”Bakom waldorfpedagogiken ligger en systematisk indoktrinering”

♦ ♦ ♦ Kritiker av antroposofin undrar ibland varför de så sällan får respons från antroposofiskt håll. Svaret är enkelt: Man har har varit med förr, och få bryr sig. Antroposofin har alltid bekrigats av en oförstående omvärld. Så har det varit ända från början. Och hur skulle det kunna vara på ett annat sätt? Det är nästan självklart att många materialister har svårt med antroposofin, denna aparta syn på världen som satt så många praktiska avtryck i samhället.

Ifrågasättandet är snarare ett kvitto på att antroposofin trots allt gör sig gällande i vårt genomsekulariserade kulturklimat. Och vad skulle förresten antroposoferna svara sina kritiker? Att det hela är ett misstag? Det mesta kan heller inte betecknas som kritik, det handlar snarare om en idiotförklaring av antroposofin. Så varför bry sig? Man får leva med det. Det finns viktigare saker att göra än att käbbla.

Men i sällsynta fall uppenbarar sig kritik värd namnet. Som Håkan Blomqvists tidningsartiklar i slutet på åttiotalet, Peter Staudenmaier för några år sedan och Helmut Zander, som med sitt stora, nästan tvåtusensidiga verk, Anthroposophie in Deutschland från 2007 skapade ett standardverk för antroposofin sedd utifrån. Självklart är det dessa herrar skrivit inte invändningsfritt – långt därifrån – men de pekar ändå på problemställningar som är viktiga att debattera. Något som knappast kommit till stånd utan hjälp utifrån.

För istället för att avvisa borde vi ta på allvar och diskutera dessa frågeställningar. Tyvärr valde ledande antroposofer i Frankrike istället att stämma Grégoire Perra för hans uppsats The anthroposophical indoctrination of students in Steiner-Waldorf Schools* som han skrivit och publicerat på internet 2011. Grégoire Perra är en före detta waldorfelev som gått waldorflärarutbildning och i flera år undervisat i en waldorfskola.  Han har varit medlem i sällskapet 1992-2009, där han hade ett nära samarbete med sällskapets ordförande.  

Grégoire Perras uppsats är en detaljerad vidräkning med det han menar vara den dolda påverkan antroposofin har på elever i waldorfskolan. Han anser att denna påverkan är avsiktlig, men hemlighållen, och hans syfte är att uppmärksamma denna konspiration. Och han gör det utifrån ett tvättäkta reduktionistiskt** perspektiv. Hans uppsats har en klar analytisk styrka med träffsäkra iakttagelser från hans rika erfarenhet som antroposof och waldorflärare. Vi vill därför ta upp och diskutera delar av hans uppsats.

♦ ♦ ♦ När kopplingen mellan waldorfpedagogik och antroposofi ifrågasätts brukar man från waldorfskolan framhålla att antroposofi inte lärs ut i undervisningen. Och naturligtvis är detta sant, menar Grégoire Perras. Men antroposofin bibringas eleverna ändå – på betydligt mer subtila sätt. Det handlar om hur man förmedlar zoologi, botanik, pedagogik, fysik, historia, geografi, litteratur, filosofi, matematik och konst. Det är helt annorlunda jämfört med andra skolsystem. Man använder sig av särskilda antroposofiska metoder – inte minst inom måleri, arkitektur, musik, dans, och teater. Och bakom ligger en dold agenda:

»Vi fick lära oss att undervisa eleverna i specifika delar av Rudolf Steiners trossystem – eller snarare att presentera verkligheten i ljuset av detta trossystem – utan att berätta för dem att vi ger en vinklad bild. I själva verket består utbildningen av waldorflärare i att lära sig leda eleverna, utan deras vetskap, att se världen genom Rudolf Steiners ögon!«

Och det gör man genom att hålla heligt vissa kulturella ikoner som till exempel Faust, Goethes färglära och Växternas metamorfos av Goethe, Parsifal av Wolfram von Eschenbach, den mytiska figuren Kaspar Hauser, Schillers estetiska brev och Isenheimeraltaret. Genom att göra sådana referenser ”heliga” är det sedan ”lätt att locka eleverna till Antroposofiska sällskapet”, som Perras uttrycker det.

Slutsatsen är överraskande och minst sagt djärv, men illustrerar hans tes om att den antroposofiska idealbildningen genomsyrar hela waldorfpedagogiken. Och han berättar att på lärarutbildningen i historieämnet fick de lära sig att i historiska händelser se polariteten mellan ahrimanska och luciferiska krafter – och hur man undervisar i ämnet utifrån detta synsätt. Detta kallar Perras en ”lömsk indoktrinering”.

»På den tiden var jag mycket förvånad över att ingen hade skrivit läroböcker för lärarkandidater, eftersom waldorfmetoden var så gammal och väletablerad. Vid närmare eftertanke förstår jag nu att det inte är möjligt att skriva ned dessa metoder, eftersom detta skulle avslöja systematiken i en sådan indoktrinering.«

I nästa krönika ska vi titta vidare på Grégoire Perras uppsats.

