Om Hitler och nazistpartiets ockulta bakgrund

♦ ♦ ♦ Då den romerske soldaten Gaius Cassius stack sitt spjut i Kristus högra sida föddes en legend. Gaius Cassius blev känd som Longinus Spjutbäraren och spjutet, som kom att kallas Longinus spjut, sades sedan ha vandrat genom världshistorien där det kom att spela en egenartad roll enligt vad författaren Trevor Ravenscroft berättar i sin bok Ödets spjut, en bok som kom att skaka om ockulta kretsar i början på 1970-talet. Legenden säger att den som ägde Longinus spjut, och insåg vilka makter det tjänade, höll världens öde i sina händer.

ThulesällskapetMycket som stod i boken hade man inte hört om förut och perspektiven var djärva, för att inte säga sensationella. Den österrikiske filosofen Walter Johannes Stein, nära vän till Rudolf Steiner och en av pionjärerna inom antroposofin, hade enligt Ravenscroft känt Hitler då denne ännu var okänd och levde som fattiglapp i Wien. De hade förenats i ett lidelsefullt intresse för den heliga Graal och Longinus spjut som Hitler drömde att en dag få ”göra anspråk på” som en talisman för sin världserövring.

Detta och mycket annat berättade Stein för Ravenscroft. Enligt Stein var Hitler intresserad av medeltida ockultism och rituell magi och nådde allt högre medvetandenivåer med hjälp av narkotika. Ravenscroft:

»Att Hitler vid denna tid uppnådde trancendent medvetande och formulerade sin Weltanschauung med hjälp av narkotika, blev faktiskt en av de bäst bevarade hemligheterna i hans liv. Men han berättade tillräckligt om sina upplevelser för Stein för att denne skulle kunna få en föreställning om de slag av medvetande han nådde med hjälp av peyotl.«

EckartInga småsaker alltså. Och det kommer mer. Stein påstår att han på nära håll följde nazistpartiets bildande och Hitlers umgänge med de tre personer som hjälpte honom till makten – Dietrich Eckart, Houston Stewart Chamberlain och Karl Haushofer. Eckart (bilden) var en av dem som grundade nazistpartiet. Han var poet, historiker – och en hängiven satanist. Han hade nått den högsta invigningen i den svarta magins konst och var centralgestalt i en mäktig och bred krets av ockultister som kallade sig Thulesällskapet.

»Thulegruppens hemliga verksamhet sträckte ut sina tentakler bakom allt i Bayern, särskilt den politiska scenen, där den bar ansvaret för mycket av den terroristiska verksamheten och rashatet, och de flesta av de kallblodiga mord som skedde så gott som dagligen.«

Engelskfödde Houston Stewart Chamberlain (bilden nedan t v) var den man som smälte samman Wagners rasistiska läror med Nietsches idé Chamberlainom övermänniskan och därmed skapade drömmen om den ariska rasens överhöghet. Han var en av de första intellektuella i Tyskland som insåg att Hitler hade en stor framtid – och som såg nya möjligheter för tyskarna om de följde honom. Han skrev den nazistiska rörelsens evangelium Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts.

Karl Haushofer (nedan t h) var professor i geopolitik, general och den som skapade begreppet Lebensraum. Han förordade den tyska nationens utbredning österut, en idé som spred sig i det tyska riket efter kapitulationen i första världskriget, en propagandaidé inte ens Goebbels kunde överträffa. Haushofer var dessutom Rudolf Hess lärare vid geopolitiska institutionen i München. Haushofer invigde Hitler i den hemliga läran om världens och mänsklighetens utveckling. Detta ägde rum i Landsbergsfängelset som han besökte många gånger under den tid Hitler skrev sin bok Mein Kampf.

Haushofer 2Hitlers omvittnade fascination för Wagners musik förstärktes av vetskapen att tonsättaren spunnit hela tematiken i sin opera Parsifal kring Longinus spjut. I de samtal Stein hade med Hitler dessa ungdomsår intog hans studier av spjutets ockulta betydelse en särställning. Enligt Ravenscroft var Hitler väl förtrogen med både reinkarnationstanken, det tredje ögat och den kosmiska krönikan, Akashakrönikan.

Var fick Ravenscroft dessa sensationella uppgifter ifrån? Han framhåller själv i boken att Haushofer & Hessdet var från Walter Johannes Stein, som hade tänkt publicera sina erfarenheter i en bok. Men eftersom Stein hann avlida innan han börjat skriva boken beslutade sig Ravenscroft att ta över projektet. (Bilden t v: Karl Haushofer och Rudolf Hess).

