Waldorfpedagogik inget för hardcoresekulära

Waldorfpedagogiken har existerat i England under lång tid. Men då den första statsunderstödda Steinerskolan nyligen öppnade aktualiserades ånyo de gamla frågeställningarna om man lär ut antroposofi, och om antroposofin är rasistisk. Som i detta nyhetsinslag på BBC där man talar om den ”kontroversiella filosofin” bakom Steinerskolorna.

Påståendet att antroposofin är rasistisk är en seglivad myt som motståndare ständigt använder sig av för att misskreditera antroposofin. Sanningen är ju att rasism är oförenligt med antroposofin, vilket för antroposofer idag är en självklarhet. Att en ytterst liten del av Steiners ofantliga kvarlåtenskap ändå behandlar ”raser” har sin bakgrund i det stora intresset för ämnet som var allmänt förekommande på den tiden han var verksam. Han fick därför många frågor. Idag känns intresset för detta ämnesområde svårförståeligt, eftersom den antroposofiska människosynen inte begränsas av det kroppsliga. Steiners uttalanden i frågan är därför häpnadsväckande och idag helt oacceptabla med tanke på den antroposofiska rörelsens självklara icke-rasistiska hållning.

Men den kanske mest centrala frågan för offentligheten är waldorfpedagogikens koppling till antroposofin. Det kontroversiella i detta har ständigt förvånat människor i den antroposofiska rörelsen, eftersom man där betraktar det som en självklarhet att waldorfskolan inte lär ut antroposofi. Och att folk förstår skillnaden mellan en personlig världsåskådning och ett pedagogiskt system. Men icke:  ”Don´t believe when they tell you that they don´t teach anthroposophy. It´s a total missunderstanding”, säger humanisten i inslaget. Han uppfattar waldorfskolan som ett hot mot det sekulariserade samhället.

Man lär ut antroposofi eftersom man är antroposof, är den enkla kopplingen. Detta är också problemet för reportern som vill tydliggöra att antroposofin ligger bakom waldorfpedagogiken. Antroposofer har nog egentligen aldrig förstått att detta är ett problem, helt enkelt för att problemet objektivt inte existerar. Problemet finns för att FÖRESTÄLLNINGEN om problemet förefinns. Och denna föreställning är odemokratisk eftersom en av de grundläggande mänskliga rättigheterna är tanke- och religionsfrihet. Därför kan lärarnas världsuppfattning aldrig vara ett argument emot waldorfskolor.

Att waldorfpedagogikens släktskap med antroposofin förorsakar moralpanik hos humanister och andra hardcoresekulära kan man ju ta med ro. Vem som helst kan avgöra för sig själva om waldorfs värderingar känns relevanta. Om föräldrarna har förtroende för pedagogiken och lärarna – trots deras övertygelse att karma och reinkarnation existerar – var finns då problemet?

Som ett graverande exempel på att waldorf påverkar barnen i en religiös riktning anses användandet av gudsbegreppet vara. För  stenhårda sekularister är detta naturligtvis oacceptabelt, medan de fördomsfria ser den pedagogiska idén. Tanken om det godas  allmakt ger barnen intrycket att de är burna av en god vilja in i världen. De är skyddade. Det finns ingen hidden agenda bakom detta budskap. Att en antroposofiskt anstucken lägger mycket mer i detta är ointressant för barnet. Det är känslan av trygghet som är den eftersträvade pedagogiska idén.

Elever i högstadiet mogna att bilda egna omdömen intresserar sig sällan för antroposofi. Och om de till äventyrs skulle göra det  kan det bli lite komplicerat eftersom waldorflärare är obenägna att tala om sitt antroposofiska engagemang JUST på grund av den ständiga anklagelsen att waldorfskolorna är livsåskådningsskolor. Man måste hela tiden förhålla sig till yttervärldens idé om waldorf som en konspiration.

Nyligen träffades en krets för att förbereda en framtidskonferens för waldorfpedagogiken i Sverige avsedd att äga rum under nästa år. De lyfte upp en rad frågeställningar av vikt för en förnyelse och aktualisering av waldorfpedagogiken. Jag utgår ifrån att de två problem BBC:s nyhetsinslag tar upp kommer att diskuteras grundligt på denna konferens. Och att resultatet sedan kommuniceras på tydligast och bredast möjliga vis. De har hängt med länge nog nu.

Twingly BlogRank


  • alicia hamberg
  • november 29th, 2012

  ’Att waldorfpedagogikens släktskap med antroposofin förorsakar moralpanik hos humanister och andra hardcoresekularister kan man ju ta med ro. Vem som helst kan avgöra för sig själva om waldorfs värderingar känns relevanta. Om föräldrarna har förtroende för pedagogiken och lärarna – trots deras övertygelse att karma och reinkarnation existerar – var finns då problemet?’

  Problemet är väl att waldorfskolorna inte alls vill tala om antroposofin. Att man låtsas att den inte spelar någon roll. Det, i sin tur, innebär förstås att vem som helst inte med lätthet kan avgöra för sig själv om de vill ha waldorfs värderingar, då öppenhet kring värderingarna saknas. Hör på Trevor Mepham i BBC-inslaget. Han bluffar rakt upp och ned när han säger att han inte tror att Steiner trodde på reinkarnation. En fullständigt bisarr osanning. Att se någon, som vet bättre, på ett sådant graverande sätt undvika raka och tämligen enkla frågor, det är berövligt. Det enda rimliga svaret hade varit att, ja, reinkarnation är en central idé i antroposofin, och steinerskolornas grund är antroposofin. (Det stämmer inte att det där är den första statsfinansierade Steinerskolan, även om jag tror de säger det i programmet; däremot den första sk ’free school’. Den första statsfinansierade är den några år gamla Hereford Academy, där samme Mepham var rektor.)

  Jag skulle nog även säga att världsåslådningen och pedagogiken inte är skilda från varandra. Så om folk ’förstår’ det som att personlig världsåskådning inte har någon betydelse för pedagogiken så förstår de ju fel. Pedagogiken bygger på världsåskådningen i fråga; den är inte bara lärarens privatsak, som vore utan relevans för de pedagogiska metoderna och synsätten. Man kan bara nämna något så enkelt som synen på barnets utveckling.

  Själv tycker jag ju att man borde lära ut antroposofi, explicit. Så att barnen (eller snarare ungdomarna) har en chans att förstå vilken världsåskådning som influerat deras utbildning och vardag i så många år.

  Ang rasismen tror jag att det är på tiden att rörelsen tar den oron på allvar. Annars kommer detta komma tillbaka, om och om igen. Steiners verk innehåller mer komprometterande material än antroposofer vill kännas vid… Beklagligtvis försvinner annan relevant kritik, som är mer relevant för pedagogiken, i hysterin kring rasismen. Att antroposofi inte skulle vara kompatibelt med antroposofi gäller hur som helst inte de antroposofer som använt antroposofin för att rättfärdiga rasistiska idéer!

  • Rune Sarnet Östensen
  • november 29th, 2012

  Men det är väl intressant Johannes, inom vissa kretsar är tröskelupplevelsen en väsentlig nyckel till vägen till insikt.

  Om jag ser den Antroposofiska rörelsen och de personer jag har omkring mig skulle jag väl ganska enkelt sammanfatta det så, vi passerar tröskeln, inte så ordnad, inte så samverkande, rätt kaotiskt, men vi gör det tillsammans!

  Antroposofin i Järna kan jag väl enkelt sammanfatta, det finns en läkepedagogisk impuls som fortfarande måste relatera sig till massmorden på personer med utvecklingsstörningar i Europa på 40 – 50 talet, övergreppen på minoriteter på 70 – 80 tal, de måste förstå sitt eget tankegods…

  Och hur kan vi sedan se på hur vår tids syn på ”medicinsk” oj,då, utvecklats. Det är ingen lätt roll, ser ingen inom den medicinska sektionen som protesterar eller är kritiska trots att vi är tongivande på området hantering av människor med särskilda störningar… Ur vad jag sett, bekymrar detta mig.

  Hur går det när jag, granskar min verksamhet och mig själv, den rättrådiga…

  Om jag får granska, granskar jag gärna, inget….

  Det var läkepedagogerna, hur ser vi på allt annat, pedagoger, medicinare, lärare, avloppsgubbar och ekonomer, det är inte lätt.

  Jag ser Arne och min fråga, hur går vi vidare? Arnes svar var enkelt, det är upp till var person att se och fånga den boll verkligheten skickar, och göra något ur denna.

  Så enkelt och så komplicerad är vår väg vidare….

  • Rune Sarnet Östensen
  • november 29th, 2012

  Frågan är väl humoristiskt ställd, vill någon att jag redovisar för mina upplevelser av vad det vill säga att vara waldorfförälder under de senaste tio åren. Sammanfattar gärna, utan att återigen möta en varselljus blinkande utrangerad Volvo med den upplysande texten ”Killing you slowly…” Madre mia….

  😀

 1. @alicia hamberg

  Det är väl olika det där med skolans koppling till antroposofin. Jag respekterar dina erfarenheter att det finns ”ett antroposofiskt underskott” i kommunikationen med waldorfföräldrar. Frågan är hur pass representativa dessa erfarenheter är för alla landets skolor. Man skulle önska att Waldorfskolefederationen gjorde undersökningar om detta och annat som föräldrar kunde ta del av då de ska ta ställning.

  Att Trevor Mepham friserade sanningen är allvarligt, men visar hur rädd man är att visa på den antroposofiska bakgrunden. Jag tror inte en svensk lärare hade stuckit under stol på samma sätt. Jag ser ingen anledning till det.

  Du tycker man borde ta steget fullt ut och orientera barnen om den antroposofiska bakgrunden. Det tycker jag också och det trodde jag man gjorde allmänt i tolfte klass – för så var det på min tid, sades det mig (jag slutade i åttan). Men tydligen inte nu längre. Även här spökar oviljan att ”avslöja” den antroposofiska bakgrunden av rädsla för en negativ reaktion. Jag tror också nedtonandet av den antroposofiska tillhörigheten hänger samman med en önskan att pedagogiken ska stå för sig själv i en nästan sekulär framtoning så att skolformen skall uppfattas som seriös.

