Genusteoretikerna hade alltså fel – vad innebär det för deras trovärdighet?

♦ ♦ ♦ Så har vi då fått svart på vitt att könsfundamentalisterna hade fel. Deras kanske viktigaste doktrin – att könet är en konstruktion – tillbakavisas av en medicinsk expert. Att 98 procent av alla förskollärare är kvinnor och 90 procent av alla våldsbrott begås av män har inte bekymrat de feministiska genusteoretikerna. De tror fortfarande att orsaken ligger i att barnet tidigt präglas av föräldrar och lärare. De har nämligen andra bevekelsegrunder än att bry sig om sanningen – deras teori är viktigare.

Att de har talat mot bättre vetande har vi förstått länge, men vad gör det, menar fundamentalisterna – så mycket värre för verkligheten.

Att denna svärmiska dogmatism fått ett sånt grepp om tankeklimatet i landet söker sina orsaker i den svenska solidaritetstanken. Att bry sig om de som har det svårt är något som ligger djupt i den svenska folksjälen. Att vi solidariserar oss med arbetarklassen, sjuka, fattiga (som till exempel de rumänska tiggarna nu senast) har blivit något av ett svenskt adelsmärke. Något vi har rätt att vara stolta över.

genderqueerMen kan solidariteten drivas för långt? Kan den överdrivas? Svaret är ja, vi såg detta i den kommunistiska vurmen på 70-talet och vi ser det i dagens genusteorier.

Att det föds 10 barn per år med oklar könsidentitet är naturligtvis problematiskt på många sätt. Läkarna strävar därför att så snart som möjligt fastställa barnets kön, d v s vilken könstillhörighet barnet ska växa upp med. Det finns också människor högre upp i åldrarna som är osäkra över sin könsidentitet oavsett fysiska förutsättningar. En del känner att deras fysiska kön inte motsvarar deras identitetsupplevelse och byter därför kön genom operation. Man kan bara ana de besvärligheter sådana människor har att kämpa med.

Men dessbättre är de en försvinnande minoritet.

Men denna minoritets prekära läge har utlöst något av en ideologisk ångest hos genusteoretikerna som lett till den vildvuxna begreppsvärld som brukar sammanfattas med slagordet könet är en konstruktion. Här har de feministiska teoretikerna drivit sin solidaritet med en minoritet så långt att de skapat en ny standard för majoriteten. Denna säger att traditionell könsidentitet inte längre är något självklart.

Trendkänsliga föräldrar kallar sina barn för ”hen” och sätter dem i ”normkritiska” förskolor. Norska genusteoretiker tillbakavisar bevisade biologiska skillnader mellan könen. Så kallade qeerfeminister menar att det inte existerar någon ”naturlig” sexualitet eller könstillhörighet och de ifrågasätter därför normalt oproblematiska begrepp som ”man” och ”kvinna”.

Här har solidaritetstanken drivits in absurdum. Den har blivit till en karikatyr som saknar folklig förankring och ger ett löjes skimmer internationellt. Könsidentiteten är ingen konstruktion, det är en påtaglig verklighet för de flesta av oss. Och det kan ingen ideologi ändra på.

Hur är det med genusteoretikernas trovärdighet egentligen?
                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

 1. Thank you for this article, perfect timing as I just threw out a large kitchen garbage bag filled with items I no longer use in my bathroom. I hope to do more, but did have a twinge of guilt last night. So this article was a good little reminder of why I did all that in the first place.
  gate io

 1. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Tikka Firearms Store
 2. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 3. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Fried morel mushrooms
 4. oktober 16th, 2022
  Trackback from : Buy Golden Teacher Mushrooms
 5. oktober 17th, 2022
  Trackback from : general labor
 6. oktober 17th, 2022
 7. oktober 20th, 2022
  Trackback from : stiiizy pods for sale
 8. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Capixaba cap resultados
 9. november 1st, 2022
 10. november 1st, 2022
  Trackback from : important site
 11. november 7th, 2022
  Trackback from : Spectrum murder
 12. november 11th, 2022
  Trackback from : https://plagly.com/
 13. november 15th, 2022
 14. november 16th, 2022
  Trackback from : atn x sight 4k pro for sale
 15. november 19th, 2022
  Trackback from : this link
 16. november 21st, 2022
  Trackback from : Energy Texas
 17. november 23rd, 2022
  Trackback from : homes for Sale Surprise AZ
 18. november 24th, 2022
  Trackback from : 4Change Energy reviews
 19. november 29th, 2022
 20. november 30th, 2022
  Trackback from : earn passive income
 21. december 4th, 2022
  Trackback from : 629 smith and wesson
 22. december 4th, 2022
  Trackback from : toyota tan cang
 23. december 14th, 2022
  Trackback from : cvv forum
 24. december 14th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 25. december 16th, 2022
  Trackback from : pop over here
 26. december 17th, 2022
 27. december 17th, 2022
  Trackback from : Shrooms for sale in US
 28. december 19th, 2022
  Trackback from : Achieving financial freedom
 29. december 20th, 2022
  Trackback from : san jose real estate
 30. december 22nd, 2022
  Trackback from : 토토포켓몬
 31. december 23rd, 2022
  Trackback from : flashmoving.net
 32. december 25th, 2022
  Trackback from : Buy B707 Xanax Online
 33. december 28th, 2022
  Trackback from : redes informatica
 34. december 30th, 2022
  Trackback from : sbobet
 35. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Sig Sauer Brass for sale
 36. januari 2nd, 2023
 37. januari 6th, 2023
  Trackback from : web design for psychologists
 38. januari 9th, 2023
  Trackback from : visiter le site Web
 39. januari 11th, 2023
  Trackback from : find this
 40. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 41. januari 13th, 2023
  Trackback from : LWRC
 42. januari 13th, 2023
  Trackback from : this content
 43. januari 17th, 2023
  Trackback from : see this here
 44. januari 17th, 2023
  Trackback from : Dallas Web Design
 45. januari 22nd, 2023
 46. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shroomyz queen street
 47. februari 4th, 2023
  Trackback from : ivdwholesale.com
 48. februari 9th, 2023
  Trackback from : Specialized Bikes In UK
 49. februari 10th, 2023
  Trackback from : Billeje torshavn