”Muslimska terrorister är inte muslimer – är du rasist eller?”

♦ ♦ ♦ Islam är en komplex företeelse. Det är visserligen en religion. Men också ett samhällssystem med politiska ambitioner som vi ser i exempelvis Iran och Saudiarabien. Det är ett juridiskt system med egna lagar (sharia). Här finns familjerådgivning präglad av en urgammal patriarkal kvinnosyn. Man har en kultursyn som i sin extrema form kännetecknas av långtgående förbud mot det mesta som inte passar religionens syften. Ingen annan religiös rörelse i världen har så allomfattande ambitioner. Och ingen annan religion förespråkar dödsstraff för utträde.

Islams många sidor förvirrar många. Ska inte en religion vara snäll och trevlig, frågar sig tyckar-eliten i väst och bestämde sig därför tidigt för att islam bara är en religion, det var enklast så, för då kan man hävda att den är fullt jämförbar med vilken annan religion som helst. Att den är lika snäll liksom.

När så islamister flyger in i två skyskrapor och dödar tusentals oskyldiga, när författare, konstnärer och intellektuella lever under islamistiskt dödshot, när IS skär halsen av folk och säljer kvinnor som slavar, och självmordsbombare dagligen spränger sig själva och oskyldiga i luften, och när nu sist 12 medarbetare på en skämttidning massakreras till döds.

Då har det följaktligen ingenting att göra med islam. Inget alls. De som dödar och lemlästar i islams namn är inga ”riktiga” muslimer. Bara vanliga kriminella. Även om de är inspirerade av islam – och säger att de är muslimer –  är de inga muslimer. Säger alltså förståsigpåarna.

Dessa både orimliga och ologiska påståenden har stått oemotsagda länge. Men nu börjar dessa utsagor ifrågasättas. Teologie doktor Annika Borg skriver i SvD att det beror på missuppfattningen att all sann religion är god. ”Det är en antiintellektuell hållning”, menar hon. ”I alla religiösa urkunder finns destruktiva, farliga uppmaningar och tankespår. Koranen är inget undantag.” I nyhetssändningar från politiker, kulturdebattörer och proffstyckare kommer uttalanden som att

»det som hänt i Paris och det som händer runt om i terrordrabbade områden i världen, inte har med islam att göra. Det är ett okvalificerat påstående och en tankefigur som gör att vi inte kommer att kunna möta hoten, eftersom vi inte tar terrorutövarnas självbild och självdefinition på allvar. Det är också ett paternalistiskt drag i samtidens debatt att inte ta religiösa anspråk seriöst när dessa får negativa konsekvenser.«

Men detta är svårt för hippa kändisar och proffstyckare att förstå. All religion är ju god! Destruktiva dåd betyder därför att utövarna inte är religiösa. Eller som skådisen Ben Affleck så temperamentsfullt i en tv-debatt nyligen hävdade – den stora majoriteten av muslimer i världen är fredliga.

Och visst, större delen av islams anhängare är fredliga, men om ett par tre hundra miljoner i tysthet sympatiserar med sharialagar och terror – är de då att betrakta som fredliga? Är då inte detta förhållningssätt själva förutsättningen för våldet? Grogrunden? Nå detta kan naturligtvis diskuteras. Synen på islam är förvirrande. Islam kräver att vi ska visa respekt för religionens alla yttringar samtidigt som man själv brister i respekt gentemot andra synsätt. Eller som Jackie Jakubowski skrev i DN 14 januari.

»Den respekt som muslimer – både i Sverige och i arabvärlden – har rätt att kräva av andra måste vara ömsesidig. Protesterna mot Muhammedteckningar eller mot satir skulle vara mera förståeliga om reaktionerna var lika starka mot den intolerans som råder i stora delar av den muslimska världen mot judar, kristna och andra grupper.«

Tyckar-eliten vill se islam som en fredens religion. Oavsett om avhoppade muslimer säger motsatsen – som till exempel denna, som av naturliga skäl vill vara anonym:

https://www.facebook.com/video.php?v=866859839993359&set=vb.823700294309314&type=2&theater

De flesta muslimer i väst är fredliga och fromma (de har ju många gånger flytt från ett religiöst förtryck), men en del av deras barn lever i tristess och arbetslöshet och lockas därför av radikala uttolkare. En del så långt att de vänder sig emot värdlandet med terror. Och Ayaan Hirsi Ali, avhoppad muslim och den kanske främsta islamkritikern, menar att vi inte får glömma att även de radikala islamisterna i terrordådet i Paris agerar utifrån islam.