  Och Steiners rasistiska texter MÅSTE rörelsen ta avstånd ifrån, till och med mer eftertryckligt än läraren i BBC-filmen. Man måste tillstå att man inte förstår Steiners uttalanden (det gör i alla fall inte jag), för de motsäger antroposofins människosyn där människans själ och jag är det väsentliga – inte kroppsutseendet.

 2. @Rune Sarnet Östensen

  Kära Rune, ditt hjärta verkar vara fullt av engagemang – problemet är att jag inte förstår ett jota av det du vill få fram, och vad det har att göra med min krönika. Du får gärna översätta!

  • alicia hamberg
  • november 29th, 2012

  @Johannes

  Det man kan göra för att få en bild av hur skolorna hanterar antroposofin är ju att se på hur de presenterar detta på internet. Det är förvisso bara en del i det hela, men jag tycker det ger en indikation. Ofta nämns inte antroposofin alls. Jag kan inte se någon vettig anledning till att man förbigår något så viktigt med tystnad. T o m waldorflärarhögskolan presenterar sin grund på ett uruselt sätt (senast jag såg efter).

  ’Att Trevor Mepham friserade sanningen är allvarligt, men visar hur rädd man är att visa på den antroposofiska bakgrunden. Jag tror inte en svensk lärare hade stuckit under stol på samma sätt. Jag ser ingen anledning till det.’

  Jag ser inte heller någon anledning till det. (Och det skapar dessutom bara större problem än dem man försökt undvika, nu kan man nämligen återigen göra anklagelser både om skum filosofi och om lögnaktighet.) Nu är det i och för sig inte helt lätt att säga något generellt om svenska waldorflärare, men jag misstänker att de inte är mycket bättre; det finns åtminstone hos vissa en stark önskan om att framställa antroposofin som irrelevant (och då riskerar man väl lätt märkliga krumsprång och förvirringar). Vore intressant att se en svensk waldorfrektor få liknande frågor.

  Intressant det du skriver om antroposofin och att man förut ska ha haft något om den i tolvan. Jag slutade ju också innan dess. Mitt intryck är att något sådant inte förekommer i dag, i alla fall inte allmänt. På min tid hade man ju i alla fall hört ordet ’antroposofi’ tusentals gånger även som sjätteklassare. Men nu för tiden skryter både föräldrar och unga om att de minsann aldrig hört talas om antroposofi, så det är så klart helt oviktigt, tycks de mena, att veta något om ämnet.

  Jupp, jaget är inte bundet till ras/kön/et c. Likväl, om man lägger ett slags värdering i den kropp (ras) som jaget inkarnerar i, och håller vissa högre än andra genom att högre utvecklade jag förutsätts inkarnera i en viss typ av kroppar (i en viss högre utvecklad ras), då spelar det mindre roll (för rasismepitetet) att en individ inte är bunden till en kropp/ras utan kan avancera över ett förlopp av flera livstider. Problemet är att Steiner lägger in den värderingen, och säger att i ljushyade människor är mer avancerade jag inkarnerade än i svarta, detta utan att någon är vara låst till en viss fysisk omständighet för evigt (i kommande inkarnationer). Antroposofin kan förvisso kasta allt detta dravel, så vitt raser beträffar, i historiens sopkorg. Det borde ju vara fullt möjligt. Men också krävande — och nödvändigt.

 3. @alicia hamberg

  När jag kom in i sammanhangen visste jag ingenting om att raserna graderades. Jag uppfattade Ur Akashakrönikans uppgifter om rotraser mer som någon sorts evolutionsbeskrivning som med tiden tappade sin giltighet. Senare kom tuffare fakta i målet med den famösa redigeringen av arbetarföredragen med sin ”negerroman” som fick mig (och de andra i Telleby Bokförlag) att reagera. Sen var vi ett gäng som åkte till Oslo för att rådgöra med några ledande i det norska sällskapet. Då fick jag för första gången uppläst förskräckande textpassager. Chockerad kunde varken jag eller de andra hantera detta på något annat sätt än att lägga kraft på att dölja kunskapen om texterna och jobba med formuleringar som skulle ta udden av det hela. Men idag måste till mer radikala åtgärder. Det tror jag fler med mig anser. Om inte annat måste ledande inom waldorfrörelsen åtgärda detta om de har någon självbevarelsedrift.

 4. Problemet idag med Steiner är inte enstaka ibland polemiska formuleringar, men att nog knappast någon rett ut vad han egentligen refererade till när han sa olika saker och vilka tidpunkter i människans utveckling han syftade på när han ibland nämnde ordet ”ras”.

  http://waldorfanswers.org/ThreeConcepts.htm försöker sortera ut några av de centrala aspekterna av problemet, och innebörden av de minst tre olika innebörderna av termen ”ras” som det förekommer i Steiners arbeten.

  BBC filmen hade fallit för de amatörmässiga skriverierna av Peter Staudenmaier om problemet hos Steiner.

  http://thebee.se//comments/BadResearchByBBC.html beskriver hur dess redaktörer hade fallit för det.

  http://www.thebee.se/comments/PS/OnPS2004Paper.html visar varför Staudenmaiers skriverier om ämnet är amatörmässiga.

  Men Staudenmaier och vad han skriver är som en sjukdom för antroposofin. Sjukdomar är prövningar som visar på att något inte är riktigt som det ska. För att övervinna det behöver man penetrera vad Steiner egentligen menade när han sa olika saker, och hur han tänkte och uttryckte sig i förhållande till vad han egentligen var ute efter med vad han försökte säga.

  • curt jansson
  • november 29th, 2012

  @Johannes
  Även Alicia och Rune

  ”Problemet är väl att waldorfskolorna inte alls vill tala om antroposofin. Att man låtsas att den inte spelar någon roll” säger Alicia. Jag måste med sorg ge henne överlag rätt i detta. Det är min erfarenhet från många år i skolan som lärare och förälder att i den mån lärarna över huvud taget är antroposofer (jag har ju inte mött alla) är de inte särskilt måna om att med engagemang redogöra för hur pedagogiken är inspirerad ur antroposofin. Den enda gång jag har blivit ombedd att hålla en kurs om detta var på 80-talet för föräldrar och lärarstudenter för salig Carita Ahlman vid den svenskspråkiga delen av skolan i Helsingfors. Andra gånger har jag gjort det på eget bevåg, alltid uppskattat av föräldrarna, inte så ofta av lärarna. De få gånger jag har talat till samlade kollegier om detta, har jag förstått att många inte riktigt själva är införstådda med hur olika saker hänger ihop och varför. Vidare ”Det enda rimliga svaret hade varit att, ja, reinkarnation är en central idé i antroposofin, och steinerskolornas grund är antroposofin”. Ja, så enkelt och sant kan det sägas. Jag vet ej varför man inte gör det.

  Vidare säger Alicia ”..om folk ‘förstår’ det som att personlig världsåskådning inte har någon betydelse för pedagogiken så förstår de ju fel”. Där har hon ju alldeles rätt, då en som inte står inne i och inne f ö r antroposofin, inte på ett adekvat sätt kan utöva waldorfpedagogik (undantaget genialiska pedagoger som gör rätt om de så är asatroende, men sådana goda cigarrer är sällsynta).

  Så kommer vi till den rosa elefanten med gröna prickar som sitter i hörnan där ingen ser den; alltså ”rasismen”. Här rör jag mig tydligen på minerad mark men hoppas att ni tar mina ord som mina och ingen annans. Jag är nämligen övertygad om att vare sig Steiner eller någon i hans kretsar, antroposofiska eller andra, på den tiden öht hade träffat, ens sett en tvättäkta afrikan, långt mindre någon japan eller kines. Ryssar var vanligare men gällde som exotiska. Finländare och skandinaver är den dag som är föremål för konstiga tankar kring konsekvenserna av våra ljusa sommarnätter. Man kände i Tyskland till södra Afrikas olika stammar, Zulu den förnämsta, genom gästande tysk- och flamskspråkiga kolonisatörer (Boers) och dessas berättelser om afrikanerna togs för god fisk. Steiner använde sin tids och sin kulturkrets terminologi och talesätt och han var inte ofelbar (nu svor jag i kyrkan), vilket ju visas av det bekanta exemplet (just före WW I) med beskedet att Påskön sjunkit i havet. Det hade den inte, det var en helt annan ö på helt annan plats som gått under i ett vulkanutbrott. Doktorn har tydligen inte brytt sig om eller glömt att kollationera mot Akashan, så det blev ju lite pinsamt.

  Min poäng är att det som uppfattas som rasism är mera oskyldigt än inrättandet av Rasbiologiska institutet i Uppsala, mindre rasistiskt än behandlingen av samerna under 18-1900-talet och definitivt dålig ammunition från folk som själva ligger under för en rasistisk grundsyn, som många av våra politiker och medianissar. Slentrian, som när moderater och sossar kommer i tidningen för fylla, när poliser går på porrklubb od. Rasismkortet bör absolut förstås som ett effektivt sätt att avleda samtalet från viktigare aspekter, det är bara att läsa den vanliga beskrivningen av ursprungsbefolkning från den tiden, och därtill sluta sätta doktorn på en piedestaltyp där han inte hör hemma (helgonets). Men självklart, det är lättare att avfärda mannen och hans verk med en påse full med rasismargument.

