Hur mycket av storhetstiden i Järna var ett resultat av inre skolning?

♦ ♦ ♦ Krönikan Varför har antroposofin spelat ut sin roll som idégivare väckte en debatt där flera frågeställningar aktualiserades. En del inlägg finns i krönikans kommentarsfält, men huvudsakligen ägde diskussionen rum på facebooksidan Hva antroposofer skriver iblant. Här vill jag sammanfatta och diskutera en intressant aspekt.

Jostein Saether

Jostein Saether

Jostein Sæter, skapare av facebooksidan, menar att de ledande personligheterna under storhetstiden i Järna individualiserade sig själva genom meditativt arbete. Det skulle vara den verkliga orsaken till fenomenet i Järna. Men är den slutsatsen självklar? Redan som mycket ung (och oskolad) beskrev Arne Klingborg i en skoluppsats sin vision av den pedagogiska provins han många år senare skulle komma att förverkliga i en krets av likasinnade på järnaslätten. Hans sociala begåvning och breda bildning skulle i alla andra sammanhang räcka som förklaring till framgångarna.

Och visserligen försökte alla vi andra jobba med vårt inre, men jag skulle inte hålla för troligt att det var detta knaggliga arbete som var den direkta orsaken bakom järnafenomenet. Det var framför allt entusiasmen och dådkraften Arne genererade som inspirerade oss alla. Resten läste vi oss till genom Steiners böcker som fungerade som något av receptsamlingar med sina detaljerade beskrivningar av praxis inom jordbruk, pedagogik, omsorgsvård och annat.

Säkert fanns en och annan som nådde längre på skolningsvägen än vi andra men är detta en trolig förklaring till framgångarna i Järna?

Arne Klingborg

Arne Klingborg

Visst utvecklades självständighet och nyskapande som till exempel Solvikskolans intuitiva pedagogik och Fritz Fuchs lasyrmetod, men huruvida detta åstadkommits genom meditation kan naturligtvis diskuteras. Det görs ju inga utvärderingar av sånt här. Men då måste också begåvningsprofil, erfarenhet och förvärvad yrkesskicklighet vägas in i bedömningen. För de flesta följde bara de manualer Steiner givit. Allt var uppbyggt på detta, det var inte tal om annat.

Dessutom har många vittnat om bristen på resultat trots mångåriga ansträngningar att meditera. Detta var en så allmän erfarenhet att man gjort en dygd av nödvändigheten genom att framhålla själva ansträngningen som huvudsaken med den antroposofiska skolningsvägen. Det framhölls till och med att resultat inte var att räkna med förrän nästa inkarnation! Det är svårt att tro att en så uppgiven inställning legat bakom framgångarna i Järna.

Detta om de förmodade orsakerna till järnaantroposofins uppgång. Vad kan då tilläggas vad gäller tillbakagången? Här menar Jostein att ledande företrädare inte tillräckligt uppmärksammade den inre skolningen av individen utan istället kom att koncentrera sig på att utveckla en gruppmentalitet i den antroposofiska rörelsen. Detta har skapat ett pseudo-vi som idag förlamar den antroposofiska drivkraften, menar han.

»Under årtionden fanns en stark önskan att den antroposofiska saken skulle nå ut i världen. Man önskade att den antroposofiska rörelsen skulle bli en slags folkrörelse, en NGO. Man ville att antroposofin borde bli mer tillgänglig. Man önskade en popularisering. Hur berättigat är detta?«

Ja det kan ju alltid diskuteras, fast ledande företrädare skulle inte hålla med om den analysen. Man hävdade alltid att båda intentionerna var lika viktiga. Men det ligger säkert en del i Josteins syn på det hela.

Men hur man skiljer på en personlighets medfödda förmågor före och efter antroposofins påverkan blir för Jostein en icke-fråga.

»När du ställer en sådan fråga menar du att det kunde finnas en skillnad. För mig ligger det till så att vi är påverkade av antroposofi (det vill säga andliga väsens välvilja med oss människor) före födelsen. Sen börjar vi leta efter det som kan bekräfta det inre vetande vi redan har.«

Det ligger i karmat att man ska bli antroposof, meditationen bara förstärker. En fin tanke man gärna tror är sann. Men då framstår inte den antroposofiska skolningsvägen som den direkta orsaken till järnaantroposofins framgångar. Utan det blotta faktum att en hoper antroposofer utvecklade ett karmiskt samarbete på en plats. Och då är det inte heller meningsfullt att framhålla Arne Klingborgs inre skolning som en förklaring till hans begåvning. Den låg redan i korten då han föddes.

Och därmed också miraklet i Järna.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • Klara
  • oktober 13th, 2014

  Ja och nej. Mycket av Järnas skolning och tjusning är illussioner. Starka friska människor till följd av en någotsånär sund livsstil och mycket naturmaterial och vackra omgivningar. Materialismens tidsålders mest ohyggliga tankebubblor är frånvarande vilket bidrar till en naturligt mänsklig fasad eftersom dessa vår nutida civilisations fenomen är de mest skadliga och dessa trodde inte de individer på som kom till Järna från början därför sökte de sig dit. En relativt klar syn på livet, förhållandevis hög intelligens, näring som bidrar till sunda tankevanor och levnadsbanor. Rätt mycket prat om konst. Att lyssna på klassisk musik ofta, för en del dagligen. Att leva med konstnärliga begrepp och ett intresse för naturen och konsten.
  Bara detta kan naturligtvis skapa sunda individer med viss styrka. Så mycket mer än det tror jag inte det är.Och jag tror uppriktigt sagt inte att alla dessa människor, med få undantag kanske, har uppnått någon andlig skolning över huvud taget. Utan jag tror att deras totala ”commitment”, att de kände sig delaktiga i en helhet och hade ett rikt socialt liv, att de var någorlunda intellektuella och förståndiga och i huvudsak tanke männsikor gjorde, att de kunde tillhöra detta och framstå som otvivelaktiga.
  Alla de yttre sakerna och lite eurytmi och lite körsång och lite kristensamfund och lite sidenunderkläder och förhållandevis lite alkohol och hus som andas torde mer än väl räcka för att framstå som de framstod. Ja, jag skämtar inte. Jag är fullt övertygad om att resten är illussioner.

 1. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

 1. mars 17th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw
 3. april 4th, 2022
 4. april 6th, 2022
  Trackback from : good cc fullz shop
 5. april 10th, 2022
 6. april 21st, 2022
  Trackback from : buy dumps online
 7. maj 1st, 2022
  Trackback from : sbo
 8. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤사이트추천
 9. maj 10th, 2022
 10. maj 16th, 2022
  Trackback from : Power to Choose
 11. maj 21st, 2022
 12. maj 22nd, 2022
  Trackback from : ac repair woodbridge va
 13. maj 27th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 14. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 15. juni 21st, 2022
  Trackback from : free games for switch
 16. juni 27th, 2022
 17. juli 4th, 2022