Strömlinjeformade abstraktioner i nya numret av Forum Antroposofi

♦ ♦ ♦ Det antroposofiska medlemsbladet Forum antroposofi strävar vidare. Med en ekonomi i nedförsbacke och en redaktör som nu lämnar ”det operativa ansvaret”, ämnar man införa en ”förnyad kollegialitet” genom att en ”projektledare” kommer att ”åta sig ett arbete med renodlad redaktion av text och bild på en ideell basis”.

ForumÄr en ”renodlad redaktion” bättre än en vanlig? Och  betyder text och bild på ideell basis ett mer amatörmässigt material? Genom detta ”lättas det nödvändiga ansvaret” och ”ökas rörelsemöjligheten”. Riktigt hur är oklart, liksom innebörden i den avslutande summeringen.

»Det framstår som inte obetydligt att mitt bland dagens åsiktsmaskiner och journalistiska etiketteringar kan en särskild autenticitet göra sig gällande genom en rörelse som den antroposofiska.«

Att den antroposofiska rörelsen har ”en särskild autenticitet” är något läsaren får grubbla över. Annars är det trots den påtagna tagelskjortan ett välmatat nummer. Och jodå, det kommer mer från den antroposofiska språklådan. I en reseskildring får man sig till livs kloka antroposofismer.

»Under vandringen uppstod ärliga samtal som bara skogen kunde avlyssna. Vid sången på kvällen vid lägerelden utkristalliserade sig olika relationskonstellationer ur gruppen.«

Till skillnad från samtal i allmänhet var alltså dessa ärliga. Och det antroposofiska favoritordet konstellationer har här förstärkts med relation så att man inte ska missa poängen.

I en innehållsrik tillbakablick på den berömde Järnaarkitekten Abbi Asmussens livsgärning får vi veta att han hade ett förflutet som målande konstnär med verk som köpts av bl a Nationalmuseum. Och i en välskriven nekrolog över konstnären Karl Schultz-Köln upplyses vi om att han 1943 som tysk soldat (telegrafist) på östfronten i kyla och bombregn gör en ”ateljé” i sitt tält med ett takfönster av en pansarvagns vindruta. Och i sin dagbok på östfronten beklagar han att han inte har tillräcklig tid att fördjupa sig i brevväxlingen mellan Goethe och Schiller. I krigets slutskede deserterade han till de amerikanska linjerna där han i krigsfångenskap ett tag arbetade som jazzgitarrist! En sällsam man som småningom emigrerade till Sverige där han i många år var medarbetare i Antroposofiska bokförlaget.

Randie Remland har också fått några rader med anledning av sin död i november, då vår nyfunna vänskap avbröts. I långa telefonsamtal och mejlkorrespondens diskuterade vi ofta den antroposofiska rörelsens kris som bekymrade henne mycket, mej allt mindre. Men hennes engagemang och allvar var djupt inspirerande och hennes skarpa kritik av slappheten i antroposofiska sammanhang ständigt närvarande. Att ha fått lära känna Karl Schultz-Köln och Randie Remland har varit ett privilegium. De var stora andar.

Rubriken ”Den omvända barndomen” över en artikel om antroposofisk äldrevård väcker förväntningar. Men efterhand vänds de i besvikelse då nästan halva artikeln handlar om – maskrosens växtprocess. Vanligt i antroposofiska sammanhang att med en överpedagogisk nit strössla med analogier för att göra ämnet levande. Maskrosens levnadslopp är alltså likt människans.  

Ålderdomen som den omvända barndomen är ett intressant begrepp, liksom att åldringen ”kan vandra omkring i sitt livs minneslandskap” – men dessa tillstånd förklaras inte. Istället får vi strömlinjeformade abstraktioner som inte säger något konkret. Också typiskt för antroposofisk retorik.

»Den kroppsliga utvecklingen ger individuella förutsättningar i varje människas biografi. Själen präglas mer eller mindre av dessa förutsättningar och för individen och människans andliga kraft kan de vara drivkraft i utvecklingen.«

Här beskrivs ingenting av antroposofisk särart. Förutom begrepp som andligt och själsligt kunde texten vara en beskrivning av ett vanligt äldreboende.

»Tanken på åldrandet som den omvända barndomen kan ge inspiration till en fördjupad syn på livet, men den kan även ge nya insikter och riktlinjer till en förnyelse av senior- och äldreboende, samt nya aspekter på äldrevård, palliativ vård och demensboende.«

Kan ja – men hur? Vad har de åstadkommit konkret? Vad tycker vårdtagarna? Hur förhåller sig denna vårdform till andra? Det berättar inte artikelförfattaren. Allt vi får är intetsägande förmodanden och floskler.

