Trettiotre år i antroposofins tjänst

♦ ♦ ♦ Med ett förflutet i tidningsbranschen hyste jag ett naturligt intresse för rörelsens tidskrifter då jag trädde in i de antroposofiska sammanhangen i mitten på sjuttiotalet. Mina erfarenheter inom tidningslayout nyttjades först av redaktören för den numera avsomnade tidskriften Antropos, Anders Kumlander. Ungefär en gång i månaden kom jag med tåg ifrån Stockholm och klippte och klistrade de korrektur Anders hade arbetat fram.

Antropos 2Sen gick vi upp till Antroposofiska sällskapets ordförande Arne Klingborg på Rudolf Steinerseminariet som fick se och godkänna. Arne – då själv redaktör för waldorforganet På väg – ville också städsla mig för layouthjälp. Vi kröp omkring på golvet på Kristofferskolans kansli och klistrade i hop textremsor på A4-ark till nästa nummer av På väg. Men då det var uppenbart att han själv var mer än kvalificerad för uppgiften, vände jag intresset mot den nystartade tidningen Balder i Järna.

Vid det laget hade jag flyttat till Järna där jag tog kontakt med Balder 2tidningens grundare Antonius Zeiher (som handtextat de två första numren, ett lika fräscht som ovanligt grepp tyckte jag då). På den tiden var tidskriften inriktad på tregrening, den politiska samhällsmodell Steiner skapat. Våra radikala ambitioner – detta var under det röda sjuttiotalet – drog snart till sig flera medarbetare; Sune Nordwall, Daniel Håkanson, Jenny Olsson, Stephan Lindsenhoff, Ragnar Lundin, Moniq Rogberg, Ulrik Hofsö och Nina Armelius.

I sann sjuttiotalsanda var det mycket snack men lite verkstad. Men ambitionen var tydlig: vi ville frälsa världen, vilket vi bevisligen misslyckades med, men jag gifte mig med en i redaktionen – Nina. Småningom kom en kille som inte sa så mycket. Han satt mest i ett hörn medan vi andra pratade. Det var Mats Ahlberg som idag är den enda kvarvarande redaktören. Det visade sig sedermera att han var den utan jämförelse skickligaste skribenten. Idag har Balder för längesen glömt sina tregreningsambitioner till förmån för en smal litterär profil.

Det fanns en annan tidskrift i Järna på den tiden som jag också erbjöd mina tjänster – Biodynamisk odling som den då hette. Den kom att byta namn till först Biodynamisk tidskrift och sedermera Kultura. Redaktör var Berit Löfström, tidigare gift med Expressenjournalisten Bengt Löfström, sedermera med den biodynamiske pionjären Kjell Arman. Redaktionen var i den gamla magasinsbyggnaden vid Saltå Kvarn. Berits proffessionalitet som skribent imponerade, den stod ut i förhållande till de hav av svårgenomträngliga antroposofiska texter jag vanligtvis umgicks med. Och Kjell var en stillsam och vänlig själ med den där sällsynta förmågan att kunna formulera komplicerade saker på ett enkelt sätt. En stor skribent och talare.

Forum AntroposofiMitt intresse för de dynamiska skeenden inom den antroposofiska rörelsen dessa år ledde till starten av Medlemsbladet, senare omdöpt till Forum för antroposofi. Det kom att ersätta det tidigare bladet Brev till antroposofiska sällskapets medlemmar, en sorts newsletter i A5-format. Idag är det svårt att föreställa sig den spännande tiden under Arne Klingborgs ledarskap. Det hände saker hela tiden – hus byggdes, skolor startade, spännande idéer dryftades, politiskt och religiöst motstånd måste hanteras, myndigheter bearbetas, utställningar på riksnivå förberedas, och detta krävde en mer nyhetsbaserad tidskrift som kontinuerligt rapporterade om rörelsens framväxt. Jag drev sedan tidskriften i 23 år, 1988 – 2011, då en annan redaktör tog över med en mer esoterisk-filosofiskt präglad agenda, omdöpt till Forum Antroposofi.

Tron på betydelsen av det som ägde rum dessa år ledde till en satsning på en tidning som vände sig till en bred offentlighet – Forum Järna. Göran Rosenberg, vän till sammanhangen, var tilltänkt som chefredaktör men avböjde då han just stod i begrepp att starta Moderna Tider, ett Stenbeckfinansierat magasin med hög svansföring. Då städslades en annan Göran, med efternamnet Fant, från våra egna led. Undertecknad höll i formgivning på deltid (jobbade också på Robygge och Medlemsbladet). Detta var i början på nittiotalet. Sex nummer kom ut som distribuerades till Pressbyrån innan projektet avslutades efter ett år. Den klena försäljningen omöjliggjorde vidare utgivning.

Vid det laget hade jag sedan länge arbetat med två bokförlag som jag varit med om att starta  – Telleby Bokförlag och Kristensamfundets Bokförlag. Det senare kom i huvudsak till på prästinitiativ, man ville få ut en bok på svenska som förklarade Kristensamfundets sakrament, Den nya gudstjänsten hette den. I styrelsen ingick förutom ett par-tre präster Urban Forsén, chef för Robygge, översättare och språkmänniska. Han hade tidigare översatt Hemlebens Rudolf Steiner för Larsons förlag.

