Hjärnfysiolog: Medvetandet är inte platsbundet, rum- och tidsdimensionen är en illusion

Nio miljoner människor i USA har haft nära dödenupplevelser – och tjugo miljoner i Europa, berättade läkaren Pim van Lommel på konferensen Final Passages: Research on Near Death & the Experience of Dying i maj i år. Detta gäller registrerade upplevelser, så mörkertalet är rimligtvis mycket stort, inte minst i andra länder. Men eftersom fenomenet inte är vetenskapligt undersökt möts det många gånger av misstro bland läkare, vilket väcker stor frustration hos de som haft dessa upplevelser.

Många som haft NDU vill därför inte berätta av rädsla att inte bli trodda. På en NDU-konferens reste sig en hjärtläkare i publiken och sa att han tyckte NDU var ”totalt nonsens och att han inte trodde ett ord av det”. Då reste sig en annan person och sa: ”Jag är en av era patienter och jag har haft en NDU och ni skulle vara den siste jag berättade det för”.

I sitt föredrag Icke platsbundet medvetande (non local consciousness), en förklaringsmodell för NDU (http://www.btci.org/bioethics/2012/videos2012/vid1.html), berättade van Lommel att det holografiska livspanoramat innehåller både egna som andras tankar i samband med livshändelserna. Alla tankar. Och dessutom hur de influerat livet efteråt. ”Jag var på alla platser samtidigt, tid och rum existerar inte”, berättade en. En del kunde dessutom se en del av det fortsatta livet som de efteråt ”kunde pricka av” eftervart, som en uttryckte det. van Lommel menade att det kommer att vara omöjligt att vetenskapligt bevisa NDU om man tror att den är orsakad av hjärnan.

Men den starkaste upplevelsen på konferensen var nog ändå hjärnfysiologen Eben Alexanders berättelse från sitt sju dagar långa koma-tillstånd efter en hjärnblödning (http://www.btci.org/bioethics/2012/videos2012/vid3.html ) då han hade en nära dödenupplevelse som Raymond Moody sa ”slår alla andra NDU” han hört talas om.

Eben Alexanders upplevelse började med att han inte hade något som helst minne av sin tidigare existens, varken kroppsminne eller vem han var. Han hörde fantastisk musik i en underbar natur där han flög omkring med fjärilar! En av fjärilarna var ”en underbar flicka” han aldrig tidigare sett med ett älvliknande ansikte. Hymner ovanifrån och en visshet att han var älskad ”from now until eternity”. Det var en upplevelse av en obeskrivlig, total eufori.

Som så många andra som haft NDU var hans syn på livet före upplevelsen ”traditionellt materialistisk”. Efter sju dagar i koma kom han långsamt tillbaka. Och han sa: ”Tro inte att du vet vad komapatienters medvetandetillstånd är”! Detta alltså uttalat av en fackman som efter upplevelsen fick en totalt annan syn på sitt yrke. Efter rekonvalescensen satte han sig och skrev ned allt han varit med om. Det tog sex veckor och kommer att publiceras som bok i USA nu i slutet på året.

Som hjärnfysiolog kan han säga att det ”inte finns en chans” att hjärnan åstadkommit den upplevelse han haft. Medvetandet är det som existerar – och det är inte platsbundet, menade han. Det vanliga livet med rum och tidsdimensionen är en illusion, ”förutsättningslös kärlek är det som styr allt”. Det medvetande han hade då var ”mycket rikare än det vi har normalt” och den riktiga visdomen kommer inifrån. Han menade att om alla människor kunde uppleva en NDU skulle vi inte ha krig. Man omvärderar det som är viktigt i livet.

Då Eben Alexander tillfrågas om hur hans läkarkollegor ställer sig till hans upplevelser, de har ju samma kunskap om hjärnan som han, säger han: ”Efter tio minuter förstår de vad jag menar. Det handlar om att komma åt sanningen – och de är beredda att se det så”.

En tid efter sitt tillfrisknande beslutade han sig – han adopterades bort som barn – att ta reda på sina biologiska rötter. Han lyckades träffa sin biologiska mor och fick då reda på att han hade en yngre syster, men att hon avlidit två år tidigare. Han ville se hur hon såg ut och mamman visade honom ett foto. Och där var ”fjärilsflickan” i hans NDU! ”Det var som om jag fick frågan – NOW do you get it?”.

Twingly BlogRank

Twingly BlogRank


 1. Mycket bra redogörelse, tack för den!

  • InG
  • augusti 16th, 2012

  Ja, det var fint. 🙂

 2. I dagarna har Eben Alexander skrivit om sina upplevelser i Newsweek:
  http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html

  …och det finns en artikel på svenska också: http://www.dagensps.se/artiklar/2012/10/09/92735229/index.xml

 1. oktober 13th, 2012
 2. oktober 18th, 2012
 3. mars 17th, 2022
  Trackback from : homevestors tulsa
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : Taxi privati su Roma
 5. mars 19th, 2022
 6. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Henry Official Website
 7. mars 26th, 2022
  Trackback from : henry guns
 8. april 5th, 2022
  Trackback from : devops development services
 9. april 8th, 2022
 10. april 14th, 2022
  Trackback from : 101 dumps pin
 11. april 14th, 2022
 12. april 18th, 2022
 13. april 22nd, 2022
  Trackback from : Stag Firearms For Sale
 14. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토사이트
 15. april 29th, 2022
  Trackback from : new unicvv ug 2022
 16. maj 1st, 2022
  Trackback from : Pgslot
 17. maj 1st, 2022
  Trackback from : beer777
 18. maj 4th, 2022
  Trackback from : cvv good shop
 19. maj 4th, 2022
  Trackback from : what is the dark net
 20. maj 13th, 2022
  Trackback from : Henry Golden Boy For Sale
 21. maj 15th, 2022
  Trackback from : แทงไฮโล
 22. maj 17th, 2022
  Trackback from : 단비무비
 23. maj 24th, 2022
  Trackback from : 섹툰
 24. maj 26th, 2022
  Trackback from : realtor
 25. maj 31st, 2022
 26. juni 9th, 2022
  Trackback from : taurus raging judge
 27. juni 11th, 2022
  Trackback from : cvv dumps shop
 28. juni 20th, 2022
  Trackback from : Bildemontering Uddevalla
 29. juni 29th, 2022
  Trackback from : nova88
 30. juli 4th, 2022
 31. juli 15th, 2022
  Trackback from : Youtube downloader
 32. juli 17th, 2022
  Trackback from : Buy Henry U.S. Survival Pack
 33. juli 18th, 2022
 34. juli 19th, 2022
 35. augusti 8th, 2022
  Trackback from : sbo