Vilken rätt har waldorfrörelsen att inte analyseras?

Waldorfpedagogiken var i många år en främmande fågel i det svenska skolsystemet. Och myterna frodades. Under min egen skoltid på Kristofferskolan på 50-talet var mediabilden att det var en skola utan läxor. Denna föreställning avlöstes snart av bilden av en privatskola för priviligierade, eftersom begreppet friskola ännu inte  existerade. Och då den antroposofiska bakgrunden blev bekant kom föreställningen att det var en religiös skolform. Men hela tiden förhöll sig media i huvudsak positiva.

Under åren som gick började kritik mot skolformen märkas. Den mest förekommande före friskolereformen var politiskt grundad. Från vänsterhåll var man emot ”privatskolor” rent principiellt och bekämpade därför skolformen energiskt. I mitten av åttiotalet kom kritik med religiösa förtecken. Framför allt från pingströrelsen som tyckte pedagogiken var ogudaktig eftersom den grundades på den antroposofiska världsåskådningen. Och från materialistiskt håll var det föreningen Vetenskap och folkbildning som länge granskade antroposofin. Men framför allt var det  humanisten Håkan Blomqvists kritik som fick uppmärksamhet i den antroposofiska rörelsen genom sin kunnighet.

Detta var något nytt. Håkan Blomqvist var till skillnad från tidigare kritiker initierad eftersom han hade ett antroposofiskt förflutet. Han hade varit en av oss. Nu kunde försvaret från antroposofisk sida inte längre hävda att kritiken var osaklig och okunnig. Det tog ett tag att omgruppera innan man riktade in sig på bristerna i hans vulgärmaterialistiska förklaringsmodell. Men Håkans kritik visste var den tog och fläckade nog waldorfskolans rykte en del.

Nu är det så att inom den antroposofiska rörelsen har kritiska synpunkter utifrån alltid betraktats som ”angrepp”. Att kritiken kunde vara berättigad  fanns inte på kartan. Därför måste man försvara sig mot ”motståndarna”, som det hette. Så då Alicia Hamberg under pseudonymen zzzooey under 2007 började blogga om sina egna negativa erfarenheter som waldorfelev uppfattades hon som en ”motståndare” som gick till ”angrepp”. Hon var nämligen mycket kritisk, och speciellt i början kanske inte helt saklig, vilket hon i efterhand tillstått.

Men argumenten vässades och idag framstår hon som något av en waldorfsk internrevisor, viktig för rörelsens självsyn. Hon säger sanningar som är för obekväma att vädra internt, som att man till exempel gärna ”håller undan” antroposofin för föräldrarna, att man ursäktar mobbning med att den är ”karmiskt relaterad”, och att många waldorflärare faktiskt inte kan motivera waldorfpedagogiken i enskildheter, och liknande.

Dessutom är hon mer påläst än mången antroposof och har med tiden utvecklat ett livligt intresse för den antroposofiska världen, inte minst steineriana. På hennes blogg (gå in där, den är värd ett besök) fick jag nyligen klart för mig att waldorfläraren Daisy Jane Powell i England skrivit en avhandling vars rubrik i översättning lyder Skulle waldorfrörelsen kunna bryta sin isolering genom att samarbeta med sina kritiker?* I sanning ett oväntat grepp från en waldorflärare! I inledningen till sin avhandling skriver Daisy att hon hade svårt att ignorera kritiken som hela tiden riktades mot waldorfskolorna. Och hon nämner kanske främst Alicias blogg, där hon hittade en formulering som drabbade henne:

»Hur skulle det vara att försöka förstå vad kritikerna säger? Hur skulle det vara att faktiskt ta dem på allvar? Hur skulle det vara att sluta med jag-stämmer-dig-om-du-gör-det-jag-inte-gillar-fånerierna?«

Denna bloggpost fick Daisy att fundera. Skulle det inte vara mer fruktbart att faktiskt komma i samspråk med kritikerna än att betrakta dem som fiender man hela tiden skulle bekämpa? Samtidigt började hon läsa mot-kritik på waldorfsidor på nätet och kunde konstatera att de verkade befinna sig i nån sorts bubbla fristående från pågående debatter på bloggar och forum. Så där fann hon inga fruktbara förhållningssätt. Och igen var hon tvungen att hålla med en kritiker på Alicia Hambergs blogg, Melanie Byng:

»Vilken rätt har waldorfrörelsen att inte analyseras? Att inte möta frågor om pedagogiken, grunden för pedagogiken, böcker era lärare läser och Ofsted-rapporterna** om era skolor? Vad ger waldorfrörelsen rätt att ta emot miljoner (i statligt stöd), särskilt i en tid av sådana åtstramningar, utan att ställas inför samma granskning som alla andra utbildningssystem?«

Daisy tyckte dessa frågor i högsta grad var rimliga, så hon beslutade sig för att undersöka saken närmare. Hur öppna var man inom waldorfrörelsen inför kritiska synpunkter? Hon formulerade ett frågeformulär som hon mejlade till alla skolor i landet. I nästa krönika skall vi återkomma med resultat och kommentarer till denna studie.

*Can the Steiner Waldorf schools movement break out of its niche by engaging with its critics?
** Ofsted är en förkortning av The Office for Standards in Education, Englands motsvarighet till Skolinspektionen

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        

 

  • alicia hamberg
  • januari 22nd, 2013

  Det hade varit intressant att se några som helst reaktioner från waldorfhåll eller antroposofiskt håll på den här bloggposten. Som det är nu kan man få intrycket att ämnet är rörelsen närmast likgiltigt eller meningslöst eller att det helt enkelt är bättre att tiga ihjäl det. Eller så finns det någon mer upplyftande och positiv förklaring till det.

