Har antroposoferna förstått antroposofin?

♦ ♦ ♦ Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Det var han som formulerade uppgifterna. Det var han som formulerade uppgifterna. Efter hand förklingar hans impuls utan att vi egentligen summerat vad den kommit att innebära. Utan gemensamma rådslag om framtida riktlinjer. För är det inte så han skulle ha gjort?

Arne inbjöd oss alltid att vara delaktiga. Istället lunkar det bara på som om inget hänt. Arne Klingborg var inspiratorn som i sin person och gärning förkroppsligade den svenska antroposofin. Kanske är det just detta fantasilösa business as usual som utgör själva markören för paradigmskiftet. Troligtvis behöver vi tid att rätt värdera.

Sedan länge är vi inne i ett krasst samhällsklimat där vår strävan rådbråkas i en normaliseringsprocess som hotar att beröva oss det vi kom hit för: inspirationen, idealismen, offerviljan. Mitt i allt det vanliga kan det slå en att vi faktiskt hade förmånen att få vara i paradiset en stund. Idag är vi upphunna av de grå männen.

Men en epoks höjdpunkt måste med nödvändighet följas av en nedgång. Och även här finns uppgifter. Bakvattnet behövs också, det ger perspektiv. Att normaliseringen resulterat i konventionella revirstrider och småaktigt manövrerande är en oundviklig följd av vår brist på format. Men detta är också karma.

Man kunde önska att rörelsen igen skulle få en kraftfull och karismatisk person att inspirera oss. Men många avvisar denna önskedröm. ”I vår tid”, säger de som har läst sin Steiner, ”ska man inte ha den gamla sortens ledare. Uppgiften för framtiden är ett ledarskap på kollegial nivå”. Med framtid menar man egentligen nu. Men det är svårt att se att vi idag plötsligen skulle vara mogna att i en sorts masskollegium leda antroposofin in i framtiden. Steiners utsaga om framtidens ledare måste rimligtvis tolkas mer principiellt och då avse mer utvecklade människor.

Dessutom var Arne långt ifrån en traditionell ledartyp. Genom att definiera påtagliga ideal vi kände igen fick han oss att dra åt samma håll. Känna att vi alla deltog. Ingen av oss kommer i närheten av den förmågan idag. Landskapet är ett helt annat. Stigarna är upptrampade, den kreativa atmosfären ersatt av alltmer fastställda rutiner.

Men kanske har vi större problem. Vi har till exempel ännu inte lyckats formulera antroposofins egenart, vilket gör den obegriplig för offentligheten. Man kan inte uppfatta själva idén antroposofi som tankefigur. Därför är den i praktiken non existent, man ser bara en gruppering med ett namn man inte förstår innebörden av.

Man kan undra varför vi under alla dessa år inte prioriterat frågan. En obekväm teori är att vi själva inte förstått de väsentliga dragen i antroposofin. Förstår man inte kan man heller inte förklara för andra. Tanken är inte så orimlig som den verkar. Antroposofins massiva mångfald och brist på sammanfattningar gör den svåröverskådlig.

Det råder delade meningar om vad antroposofi är därför att vi inbördes ännu inte enats om antroposofins identitet. En del menar att antroposofi är en skolningsväg, andra att det är en vetenskap, ytterligare några att det är en världsåskådning. Arne t ex föreslog `livskonst’. Dessutom finns en utbredd föreställning bland antroposofer som avvisar en enhetlig beskrivning av antroposofi. Man menar att otydligheten är bra eftersom den visar på bredden och ger var och en frihet att själva avgöra hur antroposofin skall förklaras. En ”sanktionerad” beskrivning av egenarten skulle beröva oss möjligheten till egna formuleringar.

En sådan hållning gör inte antroposofin precis lättillgänglig. Av den som trots allt intresserar sig krävs en avsevärd ansträngning att ”komma åt” antroposofin. Till bilden hör ointresset i ledande kretsar för medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet. Den förhållandevis låga tillströmningen av medlemmar är inget som föranleder analys. Inga självkritiska samtal om tänkbara orsaker, än mindre förslag till åtgärder.

