Om hur krig ska stoppas med esoterik och förnuftsresonemang

♦ ♦ ♦ En antroposofisk idealbildning drar till sig speciella tankeriktningar och förhållningssätt. Till exempel sådana som att egoism är dåligt, materialism är ännu värre, Rudolf Steiner var ofelbar, klarseende är visserligen intressant men skall misstros, och att om tregreningen genomfördes skulle samhällsproblemen upphöra. Alla inom rörelsen tycker inte så här, naturligtvis – men det är vanliga förhållningssätt i antroposofiska kretsar. Pacifismens idé är också omhuldad, trots att dess utopiska karaktär ställer höga krav på konkretion och trovärdighet. På Facebooksidan Hva antroposofer skriver iblant fördes nyligen ett typiskt resonemang i saken.

Gandhi»Kobane. Att bidra med flera soldater, intensivare flygbombning, gör inte situationen bättre, bara mycket värre. Snart finns inte ett hus kvar i Kobane. Vad finns då att erövra? Bara ett hundratal utbrända militära fordon och förvridna kanonrör i ett utbränt ökenlandskap står kvar då operationen är avslutad och alla är döda. Vilken seger skulle detta vara? Jag menar att det är bättre och långt mera verkningsfullt med icke-militärt motstånd. Västvärldens krigföring kommer bara leda till att IS får flera medlemmar.«

Krig är dåligt, alltså bör vi sluta med det. Den krigförande parten skall stoppas med förnuftsresonemang. Brotten mot mänskligheten, halshuggningarna, våldtäkterna och terrorismen kommer att upphöra i och med att fanatikerna i förhandlingar blir övertygade om att de gör fel. För att sätta verklig tyngd bakom orden åberopa vår pacifistiske antroposof den esoteriska traditionen.

»Du glömmer att IS-medlemmarna är människor som du och jag. Islam angrips inifrån som en kräftsvulst av IS. På samma vis angrips den västerländska esoteriska traditionen som blir smittad och perverterad av den militära ideologi som menar att allt handlar om militära lösningar, om destruktion och eldkraft. Detta är också en kräftsvulst.«

Oklart är varför den esoteriska traditionen skulle bli perverterad av militärens krigiska sinnelag bara för att man anser att IS-mördandet måste stoppas med vapenmakt. En övergripande tidlös dimension sammanblandas här med handfast slagfältslogik. Med ett darrande pekfinger undervisas vi.

»Jag är realist, och jag påpekar att det finns vissa andliga lagbundenheter. Ser du inte att den nuvarande strategin förstärker lidandet?«

PacifismVi är visserligen medvetna om att det finns andliga lagbundenheter men ser fortfarande inte vad de har i resonemanget att göra. Att stoppa IS med vapenmakt skulle säkert ”förstärka” lidandet – men då framförallt för IS. Att det skulle innebära ett slut på lidandet hos deras motståndare får inte plats i den ensidiga pacifistiska idealbilden. Hur menar han egentligen?

»Att det yttre inte bara kan bekämpas med yttre och ytliga medel.«

Vid det här laget anar vi vad som komma skall, och mycket riktigt:

»Det som du nu ser manifesterat i världen som ett problem (läs: IS), har det inget att göra med din egen uppfattning? Alltså menar du att detta bara är ett resultat förorsakat av ”de andra” (läs: de mörkhyade muslimernas)?«

IS härjningar är alltså mitt fel. Åtminstone delvis. Och nu kommer ett resonemang som går ut på att IS krigföring är en konsekvens av det första Irakkriget 1991, vilket säkert har en del för sig – även om konklusionen är egendomlig.

»Har inte ditt tänkande en rent repetitiv karaktär baserat på ideologin från 1991 och det dåvarande kriget mot terrorismen?«

Vid det här laget har vår pacifist trasslat in sig i ett kvasifilosofiskt resonemang som börjar bli svårt att följa. Han frågar sig om det inte finns en bättre lösning än att ”alla dessa unga män skall dödas”.

»Är vi så förblindade att vi anammar den offentliga uppfattningen i tron att vi kommit fram till denna hållning genom självständigt tänkande?«

Att bekriga IS kommer bara leda till att de får flera medlemmar, menar han. Detta är hans argument att inte ingripa i kriget. Inte i ifrågasättandet av IS fruktansvärda våldsdåd. Det är en pacifism som stöder förövarna och struntar i offren. En argumentation som hade lett till att Hitler ostört hade kunnat förverkliga det tredje riket. Det är en pacifism som lever på förenklingar. I konsekvens med detta sammanfattar vår pacifist debatten:

»Du vill att vi skall handla, inte tänka.«

Så var det med den saken. Han verkar inte förstå att hans ”lösningar” ger pacifismen dåligt rykte. Av detta behöver man inte nödvändigtvis dra slutsatsen att alla pacifistiska antroposofer saknar verklighetsanknytning. Fast jag måste tillstå att jag ännu inte hört talas om en pacifism som är realistisk. Jo Gandhi, han var det lysande undantaget.