  Jag skulle vilja säga en sak om det där kring kritik som ’angrepp’ och den typen av reaktioner (jag är ju van vid dem — kritik är angrepp, attacker, hat, o s v). De som mest aktivt kritiserar waldorfskolan är enligt min erfarenhet inte människor som bara på något slags skoj får för sig att gå till ’angrepp’, utan människor som i de flesta fall har god anledning till sin kritik eller sitt avståndstagande. På det hela taget är den negativa attityden mot kritiker en ganska trist sak (jag säger det i fullt medvetande om att kritiker — som jag — också kan bete sig trist). För det första så radikaliseras även kritikern av det (tro det eller ej! men det är så). För det andra så gör man det enklare för sig om man inser att det kommer att förekomma kritik och att den kommer i alla fall ibland ha sitt berättigande. (D v s, det finns ingen anledning att överreagera på något som är ett naturligt faktum, närmast en nödvändighet.)

 1. Min erfarenhet är att antroposofer inte bryr sig. De flesta jag talat med om kritiken mot antroposofin och waldorf var förvånade att den alls existerade. De har inget intresse av detta. När jag sa att jag svarat på kritiken såg de lite medlidsamt på mig och menade att `det var ju bra att någon tog på sig det´.

 2. Alicia Hamberg kan framstå som en charmfull men ärlig och uppriktig kritiker av Waldorfpedagogiken och antroposofin.

  Har man följt henne närmare de senaste 5-6¨åren vet man att det inte är fallet.

  Under den klart intelligenta och charmigt lättsamma ytan är hon en av de som mest av alla på nätet de senaste fem åren bidragit till och fortsätter att idag bidra till demonisering av antroposofin och Waldorfpedagogiken runt världen som protonazistiska rörelser genom konsekvent försvar av och stöd för allt som en Peter Staudenmaier skrivit och skriver, varje gång han och vad han skrivit är ett ämne för diskussion.

  Han började sin karriär för 13 år sedan som soloförfattare om antroposofin med en demoniserande artikel om en föredragsserie som Rudolf Steiner höll i Oslo 1910. Föredragsserien, ”Folksjälars mission”, kulminerar med en beskrivning och förutsägelse av Steiner av hur allt fler människor med början i Europa från mitten av 1900-talet skulle komma att ha en liknande upplevelse av Kristus som Saulus hade vid Damaskus, som efter det predikade uppfattningen om alla människor lika värde, oberoende av om man var jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.

  Men det är inte alls det föredragsserien handlar om enligt Staudenmaiers beskrivning av föredragsserien, som han fortfarande idag, 13 år senare, publicerar på internet, som anställd ”assistant professor” i historia vid det jesuitiska Marquettuniversitetet i Milwaukee, Wisconsin, vid vars High school han studerade i sin ungdom.

  Enligt Staudenmaier var det en föredragsserie som Steiner höll under en turne runt Norge, för att predika den ariska rasens överhöghet och en nordisk germansk ”underras” som den ariska rasens spjutspets. Hans upprepat osanna artikel var uppenbart skriven för att hetsa upp människor med judisk bakgrund mot antroposofin och jag får fortfarande idag ont i magen och mår illa av att läsa den och undviker därför att göra det.

  Staudenmaiers beskrivning, som förvånade mig en del, för att uttrycka det milt, när jag först läste den publicerade föredragsserien, sönderföll snart när jag såg närmare på den och jämförde med Staudenmaiers beskriving av den.

  Det specifika föredrag som Staudenmaier verkade mena sig beskriva var en beskrivning av människans översinnliga väsen. Han beskrev också i den judiska traditions anda hur vad man kan beteckna som ”folksjälar” är andliga väsen av kategorin ärkeänglar som leder olika folk under olika tider i historien.

  När jag dokumenterade det på en sida på min sajt började han självsäkert slingra sig och försöka komma undan avslöjandet med ett antal olika bluffhistorier.

  Hela historien och Staudenmaiers sätt att försöka slinga sig ur avslöjandet av sin allra första bluffhistoria som soloförfattare om antroposofin, samtidigt som han återkommande beskrev sig som ”historisk forskare” på bas av en fil kand i tysk litteratur, kan man läsa på

  http://thebee.se/Staudenmaier

  När en person startade en diskussion på Mumsnet nog 2007 med enbart en länk till Staudenmaiers artikel, som fortsätter med ett antal ytterligare vridna rövarhistorier, registrerade jag mig och pekade på min analys av vad han skrivit. För att åtminstone få en kort tids frist från Alicias vänner från den centrala ”waldorfkritiska” gruppen i USA, vars europeiska företrädare hon var en period, och som jag visste skulle dyka upp i diskussionen förr eller senare, använde jag en pseudonym. För en förståelse av vad gruppen sprider på internet som ”information” om waldorfpedagogiken och Steiner, se

  http://americans4waldorf.org/Myths.html

  Det hjälpte någon halvtimme, innan också Alicia registrerade sig, påpekade vem jag var och drog med sig de mest rabiata waldorfkritikerna från gruppen ifråga till diskussionen. Den pågick sedan i stort sett dagligen i fem månader, tills Mumsnet beslöt sig för att bannlysa gruppen (och mig) från fortsatta diskussioner, eftersom man hade beslutat sig för att inte tillåta korståg från rena enfrågedebattanter och man inte var säkra på att ”kritikerna” var värda att försvara, inför utsikten att ev bli åtalade för spridning av förtal, vllket hade skett något år tidigare i ett annat fall. Jag blev bannlyst för att ha enbart ha ägnat mig åt att besvara förtalet.

  Före Mumsnetdiskussionen hade antalet abonnenter på WC-gruppens diskussionslista minskat till nog under ett hundratal. Efter WC-gruppens korståg på Mumsnet på Alicias initiativ hade antalet ökat igen till kanske 150-175 igen.

  Hon är sedan länge gruppens dagliga internetspanare och matar den återkommande med all kritik av waldorfpedagogiken som hon hittar på internet.

  Efter Mumsnetdiskussionerna ägnade sig Alicia sig åt en utdragen kritik av mig på Voffs diskussionsforum, där hon anklagade mig för att ha legat bakom att VoF hade slutat att sprida en liten skrift man sammanställt 2003 med artiklar från VoFs medlemstidning, inklusive Staudenmaiers artikel med den beskrivna demoniserande bluffhistorien och ett antal andra av hans vridna historier, en anklagelse som saknade grund. Jag hade inget att göra med att VoF slutade att sprida skriften.

