Den offentligt finansierade statsfeminismen saknar stöd hos en bred allmänhet

En myt som feminismen odlar är att skillnaderna mellan mäns och kvinnors beteenden är inlärda. De är sociala konstruktioner som ligger till grund för en könsmaktsordning, säger man. Men det är svårt att uppfatta detta som en sann bild av verkligheten. Det känns mer som teorier och önskansvärda tankekonstruktioner eller rättare sagt  tankespöken med något av samma förförande makt över intellektuella som en gång marxismens teser hade. Det vill säga illusioner som ger ett intryck av att man själv upptäckt och insett ett tidigare fördolt mönster. Och precis som med den marxistiska illusionen förtränger radikalfeminismen de delar av verkligheten som stör dessa förföriska idéer. För naturligtvis existerar överväldigande bevis för grundläggande skillnader man – kvinna. Det vet vi ju alla.

”Under de senaste decennierna har forskare dokumenterat en häpnadsväckande mängd strukturella, kemiska och funktionella skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor”, skriver till exempel tidskriften Scientific American. Och professor Annica Dahlström vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs Universitet skriver i sin bok Könet sitter i hjärnan om de komplicerade processer som tidigt bygger upp människor till kvinna respektive man.

Enligt henne gäller för kvinnor genomsnittligt att de är mer empatiska och omhändertagande, är överlägsna på verbal kommunikation, fångar upp fler nyanser och detaljer, är känsligare för andra människors sinnesstämning och subtila signaler, kan associera snabbare med tidigare lagrad information och har bättre simultankapacitet – än männen. Män däremot är mer riskbenägna och tävlingsinriktade, bättre på att fokusera på en sak i taget, de är överlägsna på abstrakt tänkande och har ett bättre tredimensionellt seende.

Arne Müntzing, genetiker och professor i ärftlighetslära, fann skillnader mellan pojkar och flickor redan hos tolv veckor gamla spädbarn. Enligt hans forskning hade pojkar tidigt bättre uppfattning om rumsförhållanden, vilket senare leder till intresse för tekniska konstruktioner och matematiska problem. Flickorna söker sig däremot tidigt till problem med mänsklig anknytning. Forskare i USA menar att testosteronhalten under fosterstadiet är avgörande för dessa skillnaders uppkomst. Och så vidare.

Vad är då orsaken till att en sån här – och andra feministiska myter skapas, frågar sig Pär Ström i sin bok Sex feministiska myter:

»Svaret är enkelt – vissa har något att vinna på det. Vi har fått ett omfattande genusindustriellt komplex bestående av exempelvis  konsulter, forskare, utredare, organisationsföreträdare, föreläsare, krönikörer, genuspedagoger och andra ”genusproffs” som alla tjänar pengar, skaffar sig en karriär och bygger sin status på att pumpa upp myten om kvinnors underordning. De hjälper varandra att hålla maskineriet igång.«

Och filosofen Roland Poirier Martinsson skriver i en krönika i Svenska Dagbladet 12/9 2011:

»I samma veva som jag slutade vid Lunds Universitet för ett drygt decennium sedan utgick det ett dekret från någon som bestämde att det inte längre skulle vara tillåtet att föreläsa utan att först ha gått en kurs i något som hade med kön att göra. Vad jag vet gäller kravet fortfarande. Vad mera är, under den korta perioden då feminismen faktiskt drev fram beslut, infördes en mängd liknande krav i alla möjliga sammanhang: jämställdhetsplaner, genuskurser, unisexundervisning, inga volanger på gympan – you name it.«

”Det har vuxit fram en offentligt finansierad statsfeminism med politiker som lyckats liera sig med mediefeminister”, skriver Susanna Popova i sin bok Elitfeministerna – ett spel för gallerierna. Och den svenska jämställdhetspolitiken har blivit liktydig med den extrema variant som utgörs av radikalfeminismen. Detta feministiska avantgarde befinner sig långt ifrån de flestas föreställningar om jämställdhet. Undersökningar visar att ”den svenska radikalfeministiska jämställdhetspolitiken – som bygger på idén om mäns strukturella förtryck av kvinnor – inte har något stöd hos en bredare svensk allmänhet”, som Popova uttrycker det.

