Kritiken av waldorf behöver bli mer seriös för att kunna tas på allvar

♦ ♦ ♦ I föregående krönikor har vi tittat lite på den kritik av antroposofin i allmänhet och waldorfrörelsen i synnerhet som förekommit i Frankrike, USA och England de senaste åren. Sverige har också funnits med, kanske framför allt kritiken mot bristen på information om den antroposofiska bakgrunden som framförts av Alicia Hamberg. Denna kritik går att bejaka, den är konstruktiv.

Men syftet dessa kritiker har  är sällan att medverka till en förbättring av waldorfpedagogiken. Tvärtom. Man ifrågasätter waldorfskolornas själva existens. Varför? För att man av olika anledningar känner sig sviken, lurad och manipulerad av de waldorfskolor man varit elev eller förälder i. Detta har skapat en bitterhet som hos vissa stegrats till ett nästan passionerat motstånd mot allt vad dessa skolor står för. Man ser därför som sin uppgift att varna för dem – och inte minst för antroposofin.

För undertecknad var det både märkligt och deprimerande i början att upptäcka de som med en sån fermitet och kraft förtalade antroposofin och waldorfpedagogiken. Var det verkligen så illa? Varför har jag inte märkt något av detta under min skolgång och senare umgänge med otaliga waldorfpedagoger? Dessa erfarenheter var totalt nya för mig. Men inte nog med det. Jag minns att jag tappade hakan över hur kritikerna samtidigt beklagade sig över att de fick mothugg från de som försvarade antroposofin och waldorfpedagogiken. Vilken fräckhet och vilka krokodiltårar, tänkte jag. Idag ser jag mer nyanserat på det hela. Kanske har antroposofiska ”försvarare” inte alltid uppträtt föredömligt.

Det är framför allt sekulära reduktionister som är aktiva, vilket gör att deras kritik många gånger grundar sig i en aversion mot allt `andligt´. Waldorfläraren Daisy Jane Powell (som vi skrivit om tidigare) tror deras antal är begränsat, kanske ett tiotal aktiva på internationell nivå – men på bloggar, hemsidor och i övriga sociala medier formulerar de sin kritik mot waldorf och antroposofin med stor emfas, år efter år.

De flesta antroposofer rycker på axlarna åt detta eftersom inflytandet på den offentliga debatten verkar vara ringa. Vilket reser frågor om hur representativa deras klagomål är för waldorfrörelsen i stort. Inskränker sig deras erfarenheter till några enskilda skolor eller kan man säga att de talar för en stor gruppering waldorfföräldrar? Själva vill de göra gällande att kritiken avser hela waldorfsystemet, men vilka belägg har de för detta? Inga alls, verkar det som då jag nyligen ställde tre frågor till Alicia Hamberg:

1. Om det är så illa som kritikerna av waldorfpedagogiken påstår – varför är medierna då så tysta?

2. Om det är så illa som kritikerna av waldorfpedagogiken påstår – varför tar inte föräldrar sina barn ur skolan i en omfattning som väcker uppmärksamhet?

3. Var finns belägg för kritiken? Hur många skolor har problem? Hur många föräldrar är missnöjda?

Dessa tre frågor är retoriska, det vill säga frågor där svaret är givet. Media ÄR knäpptyst, föräldrar TAR INTE ut sina barn ur waldorfskolor i stor omfattning, och kritikerna har INTE kommit med en uppskattning av omfattningen av missnöjet mot skolorna.

Avgörande för trovärdigheten är hur allmängiltiga problemen kan sägas vara för waldorfrörelsen i stort. Om man inte kan styrka kritiken av waldorfsystemet genom siffror – eller i alla fall ge en grov uppskattning av problemens omfattning – kommer kritiken uppfattas som gällande i huvudsak de enstaka skolor kritikerna har personlig erfarenhet av. Och därmed tappar anspråken på systemkritik sin relevans. Det är klart att waldorfskolor har problem – men det har alla skolor, oavsett skolform.

Övertygelsekraften hos kritikerna är bestickande. Pete Karaiskos i USA försäkrar att nästan varje waldorfskola i landet ”har dålig administration, saknar kommunikation, har en dold agenda, mobbar barnen (och deras föräldrar)”. Det är svårt att inte tro honom. ”Detta är inte isolerade företeelser, det gäller ALLA waldorfskolor”, skriver han, ”det är det genomgående drag som karakteriserar människors upplevelser av waldorf”. Och han tror inte det bara gäller amerikanska waldorfskolor. I England drar Melanie Byng mer radikala slutsatser: ”Waldorf är en dålig pedagogik, delar av (waldorf)pedagogiken är farlig”. För att nu ta några röster ur högen.

