Har antroposoferna förstått antroposofin?

♦ ♦ ♦ Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Det var han som formulerade uppgifterna. Det var han som formulerade uppgifterna. Efter hand förklingar hans impuls utan att vi egentligen summerat vad den kommit att innebära. Utan gemensamma rådslag om framtida riktlinjer. För är det inte så han skulle ha gjort?

Arne inbjöd oss alltid att vara delaktiga. Istället lunkar det bara på som om inget hänt. Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Kanske är det just detta fantasilösa business as usual som utgör själva markören för paradigmskiftet. Troligtvis behöver vi tid att rätt värdera.

Sedan länge är vi inne i ett krasst samhällsklimat där vår strävan rådbråkas i en normaliseringsprocess som hotar att beröva oss det vi kom hit för: inspirationen, idealismen, offerviljan. Mitt i allt det vanliga kan det slå en att vi faktiskt hade förmånen att få vara i paradiset en stund. Idag är vi upphunna av de grå männen.

Men en epoks höjdpunkt måste med nödvändighet följas av en nedgång. Och även här finns uppgifter. Bakvattnet behövs också, det ger perspektiv. Att normaliseringen resulterat i konventionella revirstrider och småaktigt manövrerande är en oundviklig följd av vår brist på format. Men detta är också karma.

Man kunde önska att rörelsen igen skulle få en kraftfull och karismatisk person att inspirera oss. Men många avvisar denna önskedröm. ”I vår tid”, säger de som har läst sin Steiner, ”ska man inte ha den gamla sortens ledare. Uppgiften för framtiden är ett ledarskap på kollegial nivå”. Med framtid menar man egentligen nu. Men det är svårt att se att vi idag plötsligen skulle vara mogna att i en sorts masskollegium leda antroposofin in i framtiden. Steiners utsaga om framtidens ledare måste rimligtvis tolkas mer principiellt och då avse mer utvecklade människor.

Dessutom var Arne långt ifrån en traditionell ledartyp. Genom att definiera påtagliga ideal vi kände igen fick han oss att dra åt samma håll. Känna att vi alla deltog. Ingen av oss kommer i närheten av den förmågan idag. Landskapet är ett helt annat. Stigarna är upptrampade, den kreativa atmosfären ersatt av alltmer fastställda rutiner.

Men kanske har vi större problem. Vi har till exempel ännu inte lyckats formulera antroposofins egenart, vilket gör den obegriplig för offentligheten. Man kan inte uppfatta själva idén antroposofi som tankefigur. Därför är den i praktiken non existent, man ser bara en gruppering med ett namn man inte förstår innebörden av.

Man kan undra varför vi under alla dessa år inte prioriterat frågan. En obekväm teori är att vi själva inte förstått de väsentliga dragen i antroposofin. Förstår man inte kan man heller inte förklara för andra. Tanken är inte så orimlig som den verkar. Antroposofins massiva mångfald och brist på sammanfattningar gör den svåröverskådlig.

Det råder delade meningar om vad antroposofi är därför att vi inbördes ännu inte enats om antroposofins identitet. En del menar att antroposofi är en skolningsväg, andra att det är en vetenskap, ytterligare några att det är en världsåskådning. Arne t ex föreslog `livskonst’. Dessutom finns en utbredd föreställning bland antroposofer som avvisar en enhetlig beskrivning av antroposofi. Man menar att otydligheten är bra eftersom den visar på bredden och ger var och en frihet att själva avgöra hur antroposofin skall förklaras. En ”sanktionerad” beskrivning av egenarten skulle beröva oss möjligheten till egna formuleringar.

En sådan hållning gör inte antroposofin precis lättillgänglig. Av den som trots allt intresserar sig krävs en avsevärd ansträngning att ”komma åt” antroposofin. Till bilden hör ointresset i ledande kretsar för medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet. Den förhållandevis låga tillströmningen av medlemmar är inget som föranleder analys. Inga självkritiska samtal om tänkbara orsaker, än mindre förslag till åtgärder.