Den politiska synen i jämställdhetssträvandena mellan man och kvinna har glidit från att bekämpa diskriminering av enskilda kvinnor till att istället diskriminera män som grupp. Det viktiga blir inte att individer behandlas lika, oavsett kön, utan att män och kvinnor inte är ”underrepresenterade” eller ”överrepresenterade” som grupp. Statistik som visar att män och kvinnor, som grupper, inte balanserar varandra i till exempel bolagsstyrelser, anses motivera en statligt sanktionerad diskriminering av män. I praktiken innebär det alltsomoftast att en mer kvalificerad man får stå tillbaka för en mindre kvalificerad kvinna – för att kvoten ska hållas. ”Rättvisa ska uppnås genom att de inblandade individerna behandlas orättvist. För det är inte individernas rättigheter, utan balansen mellan grupperna, som är det viktigaste”, skriver Popova.

Valerie Solanas ler i sin himmel.

Förutom att feminismen rent intellektuellt och moraliskt är förkastlig, skriver Roland Poirier Martinsson, kostar den med största sannolikhet samhället hundratals miljoner kronor om året. ”Vilket politiskt parti blir först med att efterfråga en vitbok över feminismens kostnader, för att därefter rulla tillbaka den bombmatta av beslut som fortfarande gäller?” Skriver alltså Poirier Martinsson, men tröstar sig slutligen med: ”Jag vet att det antagligen kvittar. Den vanliga gången är ju att den här sortens verklighetsfrämmande toppstyrning tynar bort genom att leva kvar som en sorts irrelevant fluff”.

 

Twingly BlogRank

 1. Tänker på illustrationen, som har blivit något av en manshatarikon. Det ironiska är att den utgjorde en del av USA:s krigspropaganda — den som vände opinionen i USA till att ställa sig bakom en amerikansk intervention i Europa, mot Tyskland. ”We Can Do It” betyder ursprungligen: ”Vi husmödrar klarar av att hålla igång produktionen av fabrikstillverkade förnödenheter medan våra män strider i Europa”.

  Så kan det gå. När man glömmer sin historia.

  • InG
  • juli 8th, 2012

  Citarar ditt citat av prof Annica Dahlström igen:

  ”Enligt henne gäller för kvinnor genomsnittligt att de är mer empatiska och omhändertagande, är överlägsna på verbal kommunikation, fångar upp fler nyanser och detaljer, är känsligare för andra människors sinnesstämning och subtila signaler, kan associera snabbare med tidigare lagrad information och har bättre simultankapacitet – än männen. Män däremot är mer riskbenägna och tävlingsinriktade, bättre på att fokusera på en sak i taget, de är överlägsna på abstrakt tänkande och har ett bättre tredimensionellt seende.”

  Hoppas du inte missade det i sammanhanget extremt viktiga ordet ”genomsnittligt”. I sina föredrag är hon alltid noga med att säga ”hos majoriteten kvinnor” eller ”majoriteten män”. Hennes tes är att detta med könsegenskaper är en glidande skala där många kvinnor kan ha manlig hjärna och vice versa.

  Har tyvärr inte läst hennes bok själv och kollat upp vederhäftigheten hos de studier hon baserar sina påståenden på, men jag tyckte hon var rolig att lyssna på i alla fall.

  Dock förstår jag inte varför hon är så avskydd av feminister och älskad av högerradikala, eftersom det i hennes påståenden finns något som båda grupperna kan både störa sig på och älska.

  T ex skulle en av den gamla sortens extremfeminister kunna finna ’bevis’ för att mäns testosteron gör att de har större hävdelsebehov, risk för våldsamhet, risktagande, krig, våldtäkter etc (vilket i o f s också stöds av statistiken och bankkriserna).

