Genusteoretikerna hade alltså fel – vad innebär det för deras trovärdighet?

♦ ♦ ♦ Så har vi då fått svart på vitt att könsfundamentalisterna hade fel. Deras kanske viktigaste doktrin – att könet är en konstruktion – tillbakavisas av en medicinsk expert. Att 98 procent av alla förskollärare är kvinnor och 90 procent av alla våldsbrott begås av män har inte bekymrat de feministiska genusteoretikerna. De tror fortfarande att orsaken ligger i att barnet tidigt präglas av föräldrar och lärare. De har nämligen andra bevekelsegrunder än att bry sig om sanningen – deras teori är viktigare.

Att de har talat mot bättre vetande har vi förstått länge, men vad gör det, menar fundamentalisterna – så mycket värre för verkligheten.

Att denna svärmiska dogmatism fått ett sånt grepp om tankeklimatet i landet söker sina orsaker i den svenska solidaritetstanken. Att bry sig om de som har det svårt är något som ligger djupt i den svenska folksjälen. Att vi solidariserar oss med arbetarklassen, sjuka, fattiga (som till exempel de rumänska tiggarna nu senast) har blivit något av ett svenskt adelsmärke. Något vi har rätt att vara stolta över.

genderqueerMen kan solidariteten drivas för långt? Kan den överdrivas? Svaret är ja, vi såg detta i den kommunistiska vurmen på 70-talet och vi ser det i dagens genusteorier.

Att det föds 10 barn per år med oklar könsidentitet är naturligtvis problematiskt på många sätt. Läkarna strävar därför att så snart som möjligt fastställa barnets kön, d v s vilken könstillhörighet barnet ska växa upp med. Det finns också människor högre upp i åldrarna som är osäkra över sin könsidentitet oavsett fysiska förutsättningar. En del känner att deras fysiska kön inte motsvarar deras identitetsupplevelse och byter därför kön genom operation. Man kan bara ana de besvärligheter sådana människor har att kämpa med.

Men dessbättre är de en försvinnande minoritet.

Men denna minoritets prekära läge har utlöst något av en ideologisk ångest hos genusteoretikerna som lett till den vildvuxna begreppsvärld som brukar sammanfattas med slagordet könet är en konstruktion. Här har de feministiska teoretikerna drivit sin solidaritet med en minoritet så långt att de skapat en ny standard för majoriteten. Denna säger att traditionell könsidentitet inte längre är något självklart.

Trendkänsliga föräldrar kallar sina barn för ”hen” och sätter dem i ”normkritiska” förskolor. Norska genusteoretiker tillbakavisar bevisade biologiska skillnader mellan könen. Så kallade qeerfeminister menar att det inte existerar någon ”naturlig” sexualitet eller könstillhörighet och de ifrågasätter därför normalt oproblematiska begrepp som ”man” och ”kvinna”.

Här har solidaritetstanken drivits in absurdum. Den har blivit till en karikatyr som saknar folklig förankring och ger ett löjes skimmer internationellt. Könsidentiteten är ingen konstruktion, det är en påtaglig verklighet för de flesta av oss. Och det kan ingen ideologi ändra på.

Hur är det med genusteoretikernas trovärdighet egentligen?
                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

 1. No comments yet.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Florida guns for sale online
 3. mars 23rd, 2022
 4. mars 25th, 2022
  Trackback from : Buy Firearms in USA
 5. april 4th, 2022
  Trackback from : kqbd lazio
 6. april 5th, 2022
  Trackback from : devops as a service
 7. april 10th, 2022
 8. april 12th, 2022
 9. april 18th, 2022
  Trackback from : legit shop dumps
 10. april 20th, 2022
  Trackback from : my review here
 11. april 21st, 2022
 12. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 13. maj 3rd, 2022
 14. maj 9th, 2022
  Trackback from : ambbet
 15. maj 11th, 2022
  Trackback from : 메이저사이트
 16. maj 17th, 2022
  Trackback from : click here digital reviews
 17. maj 17th, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴 바뀐 주소
 18. maj 25th, 2022
  Trackback from : sell my car york
 19. maj 26th, 2022
  Trackback from : Home Value
 20. maj 27th, 2022
 21. juni 1st, 2022
  Trackback from : Firearms for sale online
 22. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 23. juni 8th, 2022
  Trackback from : Colt Pistols For Sale
 24. juni 9th, 2022
  Trackback from : https://krajowy.biz/
 25. juni 23rd, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 26. juni 28th, 2022
 27. juli 3rd, 2022
  Trackback from : how much are shrooms,
 28. juli 4th, 2022
 29. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 30. juli 24th, 2022
  Trackback from : dumps with pin 201 shop
 31. augusti 5th, 2022
  Trackback from : Rebecca Lynn
 32. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 33. september 15th, 2022
 34. september 15th, 2022
  Trackback from : Sicbo online
 35. september 16th, 2022
  Trackback from : sig sauer sp 2022 pistol
 36. september 17th, 2022
  Trackback from : 이천반영구
 37. september 20th, 2022
  Trackback from : Walther Handguns For Sale
 38. september 21st, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 39. september 21st, 2022
  Trackback from : smith & wesson firearms
 40. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn slp
 41. september 23rd, 2022
  Trackback from : golden mammoth mushroom
 42. september 24th, 2022
  Trackback from : fn shotgun
 43. september 24th, 2022
 44. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 45. september 29th, 2022
  Trackback from : remington tac 14
 46. september 29th, 2022
  Trackback from : loreto real estate
 47. september 30th, 2022
  Trackback from : Buy Kimber Rifles Online
 48. oktober 2nd, 2022
 49. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Ruger Rifles Online
 50. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy CCI Ammo Online