  Den mest rabiate av hennes vänner i WC-gruppen hotade Mumsnet med att väcka åtal mot forumet för att han blev bannlyst från och inte fick fortsätta att delta i diskussionen. En annan av hennes rabiata vänner i gruppen, en störd f.d. Waldorflärare, har skrivit till svenska Waldorfskolefederationen och Antroposofiska Sällskapet och hotat dem med att det jesuitiska universitet, där Staudenmaier nu arbetar, kan komma att stämma dem för förtal för att de på olika sätt har stött och/eller stöder mitt avslöjande av Staudenmaier om de inte slutar med det.

  Alicia har också sen dess på varje tidpunkt när jag avslöjat Staudenmaiers bluffhistoria om Steiners norska föredragsserie försvarat honom som en serlös historiker som måste tas på allvar i hans försök till en detaljerad kartläggning av alla aspekter av hur waldorfrörelsen, waldorfskolor och -föräldrar utan någon anknytning till antroposofin under nazitiden förhållit sig till den nazistiska regimen och judar i Tyskland.

  Efter sina första bluffhistorier har han också doktorerat i historia vid Cornell, men fortsätter att publicera dem understödd av Alicia och andra ”skeptiker”, senaste åren särskilt en Melanie Byng i England, som har berättat att hon blev uppmärksam på Staudenmaier genom den Mumsnetdiskussion, som Alicia drev på med lättsamma, glada tillrop när en diskussionstråd med 1000 inlägg tog slut.

  För en beskrivning av WC-gruppens korståg på Mumsnet, det största diskussionsforumet för primärt mödrar i England, och dess fortsättning, se

  http://thebee.se/comments/MN.htm

  Sen ett par år är Byng, som blev uppmärksam på Staudenmaier genom Mumsnetdiskussionen pådriven av Alicia, den mest drivande i ett korståg på internet mot waldorfrörelsen och antroposofin i England.

  Till ”kritikernas” mest viktiga verktyg i sin anti-Steiner kampanj hör Alicias blog, där de skriver kommentarer, som Melanie Byng sedan länkar till och gör reklam för på twitter.

  På twitter har Byng återkommande de senaste åren rekommenderat sina efterföljare, som nu har ökat till ett antal av 922, att läsa och länkat till Staudenmaiers första demoniserande rövarhistorier.

  De har nu efter ett par år också nått och sprids av BBC. Den 19 november förra året sände BBC Inside Out Southwest en ”rapport” som beskrev kritik av rationalister i England mot waldorfrörelsen där i samband med öppnandet av den första nya Waldorfskola som öppnats med stöd av en ny lag sen 2010 om statligt stöd till friskolor, på liknande sätt som i bl a Sverige, USA, Finland, Canada och Australien.

  Efter en inledning, som visade hur en förälder talar om eld- och andra elementarandar i naturen med sin lilla dotter som ett sätt att som barn ur ett sagomedvetande närma sig naturen, beskriver en motståndare till den nya skolan den bluffhistoria Staudenmaier publicerade 2000 sm Rudolf Steiners ”ideologi”, fortsatt publicerad sen 2000 av Staudenmaier på nätet, ivrigt reklamerad av Byng, som har berättat hur hon blivit uppmärksammad på den av Mumsnetdiskussionen, påhejad av Alicia, och som framställer antroposofin som en protonazistisk ideologi av det slag som ledde till nazismen under 1930- och -40-talen.

  Jag har skrivit en kommentar till ”rapporten”, som är en slägga i magen och huvudet på den engelska waldorfrörelsen, på

  http://thebee.se/BBC

  Sen en tid publicerar Staudenmaiers jesuitiska universitet hans artiklar, utom den första han skrev, på sin sajt. När Byng tillsammans med Alicia gjorde reklam för det på twitter för några veckor sen beslöt jag att känna Alicia lite på pulsen för att se om hon bara var naiv i sitt trofasta stöd av också Staudenmaiers första demoniserande historier, som hon alltid försvarat när jag avslöjat dem och honom som demagog och visade på min utförliga analys av den som bluffhistoria.

  Jag beskrev också hur vad som upprör mig mest med Staudenmaier är hans intellektuella lekar för att väcka hat och avsky mot antroposofin. När hon påstod att mitt detaljerade avslöjande av Staudenmaier visar att han var en bluffhistoriker när han skrev dem, svarade Alicia att de misslyckas att visa det. men ville inte visa hur min detaljerade analys av vad han skrivit i förhållande till de källor han hänvisar till ”misslyckas” och svarade att det ”inte intresserade” henne att göra det.

  Det visade sig också att hon är en lika god kålsupare som Staudenmaier i konsten att ge osanna beskrivningar av publicerade texter.

  Efter twitterutbytet beskriver hon – inte vad jag uttryckligen talat om i ett svar till henne på twitter upprör mig med Staudenmaier med hänvisning till min detaljerade analys av vad han skrivit i förhållande till de publicerade källor han hänvisade till:

  ”I’m infuriated @ Staudenmaier 4 playing intellectual mind games 2 incite hatred.”

  Istället påstår hon i ett inlägg på sin blog att jag är upprörd över vad hon själv beskrivit att hon ”tror”: att Steiner sa dumma saker och nämner inte med ett ord vad jag uttryckligen beskrivit för henne upprör mig med den Staudenmaier hon alltid stöder och försvarar.

  Av något skäl påminner det om vad Staudenmaier hävdat också efter att han läst den källa han påstår sig beskriva i inledningen till sin demoniserande första historia om antroposofin: att han själv ”trott” att han talat sanning …

  I konsten att hitta på osanna historier om publicerade texter visar sig den intelligenta, värformulerade och lättsamt charmiga Alicia av någon anledning vara Staudenmaiers like, när man undersöker det närmare.

  • alicia hamberg
  • januari 23rd, 2013

  @Sune

  Du tar fasiken priset, Sune. Man kan bara gratulera den antroposofiska rörelsen till att den försvaras av så skarpa tänkare.

  • alicia hamberg
  • januari 23rd, 2013

  @Johannes

  Det är lite synd på något vis.