  • curt jansson
  • december 1st, 2012

  Johannes, Alicia

  Då det kommit till ett par kommentarer sedan senast, får jag ta mig friheten att klampa i klaveret en gång till.
  Jag har själv läst de passager som Johannes tydligen refererar till samt några, nej, många andra mindre ”graverande. För vår tid synes de hårresande. För Steiner och hans tid var de inte det. Nå, vad är det hårresande i att under åren 1880-1925 uttala att olika rasmässiga markörer signalerade olika utvecklingsstadier? En människa, född i det inre av Afrika, eller bredvid ett risfält i kinesiska höglandet räknades på inlysande grunder som en som behövde gå igenom precis detta, dvs han/hon hade inte varit i den situationen förr och kunde inte räknas som utvecklad i samma mån som en västerlänning som anses ha lämnat dessa stadier bakom sig (fast dåtiden ju kryllade av återfall till ”Djungelns Lag”). Jag är fullt på det klara med varför detta är en känslig fråga för amerikaner, de har ju (liksom de européer som stod för shippingdelen) slaveriet på bara några generationers avstånd och de forna slavernas avkomlingar lever mitt ibland dem. De nu levande slavättlingarna är dock moderna människor, andligen på lik fot med vilket blekansikte som helst, då de fötts och vuxit upp i det moderna amerikanska samhället. Problem uppstår när folk läser Steiner och översätter hans uttalanden/skriverier till stoff som äger giltighet i vår tid. Även människan i Afrikas eller Kinas vidsträckta inland har i dag helt andra andliga och mentala förutsättningar än Anno Dazumal. Det märkliga är inte vad Steiner yttrade för hundra år sedan. Det märkliga är att dagens presumtivt högt bildade och begåvade människor läser honom och bedömer sakerna som om de gällde i dag. Inte någon, ej heller doktorn kunde 1912 veta vad världen och mänskligheten skulle gå igenom på dessa hundra år. Han förutsåg att i en fjärmare framtid skulle rasdistinktioner vara betydelselösa. Han hade rätt i det, det tog bara kortare tid än han trodde. Jag känner afrikaner som inte blir det minsta förnärmade över dessa saker, fast de blivit stötta på manschetten vid läsningen. När de upplysts om att detta uttalades/skrevs för hundra år sedan, kan de sucka och säga att Ja, så var det tyvärr då. Problemet är ett som antroposoferna själva skapat, med att som politiker förtiga och ”glömma”, tills ”The Shit Hits the Fan” och så är Fan (!) lös. Kan man inte stå för fakta, att så var det faktiskt, och s å h ä r blev det, då står man inte som Högskolemedlem som representant för sällskapet, det värsta är att sällskapet självt inte står för vad som en gång var gängse i salongerna, då. Nu är en ny tid, världen är gammal men befolkad av delvis samma gamla nissar som en gång trampade savannen eller byggde kinesiska muren. Bara att nu, oavsett hemort, är de sannolikt lika impregnerade med insikter och avsikter som någonsin den ”överlägsna” vita rasen. Framtiden är nu, i Steinersk mening. Gamla sanningar blir inte mindre sanna för den tid då de uttalades, fast de för vår tid ej längre äger giltighet. Att som nutida antroposofer pudla hej vilt över detta i stället för att säga ”ja, så var det, då”, bygger inget förtroende. Att huka sig för folk som spelar rasismkortet är att acceptera att folk har kungen i stöveln och knekten i ärmet. Ohederligt.

 5. @curt jansson

  Curt, att som antroposof ta avstånd från Steiners rasistiska uttalanden har i första hand politiska orsaker. Detta medger jag. OAVSETT om hans synsätt kan vara förståeligt eller till och med rättfärdigas går det inte att erkänna detta offentligt. Det är omöjligt av lätt insedda skäl. Här hjälper inte uttalanden av ”afrikaner som inte blir det minsta förnärmade över dessa saker”. Det är svårt nog att bemöta anklagelser om förmodad rasism hos Steiner för hundra år sedan – skulle man dessutom ge honom rätt i dessa idéer kan vi alla packa ihop och ansluta sällskapet som en underavdelning till Sverigedemokraterna.

  Men jag hävdar helt frankt att Steiner hade fel. Och denna grova anklagelse grundar jag inte minst i hans egen avsevärt mer spridda uppfattning att det är människans SJÄL det handlar om oavsett vilken kropp den för tillfället befinner sig i. Med sina rasistiska uttalanden motsäger han därför sig själv. Din teori att olika raser på den tiden hade kvardröjande specifika egenskaper som skilde dem från andra raser tror jag inte på. Om rasspecifika egenskaper verkligen fanns – varför skulle de plötsligt upphöra?

  Min mening (liksom förhoppningsvis de flesta antroposofers) är att mänskliga särdrag har kulturella orsaker. Det är klart att det finns skilda synsätt och mentaliteter mellan människogrupperingar som lever på olika platser på jorden. Sen kan vi förklara dessa skillnader som uttryck för folksjälar, gärna för mig, men inte beroende på specifika rasegenskaper. Inte heller på Steiners tid.

  Jag tror och hoppas att hans ingående beskrivningar av skillnaderna mellan raserna förorsakades av det stora intresse för dessa frågor som fanns då. Såvitt jag förstår var det en allmän uppfattning att raserna hade olika egenskaper. Att i det läget säga, nej ni har fel, så här är det, kanske han drog sig för. Kanske han såg det mer metaforiskt, vad vet jag. Det trovärdighetsproblem detta ger honom idag måste ha varit omvänt då. Att då hävda att skillnader mellan raser inte existerar kanske skulle ha uppfattats som att han inte visste vad han talade om. Laddningen i begreppet ras existerade inte då – och folk från olika delar av världen såg ju olika ut!

  • curt jansson
  • december 1st, 2012

  @ Johannes

  Trevligt att du medger den politiska aspekten på denna olustiga fråga. Jag vill dock försöka något korrigera där jag anser dig vara lite på villspår:
  Du skriver: ”det är människans SJÄL det handlar om oavsett vilken kropp den för tillfället befinner sig i”. Jag hoppas du med begreppet ”själ” faktiskt menar begreppet ”ande” eller ”jag”. För det är ju rätt, jaget eller anden är med från jordutvecklingens början, inbäddat i en själ, en astralkropp om du vill. denna astrala organism är den som under tidigare tider formas och bildas till allt högre nivåer genom de olika runderna eller rotraserna och kulturepokerna. Jaget påbörjar sin egen aktivitet relativt sent, med början i övergången mellan 3dje och 4de kulturepoken. Alla folk på jorden har nu gått igenom alla hittillsvarande kulturepoker, ”själarna” är lika bildade. Jagen, däremot, olika, beroende på hur länge och hur många gånger de varit i jordelivet. Det är detta doktorn pratar om, jagets väg till uppvaknandet till självmedvetenhet och medvetenhet om den rent fysiska världen. Vad Steiner säger är ju att vissa folk sitter kvar i sitt atavistiska ”förcivilisatoriska” medvetande, de hade på hans tid SOM FOLK ännu inte vaknat.
  Vidare skriver du: ”mänskliga särdrag har kulturella orsaker”. Men vad orsakar kulturerna? Här måste man följa utvecklingen både uppåt och nedåt via tidsande, folksjäl, gruppsjäl och individuella varianter som beror på det vi med ett vackert ord kallar etergeografi. Smålänningar och norrbottningar är alla svenskar men helt olika i vissa framträdande kvaliteter. Svenskar och norrmän är än bättre exempel, bägge bebor skandinaviska halvön fast på var sin sida om Långfjällen. Är de lika? Näh! Vi bär alla märke av den ort där vi växte upp och formades. Folk i Mocambique vid havet skilde sig väsentligt från folk i det inre av Kongo, fast de i vissa fall redan på Steiners tid började uppfatta sig som varande det ena eller det andra. Att denna civilisatoriska process ännu inte är till ända, ses tydligt i det relativt nyligen timade mördandet i Rwanda, där Hutu och Tutsi med framgång hackat ihjäl varann.
  Jag förstår att detta inte kan sägas/skrivas offentligt. Det vore, som du säger, som att söka hedersmedlemskap i SD, vilket Sällskapet nog tyckte vara pinsamt. Dessutom tror jag att det
  i n t e finns många i sällskapet i dag som vet detta (de vet kanske men har aldrig reflekterat över det). Hoppas jag nu inte har gett övriga läsare av bloggen en för frän framställning, då får du ju sonika plocka bort mina inlägg. Jag skulle inte ta illa upp.

 6. @curt jansson

  Med själ avser jag naturligtvis den medvetna närvaron på jorden. Jaget är det högre skiktet av vårt väsen som vanligtvis är omedvetet. Dina differentieringar är säkert OK även om jag inte riktigt kan följa ditt resonemang helt ut. Men jag tror min poäng ändå är tydlig.

  • Alexander Kieding
  • december 2nd, 2012

  ”Curt, att som antroposof ta avstånd från Steiners rasistiska uttalanden har i första hand politiska orsaker. Detta medger jag. OAVSETT om hans synsätt kan vara förståeligt eller till och med rättfärdigas går det inte att erkänna detta offentligt.”

  Detta var ärligt. Resten var politiskt hyckleri.

  Inte minst gliringarna om SD, som ju har nolltolerans visavi rasism.

 7. @Alexander Kieding

  Ja det var naturligtvis bara rena tillfälligheter att folk från partitoppen ertappades med rasistiska uttalanden nyligen. Eller helt enkelt förtal?

  • Alexander Kieding
  • december 2nd, 2012

  Att det fulla grabbgänget ertappades NYLIGEN med en två och ett halvt år gammal krogrunda där de framåt morgonkröken har oturen att springa på Sveriges skickligaste professionella provokatör, det är givetvis ingen tillfällighet, utan beror på tre sammanfallande omständigheter: 1. Partiledningens nya dekret om nolltolerans mot rasism inom partiet, 2. Demoskops/Aftonbladets opinionsmätning som visade 11,3% väljarstöd för SD samt 3. Expressens förvärv av den ekerothska mobilkamerainspelningen, ett kap de knappast fått på laglig väg och som de säkerligen hade tänkt att spara till valupptakten hösten 2014 om inte Demoskop hade visat hur det står till med den svenska folkviljan. Trots den massiva kampanj av hån, raljans, demonisering och demagogiska vinklingar svenska folket har marinerats i under de senaste tre åren eller så. Och som även du vände dig mot en tid.

  Men grupptryck är inget man skall underskatta.

  Vill man veta vad ett parti står för så bör man studera dess principprogram. Individuella företrädare kommer och går. Det viktiga är vilka principer partiet står för. Här är vad principprogrammet har att säga om rasism:

  ”Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk. Vi tar avstånd ifrån alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk grund och menar att demokratin och nationalismen kompletterar varandra. Demokratin har vuxit fram inom ramen för fria och självständiga nationer och nationalstater och demokratin har i sin tur också bidragit till att stärka gemenskapen och minska konflikterna inom nationen.

  Sverigedemokraternas nationalism är universell i den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation.

  Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.”

  https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/principprogram/nationalism/

  Jag har granskat hela principprogrammet och kan i allt väsentligt skriva under på det. Kan verkligen inte du det?