Medlemsantalet är en icke-fråga. Man anser det otillbörligt att ingripa i människors fria val genom att på något sätt göra vägen in i våra sammanhang enklare. Det betonas att medlemskap i Antroposofiska Sällskapet är en privat angelägenhet. Från ledande håll ser man ingen anledning att underlätta den processen. Orsaken kan man fundera mycket över.

Antroposofins offentliga framtoning är motsägelsefylld. Å ena sidan står man stadigt ute i samhället med sina praktiska verksamheter i kontakt med allmänhet och myndigheter. Å andra sidan odlar man en esoterisk idealbildning som gör den antroposofiska tankevärlden svårtillgänglig – för att inte säga avvisande. Detta är fortfarande en känslig materia som ännu inte anses mogen att diskutera i den konsensuskultur som så starkt präglar vårt antroposofiska samtalsklimat.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. januari 14th, 2023
  Trackback from : labet88 casino
 2. januari 14th, 2023
  Trackback from : s888 sign up
 3. januari 15th, 2023
  Trackback from : GreenHouse CBD Gummies
 4. januari 15th, 2023
  Trackback from : makino
 5. januari 15th, 2023
  Trackback from : betting sites
 6. januari 15th, 2023
  Trackback from : meaning of up in the comment
 7. januari 15th, 2023
 8. januari 15th, 2023
 9. januari 15th, 2023
 10. januari 15th, 2023
  Trackback from : http://images.google.com.do
 11. januari 15th, 2023
 12. januari 16th, 2023
 13. januari 16th, 2023
  Trackback from : เครดิตฟรี
 14. januari 16th, 2023
  Trackback from : recent 21cpp blog post
 15. januari 16th, 2023
  Trackback from : Dental Bonding
 16. januari 17th, 2023
  Trackback from : naxa electronics reviews
 17. januari 17th, 2023
 18. januari 17th, 2023
  Trackback from : sbo-bet.biz
 19. januari 17th, 2023
  Trackback from : bmy88 online casino app
 20. januari 17th, 2023
  Trackback from : dddd
 21. januari 17th, 2023
  Trackback from : Fashion and looks
 22. januari 17th, 2023
  Trackback from : ads508
 23. januari 18th, 2023
  Trackback from : DENGAN
 24. januari 18th, 2023
 25. januari 18th, 2023
  Trackback from : replica shoes men
 26. januari 19th, 2023
  Trackback from : ssss
 27. januari 19th, 2023
  Trackback from : web page
 28. januari 19th, 2023
  Trackback from : Ali
 29. januari 19th, 2023
  Trackback from : commercial epoxy flooring
 30. januari 20th, 2023
  Trackback from : x
 31. januari 20th, 2023
  Trackback from : bags me too ru
 32. januari 20th, 2023
 33. januari 20th, 2023
  Trackback from : 9xflix
 34. januari 20th, 2023
  Trackback from : samostudio.ir
 35. januari 20th, 2023
  Trackback from : xnxx
 36. januari 20th, 2023
  Trackback from : https://is.gd/IV1MQu
 37. januari 20th, 2023
  Trackback from : Figulax Liquid Weight Loss
 38. januari 20th, 2023
 39. januari 20th, 2023
 40. januari 20th, 2023
  Trackback from : epoxy flooring
 41. januari 20th, 2023
 42. januari 21st, 2023
  Trackback from : 123movies
 43. januari 21st, 2023
  Trackback from : SMIGGLE
 44. januari 21st, 2023
  Trackback from : slotxo
 45. januari 21st, 2023
  Trackback from : auto verkopen
 46. januari 21st, 2023
  Trackback from : Medioxil 24 AM PM Review
 47. januari 22nd, 2023
 48. januari 22nd, 2023
  Trackback from : cheap flight tickets
 49. januari 22nd, 2023
  Trackback from : visit the up coming post
 50. januari 22nd, 2023
  Trackback from : fff