Om när ärliga avsikter misstolkas som onda och felaktiga

♦ ♦ ♦ Precis som i modevärlden finns det moden inom tänkandet, en sorts idékluster eller värderingspaket som växer fram och företräds av kretsar som präglar den aktuella debatten. I vårt land minns vi idén om socialismen som genomsyrade debatter och synsätt från mitten av sextiotalet några decennier framåt. Den socialistiska – en del skulle säga kommunistiska – ideologin levde i en självklar stämning av en konsensus som idag är svår att förstå. Att rader av intellektuella sedan dess gjort avbön och tagit avstånd till sina verklighetsfrämmande förhållningssätt då gör inte perioden mer förståelig så här i efterhand. Det var som en kollektiv förtrollning.

Ska man försöka komma åt grundorsaken till denna kollektiva idealistiska samhällssyn tror jag det handlar om hänförelsen i upptäckten av hur ett samhälle borde vara. Och som med alla utopier bortsåg man ifrån hur det faktiskt såg ut och svårigheterna att förverkliga utopin. Man förträngde också utfallet av de socialistiska experimenten i Sovjet och Kina, för att inte tala om masslakten i Kambodja. Man ville inte ta in det som störde idealbilden av den socialistiska idealstaten.

Kännetecknande för ett tankemode är att det inte låter sig ruckas på. Oavsett intellektuell möda är motståndet mot idéklustret dömt att misslyckas. En attitydförändring kan ske först över tid då magin långsamt klingar av i takt med att relevansen i de parametrar som byggt upp värderingspaketet avtar. Idag är det lätt att avfärda fanatismen under ”den socialistiska perioden”.

Att avfärda de två tankemoden som i dag präglar kulturdebatten är däremot knappast möjligt: det islamrelaterade problemkomplexet och feminismen. Mummel i kön har i en rad krönikor gjort tappra försök att hyfsa debatten, men skändligen misslyckats. Visst finns en och annan som nickar gillande men de flesta av vännerna på Facebook undrar vad sjutton vi håller på med. Och det är här det stora problemet inträder för den som opponerar sig mot tankemodet. Dina ärliga avsikter – oavsett hur välformulerade de än är – misstolkas som onda och felaktiga, i bästa fall som naiva. I alla händelser inte politiskt korrekta.

The religion of peaceEn som idag kritiserar islam blir närmast automatiskt betraktad som islamofob. Ofta som allmänt främlingsfientlig, eller helt enkelt rasist. Dina synpunkter väcker harm som resulterar i en skur av beskäftiga tillrättavisningar och beläranden. Du ses helt enkelt som en som har fel åsikter och därför måste undervisas i den rätta läran. Tankemodet för dagen dikterar att islam är en religion som alla andra – varken sämre eller bättre. Terrorism? Talibanernas härjningar? Ja men herregud, det handlar om extremister – och såna finns i alla religioner. Ja men kvinnosynen då? Sharialagarna? Hedersmorden?

Du kan ta hur många exempel som helst – hur du än argumenterar blir du betraktad som islamofob. Det betraktas som att du ”demoniserar” en religion. Islam är en fredsreligion, basta!

Och hur många gånger har vi här på Mummel i kön inte påpekat de orimligheter som radikalfeminismen framför! Att företräda idén om ökad jämställdhet mellan könen räcker inte, som vi alla vet. Jämställdister är mesar. De som inte omfattar den feministiska ideologin ligger illa till i debatten. Ideologin framstår alltmer som en hämndlysten kamprörelse där mannen är villebrådet.

Feminism 3Den radikala feministiska kampideologin flyttar hela tiden fram sina positioner. En företrädare för kvinnoföreningen ROKS säger att ”män är djur”, med anledning av den vidriga våldtäkten i Steubenville menar Aftonbladet att alla män är att betrakta som skyldiga, en teater i Stockholm sätter upp en pjäs baserad på SCUM-manifestet (Society for Cutting Up Men), man lämnar in en rapport till norska regeringen med förslag om att kriminalisera ”antifeminism” och omskola feminismkritikerna (!).

