Weledas läkemedelstillverkning är en förlustverksamhet

Nummer 2 av Antroposofiska sällskapets medlemsblad Forum har som alltid ett ambitiöst anslag. Denna gång behandlas bland annat antroposofisk medicin i flera artiklar. Jackie Swartz menar i en intervju att man från officiellt håll ”inte riktigt hänger med” den integrativa antroposofiska medicinen. Han tar exemplet Martin Ingvar som 2007 utsågs till professor i integrativ medicin med 40 miljoner i forskningsanslag. Trots detta har nästan ingenting åstadkommits på området – inte helt oväntat när man satt vargen att vakta fåren.

Från en högt placerad källa inom Karolinska institutet har vi förstått att Ingvar innan utnämningen betraktades som lite av ett bekymmer på institutionen. Osher foundations miljoner kom därför som en skänk från ovan. Nu kunde han få en statusfylld professur inom ett område som institutet betraktade som harmlöst. Han fick en glansfylld position och den integrativa forskningen fick sin dödgrävare. En win-win-situation för Karolinska.

Detta sagt som en parentes. Författaren och psykiatern Peter Selgs artikel i numret är ett lysande exempel på något som förfinats under decennier inom den antroposofiska aristokratin – att skriva om ingenting på ett till synes initierat sätt. Här produceras obegripliga fraser (”amalgamera idéhistorien”), trycks på de rätta historiska knapparna genom att referera till Steiner – men utan att tillföra något av vikt.

Intressant var däremot uppgiften om krisen inom medicin- och kroppsvårdsföretaget Weleda. VD:n för svenska Weleda redogör för den centrala problematiken:

»Weledas läkemedelssortiment har vuxit och blivit omfattande. Mångfalden välkomnas inte av läkemedelsverken, där regelverken är strikt utformade och premierar storskalighet och volym på ett fåtal medel.«

Han har förståelse för kraven på analyser, studier och tillverkningskvalitet men efterlyser ett system som också fungerar för individbaserade läkemedel som tillverkas i små volymer:

»Vi har lämnat in flera medel för registrering till läkemedelsverket till en kostnad av hundratusentals kronor per medel, trots att försäljningen av dessa medel är relativt blygsam och kostnaden en investering som är svår att få tillbaka inom rimlig tid. Ett exempel på en sådan registrering är den tioprocentiga lavendeloljan. Denna produkt är numera läkemedelsklassad i Sverige. Det är en fantastiskt fin olja som man med fördel kan smörja sig med vid t ex orolig mage, men det är svårt att hitta särskilt många gemensamma nämnare med konventionella, kemiska läkemedel. Ändå lyder de i mångt och mycket under samma regelverk.«

Weledas läkemedelstillverkning har alltid givit ett underskott. Detta är knappast känt av motståndarna som harmset kräver att Weledas mediciner skall genomgå samma kostsamma tester som konventionell medicin eftersom man här förutsätter liknande miljardintäkter här som i vanlig medicinindustri. Men att Weleda överhuvudtaget har läkemedelstillverkning är för att deras framgångsrika hudvårdsprodukter hittills täckt förlusterna på medicinsidan. En registrering av alla läkemedel (ca 3 000) skulle driva företaget i konkurs.

Och den tätnande konkurrensen på kosmetikamarknaden sätter press på innovation och marknadsinvesteringar på hudvårdssidan. Detta ledde strax efter årsskiftet till en ekonomisk kris för Weleda. En rad åtgärder vidtogs så att den omedelbara krisen nu är avvärjd. Men:

»På svenska Weleda har vi vad gäller läkemedlen en högst osäker situation i och med att regeringen inte har förnyat det försäljningstillstånd som gick ut i februari 2011. Enligt uppgift arbetar regeringen med frågan, men framtidens inriktning är än så länge höljd i dunkel. Vad som än må komma hoppas vi att regeringen tar i beaktande det bidrag som antroposofisk vård ger och inte minst valfrihetsaspekten där man bör bejaka de få kvalitativa alternativ som finns idag.«

Det kvalitativa synsättet redogörs för i en annan artikel i numret av en av förgrundsfigurerna inom antroposofisk medicin, Ursula Flatters. Den är initierad och klargörande, även om läsningen ibland ger ger anledning misstänka att  de beskrivna erfarenheterna till viss del är baserade på ideologiskt konstruerade intellektualismer. För så är det ju ofta i antroposofiska sammanhang.

Twingly BlogRank

 1. No comments yet.

 1. september 25th, 2022
  Trackback from : Texting federal inmates
 2. september 26th, 2022
  Trackback from : dumps with pin forum
 3. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동박스
 4. oktober 1st, 2022
  Trackback from : how to enter metaverse
 5. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy Browning Firearms Online
 6. oktober 4th, 2022
  Trackback from : home for sale
 7. oktober 6th, 2022
  Trackback from : sbo
 8. oktober 9th, 2022
 9. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 10. oktober 11th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 11. oktober 12th, 2022
 12. oktober 16th, 2022
  Trackback from : magicmushroomdispensary
 13. oktober 19th, 2022
  Trackback from : winbet
 14. oktober 19th, 2022
  Trackback from : glock 19
 15. oktober 24th, 2022
  Trackback from : youtube views buy
 16. oktober 29th, 2022
  Trackback from : inboundrem
 17. november 1st, 2022
 18. november 2nd, 2022
  Trackback from : Texas gun shop San Antonio
 19. november 9th, 2022
  Trackback from : buy sig sauer guns
 20. november 9th, 2022
  Trackback from : onion link
 21. november 11th, 2022
  Trackback from : https://plagly.com
 22. november 13th, 2022
 23. november 14th, 2022
  Trackback from : useful content
 24. november 15th, 2022
  Trackback from : this website
 25. november 15th, 2022
 26. november 17th, 2022
 27. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrot Uddevalla
 28. november 22nd, 2022
  Trackback from : Resources
 29. november 24th, 2022
  Trackback from : garmin-shop.net
 30. november 29th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 31. november 30th, 2022
  Trackback from : อนิเมะจีน
 32. december 1st, 2022
  Trackback from : Buy Ammunitions online
 33. december 4th, 2022
 34. december 5th, 2022
 35. december 8th, 2022
  Trackback from : san jose real estate