I en text om mysteriedramerna omnämns de entusiastiskt som ett ”oumbärligt inslag i antroposofin”. Författaren Colin Wilson som i sin bok om Rudolf Steiner är välvillig till antroposofin, betraktar mysteriedramerna som urtråkiga. Här hade Steiner chansen att levandegöra antroposofin, säger han, men istället är texterna ”torra som franskbröd”. Och den som har sett inledningsscenerna med skådespelare som står uppställda på rad och pratar med varandra förstår honom. Dialogen är stel och skådespeleriet under all kritik. Ändå talas det alltid panegyriskt om dessa blodfattiga teaterföreställningar.

I verksamhetsberättelsen där förra året summeras har Antroposofiska sällskapets ordförande Dick Tibbling upptäckt att det finns en allmän tendens av ”en fragmentering av det antroposofiska arbetet”. Därför har en grupp medlemmar klurat på varför. Men de har inte kommit på några svar (vad trodde ni), bara de vanliga frågorna vi hört upprepas i decennier:

»Hur ser relationen ut mellan de antroposofiskt orienterade verksamheterna och Antroposofiska sällskapet i Sverige? Hur ser relationen ut mellan verksamheterna och de olika sektionerna inom den ”Fria Högskolan för Antroposofi”? Hur ser relationen ut mellan sektionerna i Högskolan? Vad innebär det att Antroposofiska sällskapet ska ”bära” en fri högskola för antroposofi?«

Hur förhållandet mellan en förenings olika enheter fungerar brukar normalt inte vara något problem. Men den antroposofiska rörelsen har efter mer än hundra år ännu inte kommit till klarhet i frågan.

Allt är med andra ord som vanligt.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

 1. No comments yet.

 1. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Buy weed seeds online
 2. oktober 13th, 2022
  Trackback from : 贏家
 3. oktober 14th, 2022
 4. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 5. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen
 6. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Historic Home
 7. oktober 30th, 2022
 8. november 1st, 2022
 9. november 1st, 2022
 10. november 1st, 2022
  Trackback from : helpful site
 11. november 9th, 2022
  Trackback from : buy remington shotguns
 12. november 10th, 2022
  Trackback from : smith and wesson m&p
 13. november 14th, 2022
  Trackback from : How to buy Adderall online
 14. november 20th, 2022
  Trackback from : Bilskrot Trollhättan
 15. november 26th, 2022
  Trackback from : Buy colt python Online
 16. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Betting Basketball
 17. december 2nd, 2022
  Trackback from : DevOps consulting firm
 18. december 14th, 2022
  Trackback from : best dumps website 2023
 19. december 14th, 2022
 20. december 14th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 21. december 17th, 2022
  Trackback from : Shroom House Portland Oregon
 22. december 19th, 2022
  Trackback from : Bilskrot i Kungälv
 23. december 23rd, 2022
  Trackback from : flashmoving.net
 24. december 24th, 2022
  Trackback from : jeeter juice
 25. december 28th, 2022
  Trackback from : togel slot
 26. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Find CBD
 27. januari 3rd, 2023
  Trackback from : mortgage broker essendon
 28. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 29. januari 18th, 2023
 30. januari 18th, 2023
  Trackback from : los barriles real estate
 31. januari 24th, 2023
  Trackback from : Destin Web Design
 32. januari 24th, 2023
  Trackback from : buying rdp
 33. januari 26th, 2023
  Trackback from : Mortgage Broker Essendon
 34. januari 27th, 2023
 35. januari 29th, 2023
  Trackback from : domain
 36. februari 1st, 2023
 37. februari 2nd, 2023
 38. februari 2nd, 2023
  Trackback from : Remington 700 For Sale
 39. februari 9th, 2023
  Trackback from : Trek Bikes
 40. februari 10th, 2023
  Trackback from : Yahooze Otp bot
 41. februari 14th, 2023
  Trackback from : psychologist bergen county
 42. februari 15th, 2023
  Trackback from : url
 43. februari 17th, 2023
  Trackback from : bergen county mental health
 44. februari 17th, 2023
  Trackback from : perth skirting boards
 45. februari 19th, 2023
  Trackback from : union dumps 2023
 46. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트 추천
 47. februari 20th, 2023