»Hur vi svarar på denna attack är av stor betydelse. Om vi intar positionen att vi har att göra med en handfull mördarligister utan koppling till vad de så högljutt hävdar, då har vi inte besvarat dem. Vi måste erkänna att dagens islamister drivs av en politisk ideologi som är inbäddad i grundläggande texter i islam. Vi kan inte längre låtsas att det är möjligt att skilja åtgärder från de ideal som inspirerar dem.«

 ”Religionen som inget har att göra med sig själv” är en replik i en satir över de förvirrade föreställningar om vad som är islam och vad som inte är islam i dessa dagar då vi får veta att islamistisk terror inget har att göra med islam. Detta är en monolog av Pat Condell i högform. Det märks att han har ett förflutet som ståuppare.

En företrädare för svenska muslimer uttryckte sin förvåning i radio för en tid sedan över att folk inte verkar kunna skilja på seriösa muslimer och jihadister. Man kan tycka att det var på tiden att ledande företrädare inser detta. Jag har aldrig trott att en bred allmänhet är så sofistikerad att de ser sådana skillnader. Eller kunna sortera alla motsägande budskap i rätt fack.

Här föreligger en i svenska ögon ännu rätt okänd exotisk religion med märkliga och långtgående samhälleliga ambitioner som är följd av en massa rykten om avhuggna händer för tjuvar, att de som lämnar tron ska dödas och en kvinnosyn som är obegriplig i vårt jämställda land. Sen begärs att man skall kunna skilja på det ena och det andra i denna bisarra världsåskådning – som dessutom har företrädare som terroriserar världen. Det är knappast svårt att förstå sekulära svenskars förvirring, deras islamofobi och reservationer inför denna svårförståeliga yttring med rötterna i Mellanöstern.

Därför måste vi börja prata om islams dåliga sidor. Inte för att smutskasta fredliga muslimer, som rätt-tänkarna tror, utan för att lära känna problematiska aspekter av denna ”fredens religion”. Det finns ett utbrett behov av att bilda sig sanna omdömen i ett komplicerat ärende. Och det gör man knappast om man blundar för problem som är allt för uppenbara i världen idag.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • Hermundur Eiðsson
  • januari 25th, 2015

  Hej Johannes!
  I slutet av artikeln säger du bl.a.
  ”Det finns ett utbrett behov av att bilda sig sanna omdömen i ett komplicerat ärende.”
  Bör man då inte ta med i denna omdömesbildning hur västvärlden har, de senaste hundra åren, betett sig mot arabvärlden?

 1. @Hermundur Eiðsson

  Hermundur, att västvärlden har mycket på sitt samvete då det gäller arabvärlden är ett faktum. Om detta kan man orda länge och väl, men problemet jag skisserat i min krönika ligger inte i den eventuella bristen på historiska kunskaper – utan i en märklig oförmåga att se vad som faktiskt sker nu. Och att rätt värdera det. Vi har i åratal förnekat att islam är något annat än en fredlig religion. Trots att vi ser att det är något mycket mer. Vi talar fortfarande om fredens religion och att attentat som det i Paris är utfört av kriminella som inget har att göra med islam! Det är det problemet jag velat illustrera med min krönika. Ser du inte det?

  • Hermundur Eiðsson
  • januari 28th, 2015

  Hej Johannes!
  Jo, jag såg vilket problem du ville illustrera, men du ville också ”bilda sanna omdömen i ett komplicerat ärende” och ”rätt värdera det som faktisk sker nu”. Då kan det vara bra med historiska kunskaper. Jag misstänker att västvärldens arrogans gentemot arabvärlden spelar en mycket stor roll i det som sker nu, större än religionens.
  Vad säger du om det?
  Hälsningar.

 2. @Hermundur Eiðsson

  De muslimer dödar mest är inte västerlänningar, det är muslimer. Dessutom förföljs kristna i flera länder i Mellanöstern. ”Västerländsk arrogans” är ofta ett annat ord för att man inte förstår västerlandets sekularism. Vi säger saker och kritiserar religion. För utomeuropeiska muslimer som lever i en idealbildning från 1400 år tillbaka är detta oerhört sårande och otänkbart, precis som västerlandet uppfattade en sådan hållning på 600-talet. Den muslimska världen har aldrig genomgått upplysningstidens ifrågasättande av religiösa auktoriteter, men den moderna tiden konfronterar dem med detta vare sig de vill eller inte. Och jag vet inte var detta slutar. Förhoppningsvis kan europeiska muslimer göra skillnad, men det kan också leda till krig. IS, al Qaida och Boko Haram ger sig inte i första taget och de börjar småningom hota stabiliteten även i Europa.

