Problemen i den antroposofiska rörelsen (1)

Efter en rad dynamiska och expansiva decennier inspirerade av den karismatiske och initiativrike Arne Klingborg synes den antroposofiska rörelsen ha imploderat i håglös rutin och brist på identitet och orientering. Uppbyggnadsfasens entusiasm och offervillighet har övergått i trötta konventionella tankesätt och strukturer där den ursprungliga kreativiteten mer framstår som minnen än realiteter. Rörelsen har blivit gammal.

Låt oss betrakta något av det som föreligger.

Antroposofin – ideologin bakom de praktiska verksamheter som satt tydliga avtryck i det svenska samhället – saknar identitet och formulerad egenart. Dess komplexa världsbild sönderfaller i en rad tolkningsmodeller som snarare förvirrar än tydliggör bilden av antroposofin. Därför blir världsåskådningen inte bara svårgripbar för allmänheten – frågan är om antroposoferna själva förstår antroposofin.

En förklaring kan vara att den antroposofiska världsbilden fungerar som något av ett folkuniversitet där rikedomen i det nästan oöverskådliga materialet gör att en formulering av identitet och egenart upplevs som nästintill irrelevant. Det finns inget krav på förståelse för egenarten för att kunna botanisera i denna kunskapsbank. Man läser och läser och för många är detta ett livsprojekt. Man talar därför i antroposofiska kretsar ofta om det som det ständiga seminariet.

Detta gör att antroposofen sällan kan redogöra för sitt engagemang på ett för en utomstående begripligt sätt. Omdömet blir ofta fragmentariskt, allmänt eller svårförståeligt. Men från ledande håll har detta aldrig upplevts som något problem och därför har inga åtgärder vidtagits.

Vad som däremot lär bekymra är de ökade svårigheter nytillkomna läsare upplever i umgänget med Rudolf Steiners texter. De svårlästa volymer som en ung generation på 70-talet betraktade som en utmaning – ja som närmast ett krav för att gå vidare – blir idag nästan till ett oöverstigligt hinder för nytillkomna. New Age-litteraturens lättlästa budskap har skapat en standard för esoterisk litteratur som i praktiken marginaliserat Steiners skrifter. Och den omfattande antroposofiska sekundärlitteraturen har ofta tagit över Steiners komplicerade språkbruk eftersom den i huvudsak vänder sig inåt rörelsen – åtminstone i Sverige.

Men trots att detta fenomen existerat länge tar ingen på sig ansvar för frågan.

Antroposofiska Sällskapet

Att Antroposofiska Sällskapet framstår som rena pensionärsklubben föranleder heller inga analyser. En växande majoritet av äldre medlemmar brukar annars vanligtvis vara ett bekymmer av rang i vilken förening som helst. Det innebär ju att tillflödet av yngre långsamt stryps och att rörelsens överlevnad är i fara.

Vad kan tänkas vara orsaken att yngre sällan söker medlemskap i Antroposofiska sällskapet?

Mycket känns uppenbart. Till exempel otydlig identitet och funktion, precis som hos antroposofin som sådan. Vad är sällskapet, vad gör det och varför ska man bli medlem? Amnesty, Röda korset och Greenpeace är lätta att stödja med ett medlemskap för att det är omedelbart klart vad de står för. Vad antroposofin står för är däremot okänt för de flesta. Denna brist på tydlig igenkänningsfaktor ger en identitetslöshet där allmänheten inte kan relatera till de unika värden den antroposofiska rörelsen skapat. Bristen på betydelsebärande identitet torde därför spela en avgörande roll för medlemstillströmningen.

Så även medlemsavgiften. Varför betala 1200 kr om året? För detta får man i princip inget mer än en medlemstidning. Att många trotjänare ändå betalar av solidaritetsskäl lockar knappast den nytillkomne. Man klarar sig gott ändå. Man vill inte binda upp sig. Och varför betala så mycket till utlandet? Är Steiners idé om medlemsfinansiering av ”världssällskapet” fortfarande relevant? Varför över huvudtaget betala mer än ett par-tre hundra om året?

Man kan också fråga sig om den av Steiner institutionaliserade umgängesformen för antroposofiska studier – grupparbetet – fortfarande är i takt med tiden. Oerhört mycket har hänt sen början på förra seklet när denna typ av sammankomster kändes självklara. Idag utvecklas nya former för samverkan, framförallt bland ungdomar.

Att rörelsen har problem är inte hela världen. Det verkliga problemet är bristen på initiativ att komma till rätta med dem. Istället tigs de ihjäl. Varför är svårt att förstå.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : how to access metaverse
 2. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : 고양이 사료
 3. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Scorpion Venom Online
 4. oktober 2nd, 2022
 5. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : best boat tours Miami
 6. oktober 5th, 2022
  Trackback from : voir plus
 7. oktober 7th, 2022
 8. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Smith and Wesson MP Pistols
 9. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Remington Ammo for sale
 10. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 11. oktober 11th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 12. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Bilskrotning Stenungsund
 13. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Zip Code Map
 14. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : buy youtube likes
 15. november 1st, 2022
  Trackback from : milk frother
 16. november 1st, 2022
 17. november 3rd, 2022
  Trackback from : queen bed frame styles
 18. november 9th, 2022
  Trackback from : darknet
 19. november 14th, 2022
 20. november 15th, 2022
  Trackback from : website here
 21. november 15th, 2022
  Trackback from : Where to buy shrooms online
 22. november 15th, 2022
  Trackback from : How much shrooms to buy
 23. november 17th, 2022
  Trackback from : Reliant Energy reviews
 24. november 17th, 2022
  Trackback from : Vaabook
 25. november 17th, 2022
 26. november 20th, 2022
  Trackback from : sbo
 27. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen Uddevalla
 28. november 21st, 2022
  Trackback from : reliable auto transport
 29. november 22nd, 2022
  Trackback from : 免費百家樂
 30. november 29th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 31. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 32. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Games
 33. december 1st, 2022
  Trackback from : Hornady Ammo for sale
 34. december 6th, 2022
  Trackback from : guns and ammo online​
 35. december 8th, 2022
  Trackback from : ClearDAO index
 36. december 12th, 2022
  Trackback from : buy classic fire arms online
 37. december 13th, 2022
  Trackback from : hop over to this web-site
 38. december 17th, 2022
  Trackback from : glorycasino
 39. december 17th, 2022
  Trackback from : Where to buy shrooms in DC
 40. december 19th, 2022
  Trackback from : Skrot Kungälv
 41. december 19th, 2022
  Trackback from : passive income
 42. december 20th, 2022
  Trackback from : todos santos real estate
 43. december 21st, 2022
  Trackback from : 월드컵티비
 44. december 24th, 2022
 45. december 26th, 2022
 46. december 28th, 2022
  Trackback from : nerd rope edible
 47. december 30th, 2022
  Trackback from : sbobet
 48. december 31st, 2022
 49. januari 1st, 2023
  Trackback from : buy howafirearms guns
 50. januari 5th, 2023
  Trackback from : buy magnum research guns