  Alexander

  • Maria
  • december 4th, 2012

  ”Senare kom tuffare fakta i målet med den famösa redigeringen av arbetarföredragen med sin ”negerroman” som fick mig (och de andra i Telleby Bokförlag) att reagera. Sen var vi ett gäng som åkte till Oslo för att rådgöra med några ledande i det norska sällskapet. Då fick jag för första gången uppläst förskräckande textpassager. Chockerad kunde varken jag eller de andra hantera detta på något annat sätt än att lägga kraft på att dölja kunskapen om texterna och jobba med formuleringar som skulle ta udden av det hela.”

  Vore tacksam om du Johannes, eller någon annan, kunde skriva ner var textpassagerna finns. Allt samlat, vore intressant att läsa. Eller är det redan bortcensurerat?

  ———

  Det kanske är dags att Waldorfskolorna skärskådar Steinerlitteraturen och diskuterar vad som man inte längre finner lämpligt och som man inte vill stå för; men även lyfter upp det som är värdefullt att vårda och som man vill stå upp för, både inom skolan och utåt. En sorts revidering.

  Slutorden i Steinerföredraget ”Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt” är rätt tänkvärda:

  ”Först när de antroposofiska kretsarna överallt blir genomträngda av en insikt om nödvändigheten av att på det mest omfattande sätt göra lärorna fruktbärande för alla förhållanden i livet och inte blott teoretisera över dem, då kommer också livet att med förståelse öppna sig för andevetenskapen. Annars skall man fortsätta att anse antroposofin vara ett slags religiös sektbildning för enstaka besynnerliga svärmare.”
  (Övers. Anna Lisa Lundkvist)

  Mobbning på Waldorfskolor, rädda och oförstådda elever, uppgivna föräldrar som inte upplever att de blir lyssnade på eller självgoda lärare som tror att de kan gömma sig bakom en teori och blunda för hur de agerar i praktiken, är inte hållbart.

  ”Vi är bäst”-stämningen ser jag inte heller som fruktbar.
  ”Antismakt Eneslakt” stod det sprejat runtom i Järna för några år sedan. ”Waldorfsången” som en lärare glatt sjöng för mig, påminde mer om en AIK -ramsa.

 8. @Maria

  Textpassagerna jag fick upplästa i Oslo har jag ingen aning om var de finns i Steiners samlade verk. Jag ville inte ha med dem att göra. I arbetarföredragen som finns i svensk utgåva tog vi som sagt var bort en passus ur texten och strök ett helt föredrag där Steiner beskrev hur svarta människor kroppsligt och mentalt skilde sig från vita.

  Men allt detta finns naturligtvis på tyska. Vad jag förstått finns alla texter numera sökbara på nätet. Så det är bara att sätta igång och leta! Tips på sökord: Neger (på tyska dock).

  • Anders
  • december 5th, 2012

  Något jag undrar över är vilka kriterier som används för att bejaka en del av Steiners verk och förkasta en annan. Man kan ju få intrycket att man förkastar sådant som inte passar ihop med de värderingar som ligger i tiden nu, och hyllar de delar som gör det. Frågan är vad som blir kvar på lite längre sikt, då värderingarna hunnit svänga åt olika håll under tiden!

 9. @Anders

  Så din oro gäller inte rasistiska uttalanden av Steiner. Din oro är att man ”förkastar sådant som inte passar ihop med de värderingar som ligger i tiden nu”! Så vi borde alltså bejaka dessa rasistiska uttalanden och stillatigande huka för att så småningom kunna stiga fram med högburet huvud då värderingarna svängt tillbaka till den rasism som var allmän i början på förra seklet!

  Du undrar vilka kriterier som gäller. Ja vad sägs om ett sunt omdöme?

  • curt jansson
  • december 5th, 2012

  Johannes,

  Det vore intressant att få på pränt argumenten m o t dessa så kallade rasistiska utsagor, utan att få det annars oundvikliga ”det är ju självklart” eller dylikt trams. Det kan, i fall man tar sakerna på allvar, inte finnas något självklart. Allt kan genomlysas och analyseras, om man tar tag i dem objektivt och utan förutfattade meningar. Jag tror du (och andra) förstår att jag inte hyser rasistiska åsikter men jag är rätt övertygad om att den attityd som du beskriver hos dig själv (rätt vanlig även hos andra) har mera med gängse uppfattningar om ”rasistiska” uttalandens förkastlighet att göra, än med dessa uttalandens egentliga innehåll och innebörd.
  Det är ju för all del riskabelt att föra ett sådant samtal, då stenkastarna fylkar sig både från höger och vänster om de får nys om det. Ändå vore det sunt att lufta denna fråga, som förpestat så mycken samvaro, här i detta trots allt ganska positiva forum, där man väl inte börjar kasta sten på varann för enskilda tolkningars skull.

  • RB
  • december 5th, 2012

  Hej Johannes,

  Jag ska inte leka andeforskare (apropå ”antroprat”) men som jag har förstått saken så är själen det som är förmedlaren mellan det Eviga och det Timliga. Mot bakgrund av detta är det väl då en rimlig hypotes att själen påverkas av kroppen, likaväl som den påverkas av anden/jaget. Rimligen som ett slags ständig växelverkan med kroppen och de intryck som vi får från den fysiska världen, men åtminstone på så sätt att själen ”byggs” på ett visst sätt då vi inkarnerar och växer upp i en ny kropp.

  Om man antar motsatsen får man ju då problem att förklara att det skulle kunna finnas några inre skillnader mellan kvinnor och män. Allt prat om manligt och kvinnligt i alla kulturer i alla tider har varit blott prat eller så har den så omtalade ”sociala konstruktionen” varit i farten…Tror vi på det?

  Om mina ansats är korrekt så är det väl troligt att saker som ras också har något typ av inverkan. Samtidigt har ju Curt en poäng i att möjligheterna till skolning av jaget på många platser och för många människor är annorlunda än på Steiners tid, vilket gör att ”summan” av det hela ofta kan bli en annnan än den blev på Steiners tid.

  Angående Steiners utsagor på bör man kanske göra den genomgång som Sune föreslår, med beaktande av det Curt skrev, och det jag skriver här. Ytterligare en grej att tänka på är väl att skilja mellan det som är ”anspråk på kunskap” från RS sida, och vad som bara är tyckande. Jag vill minnas att jag någon gång läste att han skrev ungefär att han ”tyckte det var förfärligt att det fanns negrer/afrikaner i Europa”. I så fall är det ju hans åsikt. Ingen kan veta exakt vilka folkomflyttningar som är bra eller dåliga, eftersom man inte helt kan förutse hur folk agerar. Om man kunde det skulle det ju inte finnas någon fri vilja.

  Vilken ”icke-frälst” som ska läsa och uppskatta denna analys kan dock frågas…

  Till sist så frågar jag som Curt om du vill ha den här diskussionen. Annars ta bort mitt inlägg. Men du har ju tillåtit den hittills.

  RB

 10. @curt jansson

  Argument mot Steiners rassyn, säger du. DÅVARANDE syn är väl bäst att tillägga, eftersom jag är övertygad att han skulle ha sagt på ett helt annat sätt om han hade levt idag.

  Ett tungt argument emot är att nu när man kartlagt människans hela DNA-uppsättning (några miljarder) finns det en, säger en DNA som bestämmer hudens pigmentering. Här avgörs om du blir till exempel svart eller vit.

  Ett annat argument mot Steiners rassyn är att forskare upptäckt att det finns större skillnad i DNA-uppsättningar mellan vissa afrikanska stammar än mellan en infödd afrikan och en smålänning.

  Ytterligare argument är de jag tidigare anfört här ovan, nämligen det problematiska i att Steiner samtidigt med sina i detalj beskrivna skillnader mellan olika ”raser”, menar att ”raserna i vår tid har spelat ut sin roll” och att det bara handlar om själar. Detta motsäger din teori om att det på Steiners tid fortfarande fanns kvardröjande rasspecifika egenskaper.

  Ytterligare argument emot är också mitt tidigare påpekande att Steiner levde i en tid där dogmen om raser var en självklarhet. Alla var rasister. Man grundade till och med rasbiologiska institut och mätte skallar på infödingar i nån sorts naiv förhoppning att man sysslade med hedervärda vetenskapliga discipliner – allt för att vissa människogrupperingar hade visa särdrag. Idag vet vi att detta var nys.

  Men Steiner stod under ett grupptryck. Även OM han insåg att något rasspecifikt inte existerade, hur kunde han i så fall företräda detta aparta synsätt? Vad hade det fått för konsekvenser? Med största säkerhet att hans trovärdighet hade tagit skada. Vad skulle du ha gjort?

  Jag är övertygad om att dessa särdrag har sina orsaker långt tillbaka i mänsklighetens gryning beroende på speciella geografiska förhållanden och klimatpåverkan. Vad vet jag. Men att detta skapat något som idag kan betraktas som raser tror jag inte på.

  Att vi luftar denna fråga har jag inget emot. Hade jag varit rädd för att människor med grumliga motiv hade börjat kasta sten skulle jag aldrig startat bloggen för tre år sedan.

  • Maria
  • december 5th, 2012

  Fann denna sida, citat:

  “Waldorf/Steiner [is] particularly pernicious for children with educational special needs such as dyslexia, ADHD, and autism. Because of the underlying beliefs in karma and reincarnation, teachers at Waldorf/Steiner tend to believe that such educational challenges are part of a child’s destiny to “work out”. The Waldorf/Steiner attitude does not satisfy US laws relative to educating students.”

  http://www.dcscience.net/?p=3853

  Detta kan jag absolut intyga av erfarenhet, i flera olika fall. Varför är det så att en skola använder bl.a karmabegreppet som intäkt för att kunna fortsätta att uppträda dysfunktionellt. Den erkänner inte flodhästen i vardagsrummet och begreppet missbrukas å det grövsta till att dra slutsatser och manipulera andra människor.

  En del lärare använder det för att bekvämt legitimera sina fördomar och sin maktutövning. Varför är de annars så onåbara och oförstående? Är de kanske fanatiker?

  Karmatanken är, som jag ser det, inte farlig i sig, men vad kan den vara bra för då? Där föreställer jag mig att den kan ge den största respekt för det enskilda barnet utan att värdera det som ”bra” eller ”dåligt” och att fokus istället kan riktas mot ”vad är det jag själv behöver lära mig för att möta just den här individen på bästa sätt”.