Att utvecklas som vuxenInitiativet till bildandet av Telleby Bokförlag togs av herrskapet Astrid och Geert Mulder. Astrid var då föreståndare för det läkepedagogiska institutet Mora Park, där vi i början hade våra redaktionsmöten. Geert var chef för Telleby Verkstäder, en läkepedagogisk skyddad verkstad som tillverkade musikinstrument, där den pentatoniska flöjten kanske var mest uppmärksammad. Även detta förlag uppstod som resultat av önskan att ge ut en bok – Sociala gestaltningar i arbetslivet av Bernard Lievegoed. Telleby Bokförlag – som i styrelsen förutom herrskapet Mulder, Urban och mig även räknade bland andra dåvarande hovrättsrådet Sverker Vidmark – hade en livaktig utgivning. Vi gav ut en rad Lievegoed-böcker,  bland annat vår bäst säljande Att utvecklas som vuxen, men koncentrerade oss i första hand på utgivningen av Steiners grundläggande pedagogiska verk. Mot slutet av sitt liv ville Geert också ge ut arbetarföredragen som de allmänt kallades. Det var föredrag Steiner höll för arbetarna på den första Goetheanum-byggnaden och hade en enkel och rak ton med efterföljande frågestunder. En särdeles okomplicerad introduktion till antroposofin, menade Geert. Det handlade om åtta band.

MjölksyrejäsningDet var här jag för första gången konfronterades med Steiners rasistiska uttalanden. Chocken detta innebar och vad den ledde till i den fortsatta utgivningen av arbetarföredragen har jag beskrivit i en tidigare krönika (kommentarerna ger också en inblick i reaktionerna). Geert, som var en skicklig ekonom, möjliggjorde en generös utgivning. Det var roligt att ge ut det vi ville ge ut, utan att fråga någon om lov, även om den klena försäljningen borde ha föranlett en mer kritisk hållning till motiven bakom utgivningen.

Dessa hektiska år var Urban och jag också involverade i utgivningen av flera titlar på Syrans förlag, ett förlag startat av Annelies Schöneck för utgivning av hennes böcker om mat och näring, framför allt kanske Mjölksyrejäsning av grönsaker och Dagligt bröd som trycktes i flera upplagor. Det kändes som ett privilegium att få hjälpa denna storartade personlighet och pionjär.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • Peter
  • augusti 1st, 2018

  Det vore intressant att igen få läsa de nummer som gavs ut av tidskriften Forum Järna. Jag köpte dem alla när de gavs ut men gjorde mig så småningom av med dem. De finns att läsa på Kungliga biblioteket men det är förenat med ett visst besvär att ta sig dit och beställa fram dem. Vill därför fråga om det inte skulle vara möjligt för dig Johannes, eller eventuellt någon annan i din krets, att scanna in dem och tillgängliggöra dem online?

 1. @Peter

  Hej Peter. Jag skulle ställa den frågan till Joel Hallklint som administrerar den nuvarande medlemstidningen Forum Antroposofi. Du kan nå honom på

  kontakt@antroposofi.nu, tel o8–554 3o2 2o.

  Lycka till!
  Johannes

 1. mars 17th, 2022
 2. mars 17th, 2022
 3. mars 18th, 2022
  Trackback from : nova88
 4. mars 19th, 2022
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Guns
 6. mars 25th, 2022
 7. april 14th, 2022
  Trackback from : cash out dumps with pin
 8. april 30th, 2022
  Trackback from : liberty cap mushrooms
 9. maj 10th, 2022
 10. maj 13th, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 11. maj 16th, 2022
  Trackback from : ambbet999
 12. maj 18th, 2022
  Trackback from : FLOODCRM
 13. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufabet
 14. maj 21st, 2022
  Trackback from : แทงบอล
 15. maj 27th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 16. maj 29th, 2022
  Trackback from : DeFi News
 17. juni 5th, 2022
 18. juni 11th, 2022
  Trackback from : Cheap Yeezy Shoes
 19. juni 25th, 2022
  Trackback from : truck driving school
 20. juli 4th, 2022
 21. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 22. juli 18th, 2022
  Trackback from : youtube comments
 23. juli 20th, 2022
  Trackback from : 다시보기
 24. juli 27th, 2022
  Trackback from : MeGa888
 25. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : buy remington firearms
 26. augusti 9th, 2022
  Trackback from : Real Estate SEO Results
 27. september 23rd, 2022
  Trackback from : trippy flip chocolate bar
 28. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn 509 midsize
 29. september 25th, 2022
  Trackback from : บาคาร่า
 30. september 25th, 2022
  Trackback from : Texting federal inmates
 31. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동공장
 32. september 27th, 2022
  Trackback from : baby mat
 33. september 29th, 2022
  Trackback from : sig sauer
 34. september 29th, 2022
  Trackback from : baja real estate
 35. oktober 1st, 2022
  Trackback from : how to enter the metaverse
 36. oktober 1st, 2022
 37. oktober 2nd, 2022
 38. oktober 5th, 2022
 39. oktober 7th, 2022
 40. oktober 10th, 2022
  Trackback from : BERGARA RIFLES for sale
 41. oktober 11th, 2022
  Trackback from : useful reference
 42. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 43. oktober 12th, 2022
 44. oktober 17th, 2022
  Trackback from : my company
 45. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Bildemontering Uddevalla
 46. oktober 18th, 2022
 47. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Vale da sorte resultado
 48. november 2nd, 2022
  Trackback from : Buy flualprazolam