Melanie Byngs rakt upp och ned-diskvalificering av waldorfpedagogikens själva idé är vanlig i dessa kretsar. Man peppar varandra med allsköns hånfullheter om waldorfpedagogiken och antroposofin. Men raljerandet stärker knappast trovärdigheten utåt då det mer gränsar till näthat än seriös debatt. Detta är kontraproduktivt och isolerar kritikerna till en klubb för inbördes beundran.

Att waldorfskolorna döljer information om den antroposofiska bakgrunden, som kritikerna säger, har säkert fog för sig. Det är inte ärligt, menar man. Men samtidigt döljer samma kritiker beläggen för sin systemkritik. Det stannar vid påståenden. Avsikten är att vi ska tro dem på deras ord och ärliga blå ögon. Och Alicias svar på mina tre frågor går i stort sett ut på att förklara varför man inte kan besvara dem.

Detta är naturligtvis själva grundbulten i varför waldorfrörelsen inte bryr sig. Och ju mer kritikerna retar sig på detta, desto mer tappar de i trovärdighet. Med mer handfasta belägg för sin kritik skulle inte bara deras trovärdighet öka – oavvisligheten skulle tvinga waldorfrörelsen att agera. Det skulle vara en konstruktiv åtgärd för alla parter som skulle skapa en win-win-situation.

                                                                                                                       Johannes Ljungquist 

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. maj 29th, 2022
  Trackback from : slot online casino
 2. maj 30th, 2022
  Trackback from : slots online philippines
 3. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy guns online
 4. juni 1st, 2022
 5. juni 7th, 2022
  Trackback from : slot online
 6. juni 7th, 2022
  Trackback from : online slots bonuses
 7. juni 8th, 2022
  Trackback from : voj8 online casino
 8. juni 10th, 2022
  Trackback from : voslot bonus
 9. juni 12th, 2022
  Trackback from : Voj8 Jogos de Casino online
 10. juni 14th, 2022
 11. juni 17th, 2022
  Trackback from : prima weight loss review
 12. juni 18th, 2022
 13. juni 20th, 2022
  Trackback from : Voj8 Cassino Online
 14. juni 20th, 2022
  Trackback from : voj8 slot
 15. juni 20th, 2022
  Trackback from : 逸萬門 娛樂城
 16. juni 21st, 2022
  Trackback from : 逸萬門百家樂
 17. juni 22nd, 2022
  Trackback from : 逸萬門遊戲
 18. juni 23rd, 2022
  Trackback from : 娛樂城
 19. juni 24th, 2022
  Trackback from : ewanmen online game
 20. juni 24th, 2022
  Trackback from : 逸萬門
 21. juni 24th, 2022
  Trackback from : 逸萬門登入
 22. juni 25th, 2022
  Trackback from : 逸萬門娛樂城
 23. juni 25th, 2022
  Trackback from : 逸萬門娛樂城登入
 24. juni 30th, 2022
  Trackback from : voslot philippines
 25. juli 1st, 2022
  Trackback from : voslot slot
 26. juli 1st, 2022
  Trackback from : voslot gaming
 27. juli 1st, 2022
 28. juli 4th, 2022
 29. juli 6th, 2022
  Trackback from : panalobet online live games
 30. juli 6th, 2022
  Trackback from : panalobet app
 31. juli 6th, 2022
  Trackback from : panalobet register
 32. juli 7th, 2022
  Trackback from : fun88asia1
 33. juli 9th, 2022
  Trackback from : okbet app
 34. juli 9th, 2022
  Trackback from : okbet sports betting
 35. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 36. juli 13th, 2022
  Trackback from : jiliplay
 37. juli 15th, 2022
  Trackback from : software development
 38. juli 15th, 2022
  Trackback from : youtube downloader
 39. juli 16th, 2022
  Trackback from : lodibet gaming online
 40. juli 17th, 2022
  Trackback from : lodibet
 41. juli 17th, 2022
  Trackback from : Kimber Micro 9mm For Sale
 42. juli 18th, 2022
  Trackback from : lodibet philippines
 43. juli 19th, 2022
  Trackback from : ตัดกราม
 44. juli 22nd, 2022
  Trackback from : 線上娛樂城換現金
 45. juli 24th, 2022
  Trackback from : 娛樂城評價
 46. juli 24th, 2022
  Trackback from : 娛樂城排名
 47. juli 25th, 2022
 48. juli 30th, 2022
  Trackback from : okbet online
 49. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : okbet casino
 50. augusti 4th, 2022
  Trackback from : mayalynn.com