Efter invigningen i Landsbergsfängelset blev Hitler ledargestalt i ett hemligt sällskap som kallades Vril, eller Lysande logen som grundades i Berlin och som kom att inrymma invigda från ockulta rörelser i Europa och stora delar av världen. Här ingick också svartmagikern Aleister Crowleys Ordo Templi Orientis. Lysande logens syfte var att bedriva forskning kring den ariska rasens ursprung och hur de förmågor som slumrade i det ariska blodet skulle kunna reaktiveras för att bli övermänskliga krafters redskap. Ledningen för Lysande Logen skulle senare övertas av Himmler och införlivas i Ahnenerbe, nazistpartiets ockulta byrå.

Men innan detta måste en viktig motståndare röjas ur vägen – Rudolf Steiner. Mer om detta i nästa krönika.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


  • Torsten Lundberg
  • oktober 14th, 2013

  Hej Johannes!

  Stanley Messenger från Glastonbury, som dog nu i vintras 2013, 96 år gammal, skrev en artikel om den antroposofiska rörelsen, som publicerades i tidskriften ’Southern Cross Review’, där han också berättade om utgivningen av denna Trevor Ravenscrofts bok. Messenger skriver där att Ravenscroft – Walter Johannes Steins ’bångstyrige elev’ – drogs in i en massa olika problem, och att han ”chockade den stela [antroposofiska] rörelsen genom att skriva en bok benämnd ’The Spear of Destiny’. Det var en kraftfull roman som lärde folk en hel del antroposofi”, fortsätter Messenger, ”men som också var extremt vilseledande angående vissa fakta om Rudolf Steiners liv. Faktiskt helt osanna i flera fall. Detta var naturligtvis Trevors eget fel, men han hetsades av sin förläggare att inte vara alltför noggrann med skillnaden mellan dikt och sanning. Denne föreslog att verket skulle ges ut som en ren dokumentär. Trevor visste att det var dikt och sa det, men hade samtidigt en Akilleshäl. Han var alkoholist och behövde pengarna. Förläggaren stod på sig och Trevor gav efter. Detta resulterade i att boken blev mycket mer framgångsrik än den annars skulle ha blivit, och de tjänade bägge en massa pengar på”, avslutar Messenger.

  http://southerncrossreview.org/45/messenger.htm

  Själv blev jag, sensommaren 1973, som ung 20-åring uppmanad av min väns far, som var bokförläggare, att läsa denna ’The Spear of Destiny’. Han funderade på att ge ut den på svenska, men ville ha reaktioner och synpunkter. Vid den tiden var jag överhuvudtaget inte insatt i antroposofi, men tyckte att boken var mycket intressant. Min väns far gav ut den samma år under namnet ’Ödets spjut’. Hade jag fått frågan idag hade jag vetat bättre.

  Trevor Ravenscroft har emellertid åstadkommit en ’seriösare’ bok i angränsande ämne: ’The Cup of Destiny’.

  vh / Torsten

 1. @Torsten Lundberg
  Tack Torsten för dessa inblickar som jag kommer att citera i den avslutande delen av krönikan som jag räknar med att publicera idag eller i morrn. Jag tycker det är en så bra story att den borde bli film.

 1. mars 22nd, 2022
 2. mars 26th, 2022
 3. mars 26th, 2022
 4. mars 31st, 2022
  Trackback from : paypound
 5. april 6th, 2022
  Trackback from : slot999
 6. april 6th, 2022
  Trackback from : cheap dumps with pin
 7. april 15th, 2022
  Trackback from : check my blog
 8. april 23rd, 2022
 9. april 29th, 2022
  Trackback from : best new unicvv 2022
 10. maj 6th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 11. maj 7th, 2022
  Trackback from : relxbycake.com
 12. maj 9th, 2022
 13. maj 12th, 2022
  Trackback from : games for os x
 14. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰
 15. maj 20th, 2022
  Trackback from : Reliant Energy Plans
 16. maj 24th, 2022
  Trackback from : maxbet
 17. maj 26th, 2022
  Trackback from : DevOps solution
 18. maj 26th, 2022
  Trackback from : real estate for sale
 19. maj 29th, 2022
 20. juni 6th, 2022
 21. juni 8th, 2022
  Trackback from : rock island armory
 22. juni 11th, 2022
  Trackback from : CZ Pistols For Sale
 23. juni 22nd, 2022
  Trackback from : USED RAM 1500 WINNIPEG
 24. juni 25th, 2022
  Trackback from : British Dragon Steroids Uk
 25. juni 27th, 2022
 26. juli 4th, 2022
 27. juli 7th, 2022
  Trackback from : cách tính bài baccarat
 28. juli 12th, 2022
  Trackback from : legit dumps shop
 29. juli 12th, 2022
  Trackback from : expense management software
 30. juli 28th, 2022
  Trackback from : Henry Official Website
 31. augusti 4th, 2022
  Trackback from : https://mayalynn.net/
 32. augusti 8th, 2022
  Trackback from : sbo
 33. augusti 11th, 2022
  Trackback from : หนังใหม่
 34. september 16th, 2022
  Trackback from : fotball drakter