Är waldorfpedagogiken i grunden religiös?

I USA har waldorfpedagogiken länge haft ett rykte om sig att vara religiöst grundad, vilket är oförenligt med deras statsunderstödslagstiftning. Den waldorfkritiska organisationen PLANS (People for Legal and Non-Sectarian Schools) ville därför pröva detta i domstol. Men yrkandet ogillades i två instanser eftersom man ansåg att antroposofin inte uppfyllde kriterierna för en religion.

Det är inte svårt att förstå att waldorfskolan av somliga kan uppfattas som religiöst anstucken. En välkänd waldorflärare citeras på PLANS hemsida : ”Jag skickar min dotter till en waldorfskola så hon kan få en religiös upplevelse. (…) När vi förnekar att waldorfskolor ger barnen religiösa upplevelser, förnekar vi grunden för waldorfpedagogiken”En annan waldorfkritiker skriver om sin egen tid i waldorfskolan:

»I vår första eurytmiuppvisning i fjärde klass framförde vi världens skapelse – ljusets uppkomst, skiljandet av ljuset från mörkret, och land från vatten och så vidare. Vi gestaltade änglar och ärkeänglar och uppfyllandet av guds budord.«

Ovanstående exempel kan uppfattas ha religiösa inslag om man ser på det krasst. Men också som en mytologiskt skeende, urbilder (eller arketyper om man så vill) som ger barnen en känsla av krafter som konstituerar världen. Det senare är i alla händelser den waldorfpedagogiska intentionen. Det är ju inte tal om `reklam´ för ett religiöst system, som kritiker gärna framhåller.

Myterna används genomgående i waldorfpedagogiken i sagor, legender, grekisk och nordisk mytologi. Ända upp i högstadiet med genomgången av Parsifalmyten, till exempel. Syftet med detta är detsamma som i alla tider – att i bildform gestalta människans villkor i världen. Detta har psykologen Bruno Bettelheim och andra visat, inte bara Steiner. Enligt Wikipedia är mytologi ”muntligt traderade berättelser som bildar en gemensam världsuppfattning i en kultur”.

I den enkät Daisy Jane Powell genomfört bland waldorflärare (se föregående krönikor) ville de flesta skilja på religion och andlighet. Man menade att all god undervisning innehåller vissa andliga värden och hävdade att undervisningen är okonfessionell och att man respekterar olika religiösa traditioner. En förespråkare talar om att waldorfskolan har en tro – på Steiners klärvoajanta förmåga. Alltså inte en religiös tro. Vederbörande kunde därför tänka sig att karakterisera waldorfskolor som ”tro-skolor”.

Å andra sidan säger en annan förespråkare: ”Om man föredrar utbildning som saknar en underliggande föreställning om mänsklig utveckling finns det mycket att välja bland”. Ytterligare en förtydligar: Det allmänna skolsystemet arbetar utifrån ett implicit trossystem – ett reduktionistiskt-materialistiskt, som aldrig diskuteras med föräldrarna”.

I vilket fall kan man diskutera om antroposofin är ett trossystem eller en kunskapsväg, menar Daisy Jane Powell. Båda synsätten kan användas. Däremot tror hon inte Steiner menade att läraren skulle spekulera i elevers tidigare och kommande inkarnationer som Alicia Hamberg skriver. Daisy skulle själv ”bygga på (elevens) styrka och möjliggöra dess potential under detta liv. Jag skulle inte finna det lämpligt (eller möjligt, för den skull) att gå utöver detta”.

Nästa krönika skall vi titta lite på anklagelserna om rasism.

Twingly BlogRank


  • Emil
  • februari 3rd, 2013

  Är inte det hela ganska ironiskt med tanke på hur många amerikaner som anser att man bör bannlysa Darwinism och bara lära ut kreationism i alla amerikanska skolor? Dessutom är antroposofin inte en del av undervisningen i waldorfskolan(som jag kommenterade på ett av dina tidigare inlägg), man kan istället se på den som en samling teorier och antaganden som används som verktyg inom waldorfpedagogik. Kanske lite på samma sätt som den teoribildning inom psykoanalys används som verktyg för psykoanalytisk terapi.

 1. This article begins with a tremendous lie, in the second paragraph, where it says that the Brazilian government is hurting members of the LGBT community, indigenous groups and, others. Indeed Mr. Bolsonaro is fighting against enormous forces based on left-wing parties.

 2. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Rifles for sale
 4. april 5th, 2022
  Trackback from : devops solution
 5. april 6th, 2022
  Trackback from : vợ ronaldo
 6. april 14th, 2022
 7. april 17th, 2022
  Trackback from : gaming merchant account
 8. april 29th, 2022
  Trackback from : good unicc 2022
 9. maj 3rd, 2022
  Trackback from : W툰
 10. maj 9th, 2022
  Trackback from : walther firearms
 11. maj 17th, 2022
  Trackback from : pg slot auto
 12. maj 17th, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴 바뀐 주소
 13. maj 20th, 2022
  Trackback from : buy bergara guns
 14. maj 27th, 2022
  Trackback from : Sig Sauer Arms For Sale
 15. maj 27th, 2022
 16. juni 7th, 2022
  Trackback from : cvv shop
 17. juni 8th, 2022
  Trackback from : Colt Pistols For Sale
 18. juni 10th, 2022
  Trackback from : Comprar Xanax
 19. juni 19th, 2022
 20. juni 26th, 2022
  Trackback from : 예능 다시보기
 21. juni 26th, 2022
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 5th, 2022
  Trackback from : cvv dumps shop
 24. juli 6th, 2022
  Trackback from : Federal Hst 9mm
 25. juli 15th, 2022
  Trackback from : youtube downloader
 26. juli 15th, 2022
 27. juli 21st, 2022
  Trackback from : trijicon sro for sale
 28. juli 21st, 2022
  Trackback from : Buy LSD sheets online cheap
 29. juli 25th, 2022
  Trackback from : sbo
 30. juli 29th, 2022
  Trackback from : Mega888
 31. augusti 2nd, 2022
 32. augusti 2nd, 2022
 33. augusti 7th, 2022
  Trackback from : maxbet