Problemen i den antroposofiska rörelsen (1)

Efter en rad dynamiska och expansiva decennier inspirerade av den karismatiske och initiativrike Arne Klingborg synes den antroposofiska rörelsen ha imploderat i håglös rutin och brist på identitet och orientering. Uppbyggnadsfasens entusiasm och offervillighet har övergått i trötta konventionella tankesätt och strukturer där den ursprungliga kreativiteten mer framstår som minnen än realiteter. Rörelsen har blivit gammal.

Låt oss betrakta något av det som föreligger.

Antroposofin – ideologin bakom de praktiska verksamheter som satt tydliga avtryck i det svenska samhället – saknar identitet och formulerad egenart. Dess komplexa världsbild sönderfaller i en rad tolkningsmodeller som snarare förvirrar än tydliggör bilden av antroposofin. Därför blir världsåskådningen inte bara svårgripbar för allmänheten – frågan är om antroposoferna själva förstår antroposofin.

En förklaring kan vara att den antroposofiska världsbilden fungerar som något av ett folkuniversitet där rikedomen i det nästan oöverskådliga materialet gör att en formulering av identitet och egenart upplevs som nästintill irrelevant. Det finns inget krav på förståelse för egenarten för att kunna botanisera i denna kunskapsbank. Man läser och läser och för många är detta ett livsprojekt. Man talar därför i antroposofiska kretsar ofta om det som det ständiga seminariet.

Detta gör att antroposofen sällan kan redogöra för sitt engagemang på ett för en utomstående begripligt sätt. Omdömet blir ofta fragmentariskt, allmänt eller svårförståeligt. Men från ledande håll har detta aldrig upplevts som något problem och därför har inga åtgärder vidtagits.

Vad som däremot lär bekymra är de ökade svårigheter nytillkomna läsare upplever i umgänget med Rudolf Steiners texter. De svårlästa volymer som en ung generation på 70-talet betraktade som en utmaning – ja som närmast ett krav för att gå vidare – blir idag nästan till ett oöverstigligt hinder för nytillkomna. New Age-litteraturens lättlästa budskap har skapat en standard för esoterisk litteratur som i praktiken marginaliserat Steiners skrifter. Och den omfattande antroposofiska sekundärlitteraturen har ofta tagit över Steiners komplicerade språkbruk eftersom den i huvudsak vänder sig inåt rörelsen – åtminstone i Sverige.

Men trots att detta fenomen existerat länge tar ingen på sig ansvar för frågan.

Antroposofiska Sällskapet

Att Antroposofiska Sällskapet framstår som rena pensionärsklubben föranleder heller inga analyser. En växande majoritet av äldre medlemmar brukar annars vanligtvis vara ett bekymmer av rang i vilken förening som helst. Det innebär ju att tillflödet av yngre långsamt stryps och att rörelsens överlevnad är i fara.

Vad kan tänkas vara orsaken att yngre sällan söker medlemskap i Antroposofiska sällskapet?

Mycket känns uppenbart. Till exempel otydlig identitet och funktion, precis som hos antroposofin som sådan. Vad är sällskapet, vad gör det och varför ska man bli medlem? Amnesty, Röda korset och Greenpeace är lätta att stödja med ett medlemskap för att det är omedelbart klart vad de står för. Vad antroposofin står för är däremot okänt för de flesta. Denna brist på tydlig igenkänningsfaktor ger en identitetslöshet där allmänheten inte kan relatera till de unika värden den antroposofiska rörelsen skapat. Bristen på betydelsebärande identitet torde därför spela en avgörande roll för medlemstillströmningen.

Så även medlemsavgiften. Varför betala 1200 kr om året? För detta får man i princip inget mer än en medlemstidning. Att många trotjänare ändå betalar av solidaritetsskäl lockar knappast den nytillkomne. Man klarar sig gott ändå. Man vill inte binda upp sig. Och varför betala så mycket till utlandet? Är Steiners idé om medlemsfinansiering av ”världssällskapet” fortfarande relevant? Varför över huvudtaget betala mer än ett par-tre hundra om året?

Man kan också fråga sig om den av Steiner institutionaliserade umgängesformen för antroposofiska studier – grupparbetet – fortfarande är i takt med tiden. Oerhört mycket har hänt sen början på förra seklet när denna typ av sammankomster kändes självklara. Idag utvecklas nya former för samverkan, framförallt bland ungdomar.

Att rörelsen har problem är inte hela världen. Det verkliga problemet är bristen på initiativ att komma till rätta med dem. Istället tigs de ihjäl. Varför är svårt att förstå.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 1. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 2. januari 13th, 2023
  Trackback from : see it here
 3. januari 15th, 2023
 4. januari 16th, 2023
  Trackback from : therapist montclair
 5. januari 17th, 2023
  Trackback from : prime hydration sports drink
 6. januari 18th, 2023
 7. januari 18th, 2023
  Trackback from : Dividend-paying stocks
 8. januari 22nd, 2023
 9. januari 26th, 2023
  Trackback from : 3analysts
 10. januari 27th, 2023
  Trackback from : Texas Logo Design
 11. januari 27th, 2023
  Trackback from : http://95.111.232.182/
 12. januari 27th, 2023
 13. januari 28th, 2023
  Trackback from : เครดิตฟรี
 14. februari 6th, 2023
  Trackback from : casino Poker match
 15. februari 8th, 2023
  Trackback from : Buy Fabarm Shotguns Online
 16. februari 14th, 2023
  Trackback from : y2 mate
 17. februari 15th, 2023
  Trackback from : psychologist chicago
 18. februari 17th, 2023
 19. februari 19th, 2023
  Trackback from : Barrett 50 cal for sale
 20. februari 19th, 2023
  Trackback from : dumps shop legit 2023
 21. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤
 22. februari 20th, 2023
  Trackback from : 포인트홀덤
 23. februari 22nd, 2023
 24. mars 2nd, 2023
  Trackback from : máy đánh bạc
 25. mars 5th, 2023
  Trackback from : สมัคร superslot
 26. mars 6th, 2023
  Trackback from : auto transport
 27. mars 8th, 2023
  Trackback from : iptv test
 28. mars 9th, 2023
  Trackback from : psychologist san diego
 29. mars 9th, 2023
  Trackback from : see more
 30. mars 10th, 2023
  Trackback from : todos santos condos for sale
 31. mars 13th, 2023
  Trackback from : more information
 32. mars 15th, 2023
 33. mars 16th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 34. mars 31st, 2023
  Trackback from : Bildemontering Göteborg
 35. april 23rd, 2023
  Trackback from : bonus
 36. maj 5th, 2023
  Trackback from : Is.gd
 37. maj 6th, 2023
  Trackback from : bielsko-ubezpieczenia.pl