Steiner som seriefigur

♦ ♦ ♦ »Mina föräldrar älskade det land de föddes i och när de talade om sina erfarenheter där kunde man förnimma att deras själar aldrig hade lämnat detta lilla land (Österrike), trots att deras öde blivit att leva huvuddelen av sina liv långt därifrån.»

2014-11-05 11.02.38Så skriver Rudolf Steiner i sin självbiografi Mitt liv om sina föräldrar Johann Steiner och Franziska Blie. Även andra har skrivit om Steiners liv, kanske inte alltid tillgängligt för den breda allmänheten. Detta ville ett amerikanskt bokförlag råda bot på då man 2001 i sin serie Beginners Documentary Comic Books gav ut Rudolf Steiner and Anthroposophy For Beginners.

Det är något i antroposofiska sammanhang så ovanligt som en biografi i serieform. Här framträder en tecknad Rudolf Steiner uttalandes klokheter i pratbubblor. Hans anletsdrag är tecknade av en argentinsk serietecknare efter kända foton, och texten är författad av Lia Tummer, en amerikansk antroposof och waldorflärare.

Denna typ av publikation lever på att dramatisera torra faktauppgifter. Då pappa Johann Steiner som telegrafist vid järnvägen möter Franziska uppstår ljuv musik. Det måste visualiseras – liksom naturligtvis också lille Rudolfs födelse. Här kan till och 2014-11-05 11.00.54med erfarna antroposofer överraskas av att tilltalsnamnet Rudolf också ledsagades av Joseph och Lorenz.

Boken behandlar naturligtvis de olika praktiska utflödena av antroposofin, också de i dramatisk form, som när doktorn i en monolog till en flaska uttalar några grundläggande reflektioner om farmacevtiska substansers egenart.

2014-11-05 10.57.15Eller det centrala då Steiner uttalar sig om att det talade ordet inte lämpar sig för trycket och att han därför inte såg det som lämpligt med avskrifter. Här har man iscensatt det som en dialog mellan honom och Marie Steiner.

2014-11-05 10.59.25

I denna antroposofi för nybörjare väjer man inte för det komplicerade – även om det blir väldigt kortfattat, som när han i en tankebubbla yttrar sig över sin nyss utkomna bok Frihetens filosofi: ”I denna bok ligger fröet till det som skall bli min `andliga vetenskap´ eller `antroposofi´”.

Så har då Steiner fogats till raden av kända gestalter i For Beginners Books – Foucault, Sartre, Shakespeare, Dante, Buddha, Platon och Che Guevara, för att nämna några. Vem hade trott det!

                                                                                                                                      Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : real estate san jose
 4. mars 25th, 2022
 5. mars 28th, 2022
 6. april 5th, 2022
  Trackback from : devops development services
 7. april 11th, 2022
  Trackback from : Buy Guns In usa
 8. april 14th, 2022
  Trackback from : bergen county therapy
 9. april 14th, 2022
 10. april 21st, 2022
  Trackback from : fake watches
 11. april 22nd, 2022
  Trackback from : Buy Kahr Firearms Online
 12. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 네온주소
 13. maj 10th, 2022
  Trackback from : maxbet
 14. maj 17th, 2022
 15. maj 24th, 2022
  Trackback from : 트루모아
 16. maj 29th, 2022
  Trackback from : sbo
 17. juni 2nd, 2022
  Trackback from : sell my car york
 18. juni 9th, 2022
  Trackback from : Godrej Bettahalli
 19. juni 14th, 2022
  Trackback from : Athletic Doctor
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : Animal Shelter in Phoenix
 21. juli 4th, 2022
 22. juli 20th, 2022
  Trackback from : this site
 23. augusti 2nd, 2022
 24. augusti 9th, 2022
  Trackback from : COD Vanguard cheats
 25. augusti 11th, 2022
  Trackback from : iot gateways
 26. augusti 12th, 2022
  Trackback from : Henry Official Website
 27. september 16th, 2022
  Trackback from : real madrid drakt