  Visar väl hur unikt Daisys initiativ är också, mer unikt än det borde vara. Dessutom lyckades hon mycket väl, tycker jag, med att sammanfatta viktiga punkter i kritiken. Kanske hennes arbete i alla fall gör intryck på någon någonstans.

 3. @zooey

  Är det allt du har att säga?

  Du menar att jag ”tar priset”.

  Själv tycker jag – om du tillåter – att du tar priset i ditt lättsamma alltid trofasta försvar av Staudenmaiers osanna demoniserade lögn(er) om Steiner och antroposofer, som du fortsätter att länka till på din blog sen länge, varje gång jag påvisar och dokumenterar den (dem), och som nu – sannolikt mycket på grund av det sätt på vilket din nära vän Melanie Byng – som blev uppmärksammad på dem genom ditt försvar av WC-gruppen genom 5 månader på Mumsnet för 5-6 år sen, spridit den i England med enveten återkommande reklam för den på twitter under flera år, så mycket att den blev till osann demoniserande ankarhistoria i den film om waldorfpedagogiken och antroposofin som BBC Southwest sände den 19 November, på ett sätt som varit en slägga i huvud, mage och på fötterna på den engelska Waldorfrörelsen.

  JAG tar priset?

  • alicia hamberg
  • januari 23rd, 2013

  @Sune

  Ja, det gör du, och om någon slagit en slägga i huvudet, magen och på fötterna av den rörelse du uppenbarligen håller så högt så är det du själv. Jag har absolut inget annat att säga om och till dig än det.

 4. Jag förmodar att det är lika lönlöst att uppmana dig belägga ditt
  lösa påstående som det är (var) att uppmana dig att belägga ditt
  lika lösa och fortfarande obelagda påstående att min ingående
  analys av Staudenmaiers bluffhistorier i förhållande till de källor
  han angett vid diskussion av hans första bluffhistorier, som
  dokumenterar hans lögnaktigheter och natur som intellektuell
  bluffmakare

  http://thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html

  idag med dubbelansikte, ”misslyckas”, som du också påstått.

  http://thebee.se/BBC

  • alicia hamberg
  • januari 23rd, 2013

  @Sune Jag talade om för dig, ungefär sjuttielva gånger, redan på twitter — när du plötslig fick för dig att tjafsa med mig härom veckan — att jag inte spelar med i dessa dumheter. Du har presenterat samma förvirrade websidor om Peter S i åratal. Jag bryr mig inte. Jag betraktar dina bisarra attacker på Peter som en varböld på antroposofin. Det sätt du bemöter kritiker på lämnar också mycket övrigt att önska, och jag kan inte förstå att du har mage att kräva något som helst av mig.

  Det är inte heller jag som är fullständigt besatt av Peter och plockar upp honom i varje tänkbart och otänkbart sammanhang — det är du. Jag har många gånger påpekat att jag tycker att det är synd att detta med Steiners rasistiska utsagor får sådant stort utrymme, när det finns så mycket annat som är mer relevant och intressant i förhållande till waldorfpedagogiken. (Varken Johannes krönika eller min kommentar berör rasismproblem med ett enda ord.) Över huvud taget är inte jag så överdrivet intresserad av rasbitarna och antroposofins historia vad gäller dessa saker, men jag värdesätter Peters arbete och läser honom gärna, och rekommenderar honom också gärna till alla som är intresserade av antroposofins historia. De som vill kan naturligtvis jämföra det han skriver med källorna. Hans avhandling är fullspäckad av intressanta referenser. Dina litanior speglar inte honom eller hans arbete; de speglar dig. Och: det är inte heller jag som tror att antroposofin står och faller med uttalanden och idéer som i efterhand visat sig vara mindre kloka.

 5. Jag beslöt mig för att ”tjafsa” med dig, som du skriver, efter att du understött Melanie Byng’s reklam för Staudenmaier’s arbeteb som nu publiceras av det jesuitiska universitet, där han är ”assistent professor” i historia.

  Vad som är en varböld är Peter Staudenmaiers envetna demonisering av Steiner och antroposofin ur ett judiskt perspektiv.

  Min sida om Staudenmaier är inte förvirrad. Den analyserar hur hans första demoniserande bluffhistoria om Steiner, som är det som är drivkällan för alla rabiata anti-Steiner kampanjer på internet sen dess, är en sann beskrivning av de källa han säger sig beskriva, eller inte.

  Därför intresserar den mig. Det är mycket enkelt

  Det är också enkelt att visa att den är en demoniserande osanning.

  Vad som är förvirrande är hans många försök att försöka krångla sig ur sin första osanning, när jag påpekat den.

  Det enda jag begärt av dig är att du belägger ditt påstående att min analys av vad han skrivit misslyckas med att visa att han talar upprepad osanning, inte bara i sin första historia, men också i alla sina försök att försvara den.

  Av någon svårutgrundlig anledning verkar du ha svårt för att erkänna att han talat upprepad osanning om den föredragsserie han menat sig beskriva.

  Den som är besatt av ”ras” är inte jag. Det är Staudenmaier och ett antal andra ”kritiker” som menar att han var antisemit och – som någon förra året – försöker men misslyckades att hetsa upp engelska Holocaust Education Trust (HET) med skriverier av Staudenmaier som menade sig visa faran med antroposofin.

  Men företrädaren för HET råkade vara waldorfförälder och litade – helt berättigat – inte på Staudenmaiers lite paranoida skriverier.

  Det stöds också av bl a en oberoende studie i Tyskland för några år sedan, som visar att Waldorfelever är minst rasistiska av alla elever i Tyskland – http://bit.ly/b1vmln

  De kritiker som är besatta av begreppet ”ras” drömmer en oberättigad paranoid mardröm om Steiner och antroposofin som antisemitiska och en oberättigad paranoid mardröm att nya waldorfskolor i England på något sätt skulle bidra till en utbredning av antisemitism i samhället, men är ointresserade av av undersökningar visat att det faktiskt är fallet, eftersom de visat att de INTE är fallet.

  Det är det stora problemet.

