Intellektuell snobbism präglar det antroposofiska medlemsbladet

♦ ♦ ♦ ”Hur ska utvecklingen av antroposofin i dagens samhälle se ut?”, frågas i nya numret av Forum Antroposofi. Detta har varit den antroposofiska rörelsens tiotusenkronorsfråga ända sen starten för hundra år sedan. Och ännu väntar rörelsen på svaret. Men nu vill en medlem i Järna ta det från scratch igen. Trägen vinner. Den här gången gäller ansatsen ett ”mentorprogram” där man i grupp gemensamt skall komma fram till den efterlängtade lösningen:

»Hur står de antroposofiska initiativen och verksamheterna i relation till de allt mer regelstyrda och inskränkande direktiven från beslutsfattare? Vem kan och vill ta vid i de utstakade spåren i befintliga verksamheter burna av en antroposofisk världsåskådning?«

Frågor, frågor. Och de behöver naturligtvis ställas, för det ser inte så hoppfullt ut internt. Att Antroposofiska sällskapet har kommit på obestånd har antytts flera gånger här på Mummel i kön. Men aldrig har det väl varit mer tydligt än vid anblicken av senaste numret av Forum. Den snofsiga ansatsen med trådbunden rygg och penselgjorda rubriker har nu fått ge vika för en lågbudgetversion i slankigt rosa Dagens industri-papper. Men detta till trots har tidskriften fått en mer markerad känsla av tidning som den paradoxalt nog vunnit på.

Orsaken till åtstramningen ser vi i budget för nästa år där man mer än halverat anslaget till Forum. Men den förnäma finkulturkänslan vi tidigare uppmärksammat vill redaktionen för den skull inte släppa. De pedagogiska ambitionerna får därför vänta, ansatser till folklighet finns inte på kartan. Så om läsaren inte är lika bildad som redaktionen förutsätts man googla konstiga ord:

»Det är just satsens dubbelmening som uttalar en real relation till världen. En relation som inte är lineär, inte diskursiv, utan reciprok och paradoxal – som förutsätter lika mycket interpretation och reflektion som handling.«

Man vill uppenbarligen markera att antroposofin består av en samling språksnobbar. Intrycket befästs i stort som i smått, till och med i redaktionsrutan – där redaktionsmedlemmarnas namn och trycktekniska uppgifter står – som fått den obegripliga rubriken kolofon. Här får man snabbt kolla Wikipedia igen! Som upplyser oss om att kolofon betyder ”slutskrift i en äldre bok som innehåller uppgifter om bokens titel, författarens och tryckarens namn m.m.”. För en som varit verksam med bokutgivning är begreppet kolofon visserligen bekant, men bara som ett fackuttryck mellan utgivaren och tryckeriet – inte som ett ord som trycks i boken. Det finns ingen anledning. Och jag har aldrig sett det i en tidning. Men detta är Forum – här talas till läsaren – inte med.

Och redan i tidningens inledning vill man visa upp sina intellektuella färdigheter. ”Välkomna till en tidning i nytt format!” utropas på sidan tre där man av den underliggande annonsstora texten förväntar sig en lättfattlig introduktion till omgörningen. Men hej vad man bedrar sig. Här skall minsann talas finspråk:

»Thomas Steinfeld drog i DN:s artikelserie från i höstas om ”tidningens väsen” den intressanta slutsatsen att nätet i sin ”elasticitet” och sin ”konstgjorda uppdelning av ett kontinuum” inte utgör ett hot mot papperstidningen. Genom tidningens begränsning, bundenheten vid ett fysiskt närvarande material, kan den tvärtom tydligt gradera händelser.«

Grunna på det ni. Nå, den intellektuella snobbismen hindrar inte att tidningen innehåller ett och annat som faktiskt är helt begripligt. Som att Dalai Lama (d v s Tenzin Gyatso, som är hans riktiga namn) skänkt 1 miljon dollar till Mind & Life Institute, en organisation, ledd av antroposofen Arthur Zajonc, för dialog mellan världens främsta vetenskapsmän och andligt orienterade forskare.

