Det är dåligt med åsiktsfriheten i Antroposofiska sällskapet

♦ ♦ ♦ Antroposofiska sällskapet befinner sig i en kris, som vi kunnat berätta om i förra krönikan. Problemen kring sällskapet och svårigheterna att tala om dem offentligt var själva utgångspunkten för starten av Mummel i kön.

För om inte angelägenheter kan ventileras utanför mötesrummen tvingas de in i en sorts underjordisk tillvaro som är osund, med ryktesspridning och locket-på-mentalitet som följd. Problem går i längden inte att tiga ihjäl. Och det är viktigt att intresserade inte nekas information om väsentliga frågeställningar.

(De som vill uppdatera sig klickar på rubriken Om antroposofi här till höger så kan man läsa alla artiklarna.)

Vår avsikt med Mummel i kön var att initiera en öppen debatt i antroposofiska kretsar, men bara det faktum att problemen formulerats verkar ha varit tillräckligt. Visserligen har debatter förts – ibland riktigt heta till och med – men jag har en känsla av att själva problemformuleringarna har varit det man i första hand har satt värde på i dessa krönikor. Att de tankar och frågor som levt under ytan har kommit upp och kunnat beskådas i fullt dagsljus.

Mummel i kön är mig veterligen den enda kanal i det här landet som inifrån regelbundet kritiskt granskat Antroposofiska sällskapet och den antroposofiska rörelsen. Det finns ingen tradition på området. Trots att rörelsen hundraårsjubilerar i år har formerna för sällskapet i Sverige aldrig diskuterats i en offentlig debatt. Antroposofiska internpublikationer har fortfarande karaktär av reklamblad där allt antroposofiskt lovsjungs som om inga problem existerar.

Dessa tidskrifter kontrolleras nämligen alla av ansvarig utgivare som vill ge en glättig och problemfri bild av sällskapet och den antroposofiska rörelsen. Detta var dessvärre även fallet med den tidskrift undertecknad var redaktör för i 23 år (Forum för antroposofi). Men genom nätet och bloggosfären har oberoende aktörer som Mummel i kön nu fått en möjlighet att balansera denna ensidighet så att bilden av sällskapet och den antroposofiska rörelsen blir mer sann.

Och Mummel i kön har många läsare. Av de 85 krönikor om antroposofi vi publicerat sedan starten för fyra år sedan har 40 av dem behandlat problemen kring Antroposofiska sällskapet och rörelsen. Dessa har lästs av mellan sju- och åttahundra, ofta upp till flera tusen läsare per krönika. En enstaka krönika, Har antroposoferna förstått antroposofin, har lästs av så många som över 32 000. Sammanräknat handlar det om drygt 80 000 sidvisningar av läsare i 72 länder – på fem kontinenter.

Det är otroliga siffror. Många tror att en blogg läses av ett fåtal, att det är en angelägenhet för de närmast sörjande. Men inte i det här fallet. Intresset för denna oberoende sajt är stort – kanske just för att alla andra textkällor är så tillrättalagda. Mummel i kön fyller ett sedan länge uppdämt behov.

Men bland alla kommentarer vi fått under årens lopp har inga kommit från sällskapets ledning. Ett faktum som skulle ses som anmärkningsvärt i andra sammanhang. Hur uppfattar de tusentals läsare i Sverige och utomlands att styrelsen och tongivande människor i sällskapet tigit som muren i fyra år? Inte vet jag, men intrycket kan knappast vara positivt.

Den kompakta tystnaden säger nämligen en del. För det första att man inte tar kritiken på allvar och genom att inte besvara den vill förminska dess betydelse. Av detta kan man förstå att det är lågt i tak i sammanhangen. Man vill inte ha en debatt som riskerar ledningens auktoritet. Detta står i skarp kontrast till samhällets demokratiska värden om åsiktsfrihet och ett öppet debattklimat, och inte minst det antroposofiska honnörsbegreppet om frihet i kulturlivet.

Att inte vilja delta i samtal kring sällskapets gestaltning visar knappast på frihet i kulturlivet – det signalerar snarare diktat och arrogans.

Hade vi haft en öppen samtalskultur inom Antroposofiska sällskapet hade situationen kanske varit annorlunda. Ett levande tankeutbyte om sällskapets former hade kanske gjort att vi kommit vidare, kanske stärkt och moderniserat rörelsen. Så att vi kunnat undvika den nuvarande krisen. Synd att man inte vågade tillåta denna öppenhet och fria idéflöde.

Att man inte ansåg att Antroposofiska sällskapet var värt det.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. @Ole T. Eriksen

  Vad har detta med saken att göra? Detta är en kritik av antroposofin. Inte sällskapet. Att kritisera antroposofin kräver sin man. Jag tycker inte denna kritik har mycket att komma med. Den är kjedelig.

