Materialismen förmår inte ge en heltäckande världsförklaring

♦ ♦ ♦ Materialismen är den dominerande världsåskådningen i vår tid. Inom antroposofin betraktas den som ett nödvändigt stadium av många skäl. Det viktigaste är att den är förutsättningen för människans frihet. Hon står på sig själv frigjord från religionens dogmatiska föreställningar om verkligheten. Naturvetenskapen har därmed blivit materialismens självklara grundsten som utvecklats från metodik till fullskalig världsåskådning.

Denna världsåskådnings huvudbudskap är att världen innehåller endast materia och existerar oberoende av oss människor och vår betraktelse av den.

Ett sådant synsätt för naturligtvis med sig problem. Existensen av den mänskliga tanken till exempel. Den sägs frambringas av hjärnan, även om miljoner människor som haft nära döden-upplevelser menar att tankarna är kroppsfria och inte skapas av hjärnan – hjärnan fungerar istället som en mottagare av tankar.

Men oavsett om hjärnan kan anses vara en sändare eller mottagare – tankarna är inget man kan ta på, de är immateriella, ett faktum som materialismen inte hittat godtagbara förklaringar på. Hur kan en materieklump framställa immateriella produkter? Och vilka produkter! Att teorierna härvidlag är lama måste betraktas som minst sagt anmärkningsvärt med tanke på att utan denna tankeverksamhet hade ingen civilisation existerat. Människan hade bara varit en djurart bland alla andra, enbart styrd av sina instinkter och drifter.

Nu är det i och för sig många som inte ser någon principiell skillnad mellan djur och människa. Faktiskt. Tvärtom är det populärt att snarare framhålla likheten framför skillnaden mellan människan och exempelvis apor och delfiner. Man tycker det är mycket intressantare att vi har så många likheter med djuren än att uppmärksamma vår unika särart. Märkligt nog.

Att inte ha en godtagbar teori om människans särart – som förändrat världen – gör att materialismen inte förmår ge en heltäckande världsförklaring. Det kanske mest väsentliga saknas i modellen. Det märkliga är att detta inte tycks bekymra större delen av mänskligheten. För en antroposof är detta däremot svårbegripligt. ”Den suggestion som utgår från materialismen är så stark att den leder till en slags bedövning av medvetandet”, skriver Dick Tibbling och Mats-Ola Ohlsson i nr 3 2012 av Forum.

Ja någonting är det som flyttat fokus från det kanske intressantaste forskningsområdet i världen. En av naturvetenskapens mest grundläggande principer – förutsättningslösheten – har gjort halt inför människans gåtfulla tankeförmåga. Det får religionen och andliga vishetsläror ta hand om, eftersom det uppenbarligen inte anses vara möjligt att forska om.

Det är ett grundligt underbetyg åt en världsåskådning som anses vara den enda sanna.

”Vår civilisation har blivit övertäckt av en `ishinna´ bestående av fraser, konventioner och rutiner som förhindrar att människan vaknar upp inför sitt eget inre väsen”, sa Rudolf Steiner en gång. Men de miljontals förekommande nära döden-upplevelserna kommer ändå rimligtvis att förändra detta. I det långa loppet.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. Men *behöver* vi en heltäckande världsförklaring? Och kan någon lära, idésystem, världsåskådning erbjuda detta?

 2. @alicia hamberg

  Din fråga är obegriplig. Människan har alltid sökt förstå tillvaron ur ett överpersonligt perspektiv. Att det finns människor som inte är intresserade av detta är ingen motsägelse.

  Att fråga om vi ”behöver” en hållbar världsförklaring är lika befängd som att säga ”behöver” vi mer vetande? Vi ”behöver” inte, vi drivs av ett kunskapsbegär så länge vi är tänkande varelser. Människan kommer alltid sträva efter att begripa de sammanhang hon är inställd i. Det är en del av hennes särart. Hon kan tänka – alltså vill hon veta. Att det inte finns en heltäckande världsförklaring tar inte bort denna kunskapstörst.

  (I dessa dagar arbetar förresten spetskompetenser inom vetenskapen att komma fram till ”en teori om allt”, bl a Stephen Hawking vill jag minnas).

 3. @Johannes Men människor har sökt, söker och kommer att söka precis det du beskriver — av de anledningar du anger — trots att det ju inte är någon brist på världsförklaringar som åtminstone har vissa pretentioner på att vara heltäckande — uppenbarligen misslyckas de alla. Så klart att inte frånvaron av en heltäckande världsförklaring botar kunskapstörst. Jag tror att vad jag försökte säga var, ungrfär, att det faktum att en världsförklaring, vilken den nu än är, inte är heltäckande knappast kan vara ett särskilt bra mått på dess värde. Helt enkelt för att det inte finns någon sådan heltäckande världsförklaring. Och det går ju ganska bra det. Det är väl snarare *om* en sådan fanns som alla frågor skulle upphöra. Fast nu virrar jag kanske till det i onödan.