Radikalfeminismen, som i huvudsak är politiskt vänsterorienterad, har utvecklat avancerade teorier som kan sammanfattas i uttrycket könet är en konstruktion. Våra könsroller är ett resultat av konvention och felaktiga föreställningar. Och även här känner vi igen de utopiska borde-vara-argumenten, till exempel ”att födas med ett visst könsorgan ska inte ha någon betydelse för vilka förväntningar som ställs på en”, som författaren Nina Björk skriver i ett debattinlägg.

Kungstanken är att våra könsroller grundläggs i tidig barndom. Att vi växer upp till man respektive kvinna beror på hur vi uppfostras av våra föräldrar, inte av hur vi ser ut mellan bena. Denna extrema yttring av ett tankemode skall vi titta lite närmare på i nästa krönika med hjälp av några experter på området.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


  • Sergeij
  • november 11th, 2013

  Ett problem som jag ser det med detta är problemet med källkritik. Man sväljer det första bästa och kör med det i vått och torrt. I den norska dokumentären ”Hjernevask” framkommer detta fenomen liksom i den svenska dokumentären Dokument inifrån ”Könskriget”:

  Hjernevask NRK 2010: http://missionxp.webblogg.se/2012/february/utkast-feb-20-2012-1.html

  Dokument inifrån – Könskriget: https://thisaintnews.com/view/video/126557/-Documentary–Dokument-inifr-n—K-nskriget–The-Gender-War—English-subtitles-

  Fäder kan få ett rent helvete vid skilsmässor och det vet de oftast inte fören de blir utsatta för det (också enligt min erfarenhet av andra i denna situation).

  Här är en annan dokumentär om fäderna: Geldof on Fathers http://www.youtube.com/watch?v=JHkbYvkRO-g&list=PLhXdWNEs3sq3uK8xs_cQv97a0sIkwrpdq

  Här får man se fäder som gråter, men i vår tid säger man bara ”va en man”! I vår tid får män inte känna sin smärta och vart tar dessa upplevelser och erfarenheter då vägen och hur uttrycker sig de? Den ena stunden skall man vara ”en man” och inte känna den andra skall man vara känslig emot andra. Hur går det ihop? Det gör det inte!

  Det har gått intresseväckande dokumentären och svåra människoöden i den islamska världen jag minns en mycket stark som handlade om Bahrain. Där fick man vara med ”på fältet” och uppleva vad de upplevde ifrån olika sidor om konflikten. Minns ej vad dokumentären hette. Där fick man erfara smärta hos BÅDE män och kvinnor.

  Think Twice – Islam A Religion of Peace? är ett intressant debattprogram och som är engagerande: http://kitmantv.blogspot.se/2010/10/think-twice-islam-religion-of-peace.html
  OBS! Ha inga förutfattade meningar.

  Samma tv program har en annan show i det andra temat: http://intelligencesquaredus.org/debates/past-debates/item/552-men-are-finished

  Christina Hoff Sommers som är med i debattprogrammet är inte feminist som andra. Hon har skrivit böcker som The War Against Boys (2000) där hon tar upp problem som annars inte debatteras så mycket. I Sverige är det nog bara Alice Teodorescu som gör det.

  Hoff Sommers har även skrivit följande böcker där hon ger en tillnyktrande redogörelse: Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women (1995).

  I Freedom Feminism: Its Surprising History and Why It Matters Today. (Values and Capitalism) tar Christina Hoff Sommers upp den feminsitska historien där hon börjar med Mary wollstonecraft (som var mor till Mary Shelly som skrev Frankenstein) Hannah More och Frances Willard som har blivit bortglömda i feminismens historia. Den i Juni 2013.