  • Hermundur Eiðsson
  • januari 29th, 2015

  Först ett förtydligande: jag använder inte ordet arrogans i någon annan betydelse än den du hittar i svensk ordbok. Jag tror inte heller det finns någon specifik västerländsk arrogans; men däremot är arrogans och hyckleri väldigt framträdande drag i västerlandets bemötande av den muslimska världen. Denna arrogans smyger sig in lite varstans utan att vi märker det. Vi tar det för givet att alla ska genomgå upplysningstidens ifrågasättande av religiösa auktoriteter. I USA skulle t.ex. demokrati gå på export; de inledde, tillsammans med England, ett krig mot Irak den 20 mars 2003, officiellt kallat: Operation Iraqi Freedom. Anledningen var uppdiktad förekomst av massförstörelsevapen och trots miljontals människors protester på Londons gator (och runtom i Europa) den 15 februari, lät Tony Blair sig inte bevekas.
  Hur upplysta var vi då?
  Räcker det med att slå sig för bröstet och säga att vi har genomgått upplysningstiden?
  Nu i dagarna hålls det minnesceremonier med tanke på att det är sjuttio år sedan befrielsen av fångarna i koncentrationslägren och vi uppmanas att aldrig glömma.
  Hur ska vi gestalta 12-års minnet av invasionen i Irak?

 3. @Hermundur Eiðsson

  Jag var inte tydlig nog: Västerländsk arrogans är ett uttryck från muslimska länder i Mellanöstern. Irakkriget var en olycka, inte bara sett ur muslimska Mellanöstern-ögon, även i väst genomskådades Bush´s och Blairs intentioner långt före krigsutbrottet. Och kritiserades allmänt i hånfulla ordalag. En hel värld såg att Saddam inte hade några massförstörelsevapen. Har du glömt det? Kriget bidrog starkt till Blairs avgång.

  Västs ambitioner att upplysa efterblivna kulturer om upplysningstiden har säkert varit valhänta och orealistiska. Men bakom ligger ju ett jätteproblem – motståndet mot moderniteten. Och vad kan man annars vänta då en kultur släpar efter 1 400 år. Men moderniteten är så kraftfull att ingen kultur i längden kan stå emot, det visar historien med önskvärd tydlighet. Och det är en mycket smärtsam process, tänk t ex på utrotandet av indiankulturen i Amerika, kolonialismen och annat i den stilen. Det kan mycket väl tänkas att väst kommer att bli indragen i krigshandlingar på grund av detta. Bombningen av IS är troligtvis bara en början.

  • Hermundur Eiðsson
  • januari 30th, 2015

  Hej Johannes! Jag ville tidigare idag (30 jan) skicka dig två länkar. Det såg ut för att ha lyckats, åtminstone till en början. Nu ser jag att den kommentaren är borta! Och länkarna också. Hann du se den? Varför försvinner en kommentar?

 4. @Hermundur Eiðsson

  Jodå, jag kände redan till Gorbatjovs oro för ett kallt krig.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 24th, 2022
  Trackback from : game168bet
 4. mars 25th, 2022
 5. mars 26th, 2022
  Trackback from : slot999
 6. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 7. mars 31st, 2022
  Trackback from : credit free
 8. april 12th, 2022
  Trackback from : Visione Cam4
 9. april 15th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 10. april 21st, 2022
  Trackback from : fullz cvv site
 11. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 12. april 29th, 2022
  Trackback from : cvv with balance
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 네온주소
 14. maj 7th, 2022
  Trackback from : Mossberg Shotguns for sale
 15. maj 10th, 2022
 16. maj 10th, 2022
 17. maj 24th, 2022
  Trackback from : 파워볼사이트
 18. juni 2nd, 2022
  Trackback from : viss birojam
 19. juni 6th, 2022
  Trackback from : crypto derivatives
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : Tax Planning
 21. juli 4th, 2022
 22. juli 5th, 2022
 23. juli 6th, 2022
  Trackback from : Federal Non Typical 30 06
 24. juli 15th, 2022
  Trackback from : sbo
 25. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : freight forwarders melbourne
 26. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : sbobet
 27. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : buy magnum research rifles
 28. augusti 10th, 2022
  Trackback from : sbo
 29. augusti 11th, 2022
  Trackback from : BUY CHINESE YUAN RENMINBI
 30. augusti 12th, 2022
  Trackback from : Watch Laal Singh Chaddha
 31. september 9th, 2022
  Trackback from : visit this site
 32. september 13th, 2022
  Trackback from : Henry Big Boy Firearms
 33. september 14th, 2022
 34. september 19th, 2022
 35. september 20th, 2022
  Trackback from : DOGE price prediction
 36. september 23rd, 2022
  Trackback from : Bitcoin Mixer
 37. september 23rd, 2022
  Trackback from : ruger super redhawk alaskan
 38. september 23rd, 2022
  Trackback from : .500 magnum
 39. september 25th, 2022
 40. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동데이
 41. oktober 1st, 2022
 42. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Scorpion Venom Online