Waldorfpedagogik inget för hardcoresekulära

Waldorfpedagogiken har existerat i England under lång tid. Men då den första statsunderstödda Steinerskolan nyligen öppnade aktualiserades ånyo de gamla frågeställningarna om man lär ut antroposofi, och om antroposofin är rasistisk. Som i detta nyhetsinslag på BBC där man talar om den ”kontroversiella filosofin” bakom Steinerskolorna.

Påståendet att antroposofin är rasistisk är en seglivad myt som motståndare ständigt använder sig av för att misskreditera antroposofin. Sanningen är ju att rasism är oförenligt med antroposofin, vilket för antroposofer idag är en självklarhet. Att en ytterst liten del av Steiners ofantliga kvarlåtenskap ändå behandlar ”raser” har sin bakgrund i det stora intresset för ämnet som var allmänt förekommande på den tiden han var verksam. Han fick därför många frågor. Idag känns intresset för detta ämnesområde svårförståeligt, eftersom den antroposofiska människosynen inte begränsas av det kroppsliga. Steiners uttalanden i frågan är därför häpnadsväckande och idag helt oacceptabla med tanke på den antroposofiska rörelsens självklara icke-rasistiska hållning.

Men den kanske mest centrala frågan för offentligheten är waldorfpedagogikens koppling till antroposofin. Det kontroversiella i detta har ständigt förvånat människor i den antroposofiska rörelsen, eftersom man där betraktar det som en självklarhet att waldorfskolan inte lär ut antroposofi. Och att folk förstår skillnaden mellan en personlig världsåskådning och ett pedagogiskt system. Men icke:  ”Don´t believe when they tell you that they don´t teach anthroposophy. It´s a total missunderstanding”, säger humanisten i inslaget. Han uppfattar waldorfskolan som ett hot mot det sekulariserade samhället.

Man lär ut antroposofi eftersom man är antroposof, är den enkla kopplingen. Detta är också problemet för reportern som vill tydliggöra att antroposofin ligger bakom waldorfpedagogiken. Antroposofer har nog egentligen aldrig förstått att detta är ett problem, helt enkelt för att problemet objektivt inte existerar. Problemet finns för att FÖRESTÄLLNINGEN om problemet förefinns. Och denna föreställning är odemokratisk eftersom en av de grundläggande mänskliga rättigheterna är tanke- och religionsfrihet. Därför kan lärarnas världsuppfattning aldrig vara ett argument emot waldorfskolor.

Att waldorfpedagogikens släktskap med antroposofin förorsakar moralpanik hos humanister och andra hardcoresekulära kan man ju ta med ro. Vem som helst kan avgöra för sig själva om waldorfs värderingar känns relevanta. Om föräldrarna har förtroende för pedagogiken och lärarna – trots deras övertygelse att karma och reinkarnation existerar – var finns då problemet?

Som ett graverande exempel på att waldorf påverkar barnen i en religiös riktning anses användandet av gudsbegreppet vara. För  stenhårda sekularister är detta naturligtvis oacceptabelt, medan de fördomsfria ser den pedagogiska idén. Tanken om det godas  allmakt ger barnen intrycket att de är burna av en god vilja in i världen. De är skyddade. Det finns ingen hidden agenda bakom detta budskap. Att en antroposofiskt anstucken lägger mycket mer i detta är ointressant för barnet. Det är känslan av trygghet som är den eftersträvade pedagogiska idén.

Elever i högstadiet mogna att bilda egna omdömen intresserar sig sällan för antroposofi. Och om de till äventyrs skulle göra det  kan det bli lite komplicerat eftersom waldorflärare är obenägna att tala om sitt antroposofiska engagemang JUST på grund av den ständiga anklagelsen att waldorfskolorna är livsåskådningsskolor. Man måste hela tiden förhålla sig till yttervärldens idé om waldorf som en konspiration.

Nyligen träffades en krets för att förbereda en framtidskonferens för waldorfpedagogiken i Sverige avsedd att äga rum under nästa år. De lyfte upp en rad frågeställningar av vikt för en förnyelse och aktualisering av waldorfpedagogiken. Jag utgår ifrån att de två problem BBC:s nyhetsinslag tar upp kommer att diskuteras grundligt på denna konferens. Och att resultatet sedan kommuniceras på tydligast och bredast möjliga vis. De har hängt med länge nog nu.

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. november 17th, 2022
  Trackback from : s 128
 2. november 17th, 2022
 3. november 19th, 2022
  Trackback from : idnpoker
 4. november 19th, 2022
  Trackback from : go to link
 5. november 20th, 2022
  Trackback from : Skroten Uddevalla
 6. november 22nd, 2022
  Trackback from : slot88
 7. november 22nd, 2022
 8. november 25th, 2022
  Trackback from : springfield armory shop
 9. november 25th, 2022
  Trackback from : osg777
 10. november 26th, 2022
  Trackback from : slot olympus
 11. november 26th, 2022
 12. november 29th, 2022
  Trackback from : slot 88
 13. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 14. december 3rd, 2022
  Trackback from : sbobet
 15. december 3rd, 2022
  Trackback from : pragmatic-play.com.co
 16. december 4th, 2022
  Trackback from : Geisseletriggersshop.com
 17. december 6th, 2022
  Trackback from : Beretta Handguns
 18. december 6th, 2022
 19. december 7th, 2022
 20. december 10th, 2022
  Trackback from : 토토
 21. december 12th, 2022
  Trackback from : buy classic fire arms online
 22. december 13th, 2022
  Trackback from : go to my site
 23. december 14th, 2022
  Trackback from : dumps cc shop
 24. december 16th, 2022
  Trackback from : غرف جاهزة
 25. december 19th, 2022
  Trackback from : Bildemontering i Kungälv
 26. december 19th, 2022
  Trackback from : Residual income
 27. december 26th, 2022
  Trackback from : jokerslot.com.co
 28. december 27th, 2022
 29. december 27th, 2022
  Trackback from : rb88
 30. december 28th, 2022
  Trackback from : apoio informático
 31. januari 2nd, 2023
 32. januari 3rd, 2023
  Trackback from : Vyvanse online kaufen
 33. januari 4th, 2023
 34. januari 9th, 2023
  Trackback from : Cliquez ici
 35. januari 10th, 2023
  Trackback from : เว็บตรง
 36. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 37. januari 15th, 2023
  Trackback from : Urgent Visa Online
 38. januari 17th, 2023
  Trackback from : check my source
 39. januari 17th, 2023
  Trackback from : Dallas Web Design
 40. januari 18th, 2023
  Trackback from : real estate
 41. januari 18th, 2023
  Trackback from : slot-88.net
 42. januari 22nd, 2023
 43. januari 27th, 2023
 44. januari 27th, 2023
  Trackback from : Achieving financial freedom
 45. januari 27th, 2023
  Trackback from : sv-388.co.com
 46. januari 30th, 2023
  Trackback from : best passive income
 47. februari 1st, 2023
  Trackback from : Yabo.Club
 48. februari 1st, 2023
  Trackback from : Buy Guns Online
 49. februari 9th, 2023
 50. februari 10th, 2023
  Trackback from : sbobet 88