Den antroposofiska vågen är över

Waldorflärarhögskolan har beslutat att lägga ned verksamheten rapporterar ansvariga i dagarna. Försåvitt inte Utbildningsdepartementet skjuter till de pengar som saknas, vilket blir klart inom en månad.  Oavsett utgången är detta den senaste i raden av indikationer som visar att den antroposofiska rörelsen i det här landet har sett sina bästa dagar.

Den biodynamiska rörelsen startade redan på femtiotalet det som i våra dagar utvecklats till den odlingsform vi kallar ekologisk. Biodynamisk odling existerar fortfarande, men är sedan länge helt undanträngd av den ekologiska – och med det idén om det självförsörjande småjordbruket. Liksom de för allmänheten svårsmälta så kallade preparaten och det processuella tänket med andliga förtecken.

Rudolf Steinerseminariet är sedan länge en skugga av sitt forna jag. Den sjudande kittel denna vuxenutbildningsinstitution var med alla sina linjer; allmänna, konstnärliga, pedagogiska, eurytmilinjen och den biodynamiska linjen, finns inte längre. Denna plats var under flera decennier navet i den ström av spännande initiativ som gjorde det antroposofiska Järna till ett begrepp. Idag finns bara en läkepedagogisk utbildning på platsen. Rudolf Steinerseminariet existerar  bara som hyresvärd och har dessutom bytt namn till Järna Kulturcentrum.

Den antroposofiska läkekonsten lever under ständigt hot trots starkt folkligt stöd för Vidarkliniken. Problemet är en rigid lagstiftning som bara accepterar ett skolmedicinskt synsätt. Internationellt är synen mer tillåtande vilket talar för den antroposofiska medicinens fortlevande på sikt. Men ingenting är säkert i dagsläget.

Läkepedagogiken har haft det kärvt några år för att man i början inte förstod att nya handläggare på kommunerna inte genomskådade egenarten i denna vårdform. Kommunerna upphandlar nämligen dessa tjänster av de antroposofiska hemmen. Efter mycken möda och stort besvär, där man gjort omfattande marknadsstrategiska ansträngningar, är man nu på banan igen.

Det är sedan länge tydligt att ledarskapet i Antroposofiska sällskapet både internationellt och här hemma inte förmått möta den nedåtgående spiralen. Tvärtom, man saknar fortfarande det nödvändiga krismedvetandet. Idétorka och svagt ledarskap har lett till minskad medlemstillströmning, dålig ekonomi och till och med permitteringar vid centret i Schweiz.

Som lök på laxen blev det i dagarna klart att det stolta hotellprojektet på seminarieområdet i Järna skjuts på framtiden efter åtta års fruktlös kamp mot kommunens och grannars ovilja. Det var ursprungligen avsett att fungera som konferenshotell, en tanke många ifrågasatte redan från början eftersom det var svårt att se den kommersiella potentialen. Man får nu nöja sig med den nyss avslutade ambitiösa renoveringen av ett tidigare elevhem.

Förutom den läkepedagogiska utbildningen och Asmussens arkitektkontor finns ”Yipparna” (Youth Initiative Program), en samling unga (antroposofiska) entrepenörer som sedan några år valt seminarieområdet som sin hemmabas, vilket alla glädjer sig åt. BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) har flyttat in i gamla biblioteksbyggnaden där de delar lokaler med reklambyrån Järna Kommunikation. Ett stenkast därifrån finns jordbruksutbildningen på Nibble Gård och på Skillebyholm finns en trädgårdpedagogutbildning.

Så tecknen är tydliga – den antroposofiska vågen är över. De kreativa inspiratörer som drog folk till rörelsen har för länge sedan lämnat oss, och inga nya har kommit.

Odiskutabelt är ändå att den antroposofiska rörelsen lämnat tydliga spår i samhället. Den har faktiskt fungerat som den kulturimpuls antroposofer ständigt talar om. Den biodynamiska odlingsprincipen ledde till dagens ekologiska trend, waldorfrörelsens kraftfulla agerande var huvudorsaken till dagens friskolesystem, och Vidarklinikens existens har nog spelat en icke oväsentlig roll i ifrågasättandet av skolmedicinens monopol.

Kanske vi kommit så långt vi mäktat med det koncept som skapades i början på förra seklet. Nu behövs andra ansatser och förhållningssätt – och att nya uppgifter formuleras som svarar mot dagens verklighet. Men inget tyder på att man från ledande håll har den mognad detta kräver. Dessvärre.

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. november 9th, 2022
  Trackback from : la paz real estate
 2. november 13th, 2022
  Trackback from : you can try here
 3. november 14th, 2022
 4. november 26th, 2022
  Trackback from : Buy colt revolver Online
 5. november 27th, 2022
  Trackback from : bergen county therapy
 6. november 28th, 2022
  Trackback from : 홀덤
 7. december 1st, 2022
  Trackback from : DevOps as a Service
 8. december 4th, 2022
  Trackback from : 500 magnum pistol
 9. december 8th, 2022
  Trackback from : ClearDAO derivatives
 10. december 10th, 2022
  Trackback from : buy mushrooms online
 11. december 12th, 2022
  Trackback from : site
 12. december 14th, 2022
  Trackback from : sun city grand
 13. december 17th, 2022
  Trackback from : How to buy shrooms online
 14. december 28th, 2022
  Trackback from : Buy GX4 Taurus
 15. december 28th, 2022
  Trackback from : nerds ropes edibles
 16. december 28th, 2022
  Trackback from : Best universities in Africa
 17. december 30th, 2022
 18. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Speer Brass for sale
 19. januari 9th, 2023
  Trackback from : va juste à
 20. januari 10th, 2023
  Trackback from : more helpful hints
 21. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 22. januari 17th, 2023
  Trackback from : tracyhomesales.com
 23. januari 20th, 2023
  Trackback from : custom cornhole boards
 24. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shroomyz queen st w
 25. januari 30th, 2023
  Trackback from : passive income
 26. januari 31st, 2023
  Trackback from : ขัดเงาหิน
 27. februari 1st, 2023
  Trackback from : 현금홀덤사이트
 28. februari 1st, 2023
  Trackback from : Firearms For sale online
 29. februari 6th, 2023
  Trackback from : glock 17 for sale
 30. februari 10th, 2023
  Trackback from : cabo san lucas real estate
 31. februari 19th, 2023
  Trackback from : central shop cvv
 32. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