Den offentliga konsten bidrar till ett konstförakt

♦ ♦ ♦ På Östermalmstorg står en man staty med erigerad penis framför en kvinna som ligger med skrevande ben framför honom, Raoul Wallenbergmonumentet på Nybroplan liknar en samling hundlortar på marken, Nyköpings kommun ville ha en väggmålning till sin skola och fick en jättevagina uppmålad av konstnären, och nu senast väcker en rosa jeep ställd på nosen i en rondell upprörda känslor i Gävle. Detta är några exempel från den ständiga debatten om konst på offentliga platser. 2014-03-30 15.05.57

Konsten på gator och torg upplevs av allmänheten ibland som obegriplig, stötande och allmänt provocerande och förorsakar därför högljudda protester (som exempelvis Willy Gordons ”Möte” här t v). Mot en liten elit av förståsigpåare och konstexperter står en bred allmänhet. Det bestämmande konstetablissemanget åberopar konstnärlig frihet – och allmänheten ifrågasätter konstnärens rätt att göra vad som helst. Vem vill ha ett könsorgan på en skolvägg? Har allmänheten ingenting att säga till om frågar man sig – det är ju vanligt folk som har att dras med konstverket eftersom det står på allmän plats.

Men denna frågeställning sopas under mattan för luddiga kulturpolitiska principresonemang. Inte trampa in på konstelitens område! Att en kulturpolitiker ville måla över skolans jättevagina och en annan erbjuder sig lyfta bort den rosa jeepen sägs vara ett övergrepp på konstverket och konstnärens integritet. Konstnärens omdömeslöshet är okränkbar. Konsten måste stå fri gentemot politiken.

Men offentlig konst och gallerikonst är två olika saker. De har olika publik och borde därför bedömas utifrån olika premisser. Konstintresserade går på gallerier och utställningar. De är beredda på allt och förväntar sig att bli överraskade och har inget emot att bli förargade. Det är så det ska vara, konsten ska balansera på gränser, kanske ibland gå över. Grundkriteriet måste vara ett fritt ocensurerat uttryck på konstnärens villkor. De konstverk som väcker aggressioner på offentliga platser skulle på ett galleri uppfattas som en normalitet.

Situationen i det offentliga rummet är helt annorlunda. Konst på gator, torg och parker möter en publik som inte är där för konstens skull. Här möter verket en oförberedd allmänhet som går förbi i andra ärenden. Det är en helt annan situation jämfört med galleriscenen.

Wallenbergmonumentet är ett exempel på att man inte förstått detta. Man  har givit konstnären carte blanche precis som vore det en utställning på ett galleri för en kräsen och kunnig publik. Men att en internationellt hyllad nationalhjälte associeras till hudlortar på ett 2014-03-30 14.57.15offentligt torg är inte bara stötande som en vagina på en skolvägg eller en skabrös skapelse på Östermalmstorg, det är en kränkning av en nationalikon. (T h Kirsten Ortweds monument ”Till Raoul Wallenberg”.)

Reaktionerna har därför varit starka. Som Carl Hamilton säger i Aftonbladet:

»Wallenbergmonumentet påminde om tolv stycken halvtuggade lakritsbitar, alternativt om frusen hundskit. Kritiken tog fart samma stund monumentet kom på plats. Därefter har den tilltagit. – Det är en seger, förklarar arkitekt Aleksander Wolodarski som är ansvarig för torget med lakritsbitarna. Människor stannar och samtalar med varandra. Men trots framgången har kulturförvaltningen den senaste tiden suttit i krismöten. Efter vågen av upprörda insändare i tidningarna har kansliet kommit fram till att många människor upplever att det finns ett glapp mellan mannen och konstverket.

