Det finns ingenting i waldorfpedagogiken som kan betecknas som rasistiskt

En av de största utmaningarna för Rudolf Steiners efterföljare är hans kontroversiella och för vår tid   problematiska uttalanden om raser. Många kritiker har tacksamt utnyttjat dessa för att misskreditera Steiner och misstänkliggöra hela hans livsgärning. En av kritikerna har gått så långt att han menar att dessa uttalanden är centrala för antroposofin och att den antroposofiska rörelsen var  oupplösligt förbunden med den tyska nationalism som banade väg för Hitler (Staudenmaier, 2009)*. Dessutom har ett fåtal personer påstått sig ha mött öppen rasism i waldorfskolor.

Detta skriver Daisy Jane Powell i sin avhandling som vi tidigare skrivit om (här, här och här). Hon  förnekar inte att dessa citat visar att Steiner faktiskt trodde att människor utvecklats genom en successiv hierarki av raser. Men hur grundläggande denna tro är för den antroposofiska världsbilden är en annan fråga. Klart är att bara en bråkdel av Steiners omfattande samlade verk behandlar detta ämne, och det är ganska troligt att detta material inte var avsett för en bred offentlighet.

För en svensk antroposof är påståendet att rasismen intar en central plats i antroposofin fullständigt barockt. Då jag själv gick in i rörelsen i början av sjuttiotalet var dessa obskyra textpassager okända för mig. Och begreppet rotraser i Steiners bok Ur Akashakrönikan uppfattade jag mer som en gammaldags beteckning på stadier i mänsklighetsutvecklingen. Under de trettio år jag befunnit mig i Järna har jag aldrig stött på något som kan kallas rasism. Tvärtom. Det är knappast troligt att folk blivit antroposofer om de uppfattat läran som rasistisk.

Daisy Jane Powell förvånades över hur lite de waldorflärare som deltog i hennes undersökning visste om Steiners famösa uttalanden. Och så är det nog med de flesta antroposofer. Det är som om man inte kan föreställa sig att antroposofin är rasistisk. Att dess djupt kristna humanistiska människosyn inte är förenlig med en primitiv rasism. Om Steiner sagt saker som motsäger detta är det helt enkelt svårt att ta in. Man förstår inte varför han har sagt det. Det stämmer inte, och kan bara uppfattas som en absurditet som inte har en relevans i våra dagar.

I alla händelser finns inget i de föredrag som ligger till grund för waldorfpedagogiken som kan betecknas som rasistiskt, menar Daisy Jane Powell. Eller som sajten Defending Steiner skriver: ”Om och hur Steiner bör betraktas som en `rasist´ är en akademisk fråga, det har nästan ingenting att göra med moderna waldorfskolor.” En gammal waldorfelev instämmer:

»Jag gick i en waldorfskola i Sydafrika på apartheid-tiden. Då var det den enda skola som hade barn med olika raser och trosbekännelser där man blev undervisade tillsammans i samma klassrum. … Jag har alltid varit tacksam att ha haft detta möjlighet till lärande och jag tror att det har färgat min livserfarenhet så att rasism är något jag inte kan tolerera.«

I Daisy Jane Powells undersökning fanns ingen som påstod sig ha mött rasism i en waldorfskola.  Rasistiska läror är irrelevanta i lärarnas arbete, och det faktum att Steiner uttryckte några bedrövliga idéer om ras utesluter inte att hans uppslag för utbildning – eller andra mänskliga strävanden för den delen – är användbara, skriver hon. Rasismen strider mot antroposofins själva idé.

 

* Sune Nordwall har i ett flertal texter på nätet tillbakavisat Peter Staudenmaiers hypoteser.

Twingly BlogRank


  • Alexander Kieding
  • januari 31st, 2013

  Skillnaden mellan då och nu är väl att begreppet ras har problematiserats till den grad att det idag rentav förnekas. Utom av farmakologer förstås, eftersom olika raser likväl som olika åldrar och olika kön behöver olika doser av olika läkemedel för att få samma verkan.

  Redan i Steiners grundbok ”Hur uppnår man kunskap om de högre världarna?” (artiklar från 1904-05, bokutgåva 1908, till svenska senast 1931), som de flesta i den antroposofiska rörelsen har läst både en och tre gånger, framställs ras som något viktigt vid en viss fas av individens andliga skolning. Ras är alltså inte bara något som bara förekommer marginellt, i Arbetarföredragen från 1924. Även om det är med arbetarna som Steiner uttrycker sig en smula vulgärt.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 21st, 2022
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : departamentos la ventana
 6. april 5th, 2022
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : devops automation consulting
 8. april 23rd, 2022
 9. april 24th, 2022
  Trackback from : buy youtube comments custom
 10. april 25th, 2022
  Trackback from : bienes raices loreto
 11. maj 1st, 2022
  Trackback from : Pgslot
 12. maj 3rd, 2022
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 14. maj 8th, 2022
  Trackback from : dmt for sale
 15. maj 18th, 2022
 16. maj 18th, 2022
  Trackback from : FLOODCRM
 17. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufabet
 18. maj 24th, 2022
  Trackback from : New Phoenix office
 19. juni 2nd, 2022
  Trackback from : sell my car york
 20. juni 7th, 2022
  Trackback from : legit cvv shop
 21. juni 12th, 2022
  Trackback from : buddaah bear
 22. juni 30th, 2022
 23. juli 4th, 2022
 24. juli 8th, 2022
  Trackback from : buy remington guns
 25. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 26. juli 13th, 2022
  Trackback from : classic firearms macon ga
 27. juli 15th, 2022
  Trackback from : dmt vape pen for sale
 28. juli 17th, 2022
  Trackback from : Kimber 1911 Custom
 29. juli 18th, 2022
  Trackback from : bangkok outcall massage
 30. juli 25th, 2022
  Trackback from : Nautilus
 31. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : buy glock pistols online
 32. augusti 9th, 2022
  Trackback from : 百家樂穩贏打法
 33. september 9th, 2022
  Trackback from : certifystrong.com
 34. september 9th, 2022
 35. september 11th, 2022
 36. september 15th, 2022
  Trackback from : sbo
 37. september 16th, 2022
  Trackback from : sig sauer m400 tread
 38. september 21st, 2022
  Trackback from : Đầu tư Baccarat
 39. september 22nd, 2022
 40. september 23rd, 2022
  Trackback from : colt king cobra target
 41. september 23rd, 2022
 42. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn ar 15
 43. september 24th, 2022
 44. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 45. oktober 1st, 2022
 46. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : 사료
 47. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Sellier Ammo Online
 48. oktober 4th, 2022
 49. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Best selling guns online