Finns det anledning att hoppas på en förnyelse av waldorfpedagogiken?

Det var inför höstterminen 2008 som Stockholms universitet sa upp samarbetet med Waldorflärarhögskolan (WLH). En orsak var att fakultetsnämnden bedömde att en del av kurslitteraturen hade vetenskapliga brister. I ett slag stod WLH utan examensrätt och kunde inte ta in några nya studenter. I och med att den offentliga finansieringen därmed upphörde måste skolorna själva finansiera lärarutbildningarna från och med höstterminen 2013.

Detta förorsakade naturligtvis skriverier i rikspressen. Kända föräldrar protesterade. Men uppmärksamheten ebbade förvånansvärt snabbt ut. Sen vidtog en fyraårig tystnad där inget massmedialt agerande från waldorfhåll kunde förmärkas. Inga demonstrationer, inga artiklar, inga uppvaktningar av politiker som gav avtryck. Man hade ju fem år på sig, bevars. Först nu på vårkanten 2012 började en växande insikt om sakernas tillstånd göra sig påmind. I elfte timmen uppstod yrvakna opinionsyttringar på Facebook som ledde till protestlistor och en liten demonstration i regn och blåst på Mynttorget 2 juni.

Denna senkomna reaktion och brist på organisering är typisk för den antroposofiska rörelsen. Man kan ju fråga sig hur seriöst intresset för waldorf i verkligheten är. Är det i själva verket ett uttryck för brist på engagemang – kanske till och med liknöjdhet? På bloggen Intuitive Pedagogy Journal kommenterar Evelin Tamm att hon inte gick till Mynttorget eftersom hon inte ”fann det relevant”. Istället borde man sinsemellan diskutera vad waldorfpedagogik är idag, menar hon. ”Inga andra än vi själva kan rädda Sveriges waldorfskolor.”:

»When I talk to people and visit schools then it is clear that far too many people in Waldorf movement here in Sweden are living in their comfortable ways in the past. Going around like in their dreams, trusting that someone else will make things happen for them, unwilling to open up what is happening now.«

Den nymornade debatten på Facebook – som snabbt lämnade frågan om WLH:s examensrätt till förmån för en modernisering av waldorf – dominerades av nytillkomna föräldrar utan en längre tids erfarenheter. Och de som kan sin historia verkar inte dra de nödvändiga slutsatserna. Man kan fråga sig om det överhuvudtaget existerar ambitioner till en förnyelse av waldorfpedagogiken. Rektorsfunktionen var ju en omvändelse under galgen och dogmen om steinerdirektivens tidlöshet i övrigt verkar bergfasta. Evelin Tamms funderingar kan synas enkla – men de skulle skaka waldorfdoktrinen i grunden om de förverkligades.

Att ”sinsemellan diskutera vad waldorfpedagogik är idag” har visserligen uttalats både då och nu men aldrig lett till något synbart resultat. Och även Tamms ord om öppenhet inför ”vad som händer nu” är uppfordrande. För är inte detta det andra stora problemkomplexet i den uteblivna waldorfrevolutionen – waldorfskolans totala ointresse för allt utanför den? Den intresserar sig bara för sig själv, inte för Den Svenska Skolan. Hade waldorfskolan deltagit i den allmänna skoldebatten hade man själv blivit uppmärksammad.

Waldorf syns bara i pressen när det är kris som nu. Inte en artikel från waldorfhåll har synts på åratal som företräder sunda pedagogiska idéer, eller kritiserar osunda tendenser i skol-Sverige. Och då blir ju waldorfskolans problem okända, för att inte säga ointressanta i den allmänna skoldebatten. Syns man inte finns man inte. Hade waldorf varit en del av den svenska skolrörelsen hade det inneburit en stor skillnad, inte minst politiskt. På den vägen hade waldorfskolorna fått feedback på ”omoderna” förhållningssätt (vanligt argument i Facebookdebatten) och dessutom kunnat förmedla en del av de fina idéer man trots allt har kvar och därmed inspirera det svenska skolväsendet. På den vägen hade man dessutom varit tvungen att formulera waldorfs egenart och placera allt det som nu är fel på rätt plats.

Waldorfpedagogiken hade kunnat utvecklas till en reformpedagogisk rörelse med breda kontaktytor i samhällslivet. Men istället för att tänka fritt och inspireras av väsentliga impulser i samtiden har en nästan mallig gruppegoism odlats med ibland sekteristiska drag utan märkbart intresse för omvärlden. Attityden verkar vara vi är bäst, vi behöver inga andra idéer.

Kanske det ännu inte är för sent. Men spåren förskräcker onekligen. Av vilken anledning ska vi tro att en förändring ska ske just denna gång, när den uteblivit alla andra gånger? Ska vi tro att en liten patetisk skara i regn och blåst på Mynttorget är början på den total makeover så många väntat på så länge? Eller är det Örjan Liebendörfers glädjande återkomst till fadershuset som ska göra´t? Ge oss realistiska anledningar att hoppas!

 

Twingly BlogRank

  • alicia hamberg
  • juni 18th, 2012

  Johannes — ang kommentaren ovan av en viss ’internet marketing’ så är det fråga om något slags förslagen spam. Anledningen till att jag vill påpeka detta är att själva texten i kommentaren är snodd från min blogg… Spamrobotorna verkar ovanligt slipade ibland. Jag föreslår: radera!

 1. @alicia hamberg

  Jag tyckte också att det verkade skumt. Tack Alicia!

 2. Jag tror inte det finns mer anledning att hoppas på någon förnyelse av waldorfpedagogiken än det finns att hoppas på någon förnyelse av Kristensamfundet, ”rörelse för religiös förnyelse” (http://www.kristensamfundet.se/). Antroposofisk frasologi har nött ut begreppet förnyelse (och ”impuls” mm) till obrukbarhet.

  Det enda som skulle kunna förnya all denna förnyelse är en kärna av samma uppkoppling som en gång skapade denna pedagogik. Ett fungerande modem. Skulle till äventyrs ett sådant infinna sig så skulle den emellertid inte kunna anslutas till waldorfrörelsen. Inloggningsuppgifterna har ändrats och ingen har de nya koderna. Skulle någon till äventyrs ha de nya koderna så skulle vederbörande skrattas ut eller tigas ihjäl. Och det är kanske lika så gott.

 3. Vid närmare eftertanke: Det enda man SKULLE kunna hoppas på någon substantiell förnyelse av, inom den antroposofiska rörelsen, är saker som Steiner INTE har sagt någonting om. Motbevisa mig gärna men tills dess tror jag att det är så.

 1. juni 13th, 2012
 2. januari 4th, 2013
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw garden™
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Texas Gun Trader
 6. mars 25th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 7. april 2nd, 2022
  Trackback from : logo manchester city
 8. april 20th, 2022
  Trackback from : Mushrooms magic buy
 9. april 22nd, 2022
  Trackback from : dumps with pin
 10. april 23rd, 2022
 11. april 23rd, 2022
  Trackback from : digital transformation cloud
 12. april 25th, 2022
 13. april 29th, 2022
  Trackback from : wu tranfer ug
 14. maj 2nd, 2022
  Trackback from : https://www.careplus.com.au/
 15. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노바카라
 16. maj 6th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 17. maj 13th, 2022
  Trackback from : Henry Rifles For Sale
 18. maj 17th, 2022
  Trackback from : av닷컴
 19. maj 23rd, 2022
  Trackback from : buy dumps shop online
 20. maj 31st, 2022