Till och med en medlem av juryn som valde konstverket har avslöjat att hon inte riktigt förstår. – Jag frågar mig i likhet med många andra vart Raoul Wallenberg tog vägen, deklarerar konstnären Cajsa Holmstrand.«

Visst är det omdömeslöst av den konstelit som bär ansvaret att tillåta något sådant. Men framför allt är det uttryck för ett systemfel. Genom att ignorera en publik med ett osofistikerat sinne för konst åstadkommer man upprörda känslor som i förlängningen skapar ett konstförakt. Det kan knappast vara syftet. Inte tjänar det konsten i alla fall.

Borde inte det övergripande uppdraget istället handla om att göra konsten njutbar? Att i en folkpedagogisk anda istället skapa förutsättningar för ett växande konstintresse? Att göra konsten lockande och sevärd? Den fria konsten skulle inte lida av detta, tvärtom.

Det konstnärliga uppdraget för konst på allmän plats behöver bara preciseras. Att verket skall förhöja upplevelsen av platsen och ge ett mervärde för förbipasserande kunde vara ett rimligt kriterium. Inte upplevas som stötande, utan ge en skönhetsupplevelse. Ett sådant uppdrag skulle vara en utmaning för de flesta konstnärer.

En verklig win-win-situation.

Att på detta sätt säkerställa konstverkets relevans i det offentliga rummet kräver förutom konstexperter att även representanter för allmänheten ingår i de kommittéer som bedömer förarbetena. Borde inte detta vara en självklarhet i den viktiga strävan att höja konstens status i allmänhetens medvetande?  

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. september 29th, 2022
  Trackback from : remington firearms
 2. oktober 1st, 2022
  Trackback from : accessing the metaverse
 3. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 4. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 5. oktober 15th, 2022
  Trackback from : Kop CBD Online
 6. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Pulse Power rates
 7. oktober 18th, 2022
  Trackback from : have a peek at this web-site
 8. oktober 24th, 2022
  Trackback from : free cdl school
 9. oktober 28th, 2022
 10. oktober 31st, 2022
  Trackback from : อ่านโดจิน
 11. november 1st, 2022
  Trackback from : Electricity Rates in Houston
 12. november 1st, 2022
 13. november 1st, 2022
  Trackback from : official site
 14. november 4th, 2022
  Trackback from : 4Change Energy plans
 15. november 9th, 2022
  Trackback from : dark net link
 16. november 15th, 2022
  Trackback from : Disney Photography
 17. november 19th, 2022
  Trackback from : influenciador
 18. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen i Stenungsund
 19. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen i Uddevalla
 20. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 21. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET GOLF
 22. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Betting Baseball
 23. december 1st, 2022
  Trackback from : Lapua ammo for sale
 24. december 5th, 2022
  Trackback from : Closing Costs
 25. december 12th, 2022
  Trackback from : buy winchester ammo
 26. december 14th, 2022
  Trackback from : cc dumps online
 27. december 19th, 2022
 28. december 19th, 2022
  Trackback from : Bilskrot i Kungälv
 29. december 23rd, 2022
  Trackback from : Relationship Launch
 30. december 24th, 2022
  Trackback from : tu peux vérifier
 31. december 29th, 2022
  Trackback from : Buy Bravo Company Rifles
 32. december 30th, 2022
  Trackback from : sbobet
 33. januari 4th, 2023
 34. januari 4th, 2023
  Trackback from : source
 35. januari 5th, 2023
  Trackback from : buy ssauerfirearms
 36. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 37. januari 17th, 2023
  Trackback from : relocation
 38. januari 18th, 2023
  Trackback from : Kriss Vector For Sale
 39. januari 24th, 2023
  Trackback from : buying rdp
 40. januari 26th, 2023
 41. januari 28th, 2023
  Trackback from : Leverage
 42. januari 28th, 2023
  Trackback from : gas powered rc cars
 43. februari 6th, 2023
  Trackback from : https://top8pm.in/
 44. februari 10th, 2023
  Trackback from : OTP robot
 45. februari 15th, 2023
  Trackback from : this
 46. februari 17th, 2023
  Trackback from : Patrick Mahomes Jersey
 47. februari 19th, 2023
  Trackback from : sell cc cheap
 48. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트