  Jag tror också på att blottlägga Steiners rasistiska uttalanden, för att slå in en kil till förmån för nödvändigheten av att börja tänka själv. Att upphöra med att blint luta sig mot en, som man tänker sig, felfri auktoritet. Om Steiner inte är ofelbar, kan inte pedagogiken vara det heller och följden blir att man ödmjukar sig en smula, börjar lyssna till omgivningen och fattar att man faktiskt kan ha fel, inte förstå, ha fördomar osv.

 11. @RB

  Bäste RB,
  Jag har läst ditt inlägg flera gånger och förstår att du vill att jag skall yttra mig till det, men förstår inte riktigt din fråga. Själen påverkas av kroppen – ja det tror jag, liksom tvärtom. Och att skillnaden mellan man och kvinna finns (även om det kan kompliceras av andra könsidentiteter). Sen antar du att ”ras” också har en inverkan på själen och där tappar jag definitivt tråden eftersom jag inte tror på rasbegreppet.

  Vad som däremot inverkar är en avvikande hudfärg på människors föreställningsliv. Tydligast hos rasister, naturligtvis. En inkarnation som till exempel jude kommer att färgas av omgivningens föreställningar om judar. Så mycket är ju klart.

  • Anders
  • december 6th, 2012

  @Johannes

  ’Så din oro gäller inte rasistiska uttalanden av Steiner.’

  Nä, de uttalandena finns ju där oavsett vad jag gör, jag ser ingen poäng med att oroa mig.

  ’Din oro är att man ”förkastar sådant som inte passar ihop med de värderingar som ligger i tiden nu”!’

  Javisst, kommer den antroposofiska rörelsen någonsin kunna stå för något verkligt kontroversiellt?! För det tror jag den behöver göra för att fylla sin funktion. Det mönster som finns är väl snarare att man backar när något kontroversiellt ”avslöjas”. Ta de biodynamiska preparaten till exempel, vem vill försvara dem idag? Jag skulle tro att en del läkemedel kommer att bli problematiska de med. Medicin gjord av förkolnat blod från djur — sånt kan man väl inte hålla på med?! (finns i Weledas sortiment, och man kan hitta betydligt mer udda produkter om man letar lite)

  ’Så vi borde alltså bejaka dessa rasistiska uttalanden och stillatigande huka för att så småningom kunna stiga fram med högburet huvud då värderingarna svängt tillbaka till den rasism som var allmän i början på förra seklet!’

  Det har jag inte sagt. Men jag tror det är viktigt att veta varför man tar avstånd från en sak och håller fast vid en annan. Bättre än att ta avstånd från något är förstås att presentera en korrekt bild, t.ex. när det gäller raserna.

  ’Du undrar vilka kriterier som gäller. Ja vad sägs om ett sunt omdöme?’

  Det är lite oklart för mig vad du menar här. För mig innebär ett sunt omdöme något som är differentierat (i motsats till svepande omdömen), väl underbyggt med fakta och hänger samman logiskt. ’eftersom jag inte tror på rasbegreppet’ låter inte direkt faktabaserat i mina öron. T.ex. tas läkemedel upp olika beroende på ras, här är ett exempel: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=46ac55cf-d85e-4c34-bb33-f49e078c4a03#_RefID2A0ED4ABFCB443459406CD822C511134 (motsvarande information finns i svenska FASS om någon undrar!) Det tragiska är att den ras som främst drabbas om man bortser från sådana här studier är just den svarta, eftersom de individerna behöver högre doser av vissa mediciner för att få samma effekt som hos övriga raser. (och i fallet ovan är korrekt dosering helt avgörande — marginalerna är små)

  Sen tycker jag inte att just raserna är något särskilt intressant tema egentligen. Då tycker jag det vore mer intressant med en diskussion om ”den antroposofiska människobilden”. Håller det där med de fyra väsensleden till exempel? Det är ju inte något sidospår utan tillhör kärnan i antroposofins begreppsapparat. Är begreppet ”astralkropp” meningsfullt, tillför det något att tala om den? Vet vi något om den egentligen? Är det kanske dags att överge det begreppet, det fördes fram i en annan tid och situation än vår?

  Intimt förknippat med temat astralkroppen finner vi också läran om de sju planeterna och hur de hänger samman med allt från kroppsliga organ till själsliga egenskaper. Dessutom hör olika metaller till respektive planet. Detta är läror med ursprung i medeltiden! Kan man stå för sådant i vår tid om man har ett sunt omdöme?

 12. @Anders

  Om det är så noga med doseringarna, varför då bara särskilja svart och vit? Varför finns inga differentieringar i förhållande till de andra raserna? Hur tolkar du det? Och om den röda och gula rasen (finns det fler?) faller under de två raskategorierna – vilken av de två i så fall? Och vad ska en människa med en svart och en vit förälder göra – ta en dos mittemellan? Du får ursäkta men jag har svårt att ta detta som en intäkt för att Steiners rasteorier stämmer. Även om det står i FASS (vet kvällspressen om detta?).

  ”Kommer den antroposofiska rörelsen någonsin kunna stå för något verkligt kontroversiellt? För det tror jag den behöver göra för att fylla sin funktion.”

  Jag häpnar. Det var knappast det kriterium jag såg som centralt då jag intresserade mig för antroposofin. Att den måste vara kontroversiell för att fylla sin funktion! Men hela antroposofin är kontroversiell, visst. Inte minst preparaten och en del mediciner. Men här har Steiner utifrån sin klarseende förmåga och djupa förbundenhet med livsprocesser uttalat rekommendationer som inte kan förstås av vanligt folk. Vi kan bara se om de fungerar. Gör de det så är ju allt OK, då visar det sig att Steiner visste något vi andra inte vet.

  Det problematiska är därför inte den märkliga tillverkningsprocessen för preparaten – utan att man inte gjort tillräckligt med undersökningar som visar att de har avsedd verkan. Det är naturligtvis en stor del i att den biodynamiska odlingsmetoden nu alltmer marginaliseras. Är det för att de INTE fungerar som man inte kommunicerar resultaten? Vad ska man tro?

  Hela antroposofin är ju kontroversiell i den mening att den lanserar ett annat paradigm. Och sånt är alltid kontroversiellt. Men detta har väl få antroposofer något problem med. Inte jag heller.

  Men Steiners rastänkande är så förknippat med den tid han verkade i och vår tids forskning visar otvetydigt att han inte hade belägg för sina teorier. Han hade ju fel ibland. Mars har inte en mjuk yta som han sa och Påskön sjönk inte i havet, påståenden av Steiner som bevisligen inte stämmer.

  Steiner var ingen gud. ”Bara” en extraordinär människa. Och vi måste själva bilda oss en uppfattning, inte bara ta allt han sade som orubblig lag. Det var Steiner den förste att understryka.

  • RB
  • december 6th, 2012

  OK, du tror inte på rasbegreppet. Då fårstår jag hur du tänker. Gäller det i så fall t.ex hundar och hästar också?

  Lite lurigt är det, det kan jag hålla med om. Själv tycker jag att man kan se de tre urtyperna svart, vit och gul som oftats brukar refereras till- T.ex nigerian, svensk, kines, förutsatt att de tillhör ursprungsbefolkningen. Sedan finns det givetvis mellanformer och/eller undergrupper, som man inte utan vidare vet hur man ska sortera in. Rent generellt tycker jag att man kan säga att det handlar om att folk ser ”kollektivt olika” ut på olika platser på jorden. Om man väljer ut ett större antal ”traditionella” italienare och lika många svenskar, så tror jag att de flesta lyckas sortera ut de två grupperna på ett sätt som inte kan förklaras av slumpen. Samma gäller nog för t.ex marockaner och nigerianer, respektive kineser/thailändare. Ju närmare besläktade folkgrupperna är, desto svårare blir det.

  Om Goethe hade studerat raserna (t.ex hundraser) så tror jag att hans ansats hade varit att det fanns en ”rasernas metaformos”, och han hade satt igång och kollat efter om det fanns något sådant. För Goethe låg ju verkligheten i övergångarna, inte i extremfallen. Nu känner jag inte till att han skulle ha gjort detta, och jag har heller inte gjort det. Så jag lämnar frågan öppen.

  Det där med manligt/kvinnligt som jag skrev om var väl bara det första jag kom att tänka på, där biologin möjligtvis påverkar. Ännu idag anser ju många faktiskt det. Och om det finns en påverkan där, så kanske den finns för andra kroppliga skillnader. T.ex de ”kollektiva olikheterna” som jag skrev om ovan. Om det sedan bör kallas ras (alltid/ibland), det är en öppen fråga.

  Bakgrunden till detta var att det skrevs inlägg här på Mummel där jag fick intrycket av att Steiner har skrivit att det finns skillader mellan raserna, som inte bara har med hudfärgen att göra. Även jag har läst en del sådana uttalanden, men just nu kan ja inte erinra mig exakt vad han egenbtligebn skrev. OM han skrev att själsliga skillander finns, så är det kanske inte så konstigt enligt ovanstående resonemang. Liksom att det kan betyda väldigt lite, speciellt om man är uppväxt i ett ”västerländskt samhälle” där man har en längre tradition av självständigt tänkande.

  RB

  • RB
  • december 6th, 2012

  ”Om det är så noga med doseringarna, varför då bara särskilja svart och vit? Varför finns inga differentieringar i förhållande till de andra raserna?”.

  Fast det gör man ju…Sök på ”race” i dokumentet. Hispanic fanns, och jag har för mig att det stod Latin-Amerikansk också.

  RB

 13. @RB

  Självklart har djur raser. Det är väl uppenbart för alla. Är du rädd för att bli kallad djurrasist? Och självklart kan man se övergripande drag hos folk i olika länder. Det är lätt att se den östafrikanska typen med människor från Etiopien, Eritrea och Somalia som det finns så många av nu i vårt land. Den kan knappast förväxlas med den västafrikanska. Men jag vet inga andra man kan se så tydliga kännetecken på. Eskimåer är väldigt lika indianer i sydamerika. Jo aborigines i Australien. Många är svarta men har blont rakt hår.

  Men detta kan möjligtvis betraktas som nationaldrag, inte raser.

