Ord och inga visor från Antroposofiska sällskapets internrevisor

Som alla föreningar har även Antroposofiska sällskapet ett årsmöte med fastställande av dagordning, val av ordförande, revisionsberättelse, budget och liknande. Här finns också en punkt som heter intern revisionsberättelse. Till skillnad från den externa revisionen som sköts av en revisor ”utifrån” som granskar räkenskaperna, innebär den interna revisionen att en av årsmötet utsedd medlem kollar att styrelsen under året handlat riktigt utifrån ett mer ideologisk perspektiv.

Det går till så att vederbörande läser alla styrelseprotokoll för det aktuella året. En sådan granskning har normalt en rent formell funktion. Förtroendet för styrelsens arbete är av tradition grundmurat, så ingen väntar sig något kontroversiellt. Nån gång har granskaren till sin rapport på årsmötet lagt en liten antroposofisk förnumstighet, kanske till och med vågat sig på en lustighet. Men sen går man över till nästa punkt.

Överraskningen blev därför stor då ett modernt designat newsletter häromdagen landade i brevlådan. Där fanns internrevisorns rapport från vårens årsmöte återgiven i sin helhet. I en ovanligt uppriktig ton tas bladet från munnen. Och här hymlas inte. ”Som vanligt är jag benägen att säga att allt ser OK ut”, uttrycker han sig visserligen. Och läsaren förväntar sig den vanliga intetsägande utläggningen. Men sen kommer det:

»Internrevisorn är dock lätt skakad av antroposofins situation i rådande världssituation. Exempelvis:

 1. Antroposofisk medicin gastkramas av EU-direktiv.
 2. Waldorfskolan avkönas av våra egna svenska myndigheter.
 3. Unga människor med god vilja till att finansiera verksamheten försvagas.
 4. Medlemmarnas vilja till att finansiera verksamheten försvagas.

Om detta nästan inget i protokollen.«

Och han tycker trots detta att det ser OK ut! En konsekvent reaktion hade annars varit att resa allvarliga frågor kring styrelsens handhavande av dessa problem. Tonen mildras något i formuleringen att styrelsen tagit upp ”vilka negativa trender som skall motverkas”. Men alltså inte vad man tänker göra. Den glesnande skaran som infunnit sig till årsmötet kommenteras också: Det ”konstaterades att endast ett fåtal medlemmar infunnit sig till årsmötet”. Sen fortsätter han:

»27/9 konstaterades: vi börjar få ont om pengar. 18/10 konstaterades: kassan börjar bli tom. 25/1 förekom samtal om en tankesmedja som plattform för samhälls- och kulturdebatt. Det kanske inte är styrelsens uppgift att lösa världsproblemen, och det kan säkert vara så att protokollen inte återger värmen, kraften eller oron i de förda samtalen, men internrevisorn upplever genom protokollen ett glapp mellan världen vi lever i och den värld styrelsens protokoll återspeglar. Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.«

Snipp snapp snorum! Den lakoniska avslutningen är nästan lika oväntad som budskapet i sin helhet. Att rekommendera ansvarsfrihet efter dessa kritiska kommentarer är minst sagt överraskande. Är det menat som en ironi avsedd för läsaren att dra sina egna slutsatser? I så fall är det en skickligt formulerad protestyttring kamouflerad som en normalitet.

Eller också är summeringen av den nästan apokalyptiska tonen i texten ett uttryck för den brist på förståelse för vad som faktiskt sker och har skett inom sällskapet under lång tid. En brist på krismedvetande. Man ska inte gräva ned sig i problem, är ju inställningen. Livet går vidare. Nu tar vi nya tag. Oavsett om internrevisorns rapport är avsedd som en protest eller inte är nog styrelsens uppfattning mer i enlighet med denna senare konklusion. Man har ju faktiskt godkänt texten.

Medicinen ”gastkramas”, waldorfskolan ”avkönas”, ”den goda viljan att finansiera försvagas”, ”internrevisorn är skakad av antroposofins situation i rådande världssituation”, ”glapp mellan världen vi lever i och den värld styrelsens protokoll återspeglar”. Det är ord och inga visor, även om budskapet som sagt är motsägelsefullt, något den före detta waldorfeleven och initierade antroposofkritikern Alicia Hamberg, vanligtvis kallas Zooey, också ger uttryck för.

Att man protokollfört funderingar kring en tankesmedja låter bekant, men knappast realistiskt med tanke på den sedan länge rådande handlingsförlamningen. Och inte lär heller rapportens brist på diskretion förändra något väsentligt. Men tack Lennart för en stimulerande läsning!

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. mars 17th, 2022
  Trackback from : learn the facts here now
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Raw Garden Carts
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Florida guns for sale online
 4. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 5. april 11th, 2022
  Trackback from : slot999
 6. april 14th, 2022
 7. april 17th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 8. april 20th, 2022
 9. april 21st, 2022
  Trackback from : wu tranfer ug
 10. maj 4th, 2022
  Trackback from : reddit darknet
 11. maj 7th, 2022
 12. maj 15th, 2022
  Trackback from : Cheap Jordan 1
 13. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰
 14. maj 18th, 2022
  Trackback from : mooresville pressure washing
 15. maj 27th, 2022
  Trackback from : 케이웨이브
 16. maj 31st, 2022
 17. juni 7th, 2022
  Trackback from : eu cvv2 fullz
 18. juni 21st, 2022
  Trackback from : ไฮโลไทย
 19. juni 26th, 2022
 20. juli 2nd, 2022
 21. juli 4th, 2022
 22. juli 8th, 2022
  Trackback from : buy benelli shotguns
 23. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 24. juli 29th, 2022
  Trackback from : Gasdank Cannabis Store
 25. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : Buy Taurus Firearms Online
 26. augusti 9th, 2022
  Trackback from : winbet 娛樂
 27. september 8th, 2022
  Trackback from : Jardin botanique de Deshaies
 28. september 10th, 2022
 29. september 14th, 2022
  Trackback from : sbobet
 30. september 19th, 2022
  Trackback from : CZ Pistols For Sale
 31. september 20th, 2022
  Trackback from : DOGE price prediction
 32. september 22nd, 2022
 33. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter pre rolls
 34. september 24th, 2022
  Trackback from : Text inmate
 35. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 36. september 26th, 2022
 37. september 29th, 2022
  Trackback from : remington firearms
 38. oktober 2nd, 2022
 39. oktober 4th, 2022
  Trackback from : la paz real estate
 40. oktober 4th, 2022
  Trackback from : springfield guns for sale
 41. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 42. oktober 12th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 43. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Fried morel mushrooms
 44. oktober 12th, 2022
 45. oktober 16th, 2022
  Trackback from : adderall sverige
 46. oktober 17th, 2022
  Trackback from : general labor
 47. oktober 17th, 2022
 48. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Zip Code Map
 49. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp hygetropin 100iu
 50. november 1st, 2022