Det var bättre förr är antroposofins budskap 2014

♦ ♦ ♦ Den som är seriöst intresserad av antroposofi kallas antroposof. En självklar benämning kan tyckas, men mindre självklar bland antroposoferna som har ett komplicerat förhållande till begreppet. En del antroposofer har rent definitionsmässiga invändningar och menar att bara en medlem av föreningen Antroposofiska sällskapet kan kallas antroposof. Och de flesta känner sig obekväma med att begreppet ”antroposoferna” ger intryck av ett kollektiv där alla är lika. Man vill i stället framhäva individualiteten, en beteckning som är A och O i antroposofiska sammanhang.

Antroposofisk hemsida

Antroposofisk hemsida

För utomstående måste dessa reservationer kännas märkliga. Här har vi en gruppering som satt tydliga avtryck i samhället med sin egenart – och de ifrågasätter en så självklar benämning. Men så är det. I snart hundra år har begreppet diskuterats internt. Som nyligen i en debatt på Facebook.

»Vad trött jag är på alla generaliseringar! Som om antroposofer skulle vara formade efter samma mall. Jag har varit i många miljöer och ofta tänkt att om det hade varit lika lite likformighet där som inom de antroposofiska sammanhangen hade världen varit mer spännande.«

Det är vanligt att man ser begreppet antroposofer som en ”generalisering”. Som om det gemensamma inte existerade. För naturligtvis finns i antroposofiska sammanhang en samsyn i världsuppfattning, barnuppfostran, pedagogik, medicinska preferenser och estetiska ideal. Och för en utomstående är antroposofernas beundran för, och ständiga citerande av, rörelsens grundare ett kollektivt särdrag som signalerar en betydande ortodoxi och likriktning.

Eurytmi - en sekelgammal konstform

Eurytmi – en sekelgammal konstform

Men uppfattningen inom rörelsen är att var och en är en unik personlighet som inte kan inrangeras i ett kollektiv. Att det inte handlar om ett `antingen eller´ utan ett `både och´ är efter snart ett sekel ännu ingen självklarhet i sammanhangen. Denna inkonsekvens är knappast klädsam för en rörelse som vårdar tankeklarhet som ideal. Men hållningen i citatet ovan är dessvärre vanlig. Man glömmer att man själv ofta generaliserar. ”Är han antroposof?” är en ofta förekommande fråga mellan antroposofer då man inbördes talar om en person. Då är det okej att undra om vederbörande tillhör det antroposofiska kollektivet. Då kan man ”generalisera”.

Och när det talas om den antroposofiska rörelsen är det helt i sin ordning att tala om antroposofer som en gruppering. Då är man stolt att tillhöra ett kollektiv, vilket ändå visar på en dold acceptans av begreppet. Men på frågan ”är du antroposof” tröttnar man aldrig på att kokett förneka det uppenbara. Man är ju en individualitet, inte en gruppvarelse. Detta tankefel är vanligt.

Goethe

Goethe

Ett annat utbrett förhållningssätt är reaktionerna på kritik av rörelsen. Inte om den kommer utifrån, då kan den ofta – helt sakligt – avfärdas som okunnig. Reaktionen på internkritik är däremot annorlunda. Här betraktas den med kritiska synpunkter som något av en svikare.

Reaktionen får då lätt moraliska övertoner där synpunkterna uppfattas som otillbörligt klander som måste tillrättavisas. Är du så bra själv kanske, är den underliggande frågan. Det anses övermaga att kritisera, det är inte god ton och visar på dåligt omdöme. Vi gör alla så gott vi kan. Kritisera kan bara den göra som själv är felfri och själsligt utvecklad. Denna hållning kan exemplifieras av ett annat inlägg i ovannämnda facebookdebatt.

»Om inte du och vi andra som intresserar oss för antroposofi kan berätta vad vi själva strävar efter i förhållande till antroposofin, utan ständigt riktar kritiken mot ”de andra” – är det väl inte bra att det blir en hel del skuggboxning utan att man kommer en millimeter vidare? Problemet är att ”de andra” uppfattas som en enhetlig grupp – något ”de andra” inte är.«

Denna syn på internkritik ger en bra förklaring till obenägenheten till förändring inom rörelsen. Man ser inget berättigat i kritiken utan skjuter budbäraren istället som uppfattas ha ”en slags underliggande ton av att `de andra´ borde göra sakerna så mycket bättre utan att den enskilde berättar vad hen själv kan göra bättre”. Den hållningen, som lägger en död hand över berättigad kritik, är också ett klassiskt förhållningssätt inom sekteristiska sammanslutningar som skyr offentlig insyn.

