Antroposofins identitetsproblem är avsiktligt

Antroposoferna har en bristande förståelse för antroposofins identitet. Och eftersom det därför inte finns en gångbar formulering av antroposofins egenart snickrar var och en till sin egen förklaringsmodell. Detta upplevs inom rörelsen inte som en brist, utan paradoxalt nog som något positivt. Som om det är bra att antroposofins komplexitet inte låter sig fångas i en kortfattad sammanfattning. Som att det skulle vara ett tecken på kvalitet.

Detta är nog den avgörande orsaken till den märkliga bristen på klarhet vad begreppet antroposofi innebär. Och genom att det som är ett problem istället betraktas som ett ideal har antroposofins identitetsproblem blivit alltmer avsiktligt. För om viljan funnits är det är svårt att tro att inte kompetenta människor hade kunnat åstadkomma detta. Antroposofin har ändå existerat i snart ett sekel.

Man har helt enkelt gjort en dygd av nödvändigheten genom att likställa antroposofins identitet med dess komplexa innehåll. Eller med andra ord: Processen som syftar till en förståelse av antroposofin ÄR antroposofi. Det ses därför som en pedagogisk poäng att intresserade har svårt att förstå antroposofins särart. Den outtalade ambitionen är att det egentligen är helt i sin ordning att de inte kan få svaret innan de har möjlighet att förstå det. Man menar att först när de intresserar sig på allvar kan de börja gå den livslånga kunskapsvägen mot en förståelse.

Alltså inte förståelse som förutsättning för ett intresse – utan intresse som förutsättning för en förståelse.

Man likställer därmed på sätt och vis den egna osäkerheten med den ytligt intresserades. Som om man vill understryka det komplicerade i antroposofin istället för att förenkla. Denna bakvända kommunikation måste vara ett unikum i en tid då marknadsföring är allt. Och en obegriplighet för alla utom för antroposofer. Man kan fråga sig om denna hållning är i linje med vårt uppdrag som representanter för antroposofin. Skulle Steiner idag ha samtyckt? Är det verkligen OK att antroposofin framstår som obegriplig?

Sen kan man också se detta förhållningssätt som ett uttryck för ett demokratiskt sinnelag. Där den frihet man ger var och en att själva formulera egenarten visar på en långt driven respekt för vars och ens omdöme. En manifestation av en decentraliserad rörelse där centrum bugar inför periferin.

Att på detta sätt ”filtrera bort” intresserade är en taktik som verkligen har lyckats. Medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet i vårt land ligger fortfarande under två tusen. En märkligt låg siffra om man ser till de allmänmänskliga mervärden och goodwill antroposofin skapat. Men hållningen är konsekvent. Den gåtfulla exklusivitet omvärlden upplever sammanfaller uppenbarligen med självbilden hos rörelsens silent majority.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Är det inte ganska svenskt, helt enkelt? Hur ofta hör man inte nuförtiden den retoriska frasen ”och vad är svenskhet då”, när frågan om den svenska identiteten kommer på tal. Ersätt svenskhet med antroposofi så har vi ungefär samma situation. Det är svårt att DEFINIERA vissa saker, även om de klart existerar – kanske för att de har mer att göra med essens än med existens. Nationalkaraktär, till exempel. Eller familj. Eller jaget. Eller alltså antroposofi. Man är rädd att förlora essensen genom att definiera existensen. Formen fastäggs och innehållet dunstar.

  Men visst är det fegt och sekteristiskt, det skall plågsamt medges.

  Pappan

  • Mio
  • juni 20th, 2010

  Vad skulle du själv svara om någon frågade:Vad är egentligen antroposofi?

 2. Bingo! Den svåraste frågan av dem alla (det är därför jag är så angelägen att ledande företrädare i världen kommer fram till en formulering nu äntligen).

  Jag skulle säga att det är en världsåskådning som sysselsätter sig med frågor kring tillvaron och dess bakomliggande andliga orsakssammanhang.

  Bara så kort helt enkelt. Det ger huvuddragen. Men i det läget får man inte fram antroposofins egenart. Formuleringen skulle kunna täcka in ett stort spektrum av världsåskådningar. Men för en okänd bordsgranne på en middag skulle formuleringen räcka som en positionering OM HAN INTE ÄR INTRESSERAD. Är han intresserad kan man sen gå vidare.

  Är han skeptisk till en andlig världsförklaring måste detta först hanteras (en ordentlig diskussion i detta skede räcker gott och väl att fylla hela middagskonversationen).

  Accepteras andlighet principiellt får man gå in på ett försök till egenartsbeskrivning av det antroposofiska synsättet. Då är ju mycket vunnet egentligen, eftersom antroposofin i mycket anknyter till känd mystisk tradition. Då handlar det kanske mest om att man räknar upp signalsubstanserna karma och reinkarnation, rosenkreuzeri, esoterisk kristendom. Det unika är ju att denna världsåskådning har praktiska konsekvenser inom jordbruk, pedagogik, omsorgsvård och medicin.

  Och här finns mycket att orda om.

  • lola
  • augusti 20th, 2010

  Visheten om vad det innebär att ”vara människa” är ju en förklaring som hörts.Jag gillar den ståndpunkten för att den innefattar varandet.Jag kan bara säga att vishet och varande i ett är antroposofi.Att ”vara visheten”.Att vara ett av alla mänskliga instrument för den alltid levande visheten som skapar i världen.

 1. juni 9th, 2010
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : FFL
 4. mars 21st, 2022
  Trackback from : สโบเบ็ต
 5. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 6. april 6th, 2022
 7. april 16th, 2022
  Trackback from : Find Out More
 8. april 21st, 2022
  Trackback from : next
 9. april 23rd, 2022
  Trackback from : good cvv shop
 10. april 26th, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 11. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤 사이트
 12. maj 7th, 2022
 13. maj 11th, 2022
 14. maj 20th, 2022
  Trackback from : pescadero real estate
 15. maj 23rd, 2022
 16. maj 24th, 2022
  Trackback from : Network Analyst
 17. maj 27th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 18. maj 30th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 19. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy guns online
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : 3D Laser Cutting
 21. juni 27th, 2022
  Trackback from : WINCASINO
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 6th, 2022
  Trackback from : real estate loreto
 24. juli 18th, 2022
  Trackback from : buy youtube likes
 25. juli 19th, 2022
  Trackback from : adhd testing fairfax va
 26. juli 20th, 2022
  Trackback from : link
 27. juli 26th, 2022
  Trackback from : 加入贏家
 28. juli 28th, 2022
  Trackback from : Frontier Energy Plans
 29. augusti 1st, 2022
  Trackback from : employment
 30. augusti 2nd, 2022
 31. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : buy colt pistols
 32. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 33. augusti 12th, 2022
 34. september 13th, 2022
 35. september 25th, 2022
  Trackback from : Subtext inmate
 36. september 26th, 2022
  Trackback from : cc paypal shop
 37. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동공장
 38. oktober 2nd, 2022
 39. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : 사료
 40. oktober 2nd, 2022
 41. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy CCI Ammunitions Online
 42. oktober 6th, 2022
  Trackback from : pronto power energy
 43. oktober 9th, 2022
 44. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Tikka Firearms For Sale
 45. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 46. oktober 13th, 2022
  Trackback from : Express Energy Rates