  Medan det faktum att man kan vara kvinna med manlig hjärna, manliga intressen och noll känsla för barn och omsorg rimmar illa med kulturkonservativ kvinnosyn. Hon menar sig ju även ha funnit indikationer på att homosexualitet och transsexualism är medfödda fysiska egenskaper och inget som smittar eller går att ’bota’, såsom många högerkristna amerikaner och okunniga afrikaner tror.

  Min gissning är att ni gillar henne främst för att hon lyckats irritera queerteoretikerna. Och kanske för att hon har en manlig hjärna och talar ett språk som män och kvinnor med manlig hjärna tilltalas av.

 2. Kul gissning!

  Själv gillar jag henne för att hon försöker skydda det feminina — vilket var den ursprungliga feminismens ärende. Därav namnet.

  • Gert
  • juli 17th, 2012

  Jeg undres stadig over hvorfor feministerne ikke spørger sig selv om hvorfor mænd kæmper som gale for magt, position og penge? Hvorfor, fordi enhver mand godt ved hvor stor en rolle det spiller for rigtigt mange kvinder om man har magt, position og penge for at kvinden skal fatte interesse. Kvinden ser det muligvis ikke selv, men som oftest er de ovennævnte mænd mere ”spændende”, fordi de har mere tid og overskud, ”mere interessante ”fordi de har råd til flere spændende ting, ”mere stærke”, fordi de har vundet i konkurrencen over de andre mænd, og ved at de er stærke. Konklusionen burde være at det faktisk er kvindens skyld at manden kæmper om magt, position og penge, men det er måske at trække den lidt for langt, måske….

 3. I en intervju hävdar genusvetarna som står bakom rapporten att det faktum att kvinnor är aningen mindre positivt inställda till förvaringen av kärnbränsle än män är (även om den största skillnaden i synsätt enligt rapporten är mellan olika geografiska områden) ”därför att riskerna är undersökta ur ett manligt perspektiv”! Är riskerna inte undersökta ur ett vetenskapligt perspektiv?

 1. januari 4th, 2013
 2. februari 14th, 2013
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Floridaguntrader
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw gardens
 5. mars 21st, 2022
 6. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 7. mars 23rd, 2022
  Trackback from : bravo333
 8. mars 24th, 2022
  Trackback from : ip stresser
 9. mars 25th, 2022
  Trackback from : Buy Firearms in USA
 10. mars 28th, 2022
  Trackback from : therapist bergen county
 11. april 1st, 2022
  Trackback from : Bein
 12. april 5th, 2022
  Trackback from : devops services india
 13. april 7th, 2022
  Trackback from : dumps with pin online shop
 14. april 14th, 2022
  Trackback from : check my blog
 15. april 20th, 2022
  Trackback from : informative post
 16. april 20th, 2022
 17. april 23rd, 2022
  Trackback from : Henry Rifles For Sale
 18. april 23rd, 2022
  Trackback from : barrett gun store
 19. april 25th, 2022
 20. april 27th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 21. maj 3rd, 2022
  Trackback from : W툰
 22. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 23. maj 4th, 2022
  Trackback from : vbv ccv
 24. maj 11th, 2022
  Trackback from : 링크집
 25. maj 24th, 2022
  Trackback from : 호두코믹스
 26. maj 26th, 2022
  Trackback from : FN 5.7 CARBINE
 27. maj 30th, 2022
  Trackback from : matrimoniale
 28. maj 31st, 2022
 29. juni 7th, 2022
  Trackback from : how to use cvv dumps
 30. juni 11th, 2022
  Trackback from : card dumps
 31. juni 11th, 2022
 32. juni 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen Uddevalla
 33. juni 27th, 2022
  Trackback from : chat cornudos
 34. juni 30th, 2022
 35. juli 4th, 2022