Varför nedvärderas människans särart?

Tillvaron är gåtfull. Men inte för alla. Många – kanske de flesta – är nöjda med ett ytligt betraktelsesätt på tillvarons existens. Det hela är rätt enkelt. Världen uppstod i Big bang av en slump och sen rullar det på bara. Evolutionen är en enda stor utslagningsmekanism som gör att de som är starka överlever de svaga arterna. Det finns ingen mening, allt regleras av slumpartade skeenden. Så är det bara.

Men i denna världscocktail av miljontals mikroorganismer, insekter, växter och djur finns bara EN, säger en art som kan uppfatta denna mångfald. Som har ett medvetande om och kan tänka över helheten, som ser ”världskonceptet” – och ständigt utforskar dess lagbundenheter. Det är människan. Och det är detta som på ett avgörande sätt skiljer människan från alla andra levande varelser.

Det är viktigt att ha detta i minnet i en tid då människan som art ständigt nedvärderas. Vi är bara ett bland andra djur säger man – till och med i respekterade vetenskapliga sammanhang. Skillnaden mellan apa och människa är obetydlig genetiskt sett. Även grisens genom är nästan identisk med människans samlade DNA-profil. Och delfiner är jätteintelligenta. Vi ska inte tro att vi är märkvärdiga.

Och ändå vet alla att det är en jätteskillnad.

De som betraktar människan som bara ett bland andra djur gör sig skyldiga till en dramatisk förenkling. Som när forskare på fullt allvar talar om människans egenart som bara en ”specialisering”. I den evolutionära processen har alla djur- och växtarter utvecklat specialiseringar för att överleva. Vilket naturligtvis är riktigt. Men man ska inte jämföra äpplen med päron.

Djurens specialiseringar sker på det biologiska planet, människans egenart ligger på det mentala. Hon har ett medvetande som är helt artskilt från djurens, eftersom det ger henne möjlighet att reflektera över tillvaron och dess sammanhang. Hon vet att hon ska dö. Det vet inga andra levande varelser. Inga andra djur kan därför planera och medvetet begå självmord. Och även om flera djurarter kan ha komplexa sätt att kommunicera med varann är de mest att jämställa med enkla koder som inte kommer ens i närheten av den mänskliga språkförmågan.

Djuren har ett medvetande. Men människan är också medveten om att hon har ett medvetande. Hon kan tänka över sitt eget tänkande. Ifrågasätta sina motiv, handla osjälviskt, ha en moral.

Människan är ett unikum i evolutionen. Varför är det på modet att bortse från detta? En bidragande orsak till denna förträngning tycks ibland ha moraliska orsaker enligt ett resonemang där man diskvalificerar människans överhöghet för att hon missbrukar den genom att förstöra miljön, förbryta sig mot djur, starta krig etc. Hon är inte värd sin ställning som unikum – därför finns den inte, säger denna hållning. Genom sin ansvarslöshet har hon bevisat att hon inte är bättre än ett djur.

Även om man kan instämma i frustrationen bakom detta resonemang är det inget annat än en känslomässig förträngning av vad som faktiskt föreligger. Bara en art har ett medvetet förhållande till evolutionen. Av alla levande varelser är det bara människan som kontrollerar planeten.

Varför förringas detta? När av alla levande varelser vi är den enda art som är tilldelad en högre medvetandeform – ett faktum som är minst sagt anmärkningsvärt. Ett faktum som ser ut som en tanke. Ett faktum som borde diskuteras varje dag utan att begränsas av vetenskapliga dogmer eller religiösa trossatser. Förutsättningslöst.

Slump? Ja många tror ju det. Det är en bekväm hållning. Allt är tillfälligheternas spel. Man slipper tänka vidare över saken. Men ärligt talat – hur trovärdig är slumpteorin? Egentligen? I mycket komplexa strukturer, som till exempel världsekonomin vet man att en konjunkturuppgång – eller nedgång – alltid har sina orsaker, även om dessa kanske först efteråt kan bli klarlagda. Komplicerade skeende behöver inte vara slumpartade bara för att man i stunden inte kan genomskåda dem.

Det finns alltid orsaker. Även om de framstår som gåtfulla.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. oktober 15th, 2022
  Trackback from : Cannabis Hasch Sverige
 2. oktober 17th, 2022
  Trackback from : winbet 娛樂
 3. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 4. oktober 24th, 2022
  Trackback from : free cdl school
 5. oktober 25th, 2022
 6. november 2nd, 2022
  Trackback from : la ventana real estate
 7. november 7th, 2022
 8. november 9th, 2022
  Trackback from : benelli arms for sale
 9. november 9th, 2022
  Trackback from : deepweb market link
 10. november 15th, 2022
 11. november 20th, 2022
  Trackback from : Bilåtervinning Trollhättan
 12. november 22nd, 2022
  Trackback from : https://snaptik.com.br/
 13. november 29th, 2022
  Trackback from : sun city grand
 14. december 4th, 2022
 15. december 8th, 2022
  Trackback from : catalyst soulmate
 16. december 9th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 17. december 11th, 2022
  Trackback from : engagement rings
 18. december 19th, 2022
  Trackback from : Skroten Kungälv
 19. december 28th, 2022
  Trackback from : Best universities in Africa
 20. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Remington Primers For Sale
 21. januari 4th, 2023
 22. januari 27th, 2023
  Trackback from : mp3 juice
 23. januari 27th, 2023
 24. januari 28th, 2023
 25. januari 29th, 2023
  Trackback from : view detail
 26. februari 1st, 2023
  Trackback from : Firearms For sale online
 27. februari 2nd, 2023
  Trackback from : view website
 28. februari 9th, 2023
  Trackback from : expense reporting software
 29. februari 10th, 2023
  Trackback from : Browning Rifles For Sale
 30. februari 10th, 2023
  Trackback from : todos santos real estate
 31. februari 19th, 2023
 32. februari 19th, 2023
  Trackback from : Buy Guns Online
 33. februari 19th, 2023
  Trackback from : next page
 34. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트 추천
 35. februari 25th, 2023
  Trackback from : stiizy carts
 36. mars 2nd, 2023
  Trackback from : discord nitro
 37. mars 4th, 2023
 38. mars 5th, 2023
 39. mars 6th, 2023
 40. mars 9th, 2023
  Trackback from : deepweb
 41. mars 9th, 2023
  Trackback from : dark markets
 42. mars 15th, 2023
  Trackback from : tải winbet
 43. mars 16th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 44. mars 21st, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트
 45. mars 21st, 2023
  Trackback from : 대구웨딩홀