 2. Johannes: Å. Det var kanske inte meningen att den skulle vara underhållande. Tanke, følelse og vilje er sentrala begreper. Men bara i teorien. Når antroposofer får kritik tar de endå tilflukt i en typ intelektuell arroganse, dvs i det överste skikt i det tidsmessige verdihierarki de i utgangspunktet tar avstand från, komisk nog. Hadde bare antroposoferna forstått sitt eget livssyns implikasjoner, ville i hvert fall NÅGOT se bedre ut? Bare når antroposofiens etiske innhold kjennes konkret forpliktende i den enkelte situasjon, og så først deretter som opphøyde idealer, kan organisasjonens liv pregles av noe mer enn patetiske ordformningseligiøse mysstundar med te och hemmabakat brød i färgrika rum. Sann menneskekunnskap er altså en sunn reaksjon på partikulær idealism. Bare synd att antroposofer spelar på två hästar i diskurserna. Dere skifter retorik och sosiolekt etter vad som passar. Här är sanning och redlighet underlagt försvarsstrategier for det antroposofiska hemvärnet.

 3. Gillar inte antroposoferna kritiken, eller vill de inte svara, så är alltid alltid, svaret det samma med suffisant översittarton: Den som kritiserar saknar kunskap och insikter. En intelektuell arrogans och högmod preglar antroposoferna komisk nog. Och ”antroposofi”? Det förstås av antroposoferna själva tragikomisk nog som ”visdom om människan”.

 4. @Ole T. Eriksen

  Din kommentar har inget att göra med krönikan här ovan. Du vill bara vädra din antipati gentemot antroposofin och antroposofer. Trist.

 5. Vill jag? Oj vad du vet!!!

  1. Jag vill rätta uppmärksamheten mot den ofta förekommande klyftan mellan teori och praxis, till exempel vad gäller etik, hos antroposoferna. Det är legitimt.
  2. Jag vill också uppmärksamma alla religiösa påståenden; varav flera är förklädd i vetenskapliga termer.
  3. Och till slut vill jag påpeka den arrogans, elitism, högmod och missaktning som följer många av antroposoferna som en iskall skugga.

  Det som verkligen ÂR trist är att antropoferna inte är medveten denna klyfta; denna dubbeltgångare. Själv på den bästa scen smyger det onda sig in. Men det blir svårt at se när det är klädd i de vackraste kläder från det antropofiska kostymlaget.

 6. @Ole T. Eriksen

  Du menar alltså att du vill använda dessa kommentarsfält som plattform för en kritik av antroposofin. Inte till att kommentera krönikan. Dessutom är det bara påståenden, inga öppningar till en diskussion. Jag föreslår att du skriver en artikel i något annat lämpligt sammanhang där du kan utveckla dessa påståenden. Inte här.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Illuminati Europe
 3. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooters in honolulu
 4. mars 31st, 2022
  Trackback from : relx
 5. april 8th, 2022
 6. april 9th, 2022
  Trackback from : gaming merchant account
 7. april 11th, 2022
  Trackback from : sig sauer p229
 8. april 18th, 2022
 9. april 20th, 2022
 10. maj 1st, 2022
  Trackback from : Pgslot
 11. maj 4th, 2022
  Trackback from : real estate todos santos
 12. maj 9th, 2022
  Trackback from : analytical laboratory setup
 13. maj 11th, 2022
  Trackback from : 툰코
 14. maj 17th, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴도메인
 15. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufa7979
 16. maj 31st, 2022
 17. juni 22nd, 2022
 18. juni 27th, 2022
 19. juni 28th, 2022
  Trackback from : nova88
 20. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Firearms Online
 21. juli 4th, 2022
 22. juli 16th, 2022
  Trackback from : weed delivery
 23. juli 17th, 2022
  Trackback from : maxbet
 24. juli 20th, 2022
 25. juli 22nd, 2022
  Trackback from : dinheiroempreendedor.com
 26. juli 25th, 2022
 27. juli 29th, 2022
  Trackback from : Gasdank Cannabis Store
 28. augusti 7th, 2022
 29. september 8th, 2022
  Trackback from : chiappa firearms
 30. september 13th, 2022
 31. september 22nd, 2022
  Trackback from : https://www.meleszenawi.com/
 32. september 23rd, 2022
  Trackback from : ruger super redhawk alaskan
 33. september 25th, 2022
  Trackback from : Subtext inmate
 34. september 26th, 2022
  Trackback from : our website
 35. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동
 36. september 28th, 2022
 37. september 29th, 2022
  Trackback from : mcx spear for sale
 38. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara rifles
 39. oktober 1st, 2022
  Trackback from : how to enter the metaverse
 40. oktober 8th, 2022
  Trackback from : Cheap Jordans
 41. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 42. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Power to Choose energy
 43. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Wild mushrooms buy