Medlemsantalet är en icke-fråga. Man anser det otillbörligt att ingripa i människors fria val genom att på något sätt göra vägen in i våra sammanhang enklare. Det betonas att medlemskap i Antroposofiska Sällskapet är en privat angelägenhet. Från ledande håll ser man ingen anledning att underlätta den processen. Orsaken kan man fundera mycket över.

Antroposofins offentliga framtoning är motsägelsefylld. Å ena sidan står man stadigt ute i samhället med sina praktiska verksamheter i kontakt med allmänhet och myndigheter. Å andra sidan odlar man en esoterisk idealbildning som gör den antroposofiska tankevärlden svårtillgänglig – för att inte säga avvisande. Detta är fortfarande en känslig materia som ännu inte anses mogen att diskutera i den konsensuskultur som så starkt präglar vårt antroposofiska samtalsklimat.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. februari 19th, 2022
  Trackback from : binary options
 2. februari 19th, 2022
  Trackback from : lnx.espo12.it noted
 3. februari 19th, 2022
  Trackback from : forumeksperta.pl
 4. februari 19th, 2022
  Trackback from : SEO Philippines
 5. februari 19th, 2022
  Trackback from : Redmi Note 10S
 6. februari 19th, 2022
  Trackback from : slot 88
 7. februari 19th, 2022
  Trackback from : best iptv service
 8. februari 19th, 2022
 9. februari 20th, 2022
  Trackback from : Shirt
 10. februari 20th, 2022
  Trackback from : right here on www.ag3.eu
 11. februari 20th, 2022
  Trackback from : mys33.s33.xrea.com
 12. februari 20th, 2022
  Trackback from : game poker
 13. februari 20th, 2022
  Trackback from : a
 14. februari 20th, 2022
  Trackback from : www.jmlib.net
 15. februari 20th, 2022
  Trackback from : buy 12 months iptv
 16. februari 20th, 2022
  Trackback from : read this article
 17. februari 20th, 2022
 18. februari 20th, 2022
  Trackback from : karizha.ru
 19. februari 20th, 2022
  Trackback from : superior-world.com
 20. februari 20th, 2022
 21. februari 20th, 2022
 22. februari 20th, 2022
  Trackback from : Seedandspark.com
 23. februari 20th, 2022
  Trackback from : www.Ark-Web.jp
 24. februari 20th, 2022
 25. februari 20th, 2022
  Trackback from : dunia otomotif
 26. februari 20th, 2022
 27. februari 20th, 2022
 28. februari 20th, 2022
 29. februari 20th, 2022
  Trackback from : auto czesci
 30. februari 21st, 2022
  Trackback from : kunjeshwari.com
 31. februari 21st, 2022
  Trackback from : Cryptocurrencies
 32. februari 21st, 2022
 33. februari 21st, 2022
  Trackback from : homepage
 34. februari 22nd, 2022
  Trackback from : 경산출장안마
 35. februari 22nd, 2022
  Trackback from : ae888
 36. februari 22nd, 2022
  Trackback from : bags of glitter wholesale
 37. februari 22nd, 2022
  Trackback from : slot pulsa
 38. februari 23rd, 2022
  Trackback from : Components
 39. februari 23rd, 2022
 40. februari 23rd, 2022
 41. februari 23rd, 2022
  Trackback from : Study in Australia
 42. februari 23rd, 2022
  Trackback from : 광주출장안마
 43. februari 23rd, 2022
 44. februari 24th, 2022
  Trackback from : free fire diamonds hack
 45. februari 25th, 2022
  Trackback from : Umzug
 46. februari 26th, 2022
  Trackback from : Diaetpillen
 47. februari 26th, 2022
  Trackback from : mobile cases
 48. februari 26th, 2022
  Trackback from : similar web-site
 49. februari 26th, 2022
  Trackback from : fanpage
 50. februari 26th, 2022