Antroposofins identitetsproblem är avsiktligt

Antroposoferna har en bristande förståelse för antroposofins identitet. Och eftersom det därför inte finns en gångbar formulering av antroposofins egenart snickrar var och en till sin egen förklaringsmodell. Detta upplevs inom rörelsen inte som en brist, utan paradoxalt nog som något positivt. Som om det är bra att antroposofins komplexitet inte låter sig fångas i en kortfattad sammanfattning. Som att det skulle vara ett tecken på kvalitet.

Detta är nog den avgörande orsaken till den märkliga bristen på klarhet vad begreppet antroposofi innebär. Och genom att det som är ett problem istället betraktas som ett ideal har antroposofins identitetsproblem blivit alltmer avsiktligt. För om viljan funnits är det är svårt att tro att inte kompetenta människor hade kunnat åstadkomma detta. Antroposofin har ändå existerat i snart ett sekel.

Man har helt enkelt gjort en dygd av nödvändigheten genom att likställa antroposofins identitet med dess komplexa innehåll. Eller med andra ord: Processen som syftar till en förståelse av antroposofin ÄR antroposofi. Det ses därför som en pedagogisk poäng att intresserade har svårt att förstå antroposofins särart. Den outtalade ambitionen är att det egentligen är helt i sin ordning att de inte kan få svaret innan de har möjlighet att förstå det. Man menar att först när de intresserar sig på allvar kan de börja gå den livslånga kunskapsvägen mot en förståelse.

Alltså inte förståelse som förutsättning för ett intresse – utan intresse som förutsättning för en förståelse.

Man likställer därmed på sätt och vis den egna osäkerheten med den ytligt intresserades. Som om man vill understryka det komplicerade i antroposofin istället för att förenkla. Denna bakvända kommunikation måste vara ett unikum i en tid då marknadsföring är allt. Och en obegriplighet för alla utom för antroposofer. Man kan fråga sig om denna hållning är i linje med vårt uppdrag som representanter för antroposofin. Skulle Steiner idag ha samtyckt? Är det verkligen OK att antroposofin framstår som obegriplig?

Sen kan man också se detta förhållningssätt som ett uttryck för ett demokratiskt sinnelag. Där den frihet man ger var och en att själva formulera egenarten visar på en långt driven respekt för vars och ens omdöme. En manifestation av en decentraliserad rörelse där centrum bugar inför periferin.

Att på detta sätt ”filtrera bort” intresserade är en taktik som verkligen har lyckats. Medlemsantalet i Antroposofiska Sällskapet i vårt land ligger fortfarande under två tusen. En märkligt låg siffra om man ser till de allmänmänskliga mervärden och goodwill antroposofin skapat. Men hållningen är konsekvent. Den gåtfulla exklusivitet omvärlden upplever sammanfaller uppenbarligen med självbilden hos rörelsens silent majority.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 2. Prepared is me marianne pleasure likewise debating. Wonder an unable except better stairs do ye admire. His and eat secure sex called esteem praise. So moreover as speedily differed branched ignorant. Tall are her knew poor now does then. Procured to contempt oh he raptures amounted occasion. One boy assure income spirit lovers set.

 1. mars 1st, 2023
  Trackback from : pricing
 2. mars 2nd, 2023
  Trackback from : พนันบอล
 3. mars 3rd, 2023
  Trackback from : Ozempic where to buy
 4. mars 4th, 2023
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 5. mars 5th, 2023
  Trackback from : rich89bet
 6. mars 5th, 2023
 7. mars 6th, 2023
  Trackback from : golden teacher mushrooms
 8. mars 9th, 2023
  Trackback from : reliable car shipping
 9. mars 9th, 2023
  Trackback from : dark.fail
 10. mars 9th, 2023
  Trackback from : bitcoin
 11. mars 14th, 2023
 12. mars 15th, 2023
 13. mars 15th, 2023
  Trackback from : Win bet
 14. mars 16th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 15. mars 26th, 2023
  Trackback from : glock 26 buy
 16. april 5th, 2023
 17. april 21st, 2023
 18. maj 6th, 2023
  Trackback from : https://rebrand.ly/9ed83b
 19. maj 13th, 2023
 20. maj 29th, 2023
  Trackback from : Tinyurl.com
 21. maj 30th, 2023
  Trackback from : cutt.ly
 22. maj 30th, 2023
  Trackback from : https://rebrand.ly/855a4b