 6. @Sune I egenskap av journalist har jag precis granskat waldorfskolan för tidningen SANS räkning. När jag intervjuade Peter Staudenmaier upplevde jag honom som oerhört nyanserad och sansad. De som ställde till mest besvär var representanter från waldorfrörelsen själva. De ville inte ställa upp när de misstänkte att artikeln kunde vara kritisk eller ifrågasättande. Jag upplever att det förhållningssättet är problematiskt. Om det ska bli ett himla liv så fort någon ifrågasätter rörelsen kan det vara bra att ha förespråkare för rörelsen som är villiga att ge sin syn på saken. Annars hamnar ni i en återvändsgränd. Dock tror jag att den här återvändsgränsen är strategiskt vald av er.

  Ni har på förhand bestämt er för att alla som inte läser Steiner på samma sätt som ni gör far med osanning, har feltolkat texterna eller bara är ute efter att förstöra. Valet att inte ställa upp i kritiska artiklar gör att textförfattarna måste söka sig till utomstående källor eller till Steiners egna, ofta luddiga uttalanden. Denna strategi gör att ni alltid har ryggen fri, eftersom ni aldrig ställer upp i egenskap av källor. När artiklarna sedan är publicerade dyker ni upp och förargas.

  Å andra sidan stärker denna strategi kritikernas uppfattning att den antroposofiska rörelsen är en sluten grupp som inte tål insyn.

 7. @Anna Linnéa Persson

  Vilka frågor ville du ha svar på som du inte fick svar på och misstänkte de bara att din artikel – ”Vått-i-vått och demonologi” http://www.annafrilansar.net/2013/01/vatt-i-vatt-och-demonologi.html – för f.d. Humanetikernas tidskrift Sans skulle vara, som du beskriver det, ”kritisk och ifrågasättande” ur ett sekulärhumanistiskt perspektiv, eller hade de rätt?

  ”Vått-i vått och demonologi” och Staudenmaiers, som du säger ”oerhört nyanserade och sansade” förhållande till antroposofin, är det ditt in- och utgångsperspektiv på waldorfpedagogiken?

  Jag antar att du i din artikel inte nämner de demoniserande bluffhistorier om Steiner och antroposofin som han fortfarande publicerar, 13 år efter att han först publicerade dem (http://thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html) och som utgör utgångspunkten och grunden för hans fortsatta författarskap som soloförfattare om antroposofin?

 8. Och vad jag analyserat i förhållande till de källor han angett är bara en ytterst kort introduktion till hans, som du skriver ”oerhört nyanserade och sansade” förhållande till antroposofin, och som han fortsätter att utveckla i sin upprepat påhittiga och fortsatt vridet osant demoniserande artikel om antroposofin i samma anda som han inledde den.

 9. De källor du framhäver som sanna är översatta av dig. Exempelvis

  http://thebee.se/Steiner/Folkspirits/6-PastDifferentiationsOfHumanity.htm

  De urval du gör skulle kunna kallas skeva. Vad jag förstår ingår det i ditt uppdrag att skydda den antroposofiska rörelsen till varje pris. Jag ser inte riktigt hur Staudenmaier kan utgöra ett sådant stort hot. Hans arbete har knappat fått den typ av uppmärksamhet ni bör oroa er för. De andra källorna du hänvisar till, som avvisar Staudenmaiers arbete har tydliga kopplingar till waldorfrörelsen eller antroposofin. Det är också skevt urval.

  Vad är det du vill säga med de rödmarkerade delarna i brevkonversationen? Att hans ringa intresse för hätsk korrespondens innebär att han inte är intresserad av något alls, vilket i sin tur innebär att han inte är en trovärdig historiker?

  Jag vet inte om du känner till hur det fungerar vid publicering av artiklar. Som upphovsman har man självklar ansvar för sitt material, men redaktören för den webbsida/tidskrift man publiceras i har rätt att redigera materialet. Det är omöjligt att hålla reda på hur ens material hanteras, så länge det inte felciteras eller används i felaktiga sammanhang. Andemeningen i det Staudenmaier belyser ändras inte fullständigt i den reviderade versionen.

  Du sätter han yrkestitel inom citationstecken, som för att förringa den. Jag vet inte hur väl du känner till den akademiska världen, men att som historiker göra sig skyldig till brott mot källkritik är en allvarlig anklagelse, och alla universitet har tydliga regelverk mot detta. Att han skulle riskera sin doktorshatt för att förtala er via ett fåtal elektroniska artiklar känns inte trovärdigt. Du ifrågasätter Staudenmaiers benämning som ”scholar” innan han doktorerade. Scholar översätts till forskare. Det krävs ingen doktorshatt för att forska.

  Du nämner att Staudenmaier har ändrat åsikt om delar av hans tidigare verk. Detta är vetenskap i sin sannaste bemärkelse: när nya fakta presenteras som ändrar de tidigare premisserna förkastas dessa. Det är det som är tjusningen med vetenskap, man kan ha fel, man får ändra sig. Tydligen har Staudenmaier fortfarande invändningar mot den atroposofiska rörelsen, jag misstänker att det inte var Rudolf Hess kostval som fick honom skeptisk till en början.

 10. @Sune
  Det där är inte rubriken för artikeln, det är endast ett blogginlägg. Jag har varit i kontakt med enskilda individer inom rörelsen, vissa har jag till och med fått träffa för en intervju. Jag fick svar på alla mina frågor, men min yrkesetik innebär att jag inte citerar personer som i efterhand drar sig ur. Dock kan detta material användas för att stärka andra källor.

  Staudenmaier används som ett exempel på hur öppna waldorfkritiker utsätts för påtryckningar. Och eftersom artikeln berör waldorfpedagogiken är det skolverkets statistik samt er egen läroplan som får tala för resten.

 11. Bara kort just nu:

  Jag har inte något uppdrag av någon att göra någonting.

  Kort om den titel du själv anger på din artikel på din blog: Det kanske inte blir artikelns titel i tidningen. Men att du själv har angett den på din blog som titel på din artikel talar för att du anser att den återger kärnan i din artikel om waldorfpedagogiken

  • Sergeij
  • januari 25th, 2013

  Det finns fler rubriker! Kan ni inte övergå till dem?