  ”Det där med manligt/kvinnligt som jag skrev om var väl bara det första jag kom att tänka på, där biologin möjligtvis påverkar.” Påverkar vad? Menar du att könet påverkar själen? Jovisst, allting påverkar allting. Könet skapas i det förfödsliga av jaget i samarbete med hierarkierna. Könet är en del av livsuppgiften som naturligtvis påverkar det själsliga. Men sen kommer en massa andra saker att spela in som homosexualitet, osäker könsidentitet etc för vissa.

  Inkarnationen är en enda lång påverkansprocess. På alla plan. Det är det som är idén om man säger.

  • curt jansson
  • december 6th, 2012

  RB, Johannes & alt:

  Bara till upplysning: RB skriver ”tyckte det var förfärligt att det fanns negrer/afrikaner i Europa”. Detta brottstycke kommer med största sannolikhet från en hafsig genomläsning av cykeln ”Zeitgeschichtliche Betrachtungen” i 3 eller 4 band som går in på saker kring 1:a världskriget och dess orsaker, samt dagsaktuella händelser. Uttalandet om negrerna förekommer (har inte packat upp böckerna efter flytt, varför sidhänvisning och GA-nr får lämnas åt er) i sammanhanget att fransmännen vid västfronten satte in sina koloniala trupper från Tchad och Senegal, vilket Steiner ansåg vara omänskligt mot främst afrikanerna i fråga, då de karmiskt sett intet hade med själva konflikten att göra samt andra skäl som jag inte minns, utom att det var midvinters och de arma afrikanerna led ju förskräckligt, än mer än sina vita bröder. Som synes är citatet utbrutet ur sin kontext och typiskt använt för att ytterligare förstärka rasistkortet. Jag vet ej varifrån RB hämtat citatet, det vore trevligt om du kunde upplysa om det, så skall jag undertiden gräva fram GA-nr och sidhänviningar för mitt material.

  • Alexander Kieding
  • december 6th, 2012

  Intressant att ”Steiner utifrån sin klarseende förmåga och djupa förbundenhet med livsprocesser” kan ha kvalificerade synpunkter på läkemedelstillverkning, barnuppfostran, samhällsekonomi och ditt och datt men inte på antropologi, då har han bara ”förlegade rasteorier” som inte ens behöver vederläggas, bara avfärdas med lite DNA-svammel. Det mänskliga genomet är inte jätteolikt bananflugans. Och?

  Spårar man en viss ängslighet här? Lite hyckleri kanske?

  Sådant står ju inte i motsats till det sunda förnuftet, som ju även bryr sig om social och fysisk överlevnad.

  Johannes, vår träta sträcker sig tillbaka till just frågan om censur av Steiners så kallade negerföredrag. Jag motsatte mig censuren. Jag motsatte mig nämligen hela föreställningen att den som publicerar en författare måste ansvara för författarens verk. Det är, menar jag, helt igenom sekteristiskt, oförsvarligt och på sikt kontraproduktivt att inta den hållningen. Samma hållning som gör att antroposofer slår sig för bröstet när Steiners utsagor tycks bekräftade av naturvetenskapliga rön gör att dessa antroposofer (eller kanske snarare steinerianer) skäms och krånglar med sanningen när Steiners utsagor tycks vederlagda av sagda naturvetenskap.

  Nu som då skäms jag över att räknas till ett sådant osjälvständigt sällskap. Då försökte jag förändra sällskapet. Nu betackar jag mig bara för det.

  Är t ex Proprius förlag (http://www.proprius.se/) muslimskt? Måste de tro på allt som står i Koranen? Kräver någon det? Förväntar sig ens någon det? Givetvis inte. Och ändå publicerar de Koranen. Förminskar detta Koranens värde? Ökar det dess värde? Ingendera, såklart. Men snarare det sistnämnda, eftersom det visar att Koranens värde är sådant att ett religiöst obundet förlag anser det mödan värt att ge ut boken.

  För mig pekar denna problematik på att man inte kan anförtro antroposofiska förlag ansvaret att publicera Steiner. De vill frisera honom, tillrättalägga honom, göra honom politiskt korrekt. Varför? Det skall mycket till för att inte se det: för att ha en födkrok! Och det är ovärdigt. Och på sikt kontraproduktivt. Den antroposofiska rörelsens nuvarande tillstånd av katatoni och koma är, menar jag, en direkt följd av denna sekteristiska inställning till Steiner.

  Om Steiners verk som helhet har det minsta värde för mänskligheten bör antroposofiska förlag följdaktligen fråntas rätten att publicera Steiner. De har förverkat sitt förtroende.

  Hitlers bok Mein Kampf kan gärna få publiceras, men inte gärna av nazister, för att dra en parallell som alla kan förstå. Koranen blir bäst när den publiceras av Proprius, eftersom Proprius övervägande publicerar ickemuhammedansk litteratur. Bibel 2000 är översatt och bearbetad inte bara av protestantiska teologer, utan av en uppsjö akademiska yrkesmän inom filologi, lingvistik, historia och relaterade discipliner.

  Jag tror det är hög tid att omyndigförklara själva idén med antroposofiska bokförlag. De är inte att lita på. Och det beror på styrelsen i Kosmos förlag, alltså de individer som beslöt sig för att censurera Arbetarföredragen. Inte ”redigera, utan just censurera, allt annat är lögn och förbannad politik.

  Kanske är detta en bra sak. I långa loppet. Även om jag, på bekostnad av bland annat vår vänskap, försökte förhindra det.

  • Maria
  • december 6th, 2012

  Johannes, du skrev:

  ”Påverkar vad? Menar du att könet påverkar själen? Jovisst, allting påverkar allting. Könet skapas i det förfödsliga av jaget i samarbete med hierarkierna. Könet är en del av livsuppgiften som naturligtvis påverkar det själsliga. Men sen kommer en massa andra saker att spela in som homosexualitet, osäker könsidentitet etc för vissa.”

  ————–

  Ursäkta, menar du allvar, och är det din egen uppfattning du uttrycker eller Steiners? Jag tror det är lovvärt att vara tydlig med vem som säger vad.

  Om det är din uppfattning, vad har du för grund för ditt uttalande om hierarkier och kön?

  • RB
  • december 6th, 2012

  Curt,

  Det jag ville ha sagt var ju att man får se upp med vad som var Steiners personliga åsikter, men nu när du påpekar det så förstår jag att det kan se ut som att jag försöker förtala Steiner. Jag har för mig att han skrev ungefär sådär, men jag kan nog inte styrka det, och det är garanterat ryckt ur sitt sammanhang. Någon dålig genomläsning av själva föredraget var det i alla falla inte. Snarare i så fall någon webb-sida där någon kritiker samlat en hög citat. Jag hittade inget vid en snabb titt på nätet, men hittar du nåt så kan vi ju utreda hur det var.

  Något behov av att förtala Stewiner har jag inte, eftersom jag tror på hans metod, och att han använde den efter bästa förmåga. Jag skrev ju också att man borde göra den genomgång Sune pratar om, med beaktande av det vi andra har sagt. Således inget egentligt intresse av att rycka något ur sitt sammanhang.

  Ett annat exempel (om det andra var fel) hittade jag har på bloggen. Får således skylla på Johannes om det ej är OK:

  ”Jag var inne i en bokhandel i Basel nyligen. Där fann jag ett program om senaste nytt: en negerroman. Negrerna kommer på det hela taget in i Europas civilisation just nu. Negerdanser visas på scen överallt, och det skuttas negerdanser i danslokalerna. Och så har vi denna negerroman. Den är urtrist, gräsligt dålig, men folk slukar den.”

  Här blandar han ju diverse fakta, med andra saker, som är hans personliga åsikter. Boken är dålig, t.ex.

  RB

  • RB
  • december 6th, 2012

  Jag har inga planer på att gå i polemik mot dig Johannes, om det nu ser ut så. Däremot kan vi kanske tillsammans komma fram till något, tillsammans med de andra.

  ”Självklart har djur raser. Det är väl uppenbart för alla.”

  Att djurarter kan se inbördes olika ut, och att det samma gäller för arten människa får man väl anta att de flesta har noterat. Däremot är det nog inte uppenbart för dem att man ska kalla djurens variationer för raser men eventuellt inte kalla människans variationer för samma sak. Snarare tror jag tvärtom att vanligt folk egentligen ser på samma sätt på de kroppsliga skillnaderha hos djurarter och människan. Möjligen försöker man att intala sig motsatsen av politiska skäl. Vad som sedan är korrekt är en annan sak.

  Man kan också fråga sig vad den nutida vetenskapen anser. Jag är inte insatt i området, men det senaste jag hörde var att vetenskapen anser att människan inte har några raser eftersom ”skillanderna är för små”. Om vetenskapen då är konsekvent så borde ju en djurart med små skillnader inte heller ha några raser, medans t.ex hundar har det. Nu är det kanske dock så att det i alla fall är politiken som spökar även här, men i så fall är det ju bristfällig vetenskap.

  ”Men detta kan möjligtvis betraktas som nationaldrag, inte raser.”

  Menar du här alla variationer på människor, alltså de tydligaste typerna också? Vit, svart, gul, röd m.fl? Det borde du väl mena om du inte tror på rasbegreppet för människan. Och ”nationaldrag” har då orsakats av en slags naturligt urval? En grupp människor har slagit sig ned på en viss plats, och har med tiden fått vissa egenskaper, bla. påga klimatet och omgivningen?

  ”Påverkar vad? Menar du att könet påverkar själen? Jovisst, allting påverkar allting.”

  Japp, jag menade ”påverkar själen”. Jag trodde i min enfald att du ansåg något annat. Jag förstår att det verkar befängt ur ett antroposofiskt synsätt, men i nutidens samhällsdebatt är ju detta faktiskt en tvistefråga.

  RB

 14. @Alexander Kieding

  Alexander Kieding behagar vara spydig mot min person igen. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Detta för att han aldrig förlåtit mig att jag var med i att redigera bort Steiners rasistiska uttalanden i den svenska utgåvan av Arbetarföredragen. På detta har han fått svar flera gånger att vi var bestörta över dessa textpassager och därför valde att ta bort dem. Detta är inget konstigt, tvärtom vanligt på alla bokförlag. Problemet för herr Kieding är att han menar att Steiner står över all redaktionell behandling. Detta är naturligtvis befängt.

