Kunde Rudolf Steiner ta fel?

I snart tre år har Mummel i kön kritiskt granskat den antroposofiska rörelsen och Antroposofiska sällskapet. Många har kommenterat och diskuterat dessa krönikor. Offentligt exponerad internkritik har nämligen varit utomordentligt sällsynt tidigare eftersom den allmänt uppfattats som en otänkbar indiskretion. Vi har trots detta – eller just därför – fortsatt granskningen då vår statistik visar att dessa texter har en omfattande läsekrets. De fyller en del av det behov av tankefrihet som borde vara en självklarhet inom Antroposofiska sällskapet. Vi har länge behövt tala om dessa saker.

Såvitt vi vet var Arve Mathiesen i Norge den förste på många år att störa denna lägga-på-locket-kultur då han med sin artikel Art makes sense i svenska Balder för några år sedan manade oss att vid bedömningen av Steiners texter skilja på dem som antingen resultat av hans omfattande beläsenhet, andliga forskning eller intellektuella kapacitet. I vilka av de tre områdena har de fel uppstått som vi idag kan peka på, var hans fråga till oss. Det banbrytande i Mathiesens analys fick på den tiden inte ventileras i sällskapets medlemstidning Forum för antroposofi och stannade därför inom Balders något begränsade läsekrets.

Att Cato Schiøtz* nu träder fram med kritik av Högskolan för antroposofi i svenska sällskapets organ är visserligen anmärkningsvärt, men förklaras av att han är en tungviktare i det norska sällskapet. Artikeln finns i nr 3/11 av Medlemsbladet och har rubriken ”Talet jag inte höll i samband med 150-årsfirandet av Rudolf Steiners födelse. Högskolans centrala ställning och situationen idag.” Hans huvudlinje är att ”Högskolan saknar hög akademisk nivå, öppenhet och meningsutbyte, professionalitet och kritiskt tänkande”:

»När man utvärderar utvecklingen efter Steiners död, kan man beklagligt nog konstatera att Högskolan inte levt upp till detta ideal om öppenhet. Snarare måste man beklagligt nog säga att stridigheterna i sällskapet har sektens alla kännetecken.«

Han menar att detta är djupt olyckligt eftersom ”kritik skärper och är något man kan lära sig av, något man kan justera kursen efter och förbättra kvalitén efter”. Och han fortsätter: ”Det är mitt bestämda intryck att man från antroposofiskt håll alltför ofta reagerar med frustration och starkt ordbruk på snart sagt all extern kritik”. Han pekar på icke-antroposofen Helmut Zanders ”två extremt viktiga böcker” om antroposofi ”eftersom de kommer att gälla som standardreferenser för snart sagt all akademisk och extern behandling av antroposofin”.

Zanders bok, som är på sammanlagt närmare två tusen sidor, har med rätta kritiserats, ”men det har inte funnits en samlad plan för arbetet med att bemöta den”, menar Schiøtz. Enligt honom  skulle detta vara en självklar uppgift för Högskolan. Att detta krav ställs kan i förstone tyckas vara naivt eftersom representanter för Högskolan aldrig tänkt i dessa banor. Att Högskolan ska ta ansvar för rörelsen på detta sätt har aldrig funnits på kartan. Samtidigt kommer dessa idéer från en central personlighet i den norska antroposofiska rörelsen, vilket är något helt nytt.