  Till exempel denna

  http://blogg.ljungquist.org/archives/5887

  Det är roligare att se tjafset även på andra sidor. Var och en blir het på sin grej. Alicia varför fortsätter du? Nu har du visserligen slutat som det verkar.

  Personligen skulle det ju vara bättre att vara lite konkret istället för att tala om saken hela tiden. Vi är ju nu före detta waldorfelever här och vi har kanske olika erfarenheter att dela med varandra.

  Här är något jag undrar över:

  Efter twitterutbytet beskriver hon – inte vad jag uttryckligen talat om i ett svar till henne på twitter upprör mig med Staudenmaier med hänvisning till min detaljerade analys av vad han skrivit i förhållande till de publicerade källor han hänvisade till:

  (Sune:) ”I’m infuriated @ Staudenmaier 4 playing intellectual mind games 2 incite hatred.”

  Istället påstår hon i ett inlägg på sin blog att jag är upprörd över vad hon själv beskrivit att hon ”tror”: att Steiner sa dumma saker och nämner inte med ett ord vad jag uttryckligen beskrivit för henne upprör mig med den Staudenmaier hon alltid stöder och försvarar.

 12. @Sune
  Jag sticker inte under stol att det är en kritisk granskning av waldorfpedagogiken jag genomfört. Du är välkommen att besvara synpunkterna i mitt långa inlägg, antingen här eller på min blogg. Dit har du ju hittat nu.

 13. @Anna Linnéa Persson

  Du skriver:

  ”De källor du framhäver som sanna är översatta av dig. Exempelvis

  http://thebee.se/Steiner/Folkspirits/6-PastDifferentiationsOfHumanity.htm

  Den ursprungliga översättningen av Parker av föredragsserien baserades på en oförståelse för skillnaden mellan det teosofiska begreppet ”rotraser” och det antropologiska begreppet http://sv.wikipedia.org/wiki/Människoraser med rötter hos http://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Blumenbach i den form det sen länge kom att dominera antropologin.

  För en utredning av förhållandet mellan de två begreppen, se http://thebee.se/comments/comments1.htm eller lite mer utförligt http://waldorfanswers.org/ThreeConcepts.htm

  Av det skälet har jag på http://thebee.se/Steiner/Folkspirits/6-PastDifferentiationsOfHumanity.htm korrigerat den ursprungliga felöversättningen och gjort det i nära överensstämmelse med originalet, som man finner bl a på http://tinyurl.com/bbxhuu8 På den översatta sidan beskriver jag skälet till korrigeringen.

  Orginalet har inga kapitel/föredrags-rubriker. De har i den engelska översättningen lagts till av översättaren eller det engelska bokförlaget.

 14. @Anna Linnéa Persson

  Du skriver också:

  ”Staudenmaier används som ett exempel på hur öppna waldorfkritiker utsätts för påtryckningar.”

  Jag har på bas av elemenär textanalys och källkritik kritiserat Staudenmaier för att han ger en falsk och demoniserande beskrivning av en publicerad historisk källa och för att han envetet försvarat sin demonisering ”to the bitter end” trots avsaknad för vad han hävdar i den publicerade källan.

  En analys, kommentar och kritik av en annan artikel han skrivit är http://thebee.se/comments/PS/OnPS2004Paper.html

  Om du med ”påtryckningar” menar att jag skrev till det universitet där han bedrev sina doktorandstudier med starkt fokus på antroposofin, för att påpeka det sätt på vilket han dittills hade förhållit sig till publicerade historiska källor om det ämne han bedrev sina doktorandstudier i och du är störd över de är det din frihet.

  Jag ansåg det vara min skyldighet att göra hans institution uppmärksam på hur han konsekvent förhållit sig till publicerade historiska källor i det ämne han doktorerade i och hans sätt att ge och envetet försvara demoniserade beskrivningar av dem.

  Vad han skrev fram till sina doktorandstudier i ämnet, samtidigt som han upprepat beskrev sig som och hänvisade till sig själv sin ”historical scholar” var en förolämpning mot begreppet historisk forskare.

  Idag är han en historisk forskare med Janusansikte, eftersom han fortsätter att publicera sina demoniserande osanningar med sin akademiska titel som underförstådd garant för deras sanningsenlighet.

  Det har mitt förakt som förolämpning mot begreppet vetenskap i alla betydelser.

  • Emil
  • februari 3rd, 2013

  Det hade ju varit fantastiskt om Waldorfskolan faktiskt blev analyserad på ett riktigt sätt, genom att t ex. granska det som faktiskt är relevant – nämligen hur bra eleverna presterar. Skitsamma om antroposofins är flummigare än vad som kanske är bekvämt i det moderna samhället.
  Jag tycker att det är bra att antroposofi inte är en del av undervisningen, hade det varit så hade waldorfskolan varit något sektartad. Så lägg ned detta trams om att waldorfskolorna döljer antroposofins sanna natur. Jag, som nu går i tolvan, är fantastiskt nöjd med min skolgång. Visst skiljer sig mina tolv år från någon som gått Hökarängsskolan i nio år följt av tre år på Frans Schartau. Visst skulle säkert den typen av skola ge mig vissa färdigheter som inte finns att tillgå på en Waldorfskola. Men waldorfskolan ger(enligt min erfarenhet) en slags mångfaldighet och utrymme för ett klart och öppet sinne som de flesta skolor helt enkelt inte kan erbjuda.

  Jag tror att olika typer av utbildning är superviktigt för att hålla samhället någorlunda dynamiskt.
  Hade det varit tydligt att waldorfelever har väldigt svårt att klara sig i samhället, skulle det absolut vara dags för en ordentlig reglering. Men är det verkligen någon som tycker det? Finns det någon kritiker som faktiskt har koll på hur det går för de som går ut waldorfskolan idag?