Vi får också bekräftat det sorgliga faktum att den biodynamiska odlingsmetodens sista bastion Saltå Kvarn har slutat betala biodynamiska bönder ett merpris för brödsäden. Samtidigt har man slutat märka sina kvarnprodukter med biodynamiskt odlat och Demeter. Flera bönder har slutat odla biodynamiskt. Däremot går det bra för trädgårdsmästarutbildningen på Skillebyholm som bara kan ta emot en del av alla som söker. Dessutom vann förstaårsstudenterna första pris i en prestigefylld idéträdgårdstävling i hård konkurrens med landets trädgårdselit.

Större delen av numret upptas av en artikel om uppkomsten och utvecklingen av den antroposofiska rörelsens esoteriska kärna, allmänt bekant under begreppet högskolan. Riktigt intressant – och inte alls svårläst.

”Människan en lindansare – sambandet mellan det inre och det yttre” är rubriken på sommarens högskolekonferens som sträcker sig över fem dagar till det facila priset av 2.400:-. Måltider ingår inte i kostnaden, ej heller övernattning. Men man kan få ett rabatterat pris på 600 kronor natten på intilliggande hotellet Ormen långe. Vilket blir lika mycket som kursavgiften för fyra nätter. Med mat kommer deltagandet alltså handla om en bra bit över 5000 kronor för var och en.

Inget för fattiglappar precis. Fjärran den lyckliga tid då man kom undan med en tredjedel, typ.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. september 24th, 2022
 2. september 25th, 2022
  Trackback from : Inmate app
 3. september 26th, 2022
 4. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동공장
 5. september 27th, 2022
  Trackback from : used ford f-250 winnipeg
 6. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara b14 wilderness
 7. september 29th, 2022
  Trackback from : buy sig sauer guns
 8. september 29th, 2022
  Trackback from : remington 870 price
 9. oktober 1st, 2022
  Trackback from : wish metaverse
 10. oktober 10th, 2022
  Trackback from : vew site
 11. oktober 10th, 2022
 12. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 13. oktober 11th, 2022
  Trackback from : redirected here
 14. oktober 11th, 2022
  Trackback from : passive income
 15. oktober 12th, 2022
 16. oktober 15th, 2022
  Trackback from : trusted dumps seller
 17. oktober 16th, 2022
  Trackback from : .500 magnum
 18. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Reloading Powders In Stock
 19. oktober 17th, 2022
  Trackback from : no experience
 20. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 21. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrot Stenungsund
 22. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Bildemontering Uddevalla
 23. oktober 20th, 2022
  Trackback from : ADU Contractor Hillsborough
 24. oktober 21st, 2022
  Trackback from : Power to Choose
 25. oktober 26th, 2022
  Trackback from : สล็อต
 26. oktober 28th, 2022
 27. oktober 28th, 2022
  Trackback from : see the website
 28. oktober 29th, 2022
  Trackback from : sbobet
 29. oktober 29th, 2022
  Trackback from : buy-stilnox-online
 30. november 3rd, 2022
  Trackback from : affordable queen bed frame
 31. november 9th, 2022
  Trackback from : deep web onion link
 32. november 15th, 2022
  Trackback from : Shrooms in DC for sale
 33. november 21st, 2022
  Trackback from : Southern California
 34. november 21st, 2022
  Trackback from : auto transport service
 35. november 22nd, 2022
  Trackback from : therapist san diego
 36. november 22nd, 2022
  Trackback from : Fox Creek
 37. november 25th, 2022
  Trackback from : Köpa gräs sverige
 38. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 39. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet betting sites
 40. december 6th, 2022
  Trackback from : Kimber Micro 9
 41. december 8th, 2022
  Trackback from : leo and pisces soulmates
 42. december 10th, 2022
 43. december 12th, 2022
  Trackback from : site
 44. december 13th, 2022
  Trackback from : youtube views
 45. december 13th, 2022
  Trackback from : https://hamiltonselway.com/
 46. december 16th, 2022
  Trackback from : right here
 47. december 21st, 2022
  Trackback from : colt anaconda for sale
 48. januari 4th, 2023
 49. januari 9th, 2023
  Trackback from : voir ce site
 50. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/