 4. @alicia hamberg

  Min krönika är kanske ett uttryck för en irritation över materialismens självgoda flinande emot de som är så flängda att de ännu inte fattat att den enda hållbara världsåskådningen är materialismen. Det är bristen på ödmjukhet som retar mig. Att inte ärligt säga att inte de heller vet…

  • Heidegger
  • mars 12th, 2013

  Den enda så kallade heltäckande ”världsförklaringen” är fascismen

  • Mio
  • mars 17th, 2013

  Jag har levt i denna värld många år och jag har inte ett ögonblick sett tecken på att materialismen är nån vår tids världsförklaring (finns det verkligen de som tror att vi bara är materia 2013???)
  Utdrag ur en studiebok för gymnasiet 2013;
  ”Den biologiska människosynen har sin grund i naturvetenskapen. Den ser människan som en art bland andra arter. Våra handlingar, beteenden och egenskaper kan förklaras av gener och olika biologiska processer. Vi har inte frihet att välja.

  OBS!Detta står vidare;

  Inom vård och omsorg finns en helhetssyn (holistisk syn) på människan. Hon är en biologisk, psykologisk, social och andlig varelse. I grunden är den humanistiska människosynen en viktig princip för all verksamhet inom området. Den genomsyrar även regelverket som styr hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Varje brukare och patient ska ses, bemötas och behandlas som den person hon eller han är oavsett livsåskådning, social ställning, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

  Observera även att det är sådana snäva uttalanden som de som gjorts här som gör att antroposofer anses vara otroligt inskränkta (det var en barnmorska som blev helt förskräkt när en av hennes mammor skulle gå över till vanlig barnmorska och sa Nej, det kan du ju inte göra, de använder ju elchocker på vanliga sjukhus…)

  • Heidegger
  • mars 17th, 2013

  ja du Mio din positiva grundton är ju bra ,men menar du att det finns en heltäckande
  världsförklaring.

 5. Om du på allvar påstår att vår tids dominerande världsbild INTE är materialistiskt orienterad undrar jag vilken värld du lever i. Vackra deklarationer i broschyrer från sjukvården betyder inte att vår tid domineras av en andlig världsbild.

  • Mio
  • mars 17th, 2013

  Det var inte en brooschyr från sjukvården. Jag anser det vara ett hån mot de miljontals troende människor som lever idag att hävda att en materialistisk världsåskådni g skulle dominera. Var??
  Inte dominerar den i Indien, Polen, Afrika eller USA. Faktiskt inte. Materiell tillverkning finns i överflöd ja, dock hade inte ens grundaren av Mc Donalds en materialistisk grundsyn.Det är för
  onyanserat att säga. Det är så många troende människor i denna värld. Var kommer de in i
  bilden. Vad exakt menar du? Du kallar ju för övrigt antroposofin en världsåskådning!
  Är man materialistiskt orienterad om man inte läst Steiner? Låter som en grov
  åsikt i min smak. Vad lever du själv i för värld? Jag har kontakt med otroligt många människor som
  tror på så mycket mer än biologisk materia. Jag köper inte en generalisering som denna. Det är för enkelt att bara säga så. Vet att Steiner sa’ t. För hundra år sedan.

 6. @Mio

  Att det finns en rad religioner idag innebär inte att de dominerar vår tids världsbild – även om de är stora. Du ser detta enklast i massmedias förhållningssätt. De stora ledande dagliga tidningarna i Europa, USA, Sydamerika, Afrika, Mellanöstern – och all övrig nyhetsrapportering i TV och radio där är tydliga uttryck för en rationell materialistisk världsbild. Detta skulle inte vara fallet om världen i stort hade en religiös världsbild. Den materialistiskt grundade vetenskapssynen genomsyrar hela vår världsbild – inte bara i den s k utvecklade världen. Att du sen har kontakt med ”otroligt många människor” som delar din uppfattning förändrar inte detta.

  ”Du kallar ju för övrigt antroposofin en världsåskådning!” Ja, har du problem med det?

  • Heidegger
  • mars 18th, 2013

  Ja du Mio problemet för dig kan väl vara att du inte helt klart kan se att man kan tro på en gudomlig värld efter döden och gentemot den värld man lever ändå ha ett materialistiskt förhållningssätt . Med andra ord en materialistisk världsåskådning trots den religiösa tron eller lite tillspetsat just på grund av en icke heltäckande religiös tros dogmatik .
  Men jag tycker precis som du synd om alla fattiga religiösa människor som utsätts för den materialistiska fundamentalismen.

  • Mio
  • mars 23rd, 2013

  Antroposofin är ingen världsåskådning. Där får du ta dig en rejäl grundläggande
  meditation! Det är den inte. Materialismen däremot, är en.
  Men beträffande materialistiska dominansen, ja jag förstår vad du menar nu! Det är dock inte massmedia som är centrum i mitt liv eller någon utgångspunkt för något jag fäster vikt vid, därför ser jag det inte på det sättet och därav kan man säga att jag lever i en annan värld ( även än din uppenbarligen) och den världen lever många i idag och de har inte materialismen som världsåskådning och har inte media och dylikt som referensram och ser det därför inte som att materialismen är den företrädande uppfattningen. Jag tror att om man öh
  taget ska komma någon vart med vår utveckling idag bör man släppa
  det, att ge media en betydande roll i något som helst.
  Makten ligger i våra hjärtan. Makten över oss själva och vårat eget öde.

