Det är dåligt med åsiktsfriheten i Antroposofiska sällskapet

♦ ♦ ♦ Antroposofiska sällskapet befinner sig i en kris, som vi kunnat berätta om i förra krönikan. Problemen kring sällskapet och svårigheterna att tala om dem offentligt var själva utgångspunkten för starten av Mummel i kön.

För om inte angelägenheter kan ventileras utanför mötesrummen tvingas de in i en sorts underjordisk tillvaro som är osund, med ryktesspridning och locket-på-mentalitet som följd. Problem går i längden inte att tiga ihjäl. Och det är viktigt att intresserade inte nekas information om väsentliga frågeställningar.

(De som vill uppdatera sig klickar på rubriken Om antroposofi här till höger så kan man läsa alla artiklarna.)

Vår avsikt med Mummel i kön var att initiera en öppen debatt i antroposofiska kretsar, men bara det faktum att problemen formulerats verkar ha varit tillräckligt. Visserligen har debatter förts – ibland riktigt heta till och med – men jag har en känsla av att själva problemformuleringarna har varit det man i första hand har satt värde på i dessa krönikor. Att de tankar och frågor som levt under ytan har kommit upp och kunnat beskådas i fullt dagsljus.

Mummel i kön är mig veterligen den enda kanal i det här landet som inifrån regelbundet kritiskt granskat Antroposofiska sällskapet och den antroposofiska rörelsen. Det finns ingen tradition på området. Trots att rörelsen hundraårsjubilerar i år har formerna för sällskapet i Sverige aldrig diskuterats i en offentlig debatt. Antroposofiska internpublikationer har fortfarande karaktär av reklamblad där allt antroposofiskt lovsjungs som om inga problem existerar.

Dessa tidskrifter kontrolleras nämligen alla av ansvarig utgivare som vill ge en glättig och problemfri bild av sällskapet och den antroposofiska rörelsen. Detta var dessvärre även fallet med den tidskrift undertecknad var redaktör för i 23 år (Forum för antroposofi). Men genom nätet och bloggosfären har oberoende aktörer som Mummel i kön nu fått en möjlighet att balansera denna ensidighet så att bilden av sällskapet och den antroposofiska rörelsen blir mer sann.

Och Mummel i kön har många läsare. Av de 85 krönikor om antroposofi vi publicerat sedan starten för fyra år sedan har 40 av dem behandlat problemen kring Antroposofiska sällskapet och rörelsen. Dessa har lästs av mellan sju- och åttahundra, ofta upp till flera tusen läsare per krönika. En enstaka krönika, Har antroposoferna förstått antroposofin, har lästs av så många som över 32 000. Sammanräknat handlar det om drygt 80 000 sidvisningar av läsare i 72 länder – på fem kontinenter.

Det är otroliga siffror. Många tror att en blogg läses av ett fåtal, att det är en angelägenhet för de närmast sörjande. Men inte i det här fallet. Intresset för denna oberoende sajt är stort – kanske just för att alla andra textkällor är så tillrättalagda. Mummel i kön fyller ett sedan länge uppdämt behov.

Men bland alla kommentarer vi fått under årens lopp har inga kommit från sällskapets ledning. Ett faktum som skulle ses som anmärkningsvärt i andra sammanhang. Hur uppfattar de tusentals läsare i Sverige och utomlands att styrelsen och tongivande människor i sällskapet tigit som muren i fyra år? Inte vet jag, men intrycket kan knappast vara positivt.

Den kompakta tystnaden säger nämligen en del. För det första att man inte tar kritiken på allvar och genom att inte besvara den vill förminska dess betydelse. Av detta kan man förstå att det är lågt i tak i sammanhangen. Man vill inte ha en debatt som riskerar ledningens auktoritet. Detta står i skarp kontrast till samhällets demokratiska värden om åsiktsfrihet och ett öppet debattklimat, och inte minst det antroposofiska honnörsbegreppet om frihet i kulturlivet.

Att inte vilja delta i samtal kring sällskapets gestaltning visar knappast på frihet i kulturlivet – det signalerar snarare diktat och arrogans.

Hade vi haft en öppen samtalskultur inom Antroposofiska sällskapet hade situationen kanske varit annorlunda. Ett levande tankeutbyte om sällskapets former hade kanske gjort att vi kommit vidare, kanske stärkt och moderniserat rörelsen. Så att vi kunnat undvika den nuvarande krisen. Synd att man inte vågade tillåta denna öppenhet och fria idéflöde.

Att man inte ansåg att Antroposofiska sällskapet var värt det.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. oktober 14th, 2022
  Trackback from : no experience
 2. oktober 16th, 2022
  Trackback from : adderall sverige
 3. oktober 22nd, 2022
 4. oktober 22nd, 2022
 5. oktober 25th, 2022
  Trackback from : Buy weed Alabama
 6. oktober 26th, 2022
 7. oktober 28th, 2022
  Trackback from : Kimber 1911 pistols for sale
 8. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp hygetropin 100iu
 9. oktober 31st, 2022
 10. november 3rd, 2022
  Trackback from : Buy Cocaine Australia
 11. november 3rd, 2022
 12. november 4th, 2022
  Trackback from : earn passive income
 13. november 6th, 2022
  Trackback from : Explore
 14. november 10th, 2022
  Trackback from : smith & wesson m&p
 15. november 11th, 2022
  Trackback from : Closing Costs
 16. november 15th, 2022
 17. november 20th, 2022
  Trackback from : mushrooms
 18. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrot Trollhättan
 19. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 20. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet pba betting
 21. december 2nd, 2022
  Trackback from : shipping from china to usa
 22. december 4th, 2022
  Trackback from : buy acxion fentermina 30mg
 23. december 4th, 2022
  Trackback from : toyota hiroshima tan cang
 24. december 14th, 2022
  Trackback from : Sun city Grand Homes
 25. december 17th, 2022
  Trackback from : https://ncs.catalysis.ru/
 26. december 21st, 2022
 27. december 22nd, 2022
  Trackback from : 토토달팽이
 28. december 28th, 2022
  Trackback from : medibles candy
 29. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Federal Primers For Sale
 30. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Buy USA Dedicated Server
 31. januari 5th, 2023
  Trackback from : buy ssauerfirearms
 32. januari 10th, 2023
  Trackback from : cost of living
 33. januari 12th, 2023
 34. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 35. januari 14th, 2023
 36. januari 16th, 2023
  Trackback from : passive income ideas
 37. januari 18th, 2023
 38. januari 22nd, 2023
 39. januari 24th, 2023
  Trackback from : visite o site
 40. januari 27th, 2023
 41. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shroom Dispensary
 42. januari 27th, 2023
 43. februari 1st, 2023
  Trackback from : Buy Firearms in USA
 44. februari 2nd, 2023
  Trackback from : bond arms
 45. februari 2nd, 2023
 46. februari 3rd, 2023
 47. februari 19th, 2023
  Trackback from : cvv good website
 48. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트 추천