströmningen av medlemmar är inget som föranleder analys. Inga självkritiska samtal om tänkbara orsaker, än mindre förslag till åtgärder.

Medlemsantalet är en icke-fråga. Man anser det otillbörligt att ingripa i människors fria val genom att på något sätt göra vägen in i våra sammanhang enklare. Det betonas att medlemskap i Antroposofiska Sällskapet är en privat angelägenhet. Från ledande håll ser man ingen anledning att underlätta den processen. Orsaken kan man fundera mycket över.

Antroposofins offentliga framtoning är motsägelsefylld. Å ena sidan står man stadigt ute i samhället med sina praktiska verksamheter i kontakt med allmänhet och myndigheter. Å andra sidan odlar man en esoterisk idealbildning som gör den antroposofiska tankevärlden svårtillgänglig – för att inte säga avvisande. Detta är fortfarande en känslig materia som ännu inte anses mogen att diskutera i den konsensuskultur som så starkt präglar vårt antroposofiska samtalsklimat.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. januari 22nd, 2023
  Trackback from : tax services
 2. januari 22nd, 2023
 3. januari 23rd, 2023
  Trackback from : van cầu hơi nóng
 4. januari 23rd, 2023
  Trackback from : best replica hermes belt
 5. januari 23rd, 2023
  Trackback from : desi chatonline
 6. januari 23rd, 2023
  Trackback from : naked ladies
 7. januari 23rd, 2023
  Trackback from : sss
 8. januari 23rd, 2023
  Trackback from : visit
 9. januari 23rd, 2023
  Trackback from : Digital Marketing
 10. januari 24th, 2023
 11. januari 24th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly/3FSDTVJ
 12. januari 24th, 2023
 13. januari 24th, 2023
  Trackback from : leci123.com
 14. januari 24th, 2023
  Trackback from : hot sex show
 15. januari 25th, 2023
  Trackback from : ceria777
 16. januari 25th, 2023
 17. januari 25th, 2023
 18. januari 25th, 2023
  Trackback from : ฝาก10รับ100
 19. januari 25th, 2023
  Trackback from : slotxz
 20. januari 25th, 2023
 21. januari 26th, 2023
  Trackback from : onbet
 22. januari 26th, 2023
  Trackback from : login-joker123.org
 23. januari 26th, 2023
  Trackback from : https://onlineradiobox.ru
 24. januari 26th, 2023
  Trackback from : 1theoretically
 25. januari 26th, 2023
 26. januari 26th, 2023
  Trackback from : DRUMS
 27. januari 26th, 2023
 28. januari 26th, 2023
  Trackback from : comment-67454
 29. januari 26th, 2023
  Trackback from : 6.5×52 carcano ammo
 30. januari 26th, 2023
  Trackback from : IPhone Repair
 31. januari 27th, 2023
  Trackback from : Ubezpieczenialekarskie.pl
 32. januari 27th, 2023
  Trackback from : comment-68378
 33. januari 27th, 2023
 34. januari 27th, 2023
  Trackback from : แทงหวย24
 35. januari 27th, 2023
  Trackback from : ubezpieczeniagdansk.com.pl
 36. januari 27th, 2023
 37. januari 27th, 2023
 38. januari 27th, 2023
 39. januari 27th, 2023
 40. januari 27th, 2023
  Trackback from : glowackiubezpieczenia.pl
 41. januari 27th, 2023
  Trackback from : replica shoes designer
 42. januari 28th, 2023
 43. januari 28th, 2023
  Trackback from : buy viagra
 44. januari 28th, 2023
  Trackback from : porn 12old
 45. januari 28th, 2023
 46. januari 28th, 2023
 47. januari 28th, 2023
  Trackback from : ”chaînes IPTV”
 48. januari 28th, 2023
  Trackback from : explanation
 49. januari 28th, 2023
 50. januari 28th, 2023
  Trackback from : dentist