  • Mio
  • mars 23rd, 2013

  Nu var det förstås inte detta din artikel handlade om, men vad ska det
  leda till att ägna energi åt människor som likställer
  oss med djur och forskar med hjärnor de tror består av
  partiklar som ”tänker” när man kan använda livet till
  så mycket annat? Det är väl om något Goddag Yxskaft och
  leder knappast till fruktbara saker för världen.
  Ska du försöka bevisa för dem att du har rätt, eller?
  Vad är poängen med ett inlägg som detta undrar jag?
  Det ter sig för mig helt oväsentligt och visst kan man kalla din blogg
  en frisk fläkt men om det friska är att uttala sig om sådant som
  för alla antroposofer är helt självklart och för andra helt
  obegripligt vet jag inte om jag hänger med längre. Och det var sant, jag
  skulle ju inte skriva mer här för det jag skrev var inte rätt enligt
  hur saker bör tyckas. Förlåt, det glömde jag 🙂

 7. @Mio

  Antroposofin är i första hand en världs- och en livsåskådning. Du har avvisat den förklaringsmodellen, men inte givit några motiv för detta. Wikipedia säger en världsåskådning är en uppfattning om världen och det mänskliga livet”. Och en livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik”.

  Antroposofin passar bra in på dessa definitioner. Att ledande företrädare för antroposofin avvisar detta och istället definierar antroposofin som en ”kunskapsväg” är mer ett uttryck för en intention där i den bästa av världar alla antroposofer regelbundet mediterar och steg för steg andligt förkovrar sig. Och man vill heller inte bara placera antroposofin som en bland många världsåskådningar, för då framstår den inte som lika unik.

  Men för allmänheten – och alla de som inte förmår fullgöra sina andliga plikter – är antroposofin en världsåskådning. Naturligtvis.

  Din förnekelse av materialismen som dominerande världssyn reducerar du här ovan hastigt och lustigt från en generell slutsats till att bara vara din personliga uppfattning. Jag misstänker att samma logiska kullerbytta gäller antroposofin. Det är OK att du uttrycker personliga uppfattningar, men då borde du vara tydlig med det.

  Att du inte förstår vitsen med Mummel i kön tar jag med jämnmod. Det finns många andra som gör det.

 8. Antroposofin återspeglar människans väsen. En bild av antroposofin är samtidigt en bild av människans väsen.

  http://thebee.se/antroposofi/ är ett sätt att försöka beskriva båda och göra den förståelig.

  Den bär i sig både en mänsklig frihetsimpuls, en strävan att utveckla andlig forskning på ett medvetet sätt i en sakligt vetenskaplig anda och resultaten av denna strävan, en mänskligt social impuls, och en impuls att bl a omvandla jorden och utveckla en altruistisk ekonomi in i framtiden.

  Det kan kanske låta disparat, men är inte mer disparat än vad vi är som människor. Liksom vi är mångskiktade är antroposofin mångskiktad och omfattar alla de fyra antydda huvudaspekterna.

  Så ser jag det.

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : microdose
 2. mars 25th, 2022
 3. mars 26th, 2022
  Trackback from : henry 20 gauge
 4. mars 26th, 2022
 5. mars 27th, 2022
  Trackback from : baccarat là gì
 6. mars 27th, 2022
 7. april 1st, 2022
  Trackback from : contact beretta
 8. april 4th, 2022
  Trackback from : Boat Detailing Cape Coral
 9. april 20th, 2022
  Trackback from : kripto707
 10. april 21st, 2022
  Trackback from : cvv fullz with ssn
 11. april 30th, 2022
  Trackback from : dumps with pin valid
 12. maj 2nd, 2022
  Trackback from : nova88
 13. maj 9th, 2022
 14. maj 10th, 2022
 15. maj 11th, 2022
  Trackback from : 링크모음
 16. maj 18th, 2022
 17. maj 31st, 2022
 18. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy guns online
 19. juni 9th, 2022
  Trackback from : Godrej Splendour
 20. juni 11th, 2022
  Trackback from : Colt Revolvers For Sale
 21. juni 16th, 2022
  Trackback from : Chillwell Portable AC review
 22. juni 19th, 2022
  Trackback from : sbo
 23. juni 24th, 2022
 24. juli 1st, 2022
  Trackback from : youtubemarket
 25. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Pills Online
 26. juli 1st, 2022
  Trackback from : nova88
 27. juli 2nd, 2022
 28. juli 5th, 2022
 29. juli 15th, 2022
  Trackback from : nova88
 30. juli 31st, 2022
  Trackback from : similar xxx
 31. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : Real Estate SEO Case Study