 

* Uppsatsen finns i en engelsk översättning på http://thewaldorfreview.blogspot.se/
** Begreppet reduktionist används här i betydelsen att reducera en större verklighetsuppfattning

Twingly BlogRank


  • Lili
  • februari 2nd, 2013

  Jag undrar vilka ”vi” som skriver detta? =)

 1. @Lili

  Bra fråga. När man skriver denna typ av texter är det vanligt att man använder sig av majestätsplural. Det låter mer objektivt på nåt sätt. I själva verket är det jag, Johannes Ljungquist, som har skrivit. Förlåt.

  • curt jansson
  • februari 2nd, 2013

  Men du är då visst majestätisk, Johannes! I din vrede även kejsarlig!
  Keep up the good work!

  • Torsten Lundberg
  • februari 3rd, 2013

  Gällande genomtänkt kritik/problematisering av antroposofins filosofiska grundvalar får Fichtespecialisten Hartmut Traubs namn inte glömmas bort.

  http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Hartmut_Traub_TL.pdf

  / Torsten L

 2. Att franska waldorfskolefederationen har stämt Gregoire Perra för förtal är nog inte för att han beskrivit vad man gör i Waldorfskolor, men mer för att han beskrivit waldorfskolorna som del av en ”sekt” och att ha gjort det i vad han skrivit till en särskild instans i fransk förvaltning med uppgift övervaka vad som i fransk lagstiftning betecknas som sekter för att förhindra att de ägnar sig åt brott mot mänskliga fri- och rättigheter.

  http://en.wikipedia.org/wiki/About-Picard_law

  År 2000 blev ordföranden i en fransk parlamentarisk kommission om ämnet åtalad och dömd för förtal för att i fransk TV ha betecknat tre antroposofiskt baserade verksamheter som sekter.

  http://thebee.se/comments/France/US-State-Department-2000-1.htm

  http://thebee.se/comments/xenophobia.htm ger en översikt över problemet då i olika länder.

  Waldorfpedagogiken baseras på en av de två huvudtraditionerna i filosofin, den ”idealistiska” i filosofisk betydelse, med rötter hos Aristoteles och Platon. Annan offentlig pedagogik domineras av en ”materialistisk” tradition i filosofisk betydelse, med rötter hos Demokritos och Pythagoras i förenklad sammanfattning, om man ska ange personer som symboler för de två traditionerna

  Båda traditionerna företräder bestämda uppfattningar om vad som är verkligt och vad kunskap är. Perra menar att det sätt på vilket waldorfskolor verkar på bas av den idealistiska tradition utgör ”indoktrinering” för att de gör vad de gör och förmedlar de sidor i den allmänna kulturhistorien som de gör, med tyngdpunkt på traditionell humanistisk kultur.

  Man kan med samma utgångspunkt beskriva den dominerande offentliga pedagogiken och offentliga skolor och vad den förmedlar som ”indoktrinering”, men då med rötter i den ”materialistiska” traditionen.

  I förhållande till vad fransk lagstiftning menar med ”sekter” får man nog beteckna Perras användning av termen i brev till en fransk förvaltningsinstans som förtal.

  Hans argument om ”indoktrinering” framstår inte heller riktigt som välgrundade på det sätt han försöker få det att framstå, exampelvis om tregreningen hos människan och högre djur.

  För några kommentarer till hans argument, se

  http://thebee.se/comments/FrenchTeacher.html

  Argumentationen från den centrala anti-Waldorfgruppen i USA för 12 år sen var likartat vriden. Gruppen förlorade sedemera ett åtal i domstol mot två skoldistrikt för att de hade stött användningen av waldorfmetoder i två offentliga charterskolor (friskolor).

  http://thebee.se/comments/postings/idealistic-and-Jewish-tradition-in-WE.htm

 3. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 1. februari 4th, 2013
 2. maj 13th, 2013
  Trackback from : baza noclegowa
 3. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 4. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Henry Firearms In Stock
 5. mars 25th, 2022
 6. april 6th, 2022
  Trackback from : cristiano ronaldo lương
 7. april 9th, 2022
  Trackback from : Firearms For sale online
 8. april 14th, 2022
 9. april 20th, 2022
  Trackback from : Buy magic mushrooms kit
 10. april 27th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 11. april 30th, 2022
  Trackback from : Electricity Plans
 12. maj 4th, 2022
  Trackback from : what is the dark net
 13. maj 8th, 2022
  Trackback from : departamentos los barriles
 14. maj 9th, 2022
  Trackback from : www.nogapinsulation.com.au/
 15. maj 10th, 2022
 16. maj 15th, 2022
  Trackback from : Cheap Jordan 11
 17. maj 24th, 2022
  Trackback from : 호두코믹스
 18. maj 25th, 2022
  Trackback from : sell my car
 19. maj 30th, 2022
  Trackback from : la paz real estate
 20. juni 17th, 2022
 21. juli 2nd, 2022
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 7th, 2022
  Trackback from : Cheap MLB Jerseys
 24. juli 10th, 2022
  Trackback from : weed delivery toronto
 25. juli 15th, 2022
  Trackback from : Youtube downloader
 26. juli 23rd, 2022
  Trackback from : sbobet
 27. juli 24th, 2022
  Trackback from : köp melanotan 2 online
 28. juli 28th, 2022
  Trackback from : sbobet
 29. juli 29th, 2022
  Trackback from : Gasdank Cannabis Store
 30. augusti 12th, 2022
 31. maj 5th, 2023
  Trackback from : Rebrand.ly
 32. maj 30th, 2023
  Trackback from : https://is.gd/WyqG9C