  Att Steiners rasistiska uttalanden skall finnas kvar i originalutgåvor på tyska är självklart, det är viktigt för historieforskarna. För oss på det lilla familjeförlaget var det otänkbart. Antingen inte ge ut serien över huvud taget, eller också redigera bort några ställen som var oacceptabla. Vi valde det senare. Jag skulle gjort det samma idag. Jag tror att läsarna är tacksamma att böckerna ändå gavs ut.

  Det bör väl tilläggas att vårt arbete var helt ideellt och oavlönat. Och bokförlaget hette inte Kosmos, utan Telleby Bokförlag.

 15. @Maria

  Kära Maria, I am dead serious. Efter ett långt liv i antroposofins hägn har man lärt sig ett och annat av Steiner. Bland annat att människosjälen går igenom olika stadier i livet mellan död och en ny födelse och på sluttampen arbetar jaget på att förbereda den kommande inkarnationen i samarbete med höga väsen i de andliga hierarkierna. Så har Steiner berättat i ett otal texter. Jag tror du kan läsa om detta i Grunddragen av vetenskapen om det fördolda. Men ring till sällskapet på Hagagatan i Stockholm och fråga. Kanske finns det mer specifikt nån annan stans, kanske i Om livet efter döden.

 16. @RB

  Steinercitatet i ditt svar till Curt är ordagrant det vi tog bort ur Arbetarföredragen (se svaret till Kieding ovan). Det var det första. Det andra var ett helt kapitel där Steiner bland annat går in på skillnaderna på ”negrernas” avföring jämfört med de vitas.

  Det är skillnad på djur och människor. Jag vet, man talar allmänt om människan som bara ett bland andra djur. Jag har utvecklat detta närmare här http://blogg.ljungquist.org/archives/3268 . Till detta kan tilläggas att Steiner talar om att alla djurarter har varsin gruppsjäl medan människoindivider har en egen själ. Det är en väldig skillnad bara det! Djuren har raser och hund och katt kan man korsa till helt nya raser. Detta är knappast fallet med människan, förutom det vi tidigare talat om att mänskliga raser inte längre existerar.

  ”En grupp människor har slagit sig ned på en viss plats, och har med tiden fått vissa egenskaper, bla. pga klimatet och omgivningen?”. Man kan fundera hur det var i mänsklighetens gryning då geografin troligtvis inverkade på att skapa olika särdrag. Säkert.

  • Maria
  • december 7th, 2012

  @Johannes

  Men..Johannes, det är väl ingen sanning för att du har läst antroposofi i många år och har lärt dig att tro på att den är sann?

  Säg mig, har du erfarit något som bekräftar de andliga hierarkiernas arbete och din själs förehavanden mellan död och födelse? Om inte, hur kan du då vara så säker?

  Själv har jag ingen kunskap om detta och försöker särskilja vad jag ”vet” och vad jag ”tror”. Inte så lätt, men det är intentionen. Sedan må jag ha läst hur mycket Steiner som helst.

  ——

  Genom att tolka Steiners utsagor som ”vetande” blir de lätt missbrukade. Ska försöka förklara vad jag menar.

  Beskrivningen om hierarkier och ”jaget” ger en dimension som är spännande och bildrik. Här arbetas det tillsammans med andra väsen, det finns en mening som går på djupet, det är poetiskt och mina tankar blir berusade.

  Jag börjar tolka världen utifrån detta ”vetande”. Problemet är att min erfarenhetsbas är begränsad och jag förleds att använda ”vetandet” på min omgivning när mina egna förklaringsmodeller är otillräckliga. Istället för att växa och förändras som människa (när bilden inte går ihop enligt mina förutfattade meningar), använder jag ”vetandet” för att förklara det jag inte förstår. Följden blir en stagnation i personligheten.

  Rädsla för homosexuella kan till exempel utmynna i en utsaga om att deras ”jag” är mystiskt defekta. ”Kvinnlighet” och ”manlighet” kan användas till att sopa konflikter i en relation under mattan. Tron (förklädd till vetande) används för att bekräfta fördomar och ge bränsle åt en nedlåtenhet mot de som inte ”vet” dvs. känner ”sanningen”.

  Att sammanblanda tro och vetande leder enligt min uppfattning till förtryck.

  —–

  DÄRFÖR har jag lämnat förhållningssättet att antroposofin är absolut sann, den är på många sätt trovärdig, och det är gott så.

  Vetenskap (i positivistisk bemärkelse) är ju att noggrant pröva de yttre fenomenen och att sedan dra logiska slutsatser.

  Andevetenskapen vill detsamma, inåt, vilket jag tycker är en svindlande tanke.

  • Alexander Kieding
  • december 7th, 2012

  Johannes, jag tror att du med ditt genmäle har gjort det tydligt vem som är spydig och går till personangrepp och vem som bemödar sig om att utveckla argument.

  Vem som helst kan därtill notera att mina argument fortfarande inte bemötta.

  Det är nog det som räknas. Inte vem som kan vara otrevligast.

 17. @Maria

  ”Ursäkta, menar du allvar, och är det din egen uppfattning du uttrycker eller Steiners?” ”Men..Johannes, det är väl ingen sanning för att du har läst antroposofi i många år och har lärt dig att tro på att den är sann?”

  Jag visste inte att du krävde en absolut sanning – menar du alltså naturvetenskapligt bevisad? Sorry, då har jag inget att komma med. Mina kunskaper inom antroposofi grundar sig i allt väsentligt på Steiners utsagor. Vem kan idag ha egna erfarenheter av hierarkierna? Steiners uppgifter kan man ju bara förhålla sig till som en hypotes.

  ”Att sammanblanda tro och vetande leder enligt min uppfattning till förtryck.”

  Tja, det beror ju på ditt omdöme. Att blanda tro och vetande gör vi alla i olika utsträckning. Det finns många teorier som allmänt behandlas som sanningar, big bangteorin, att den globala uppvärmningen är orsakad av människor etc. Det är trovärdiga teorier, men likväl teorier. Antroposofins världsbild är för mig en trovärdig teori.

  Men för att komma till en absolut sanning kan man bara sätta igång med att själv söka inåt, men det är en lång och tålamodsprövande resa.

 18. @Alexander Kieding

  Alexander Kieding ondgör sig fortfarande över att ett förlag redigerade Steiner en gång för 28 år sedan. Och han vill ha sina ”argument bemötta”. Vilka argument? Av hans inlägg att döma handlar det ju bara om att han tycker att vi gjorde fel. Det har han framhållit förut. Och jag har varje gång förklarat varför vi gjorde som vi gjorde. Och att jag fortfarande försvarar det. Jag hoppas vi kan lägga detta till handlingarna nu.

 19. Jeg velger å skrive her nå på norsk: Det er med interesse jeg leser meningsutvekslingene under denne bloggartikkelen til Johannes. Det etterlyses hvor Rudolf Steiners uttalelser om raser kan være samlet. En slik sammenheng fins på tysk her – som omhandler den kommisjon som ble nedsatt i Nederland hvor det nederlandske Antroposofisk Selskap etterpå faktisk distanserte seg fra disse uttalelser av Steiner (det var for over ti år siden):
  http://www.ebook.de/de/product/5634413/justus_wittich_ingo_krampen_anthroposophie_und_die_rassismus_vorwuerfe.html;jsessionid=69BA1ABF5FA3416F26684C203EFD4CE1.www06
  Og her en link til Frankfurter Memorandum skrevet i 2008 av forfattere fra det tyske tidsskriftet Info3. De laget en undersøkelse med lignende fordømmelser som jeg den gangen skrev om på min daværende tyske blogg og sa meg enig i:
  http://www.medienstelle-anthroposophie.de/c5/index.php/anthroposophie/frankfurter-memorandum/
  (Hvis jeg fikk betalt for det – for det ville ta tid –, kunne jeg oversette dette særdeles viktige skrift til norsk eller svensk. Det fins også på fransk og engelsk, men linkene jeg fant, er ikke lenger aktuelle.)
  For meg fremstår Steiner som et menneske med sine personlige svakheter og tidsmessige fordommer. Samtidig var han en spirituell forkjemper og begynte å forske i den åndelige verden og å formidle sine resultater i artikler, bøker, foredrag og kunst – som han kalte antroposofi. Det var hans antroposofi – bare hans! Ikke min, ikke din, ikke vår – her skjuler det 20. århundres største ”antroposofiske” misforståelse seg. Steiner selv mistolket ”antroposofien” på dette punkt! Jeg har skrevet utførlig om dette på min blogg (i dette og tidligere innlegg):
  http://gamamila.blogspot.de/2012/11/sekulr-antroposofi.html
  Skulle det lykkes for oss å forske i den åndelige verden, ville resultatet kunne bli min eller din antroposofi. Steiners antroposofi har på mange punkter blitt bekreftet av senere vitenskap (for eksempel at Kristus ble korsfestet den 3. april år 33 etter vesterlandsk tidsregning – det kom for litt siden på en eller annen antroposofisk nyhetsside) og i noen tilfeller motsagt også av masse mennesker som fortsatt regner seg som antroposofer (at hans bruk av rasebegrepet var rasistisk i vår betydning av dette begrep).
  Å bruke normal bevissthet og tenkning overfor hans antroposofi leder lett til noe vi må forholde oss til ved tro, overbevisning osv. Jeg holder med Maria her. Så lenge han ikke kan bekreftes eller motsis ut ifra ny åndelig forskning basert på en ”høyere” bevissthet, har vi å gjøre med en ytre, sekulær antroposofi som må tas ”med mange nyper salt”.
  Etter å ha levd med Steiners verk i over 40 år og levd med mine og andres åndelige erfaringer og bedrevet åndelig forskning (”min” antroposofi) i 16 år, begynner jeg å se på antroposofi med andre øyne en tidligere – også annerledes en dette begrep brukes tradisjonelt og her på bloggen.
  Vi kan ikke ta bort de snart 90 år som har gått siden Steiners død, men i forhold til den sentrale kulturoppgave at stadig flere mennesker burde og kunne fått et direkte og individuelt forhold til den åndelige verden (erkjenne reinkarnasjon og karma, erkjenne sin skyddsengel, ta naturvesener på alvor, oppleve den levende, virkende Kristus osv.) – som Steiner jo ville – har mye av det som den antroposofiske historien har oppvist heller motarbeidet denne oppgaven. Jeg har møtt så mange foreldete, traderte, utidsmessige, feilaktige og dogmatiske forestillinger i den antroposofiske bevegelse (hos representanter for Antroposofisk Selskap, Den frie høyskole for åndsvitenskap, hos lærere i steinerskoler, hos antroposofiske forfattere, leger, prester osv.) for eksempel om begrepet karma at jeg har vanskelig for å se at slike grupper, skoler, institusjoner fortsatt kunne være fruktbare møtesteder for mennesker som søker kulturell og spirituell fornyelse.
  Er ikke tiden inne til å si farvel til denne partiske (inklusive smalsporete og utelukkende) oppfatning av ”antroposofien” hvor man samles om felles verdier, felles oppfatninger osv. og prøver å definere antroposofi ut ifra dagsbevissthetens begrensninger? Hvert enkelt individ må finne sine verdier og knytte seg opp til sine ideer, finne meningsfeller, starte skoler, drive hjem og sykehus osv., ja, selvfølgelig, men å kalle dette opp etter Steiner eller andre idoler fra historien blir mer og mer noe latterlig og selvmotsigende. Idealene fins ikke i sanseverdenen. De kan bare erobres på nytt og på nytt idet vi søker innover mot det åndelige i oss selv. I Steiners antroposofi er meditasjon stikkordet her. Hvorfor skrives det da så lite i antroposofiske sammenhenger, i tidskrifter og på hjemmesidene til selskapene om konkret meditasjon, hvordan man kan meditere, hvilke erfaringer som oppstår, hvordan man omgås med dem og hva de kan føre til i det daglige liv? Novalis som Steiner hold så meget av, formulerer dette helt presist et dikt (i min oversettelse):

