Weledas läkemedelstillverkning är en förlustverksamhet

Nummer 2 av Antroposofiska sällskapets medlemsblad Forum har som alltid ett ambitiöst anslag. Denna gång behandlas bland annat antroposofisk medicin i flera artiklar. Jackie Swartz menar i en intervju att man från officiellt håll ”inte riktigt hänger med” den integrativa antroposofiska medicinen. Han tar exemplet Martin Ingvar som 2007 utsågs till professor i integrativ medicin med 40 miljoner i forskningsanslag. Trots detta har nästan ingenting åstadkommits på området – inte helt oväntat när man satt vargen att vakta fåren.

Från en högt placerad källa inom Karolinska institutet har vi förstått att Ingvar innan utnämningen betraktades som lite av ett bekymmer på institutionen. Osher foundations miljoner kom därför som en skänk från ovan. Nu kunde han få en statusfylld professur inom ett område som institutet betraktade som harmlöst. Han fick en glansfylld position och den integrativa forskningen fick sin dödgrävare. En win-win-situation för Karolinska.

Detta sagt som en parentes. Författaren och psykiatern Peter Selgs artikel i numret är ett lysande exempel på något som förfinats under decennier inom den antroposofiska aristokratin – att skriva om ingenting på ett till synes initierat sätt. Här produceras obegripliga fraser (”amalgamera idéhistorien”), trycks på de rätta historiska knapparna genom att referera till Steiner – men utan att tillföra något av vikt.

Intressant var däremot uppgiften om krisen inom medicin- och kroppsvårdsföretaget Weleda. VD:n för svenska Weleda redogör för den centrala problematiken:

»Weledas läkemedelssortiment har vuxit och blivit omfattande. Mångfalden välkomnas inte av läkemedelsverken, där regelverken är strikt utformade och premierar storskalighet och volym på ett fåtal medel.«

Han har förståelse för kraven på analyser, studier och tillverkningskvalitet men efterlyser ett system som också fungerar för individbaserade läkemedel som tillverkas i små volymer:

»Vi har lämnat in flera medel för registrering till läkemedelsverket till en kostnad av hundratusentals kronor per medel, trots att försäljningen av dessa medel är relativt blygsam och kostnaden en investering som är svår att få tillbaka inom rimlig tid. Ett exempel på en sådan registrering är den tioprocentiga lavendeloljan. Denna produkt är numera läkemedelsklassad i Sverige. Det är en fantastiskt fin olja som man med fördel kan smörja sig med vid t ex orolig mage, men det är svårt att hitta särskilt många gemensamma nämnare med konventionella, kemiska läkemedel. Ändå lyder de i mångt och mycket under samma regelverk.«

Weledas läkemedelstillverkning har alltid givit ett underskott. Detta är knappast känt av motståndarna som harmset kräver att Weledas mediciner skall genomgå samma kostsamma tester som konventionell medicin eftersom man här förutsätter liknande miljardintäkter här som i vanlig medicinindustri. Men att Weleda överhuvudtaget har läkemedelstillverkning är för att deras framgångsrika hudvårdsprodukter hittills täckt förlusterna på medicinsidan. En registrering av alla läkemedel (ca 3 000) skulle driva företaget i konkurs.

Och den tätnande konkurrensen på kosmetikamarknaden sätter press på innovation och marknadsinvesteringar på hudvårdssidan. Detta ledde strax efter årsskiftet till en ekonomisk kris för Weleda. En rad åtgärder vidtogs så att den omedelbara krisen nu är avvärjd. Men:

»På svenska Weleda har vi vad gäller läkemedlen en högst osäker situation i och med att regeringen inte har förnyat det försäljningstillstånd som gick ut i februari 2011. Enligt uppgift arbetar regeringen med frågan, men framtidens inriktning är än så länge höljd i dunkel. Vad som än må komma hoppas vi att regeringen tar i beaktande det bidrag som antroposofisk vård ger och inte minst valfrihetsaspekten där man bör bejaka de få kvalitativa alternativ som finns idag.«

Det kvalitativa synsättet redogörs för i en annan artikel i numret av en av förgrundsfigurerna inom antroposofisk medicin, Ursula Flatters. Den är initierad och klargörande, även om läsningen ibland ger ger anledning misstänka att  de beskrivna erfarenheterna till viss del är baserade på ideologiskt konstruerade intellektualismer. För så är det ju ofta i antroposofiska sammanhang.

Twingly BlogRank

 1. No comments yet.

 1. januari 18th, 2023
  Trackback from : you can try these out
 2. januari 24th, 2023
  Trackback from : buy remingtonarms
 3. januari 27th, 2023
  Trackback from : http://144.91.94.12/
 4. januari 28th, 2023
  Trackback from : earn passive income
 5. januari 29th, 2023
 6. februari 1st, 2023
  Trackback from : Buy Guns Online
 7. februari 2nd, 2023
  Trackback from : Ruger Pistols For Sale
 8. februari 8th, 2023
  Trackback from : Buy Perazzi Shotguns Online
 9. februari 19th, 2023
  Trackback from : Canik Guns For Sale
 10. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤
 11. februari 22nd, 2023
 12. februari 23rd, 2023
  Trackback from : rohypnols köpa
 13. februari 27th, 2023
  Trackback from : Mortgage Broker Essendon
 14. mars 4th, 2023
 15. mars 5th, 2023
  Trackback from : click this
 16. mars 6th, 2023
  Trackback from : One up bars
 17. mars 6th, 2023
  Trackback from : Oil Pump
 18. mars 6th, 2023
 19. mars 7th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 20. mars 8th, 2023
  Trackback from : iptv kaufen
 21. mars 9th, 2023
  Trackback from : bergen county therapy
 22. mars 9th, 2023
  Trackback from : i2p market
 23. mars 9th, 2023
  Trackback from : darknet market links
 24. mars 12th, 2023
  Trackback from : Ervin Kibria Law
 25. mars 14th, 2023
  Trackback from : things to do
 26. mars 18th, 2023
  Trackback from : WINBET CASINO
 27. mars 21st, 2023
  Trackback from : 대구웨딩홀
 28. mars 26th, 2023
 29. mars 30th, 2023
 30. april 3rd, 2023
  Trackback from : buy tikka guns
 31. april 19th, 2023
  Trackback from : Stanozolol Erfahrung
 32. april 26th, 2023
  Trackback from : Multiple streams of income
 33. maj 5th, 2023
  Trackback from : https://tinyurl.com/