Begreppet andevetenskap – som förut kritiserats här i Mummel i kön – betecknar Schiøtz som ”problematiskt”: ”Man kan undra om Steiner själv skulle ha använt sig av vetenskapsbegreppet om han hade lagt dagens rådande vetenskapssyn till grund för det”. Sen menar Schiøtz att man måste vara öppen för att Rudolf Steiner faktiskt kunde ta fel. Det borde vara ett ”ärlighetskrav” inom Högskolan att erkänna detta:

»Vad är det hos Steiner som i efterskott har blivit bekräftat och som idag framstår som riktigt och fruktbart? Vilka avsnitt/synpunkter bör vi lägga åt sidan för att vi faktiskt inte vet: Steiners konklusioner kan varken avvisas eller bekräftas? På vilka punkter tog Steiner bevisligen fel?«

Här nämner Schiøtz Steiners uttalande om planeten Mars ytbeskaffenhet som i backspegel visar sig vara fel. Avslutningsvis vill han understryka att hans synpunkter ”inte på något sätt är menade som ett misstroendevotum gentemot de som idag gör ett stort och osjälviskt arbete inom Högskolan”. Men ”för min egen del inser jag beklagligt nog att så som situationen ser ut idag, tvivlar jag på Högskolans berättigande”:

»Jag förväntar att man under loppet av de närmaste dryga tio åren genomför en omstrukturering och arbetar på ett annat sätt. I första vändan får man som ett minimum föra en diskussion om centrala frågor och utmaningar. Detta inlägg är menat att vara ett bidrag till den diskussionen.«

Den som lever får se.

*Cato Schiøtz är en känd brottmålsadvokat i Norge, ekologisk bonde och aktiv företrädare för antroposofi (Foto Wikipedia)

 

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. augusti 4th, 2022
  Trackback from : best ed treatment
 2. augusti 6th, 2022
 3. september 18th, 2022
  Trackback from : ac milan drakt
 4. september 19th, 2022
  Trackback from : CZ Firearms For Sale
 5. september 20th, 2022
  Trackback from : Walther P22 For Sale
 6. september 22nd, 2022
 7. september 24th, 2022
  Trackback from : chelsea matchtröja
 8. september 25th, 2022
  Trackback from : atalanta maglia 2022
 9. september 25th, 2022
  Trackback from : Texting federal inmates
 10. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 11. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara bmr
 12. september 30th, 2022
  Trackback from : psychologist san diego
 13. oktober 1st, 2022
 14. oktober 2nd, 2022
 15. oktober 4th, 2022
  Trackback from : free cdl school
 16. oktober 4th, 2022
  Trackback from : เงินด่วน
 17. oktober 12th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 18. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Power to Choose Houston
 19. oktober 16th, 2022
  Trackback from : colt king cobra target
 20. oktober 16th, 2022
  Trackback from : YouTube MP4
 21. oktober 16th, 2022
 22. oktober 17th, 2022
  Trackback from : go to this web-site
 23. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Temporärbüro Zürich
 24. oktober 22nd, 2022
 25. oktober 24th, 2022
 26. oktober 25th, 2022
  Trackback from : 338 lapua magnum
 27. oktober 27th, 2022
  Trackback from : read more
 28. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp diazepam online
 29. november 7th, 2022
  Trackback from : Stop Charter Spectrum
 30. november 9th, 2022
  Trackback from : deep web link
 31. november 14th, 2022
  Trackback from : Real Estate Investments
 32. november 14th, 2022
  Trackback from : Buy Adderall online reviews
 33. november 15th, 2022
  Trackback from : view website
 34. november 15th, 2022
 35. november 23rd, 2022
  Trackback from : Homes in Surprise Arizona
 36. november 29th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 37. november 29th, 2022
 38. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Online Baccarat
 39. december 4th, 2022
 40. december 4th, 2022
  Trackback from : colt anaconda for sale
 41. december 8th, 2022
  Trackback from : different soul connections
 42. december 9th, 2022
  Trackback from : earning passive income
 43. december 13th, 2022
  Trackback from : look at these guys
 44. december 14th, 2022
 45. december 16th, 2022
 46. december 20th, 2022
  Trackback from : Investment opportunities
 47. december 21st, 2022
  Trackback from : Disney World photographer
 48. december 26th, 2022
  Trackback from : American Eagle Ammo
 49. december 28th, 2022
  Trackback from : medible gummies
 50. januari 1st, 2023
  Trackback from : slot mania