  • Sune
  • februari 5th, 2013

  Förlåt. Emil, om jag kanske bryter in i vad du föreslår att man borde diskutera vad gäller waldorfpedagogiken mer än sådant som Anna Linnéa Persson beskrivit att hon skriver i den artikel som ”SANS” – ett magasin i Upplysningens anda – verkar planera att publicera.

  Men jag anser att det är lite viktigt.

  Hon har här tagit och tar på sin sajt en Peter Staudenmaier i försvar som källa om antroposofin, som en grund för Waldorfpedagogiken.

  Jag har beskrivit vad han är: en person med Janusansikte i vad han skriver om antroposofin, genom att framträda med en Fil Dr examen från ett amerikanskt universitet, samtidigt som han fortsätter att publicera demoniserande osanningar om publicerade föredrag av Steiner och hans demoniserande osanningar sen sprids vidare på internet ännu idag.

  Hon gillar inte vad jag beskrivit och fortsätter att försvara honom på sin sajt, också efter att jag utförligt dokumenterat grunden för min uppfattning.

  Igår publicerade hon ännu ett försvar för honom på sin sajt, och vad hon verkar komma skriva i sin artikel om Waldorfpedagogiken.

  Hon verkar ha sin sajt inställd på att inte publicera svar på det.

  Jag hoppas du inte tar illa upp om jag här återger vad hon kan ge intryck av att inte vilja publicera.

  Hon skriver:

  ”Min artikel handlar om waldorfskolan. Staudenmaier
  används som ett exempel på hur waldorfskeptiker
  förföljs och demoniseras av er rörelse. Att du redan
  innan artikeln är publicerad angriper mig talar inte
  till den antroposofiska rörelsens fördel.”

  Jag tyckte att det var värt att kommentera, eftersom hon beskriver sig som en vetenskapsjournalist och antytt logiskt tänkande och handlande person, som grundar vad hon skriver på att vara insatt i vad hon talar och skriver om och förespråka ett logiskt och vetenskapligt förhållningssätt till det.

  Vad hon inte verkar vilja publicera:

  ********************************************

  ”Intressant logik.

  Staudenmaier skrev 2000 en upprepat osann, vriden och demoniserande artikel om Rudolf Steiner och antroposofin. Samtidigt beskrev han sig som ”historisk forskare” på bas av en fil kand i tysk litteratur. Eftersom det förvånade mig vad han skrev började jag att undersöka hur väl han beskrev de källor han hänvisade till som grund för vad han skrev. Jag fann att han inledde sin artikel med demoniserande osanningar om en väl publicerad historisk källa. Det var elementär textanalys och källkritik.

  Jag beskrev vad jag hade funnit. Han började då stegvis försöka krångla sig ur sina demoniserande osanningar. Det gjorde han med ett antal ytterligare bluffhistorier. Han fortsatte och fortsätter också att publicera sina ursprungliga demoniserande osanningar. Det gör han fram till denna dag.

  Han börjar också att doktorera i historia på ett amerikanskt universitet på ett ämne i anslutning till vad han skrev i sin första demoniserande artikel om antroposofin. Jag skriver då till universitetet ifråga och påpekar vad han skrivit och fortsätter att publicera som demoniserande osanningar om vad han ägnar sina doktorandstudier åt, samtidigt som han hade beskrivit sig själv som ”historisk forskare”.

  Jag kände ett ansvar för att göra hans universitet och hans institution medvetna om det som akademiska institutioner och företrädare för det vetenskapliga samhället.

  Efter doktorandsstudier – med nu en PhD i historia – har han fortsatt att publicera sina första idag mer än tio år galma demoniserande osanningar. De framfördes i november förra året som en beskrivning av Steiners ideer i ett BBC-inslag om en ny Waldorfskola i England och du (Anna) publicerar inslaget ifråga här – hämtat från Youtube, där ”skeptiker” lagt upp det – i den artikel jag här kommenterar.

  När jag för några veckor sen kritiserade Alicia Hamberg på en blog för hennes sätt att alltid understödja Staudenmaiers demoniserande osanningar när de avslöjats dyker du upp och försvarar honom. Du talar om att du har skrivit en artikel om Waldorfpedagogiken som kommer att publiceras i tidskriften SANS. Du beskriver också att du haft kontakt med Staudenmaier, att du upplever honom som ”oerhört nyanserad och sansad” och att du i artikeln använder honom som ett exempel på ”hur öppna waldorfkritiker utsätts för påtryckningar”.

  Jag påpekar då att han idag är en historiker med ett Janusansikte, eftersom han fortsätter att publicera sina första demoniserande osanningar oförändrade efter att han blivit PhD och att han fortsätter att göra det fram till denna dag.

  Du klagar i din kommentar på bloggen på att waldorfförespråkare ”aldrig ställer upp i egenskap av källor. När artiklarna sedan är publicerade dyker ni upp och förargas.” På den blog där du klagat på brist på svar om waldorfpedagogiken erbjuder jag mig att svara på alla frågor du anser att du inte fått vara på. Du svarar då att du fått svar på alla frågor du ställt.

  I ett inlägg här på din sajt kritiserar du veckopressen för brist på källkritik i vad man publicerar. I svar på vad du skriver på bloggen som kommentar, och här, framför jag kritik mot vad du beskriver att du skriver i din ännu opublicerade artikel – baserat på noggrann källkritik av den källa du beskriver som ”oerhört nyanserad och sansad”. Jag kritiserar honom som en idag historiker med Janusansikte eftersom han – nu med en PhD i historia – fortsätter att publicera demoniserande osanningar om publicerade historiska källor.

  Det beskriver det då som ”förföljelse och demonisering av skeptiker”, är upprörd över bli kritiserad för vad du beskrivit att du skriver i artikeln, redan innan den blivit publicerad och att kritiken inte ”talar till den antroposofiska rörelsens fördel”.

  Jag har också flera gånger frågat om du i din artikel beskriver den kritik Staudenmaier fått för att publicera demoniserande osanningar om publicerade historiska källor och hur han, när det har avslöjats. har försökt krångla ur det med ytterligare ett antal bluffhistorier.