Nu är inte vår pacifistiske antroposof ensam om att vara verklighetsfrämmande. Gudrun Schyman, partiledare för flumpartiet Feministiskt initiativ, menar att orsaken till krig beror på mäns våld mot kvinnor. Hon menar att krig är att betrakta som ”julafton för patriarkala försvarsromantiker”.

»Våra största säkerhetshot är klimatförändringar respektive mäns våld mot kvinnor som skördar betydligt fler liv än de som sammantaget dör i militära konflikter. Liksom FN uppmanar Feministiskt initiativ till nedrustning och ökade insatser på konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete. Säkerhet byggs genom nedrustning, diplomati, satsningar på människors välfärd och att motverka den globala uppvärmningen. Parallellt måste vi göra upp med den maskulinitet som genom sitt våldsförhärligande bidrar till död på samhällets alla nivåer.«

Att vuxna människor på allvar tror att krigförande parter som till exempel IS kan övertygas att lägga ned vapnen genom diplomati, esoterik och ”konfliktlösande arbete” är en gåta. Men man måste konstatera att Gudrun Schymans ”lösning” är mer verklighetsfrämmande än vissa antroposofers pacifism. För hon har makt. Hennes parti var en hårsmån från att komma in i riksdagen senaste valet. Lyckas de nästa gång får vi problem.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • curt jansson
  • november 20th, 2014

  Utmärkt inlaga, Johannes. Vill bara inflika att Gandhi hade att bekämpa det brittiska imperiet. Denna konstiga entitet var väl skyldig till många synder, men dess inneboende civilisatoriska krafter såg till att Indiens självständighet uppnåddes med minimal blodsutgjutelse. Blodbadet som följde i självständighetens spår, med hinduer, muslimer, parser och buddhister som i skön samdräktighet skar halsen av varandra med två miljoner dödsoffer, hade förutspåtts, här i Sverige av Frans G Bengtsson, som i en essä siade att landet, då britterna tog sin hand ifrån det, skulle te sig som ett menageri med alla burarna öppna, medan i Storbritannien Winston Churchill siade ungefär samma sak, fast med andra ord.
  Ghandis insats var inte universell. Han kämpade mot en europeisk stormakt som inte vill söla ned sina händer, ens pr ombud. Ghandis inställning vore mot IS helt bortkastad, tror jag.

 1. @curt jansson

  Jomenvisst. Gandhis idé var storslagen, om några miljoner gör passivt motstånd kan ingen armé gå emot. Hans auktoritet och benhårda tro på konceptet var grejen som bringade britterna på fall. Vad som hände sen är kanske inte något han kan lastas för. Men alla såna här konflikter är komplicerade och det känns frustrerande med alla pacifister som bara står och hojtar ”kriga inte!” när det är så mycket mer det handlar om. De är inte intresserade av ”huret”, bara principen. Krig är dåligt, därför är de emot krig och klandrar därmed alla som inte håller med dem som ”krigsälskare”.

 2. Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?

 1. mars 20th, 2022
  Trackback from : ทางเข้า sbobet
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 3. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooters in honolulu
 4. april 4th, 2022
  Trackback from : bayer leverkusen fc
 5. april 9th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 6. april 15th, 2022
  Trackback from : game77
 7. april 18th, 2022
  Trackback from : good dumps online
 8. april 20th, 2022
  Trackback from : FLOOR DISPLAY RACK
 9. april 23rd, 2022
  Trackback from : best dumps shop
 10. april 25th, 2022
 11. maj 6th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 12. maj 11th, 2022
  Trackback from : 사설토토 놀검소
 13. maj 12th, 2022
  Trackback from : Winchester 1873
 14. maj 13th, 2022
 15. maj 16th, 2022
  Trackback from : bienes raices baja sur
 16. maj 22nd, 2022
  Trackback from : original site
 17. maj 26th, 2022
  Trackback from : Home Valueation
 18. maj 27th, 2022
 19. juni 1st, 2022
  Trackback from : hop over to these guys
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : store dumps 101
 21. juni 19th, 2022
  Trackback from : real estate east cape
 22. juni 21st, 2022
  Trackback from : Sale Page
 23. juni 26th, 2022
  Trackback from : goaloo
 24. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Firearms Online
 25. juli 4th, 2022