  Vi drømmer om å reise
  gjennom verdensaltet –
  er så ikke verdensaltet i oss?
  våre åndsdyp kjenner vi ikke –
  Den gåtefulle vei
  går innover.
  I oss eller ingensteds
  er evigheten med sine verdener –
  fortiden og fremtiden.

  Et menneske som ikke vil ”gå innover” finner i det ytre muligens Steiners hundreårsjubilerende verk, foreldete steinerskoler og sneversynte antroposofer, men aldri antroposofi. Heller ikke Steiners bøker inneholder antroposofi. Hva inneholder de da? Ja si det, antagelig kun døde begreper som venter på å bli gjort levende og individualisert via meditasjon og selvstendig erkjennelse. Antroposofi ligger og venter inne i ånden og veien dit går via sjelen i hvilket legeme som helst. Antroposofi innebærer altså for meg å begi seg hen til dette hinsidige som kun kan bringes tilbake til sanseverdenen hvis jeg gjennomfører en smertelig sjelelig prosess. Å diskutere alt dette ytre kan være morsomt og egne seg i bloggkommentarfelt, men hvis det ikke interesserer Kristus og englene, vil det sikkert ikke være til så mye gagn for noen av oss.

 20. @Jostein

  Tack Jostein för bidraget!

  • Maria
  • december 8th, 2012

  @Jostein

  Hej Jostein, du skriver:

  ”I Steiners antroposofi er meditasjon stikkordet her. Hvorfor skrives det da så lite i antroposofiske sammenhenger, i tidskrifter og på hjemmesidene til selskapene om konkret meditasjon, hvordan man kan meditere, hvilke erfaringer som oppstår, hvordan man omgås med dem og hva de kan føre til i det daglige liv?”

  Har hittat om meditation på antroposofi.info
  http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/antroposofisk_meditation/

  Christhild Ritters ”exempel på övningar du kan göra själv” är delar av Steiners ”grundläggande övningar” men jag saknar något i hennes beskrivning; nämligen hur var och en av övningarna avslutas och hanteras i förhållande till kroppen, samt hur de är beskrivna att användas.

  Artikeln är, som jag ser det, mer en berättelse om Christhilds liv och mindre om antroposofisk meditation. Det vore ärligare att rubricera texten med ”Christhilds meditationer” istället för ”Antroposofisk meditation – en väg mot ökad självkännedom”.

  ——–

  Antroposofiska sällskapet har avgiftsbelagda kurser i meditation. http://www.antroposofi.nu/aktuellt/kurser/

  Har någon av er gått en sådan kurs? Varför stegrar sig mitt inre vid tanken på att gå en?

  ———

  Tänkte dela med er hur meditationen ser ut för mig.

  Erfarenheter därav är ömtåliga skatter som jag saknar meningsfulla ord för. Det skulle bara bli plumpt att försöka beskriva dem. Det jag kan säga är att rädslan för att göra fel har försvunnit och att själva ”görandet” är min glädje, dvs. inget behöver ”uppnås” längre. Det är två tunga säckar som jag burit på och blivit befriad från.

  Mitt material att arbeta med är det lilla häftet ”Grundläggande övningar”, ”Grundstenen” och ”Hur uppnår man kunskap om de högre världarna”. I den sistnämnda är som sagt inte ”uppnåendet” i sig centralt, men jag har beslutat mig för åt vilket håll jag vill gå.

  Jag är typ en knopp som längtar efter att blomma, men det tar den tid det tar. Ingen idé att försöka bända där. I det dagliga livet…en smula mer tillfreds och stadigare på jorden.

  ———

  Har ni lust att dela med er av hur det ser ut för er?

  • Alexander Kieding
  • december 9th, 2012

  Nej tack. I alla fall inte här. ”Erfarenheter därav är ömtåliga skatter som jag saknar meningsfulla ord för. Det skulle bara bli plumpt att försöka beskriva dem.” sammanfattar det hela rätt bra.

  • Heidegger
  • december 9th, 2012

  Ja Maria , Alexander har nog rätt att det inte vore rätt plats i detta forum. Men jag måste säga att jag delar din mening om Frau Ritter , hennes ansats är enligt min uppfattning bara en skugga av det som är verklig meditation och väldigt långt från kontemplation.
  Kontemplation förväxlas ju ofta med meditation, tyvärr.
  Gruss Heidegger.

  • RB
  • december 9th, 2012

  Heidegger,

  Vore dock intressant att få din syn på vad meditation och kontemplation är. Det är ju sådana där ord som används vitt och brett i många sammanhang.

  RB

  • Heidegger
  • december 9th, 2012

  RB ,
  ja det är ju så att orden kan användas vitt och brett som du säger .

  Själva ordet meditation betyder att reflektera , tänka efter , men används för det mesta som ett över begrepp för alla slags själsliga praktiker. I de vanligaste fallen som förberedelse för olika slag av önskvärda egenskaper som är värdefulla och som behövs för att leva ett människovärdigt liv ett sunt och kraftfullt själsliv.

  De vanligaste grundlagen för meditation är ord, meningar, mantran även bilder mandalas tecken former symboler och färg mm. Det finns ett överflöd av texter om meditation och har man studerat dem lite så märker man vilken mångfald som råder.
  Även hos Rudolf Steiner går det inte att definiera meditation till något absolut begränsat med endast en betydelse .
  Det finns mängder av meditationer av honom som han gett för olika behov , de flesta för att verka på att stärka tanke känsla och vilja.
  Steiner säger ganska klart att det inte kommer an på att meditationen har ett betydelsefullt innehåll utan på att man gör det regelbundet och rytmiskt alltså regelbundet.
  Jag personligen föredrar själskalendern, grundövningarna och tillbakablick på dagen

  Jag menar att det är en skillnad när man kommer till kontemplation .
  Enligt min erfarenhet kan man meditera en text , men man kan också försänka sig kontemplativt i samma text. Jag menar att meditation och kontemplation är helt olika förhållnings sätt .
  Kontemplation betyder att betrakta och vad som är skillnaden mot att tänka efter, är för mig en fråga om hur man ställer in sig till det som är objektet.
  Meditation är för mig mer förberedelse och kontemplation är mer att förbinda sig med det som för en är det andliga.
  Meditation har mer med kunskapande färdigheter att göra.
  Kontemplation är mer en religiös akt en enhetlig förbindelse med det andliga där syftet är den andliga erfarenheten och förbindelsen med det andliga . Meditation går mer ut på att utveckla färdigheter för det praktiska livet i den sociala gemenskapen
  Jag upplever att kontemplation är det som dom flesta tror att dom gör när dom mediterar. Så jag håller med Johannes det fattas upplysning om vad meditation är och hur den fungerar.

  • RB
  • december 9th, 2012

  ”Själva ordet meditation betyder att reflektera , tänka efter”.

  OK, hyfsat allmänt så långt. Sedan räknar du upp att antal aktiviteter som har ganska skarp slagsida mot sådant som esoteriker håller på med.

  Anledningen till att jag frågar är egentligen för att få reda på om jag och andra håller på med något som vi inte vet att vi håller på med…

  Eller så här: om meditation är att ”reflektera, tänka efter”, vad är då skillnaden till att reflektera och tänka efter? Att reflektera och tänka efter håller ju de flesta på med, även om det inte alltid går så bra. Hur ser den organiska övergången ut från det som Svensson håller på med till det du beskriver?

  Angående det ”andliga” så har ju Steiner ansatsen i Frihetens Filosofi (FF) att tänkandet är en andlig process. Det är så den visar sig i människan, åtminstone för det stora flertalet. Att tänka ut något är därmed en andlig process, och att utforska vilka lagar som en gång format t.ex den yttre naturen, borde då rimligen vara att (genom iakttagelse och tänkande) ta reda på vilka ”andliga processer” som en gång format denna natur. Steget är då inte långt till att anta attden som t.ex utforskar dessa lagar i naturen eller t.ex samhällslivet ”förbinder sig med det andliga” som är verksamt där. Något rytmiskt arbete är det ju däremot inte nödvändigtvis.

  Hur gör den ”vanliga” människan (”Svensson”) som aldrig hört talas om Steiner eller Blavatsky när hon/han mediterar och kontemplerar? Eller menar du att de inte gör det? I vilken del av sin verksamhet gör våra kulturpersonligheter och naturforkare detsamma?

  RB

1 2 3 6
 1. No trackbacks yet.