  Man kan få del I hennes forskning på området I olika fredrag på youtube exempelvis: Clare Bothe Luce Policy – Conservative women should take back feminism http://www.youtube.com/watch?v=VRzrT0H-T-4

  En annan bok värd att nämna är Rösträtt med förhinder – Rösträttsträcken i svensk politik (Acta Univeritatis Stockholmiensis Stockholm Studies in History 82) av Berling Åselius. Där framgår det att män inte fick allmän rösträtt förrän 1908. Rösträtt på den tiden var ingen rätt i vår tids mening utan ett ”förbehåll” eller skyldighet, ett förbehåll för de som hade gjort rätt för sig. Därav rösträttsstreck som flyttstrecket (man skulle visa att man betalat skatt) eller utskyldsstrecket samt att man skulle ha ”fullgjort sin ålagda värnplikt” säger boken. Trots att männen fick allmän rösträtt 1908 fick 283.000 män inte rösta – även om de hade gjort rät för sig! Fram till 1866 fick endast 21% procent av männen rösta. Kvinnor fick från och till rösta redan under 1700-talet.

  Se även Männen, kvinnorna och rösträtten av Åsa Karlsson Sjögren.

  Mer läsning:
  http://www.val-2010.se/valhistoria-sverige/
  http://www.regeringen.se/sb/d/2468

  Thomas Gür tar upp olika frågan som berör båda dessa ämnen: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/aven-man-offer-for-hedersmord_8431432.svd
  http://www.corren.se/asikter/kolumner/artikel.aspx?articleId=5758039

  Även män offer för hedersmord:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/aven-man-offer-for-hedersmord_8431432.svd

  Det är ett problem vad det gäller litteraturen på denna sida om saken. För alla sidor skall väl tillgodoses? Eller lever vi i en diktatur, kommunist eller annan, utan rätten till yttrandefrihet? Jo, det är klart enkelt att säga så.

  På engelska finns det dock en del litteratur för den intresserade:

  This Way to the Revolution, A Memoir – Erin Pizzey
  Erin Pizzey startade den första mottagningen för kvinnor utsatta för övergrepp. Detta är hennes biografi där hon skriver om vad hon upplevde av den feministiska revolutionen.

  The War On Men (2013) – Suzanne Venker
  The Flipside of Feminism: What Conservative Women Know – and Men Can’t Say (2011) – Suzanne Venker

  Exposing Feminism: The Thirty Years’ War against Men – Swayne O’Pie

  What Our Mothers Didn’t Tell Us: Why Happiness Eludes the Modern Woman – Danielle Crittenden

  The Politically Incorrect Guide to Women, Sex and Feminism – Carrie L. Lukas

  Feminist Fantasies – Phyllis Schlafly

  Sanctifying Misandry: Goddess Ideology and the Fall of Man – Katherine K. Young Paul Nathanson

  Spreading Misandry: The Teaching of Contempt for Men in Popular Culture – Paul Nathanson Katherine Young

  Yours in Sisterhood: Ms. Magazine and the Promise of Popular Feminism – Amy Erdman Farrell

  Catherine Rodriguez: Who Really Represents Women? (Clare Bothe Luce Policy Institute on Youtube)
  http://www.youtube.com/watch?v=uB-U36qRWSU

  Warren Farrell (psychology; women’s studies; sociology; PhD political science & BA social science):
  (1993). The Myth of Male Power: Why Men Are The Disposable Sex.
  (2000). Women Can’t Hear What Men Don’t Say: Destroying Myths, Creating Love.
  (2001). Father and Child Reunion: How to Bring the Dads We Need to the Children We Love.
  (2005). Why Men Earn More: The Startling Truth Behind The Pay Gap – And What Women Can Do About It.
  Does Feminism Discriminate Against Men?: A Debate. by Farrell W; Sterba JP; Svoboda S (2008)

  Warren Farrell:
  Does feminism discriminate against men? (CATO debate): http://www.youtube.com/watch?v=8haz0BD4Njk
  Why men earn more: http://www.youtube.com/watch?v=xfyDWnQ_IQA
  Why men earn more (CATO book forum): http://www.youtube.com/watch?v=VRO3kPBS6kw
  Does feminism discriminate against men? (CATO debate): http://www.youtube.com/watch?v=8haz0BD4Njk

