Om två änglar i trenchcoat som lyssnar på människornas tankar

Ängeln som föreställning har alltid fascinerat mig. Men den gängse schablonbilden av ett kvinnoliknande bevingat väsen i nån sorts grekisk toga – eller varför inte eurytmiklänning – står i vägen på samma sätt som en skäggig gubbe på en molntapp står i vägen för strävan att anande närma sig tanken om höga gudaväsen.

Det var därför befriande att se hur de gestaltade änglar i filmen Himmel över Berlin. Två män i trenchcoat! Här hade ett djärvt konstnärligt uttryck förlöst hela tankelåsningen på ett häpnadsväckande sätt. Bara vid ett tillfälle anade man vingarna som jag minns. Bristen på sensationer i den kroppsliga gestaltningen möjliggjorde att de själsliga kvalitéerna hos ängeln kom i förgrunden – stillheten i gestalten, de fridfullt harmoniska ansiktsdragen (trots tydliga personlighetsdrag), en oaffekterad mildhet och ett allestädes närvarande allvetande.

Att de var osynliga (för alla utom för biobesökaren) var kanske inte överraskande, men att de gick omkring och lyssnade på människors tankar var ett sånt där konstnärlig grepp som möjliggjorde en mer påtaglig upplevelse av ängelns väsen. Och så naturligtvis deras närvaro vid dödsfall, vare sig det var i en operationssal eller trafikolycka. Hur ängeln stod tillsammans med den från jordelivet just befriade människosjälen och betraktade den döda kroppen för att därefter beledsaga individen mot ljuset.

En annan aha-upplevelse var änglarnas upplevelse av en plats. De hade sett den förändras under århundraden, och plötsligt slog det mig – naturligtvis, så måste det ju vara. Och långsamt började ängel-principen bli mer fattbar. Detta allseende, utanför tid och rum stående väsen, har naturligtvis en obegränsad tillgång till världsvisa tankekällor. Till skillnad från oss människor som framlever våra liv i smärta, omdömeslöshet, brist på orientering, ständiga affekter, stormande känslosvall och en allestädes närvarande egoism.

Men vår avsaknad av perspektiv är för änglarna den lika självklara som nödvändiga utgångspunkten för människans utvecklingsprocess mot en högre bestämmelse. Som någon sa – människovarat är ett sjukdomstillstånd. Men i människans hjälplösa aningslöshet finns ändå en oerhörd livsnärvaro, dynamiska och känslofyllda sinnesupplevelser som änglarna står utanför. I filmen leder en längtan att få dela dessa villkor med människan den ena ängeln att stiga ned till människoriket. Vilket på ett mycket kreativt och pedagogiskt sätt åskådliggör skillnaden ängel-människa.

Filmen gjorde ängelprincipen till något möjligt att anande uppleva. Filmen (och boken som ligger till grund för den) är vad jag vet den första konstnärliga gestaltningen av ämnet i den strida ström av nära döden-upplevelser vi tagit del av sedan 1975 då Raymond Moody publicerade sin epokgörande bok Life after life. Himmel över Berlin gick på biograferna 1987.

”En grundtanke hos Steiner är att all tillvaro är medvetenhet. Olika former av existens beror på skillnader i medvetenhet. Det gäller såväl den fysiska som den andliga världen. Bärarna av medvetenhet är väsensartade och behöver inte ha fysisk gestalt för att kunna bära ett medvetande”, läser jag på en blogg som sedan räknar upp namnen på ett antal änglaväsen av högre dignitet. Jovisst, det finns mycket att säga om detta, ett av de definitioner som gjorde intryck på mig var Jörgen Smits i ett föredrag på Steinerseminariet 1984: ”Ängeln är ett viljecentrum som vet om sig själv”.

På ett annat ställe i mina anteckningar från detta föredrag står att läsa om människans lott i förhållande till ängeln: ”Vår vilja är att sträva gott, men det mesta vi gör är aldrig riktigt bra”. Så sant, så sant.

 

Twingly BlogRank

  • Torsten
  • juni 26th, 2012

  Har denna text någon relevans i sammanhanget, Johannes?

  http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Hartmut_Traub_TL.pdf

  vh / Torsten

 1. mars 17th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Illuminati website to join
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Florida Gun Trader
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : backend dev projects
 5. mars 28th, 2022
 6. april 2nd, 2022
  Trackback from : hangover iv drip
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : Wilson Combat Guns For Sale
 8. april 7th, 2022
  Trackback from : man city harry kane
 9. april 20th, 2022
 10. april 25th, 2022
  Trackback from : bienes raices baja sur
 11. maj 4th, 2022
  Trackback from : dark net links
 12. maj 9th, 2022
  Trackback from : 百家樂賺錢
 13. maj 16th, 2022
  Trackback from : maxbet
 14. maj 26th, 2022
  Trackback from : therapist bergen county nj
 15. maj 26th, 2022
 16. maj 31st, 2022
 17. juni 3rd, 2022
  Trackback from : relx 煙彈
 18. juni 8th, 2022
  Trackback from : casas san jose del cabo
 19. juni 12th, 2022
 20. juni 17th, 2022
  Trackback from : sbo
 21. juli 5th, 2022
 22. juli 8th, 2022
  Trackback from : Sig Sauer pistols for sale
 23. juli 12th, 2022
  Trackback from : cvv dumps pin
 24. juli 19th, 2022
  Trackback from : nova88
 25. juli 27th, 2022
  Trackback from : ClearDAO
 26. juli 30th, 2022
 27. augusti 2nd, 2022
 28. augusti 4th, 2022
  Trackback from : sbo
 29. augusti 4th, 2022
  Trackback from : Maya Lynn
 30. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 31. augusti 11th, 2022
  Trackback from : brentlynn
 32. september 13th, 2022
  Trackback from : yomesan
 33. september 20th, 2022
  Trackback from : Stoeger m3k For Sale
 34. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn 502
 35. september 23rd, 2022
  Trackback from : golden mammoth mushroom
 36. september 23rd, 2022
  Trackback from : manchester united trøjer
 37. september 24th, 2022
  Trackback from : smith & wesson model 500
 38. september 24th, 2022
  Trackback from : Inmate app
 39. september 25th, 2022
  Trackback from : manchester city tröjor
 40. september 25th, 2022
  Trackback from : track cvv
 41. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동데이
 42. september 27th, 2022
  Trackback from : baby mat
 43. oktober 1st, 2022
 44. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 45. oktober 15th, 2022
  Trackback from : Kop CBD Online
 46. oktober 16th, 2022
  Trackback from : .500 magnum
 47. oktober 16th, 2022
  Trackback from : YouTube MP4 Converter
 48. oktober 16th, 2022
 49. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Bildemontering Trollhättan