  – 24 januari med http://blogg.ljungquist.org/archives/6043/comment-page-1#comment-11398
  – den 26 januari ovan med http://bit.ly/11Ov6J2 och
  – upprepat och förtydligat ovan igår, den 4 februari, åter utan svar från dig.

  Trots den upprepade frågan har du undvikit att svara på den

  Du har beskrivit att du har en yrkesetik, och att den innebär att du inte citerar människor som i efterhand dragit sig ur vad de framfört i samtal med dig.

  Har du en särskild avdelning i din yrkesetik för hur du ska hantera frågor du inte gillar, baserade på sådan källkritik som du annars förespråkar?

  Beskriv den gärna.

  ********************************************

  • FD
  • februari 7th, 2013

  demoniserad verkar vara ditt favoritord Mr.Emil kommer med en väldigt relevant frågeställning här;Vad är waldorfpedagogiken ämnad att vara???
  Kan debatten handla om det som är väsentligt( något Steiner nämnde som en av de viktigaste förutsättningarna för att vara pedagog; att skilja det oväsentliga från det väsentliga).
  Och ja ja ja och åter ja,det finns brister i rörelsen.Hur löser vi dem?

 15. @FD

  Om du trycket på Reply i den kommentarsruta du vill svara på blir det tydligt vem du svarar.

 16. @Sune
  Hej igen Sune!

  Jag tycker inte illa om det du skriver och jag behöver inte vara ovetenskaplig för att jag inte tar till mig av din propaganda. Jag vet inte på hur många olika sidor jag nu hittat exakt samma inlägg om Staudenmaier, ditt favorituttryck verkar för övrigt vara ”janusansikte”. Om jag tar ansvar för min artikel så får väl du ta på dig ansvaret att informera allmänheten om hur olämplig Staudenmaier är som källa. Han sitter dock fortfarande orörd på sitt akademiska ämbete, och jag har tidigare informerat dig om hur allvarligt universiteten ser på källförfalskning.

  Jag tror du kommer överraskas av hur nyanserad han är i sin kritik. Var inte så orolig. Och nej, jag beskriver inte Staudenmaier som en historiker med janusansikte i min artikel. Det är däremot öppet för vem som helst att bemöta artikeln när denna är publicerad. Det förväntar jag mig nästan att du gör. Det är bara att slänga iväg en insändare till Sans. Men läs gärna igenom texten högt innan du skickar iväg den. Så att den verkligen är sammanhängande och inte så upprepande.

  I min yrkesetik så väljer jag själv hur länge jag orkar diskutera en opublicerad artikel. Jag tycker vi väntar och ser vad den faktiskt innehåller innan vi fortsätter det här samtalet, och jag föredrar att inte göra det på andras bloggar.

  Väl mött.

 17. @Anna Linnéa Persson
  Om du tar ditt fulla ansvar som vetenskapsjournalist i vad du skriver om Staudenmaier i SANS i förhållande till allt du vet om honom behöver jag inte skriva till tidningen om det.

 18. I övrigt tappade jag helt intresset för att fortsätta läsa Staudenmaier efter att ha läst hur han förhållit sig till de publicerade källor han hnävisade till som hävdad grund för vad han skrev i början av sin kärriär som soloförfattare om antroposofin, utom som studiematerial i konsten att förvränga källor och lura människor.

  Och det hade jag redan ägnat tillräcklig tid åt för att ha tröttnat på.

  Det mest säkra man kunde säga om honom och fortfarande kan säga om honom – utom att han uppenbarligen inte förstått och fortrarande inte (åeminstone låtsas) förstå(r) de grundbegrepp hos Steiner som han argumenterar om – var ”tro inte på ett ord av vad han skriver om publicerade källor förrän du själv läst och kontrollerat dem, till sista kommat”.

  Som en historiker och waldorflärare påpekat efter att moggrant ha ägnat sig åt liknande källkritiska undersökningar som jag under ett halvår:

  http://bit.ly/WjnImU

  He is a master of spin.

  Pröva också http://thebee.se/comments/PS/Granly1.htm

  Att han idag inte har kommit ut helt opåverkad av ett antal år av doktorandstudier och möten med faktiska seriösa historieforskare och lärt sig mer om konsten att låta som en seriös historiker torde vara självklart.

  Men det förändrar inget väsentligt vad gäller honom, eftersom han fortsätter att publicera sina ursprungliga bluffhistorier på nätet i sin ursprungliga form, men nu med titeln ”fil dr”.

  Däri bstår hans Janusansikte.

  • Sergeij
  • februari 24th, 2013

  ”Han sitter dock fortfarande orörd på sitt akademiska ämbete, och jag har tidigare informerat dig om hur allvarligt universiteten ser på källförfalskning. ”

  Ja, det gäller bara att inte bli påkommen som källförfalskare.

  Vetenskapens värld: ”Forskarfusk kan få mycket allvarliga konsekvenser men ändå blundar den vetenskapliga världen för problemet. Vad händer när forskare fuskar och varför upptäcks så få fall?”

  http://www.svtplay.se/video/1005820/del-4

 1. januari 22nd, 2013
 2. januari 27th, 2013
 3. januari 28th, 2013
 4. januari 29th, 2013
 5. mars 18th, 2022
 6. mars 19th, 2022
 7. mars 19th, 2022
  Trackback from : Florida guns for sale online
 8. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Sig Sauer Firearms For Sale
 9. mars 23rd, 2022
  Trackback from : scooter rental in honolulu
 10. april 4th, 2022
  Trackback from : psychologist san diego
 11. april 13th, 2022
  Trackback from : moneygame
 12. april 21st, 2022
  Trackback from : Automation Test Tools
 13. april 21st, 2022
  Trackback from : buy cvv2 online
 14. april 23rd, 2022
 15. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤사이트추천
 16. maj 13th, 2022
  Trackback from : 먹튀폴리스
 17. maj 16th, 2022
  Trackback from : baja sur real estate
 18. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufa7979
 19. maj 26th, 2022
  Trackback from : adhd virginia
 20. maj 31st, 2022
 21. juni 7th, 2022
  Trackback from : 먹튀
 22. juni 7th, 2022
  Trackback from : 먹튀검증