  Diana Furchtgott-Roth (Senior fellow at the Manhattan Institute):
  Women’s Figures: An Illustrated Guide to the Economic Progress of Women in America.
  The Feminist Dilemma. When Success is Not Enough. by Diana Furchtgott-Roth, Christine Stolba

  Diana Furchtgott-Roth (Hudson Institute on YouTube):
  Unequal Pay for Women a Myth: http://www.youtube.com/watch?v=4Q0yvN_kdOEhttp://www.youtube.com/watch?v=0_5kU4NrDdM – Women’s Figures: The Economics of Women in America: http://blog.heritage.org/2012/09/20/busting-myths-about-women-in-the-workplace/

  June O’Neill, Unequal Pay a Myth: http://video.foxbusiness.com/v/4421460/oneill-unequal-pay-a-myth/

  Men on Strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream – and Why It Matters – Helen Smith

  They’re Your Kids Too: The Single Father’s Guide to Defending Your Fatherhood in a Broken Family Law System – Anne P. Mitchell Esq

  Save the Males: Why Men Matter Why Women Should Care – Kathleen Parker

  Ceasefire!: Why Women and Men Must Join Forces to Achieve True Equality – Cathy Young

  The Manipulated Man – Esther Vilar

  Letters to Amen: About Male Victims of Domestic Abuse – Mary T. Cleary

  Venus: The Dark Side – Mary T Cleary & Roy Sheppard
  That Bitch: Protect Yourself against Women with Malicious Intent – Mary T Cleary & Roy Sheppard

  Women Who Make the World Worse: and How Their Radical Feminist Assault Is Ruining Our Schools, Families, Military, and Sports – Kate O’Beirne

  Beginning to Heal (Revised Edition): A First Book for Men and Women Who Were Sexually Abused As Child – Ellen Bass, Laura Davis

  Abused Boys Wounded Men Curriculum: Taking Responsibility for Ending the Cycle of Pain with Earnie L – Earnie Larsen

  Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence – Phillip Cook

  Female Sexual Abuse Of Children – Michele Elliott (founded the young people’s charity: Kidscape)

  Young Men Who Have Sexually Abused: A Case Study Guide (Wiley Child Protection & Policy Series) – Andrew Durham

  The Color of Pain: Boys Who Are Sexually Abused and the Men They Become – Gregory Reid

  The Cries of Men: Voices of Jamaican Men Who Have Been Raped and Sexually Abused – Dennis, O’Brien

 1. Är ”Sverige ett rasistiskt land”? Nej! Tvärtom uppmuntrar denna demokrati allt och alla oavsett religion, etnicitet, läggning, hållning och you name it. Vi får inte gå under manipulation och lögner från människor som vill skuldbelägga den enda nation i världen som förut värnat individens frihet.

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : Migliori tariffe Taxi Roma
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw garden farm
 4. mars 31st, 2022
  Trackback from : high risk merchant account
 5. april 5th, 2022
  Trackback from : Desert Eagle For Sale
 6. april 6th, 2022
  Trackback from : english premier league
 7. april 14th, 2022
  Trackback from : sbo
 8. april 14th, 2022
  Trackback from : best cvv site
 9. april 22nd, 2022
  Trackback from : Buy Keltec Firearms Online
 10. april 23rd, 2022
  Trackback from : Mossberg Shotguns For Sale
 11. april 29th, 2022
  Trackback from : real estate los cabos
 12. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴2
 13. maj 4th, 2022
  Trackback from : Can you buy qsymia online
 14. maj 10th, 2022
 15. maj 10th, 2022
  Trackback from : Pgslot
 16. maj 10th, 2022
  Trackback from : Predrag Timotić
 17. maj 20th, 2022
  Trackback from : seo company melbourne
 18. maj 23rd, 2022
  Trackback from : best cvv shop
 19. juni 8th, 2022
  Trackback from : Ruger Revolvers For Sale
 20. juni 11th, 2022
  Trackback from : stesolid fass
 21. juni 26th, 2022
  Trackback from : goaloo