Kan man underkänna den existerande världsbilden?

Den nydarwinistiska materialismen har länge kritiserats från olika utgångspunkter. Men ingen har ännu lyckats skapa en grund som skulle kunna leda till en bredare omvärdering av denna förhärskande världsbild. Därför studsar man till över en understreckare i SvD i början på året där en bok av filosofen Thomas Nagel recenseras. Han menar nämligen att denna regerande världsbild är ”felaktig”.

Recensenten Nicklas Lundblad skriver att

»[Nagel] närmar sig vår världsbild med en kritiskt granskande blick och pekar på svagheter i den som han anser är så betydande att vi kommer att bli tvingade, och bör, överge den till förmån för ett annat och större forskningsprogram som försöker hantera dessa svagheter.«

Nagel menar att det nämligen finns vad han kallar nyckelfenomen i världen som är så viktiga att världsbilden måste kunna förklara dem. Om inte måste vi överge den. Just like that. Men – och detta är viktigt i sammanhanget – världsbilden måste grundas i en ”naturlig ordning” och ha en så stor förklaringskraft som möjligt och kunna täcka in så mycket som möjligt i vår värld. Och inte negligera nyckelfenomenen.

Vad betraktar han då som nyckelfenomen?

Det första är medvetet liv. Avsaknaden av en godtagbar förklaring för hur liv spontant uppstått ur intet – tagit språnget från kemi till biologi – är en sak, men kombinerar vi det med bristen på en förklaring av den subjektiva upplevelsen av att vara medveten hamnar vår världsbild i ett ohållbart läge. Som det nu är saknas en bra förklaring av hur liv uppkommer ur intet, menar Nagel.

Han tillbakavisar de existerande teorierna om medvetandet som olika tillstånd hos hjärnan liksom  han anser att det inte existerar några övertygande förklaringar till varför den subjektiva upplevelsen av att vara medveten skulle vara ett resultat av evolutionen. (En aspekt av detta har vi tidigare behandlat här.) Men  medvetet liv inte bara existerar, utan

»detta medvetna liv kan faktiskt också förstå universum – universum är förståeligt – och det i sig är ett mysterium för vår moderna vetenskap. Och en världsbild som inte förmår förklara medvetet liv i ett förståeligt universum måste till sist överges.«

Men om medvetet liv inte är ett tillstånd i hjärnan, vad är det då? Nagel har inget svar på detta, han menar att det är just detta forskningsprogram han vill ska utvecklas. Men han erbjuder skisser och idéer, som till exempel att medvetandet, lika litet som gravitationen, kan förklaras i termer av något annat än sig själv. När vi kallar ett fenomen grundläggande är det för att det är omöjligt att ytterligare reducera. Detta har vi gjort med gravitationen. Här hittar man inga andra förklaringar än att den är, den existerar.

Likadant med medvetandet. Trots forskning under mycket lång tid har vi misslyckats i att förklara den subjektiva upplevelsen av att vara medveten. Det framstår helt enkelt som ett grundläggande fenomen i universum. Är det därför verkligen möjligt att ha en världsbild som med tystnad förbigår denna upplevelse, frågar han sig.

Det sista nyckelfenomenet Nagel föreslår är värde. Tror vi verkligen att livet är en slump, att medvetandet är olika tillstånd i hjärnan och att det inte finns några verkliga moraliska värden? Vi kan tydligt känna skillnad på rätt och fel så existensen av värden måste täckas in av världsbilden för att den ska anses vara duglig.

Nagel tror inte hans tankar i ämnet riktigt håller måttet, men han är i alla händelser övertygad om att dagens materialistiska och nydarwinistiska världsbild är ohållbar.

Där är det nog åtskilliga som håller med honom.
                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 21st, 2022
  Trackback from : ป๊อกเด้ง
 4. mars 24th, 2022
  Trackback from : ip stresser
 5. mars 29th, 2022
  Trackback from : crypto derivatives
 6. april 9th, 2022
  Trackback from : buy buddha bear disposables
 7. april 14th, 2022
 8. april 16th, 2022
  Trackback from : sex chat zum schreiben
 9. april 16th, 2022
  Trackback from : Lenne Ange Facebook Cam Sex
 10. april 21st, 2022
 11. april 21st, 2022
  Trackback from : best vendor track1,2
 12. april 29th, 2022
  Trackback from : carding cvv
 13. maj 5th, 2022
  Trackback from : buy benelli arms
 14. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰추천
 15. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufa
 16. maj 24th, 2022
  Trackback from : 당근툰
 17. maj 31st, 2022
 18. juni 5th, 2022
 19. juni 22nd, 2022
  Trackback from : employment
 20. juni 25th, 2022
  Trackback from : Injectable Steroids For Sale
 21. juni 27th, 2022
 22. juli 2nd, 2022
 23. juli 4th, 2022
 24. juli 9th, 2022
 25. juli 11th, 2022
  Trackback from : Condor cbd review
 26. juli 12th, 2022
  Trackback from : cvv for bitcoin
 27. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 28. juli 18th, 2022
 29. juli 20th, 2022
 30. augusti 4th, 2022
  Trackback from : brentlynn