Schiller

Schiller

Naturligtvis är det alltid ”de andra” som avses då missförhållanden uppdagas. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Saklig kritik är en form av ansvarstagande som borde välkomnas av varje seriös rörelse. I samhället kritiseras missförhållanden, det är en nödvändig förutsättning för förnyelse och utveckling, varför skulle det vara annorlunda i våra sammanhang?

Den starkt konsensuspräglade antroposofiska rörelsen passar inte alla. Debatten visade att de antroposofer som är i behov av större självständighet hellre håller sig utanför sammanhangen.

»Mitt intryck av den antroposofiska rörelsen, då jag kom i kontakt med den i slutet av 1990-talet, var att det var en introvert och tillbakablickande rörelse. (…) Jag upplevde en ängslan för att vara annorlunda och en starkt utvecklad gruppmentalitet. Jag har därför aldrig varit en del av den antroposofiska miljön. Jag trivs bättre som en ”outsider”, det ger mej en större grad av frihet.«

Sanningssägarna står utanför rörelsen som denna självutnämnda ”outsider” som pekar på rörelsen som tillbakablickande, ett synsätt som aldrig skulle kunnat ha formulerats av representanter inom rörelsen. Det är tveksamt om man ännu uppnått en sådan självsyn. Och visst har rörelsen konservativa drag.

Hela antroposofin är präglad av ideal från början av förra århundradet. Goethe, Nietsche, Morgenstern, Fichte, Schiller, Rosa Mayreder och andra från den tiden avhandlas ständigt i tidskrifter, föredrag, seminarier och samtal, liksom en rad sedan länge avdöda antroposofers biografier. Ett snart hundraårigt möte, allmänt kallat julmötet är ständigt ”aktuellt” och alla förväntas vara orienterade om alla turer under det mötet. Eurytmin kallas fortfarande för ”en ny konstart” trots att den har hundra år på nacken och inte utvecklats sen Steiners död. Det uppfattas som helt i sin ordning att antroposofin i sin idealbildning stannat i växten och att intresset för vår tid verkar vara minimalt.

Antroposofins budskap 2014 är helt enkelt att det var bättre förr.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. oktober 10th, 2022
 2. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Remington Ammo for sale
 3. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Fried morel mushrooms
 4. oktober 12th, 2022
 5. oktober 14th, 2022
  Trackback from : Buy LSD/DMT CARTS Online
 6. oktober 16th, 2022
  Trackback from : adderall sverige
 7. oktober 16th, 2022
  Trackback from : Buy Golden Teacher Mushrooms
 8. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 9. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Shading
 10. oktober 19th, 2022
  Trackback from : Alquiler de trasteros
 11. oktober 22nd, 2022
 12. oktober 24th, 2022
 13. oktober 31st, 2022
  Trackback from : view links
 14. november 1st, 2022
 15. november 1st, 2022
 16. november 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Clonazolam USA
 17. november 3rd, 2022
  Trackback from : passive income ideas 2022
 18. november 5th, 2022
  Trackback from : tu peux vérifier
 19. november 13th, 2022
  Trackback from : köpa Steroider i Sverige
 20. november 13th, 2022
 21. november 14th, 2022
 22. november 14th, 2022
  Trackback from : Adderall for sale craigslist
 23. november 15th, 2022
 24. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrot Trollhättan
 25. november 24th, 2022
 26. november 29th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 27. november 30th, 2022
  Trackback from : casino okbet
 28. december 4th, 2022
  Trackback from : buy adipex p 37.5mg
 29. december 6th, 2022
 30. december 13th, 2022
  Trackback from : published here
 31. december 17th, 2022
 32. december 19th, 2022
  Trackback from : Bilskrot i Kungälv
 33. december 19th, 2022
  Trackback from : passive income
 34. december 24th, 2022
  Trackback from : 토토세콤
 35. december 25th, 2022
  Trackback from : psychologist bergen county
 36. januari 4th, 2023
 37. januari 10th, 2023
  Trackback from : iptv kaufen
 38. januari 10th, 2023
  Trackback from : resource
 39. januari 14th, 2023
 40. januari 16th, 2023
  Trackback from : Investment
 41. januari 27th, 2023
  Trackback from : adhd virginia
 42. januari 27th, 2023
  Trackback from : Magic Mushroom store
 43. januari 30th, 2023
  Trackback from : passive income ideas
 44. februari 9th, 2023
  Trackback from : FK Brno Pistol
 45. februari 10th, 2023
  Trackback from : here
 46. februari 16th, 2023
  Trackback from : go to this site
 47. februari 17th, 2023
  Trackback from : try this website
 48. februari 19th, 2023
  Trackback from : Firearms For Sale
 49. februari 19th, 2023
  Trackback from : sale good cvv
 50. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