Antroposofi är inget för mesar

Antroposofi är inget för mesar. Det märker man snabbt när man öppnar sin första steinerbok. Läser man flera böcker växer en världsbild fram som är oerhört omfattande. Steiner försökte på sätt och viss greppa hela tillvaron. Så antroposofin är knappast enkel. Men mycket intressant. Det är som att samla livs- och världskunskap. Och samla gör man hela livet har jag en känsla av.

Men tidigt märkte jag en sak hos mina antroposofvänner som förbryllade mig.  Av allt kunskapande de ägnade sig åt hade många en tendens att fascineras av det mest avancerade. Det var inte tal om att börja från början och ta ett steg i taget med förståelsen för till exempel Lucifer och Ahriman, de upplösande och sammandragande krafterna i tillvaron. Eller fördjupa kunskapen om karmas lagar och reinkarnationsidén.

Nej, man kastade sig direkt över begrepp som imagination, intuition och inspiration – vars implikationer kräver en hög grad av föreställningsförmåga. Man pratade vitt och brett om hierarkiernas komplexa beskaffenhet – som Exusiai, Kyriotetes och Troner som är höga väsen som upprätthåller vår tillvaro. Medan jag hade fullt sjå med att bara komma ihåg namnen var de redan i full fart mot nya sfärer.

Jag  har än idag inte fått ett vettigt förhållande till dessa begrepp. Nu hör det ju till det fina i kråksången att man inte behöver förstå allting. Man lever med det, som man säger i våra kretsar. Eller låter det verka på sig som också är ett vanligt uttrycksätt.

Icke desto mindre frågade jag mig – är det jag som är trög? Eller är det föredragshållare, bildade antroposofer och kursledare som inte förmår uttrycka sig begripligt? Eller – oerhörda tanke – förstår de inte heller? Fast varför då hålla föredrag om det? Och här började långsamt en misstanke gro – att många som vi betraktar som kunniga använder antroposofin till att glänsa, visa upp hur mycket de (tror sig ha) förstått. Eller mer precist – man har nog ”förstått” men kanske mer som utantilläxa än  upplevd insikt. Misstänkte jag.

Därför kändes det befriande att upptäcka Nibbleskolans totalt motsatta förhållningssätt. Kollegiet såg antroposofi ur ett nedifrån och upp-perspektiv. Här talades aldrig om  imagination, intuition och inspiration. Här intresserade man sig framför allt för de nära perspektiven. Som Pär Ahlbom uttryckte det: ”För oss är antroposofin som en rännil av vatten som letar sig in här och där”. Man kunskapade i människans sinnen genom lekar och iakttagelser. Utgick från en förundran inför livets fenomen.

De började från grunden, kändes det som. Det påminner mig osökt om en klassisk Steinerhistoria. Han blev naturligtvis ständigt ansatt av många tvivlare. En frågade honom triumferande: ”Säg mig den yttersta sanningen!” Varpå Steiner svarade: ”Om ni kan säga mig den näst yttersta!”. Vilket ju var en utsökt illustration till den esoteriska grundtesen att kunskapandet är en process där man hela tiden anknyter till det föregående. Avancerade kunskaper kan bara tillgodogöras av ett medvetande som är moget för det. Ett barn har inga förutsättningar att förstå filosofi.

Det är lite så jag menar.

 

Twingly BlogRank

  • Gert
  • juli 17th, 2012

  ”Jamen det vigtigste er at leve med spørgsmålet”….. Bullshit, det vigtigste er at arbejde med spørgsmålet og at trænge frem til en forståelse af hvad for konsekvenser ethvert spørgsmål har for ens egen tænkning, forståelse og livssituation.
  Hvis en antroposof ikke konkret søger at forstå, så er jeg godt nok i tvivl om hvorfor han kalder sig antroposof.
  Fedt indslag du gamle, spot on.

  • curt jansson
  • juli 17th, 2012

  Till din text:
  ”Icke desto mindre frågade jag mig – är det jag som är trög? Eller är det föredragshållare, bildade antroposofer och kursledare som inte förmår uttrycka sig begripligt? Eller – oerhörda tanke – förstår de inte heller? Fast varför då hålla föredrag om det?”

  -kom jag att tänka på ett citat av Albert Einstein: ”Om du inte kan förklara det e n k e l t, har du inte förstått det tillräckligt väl!”

  Där sätter han väl oss alla litet på pottan…;D

 1. Einsteins uttalande är genialt. Precis så är det – speciellt i våra sammanhang där man så ofta svänger sig med lånta fjädrar.

  • Anders
  • juli 19th, 2012

  Jag har varit på en del föredrag som helt tydligt gick ut på att glänsa. Det är bara att hitta några Steinerföredrag som inte kommit ut på svenska och sammanfatta dem utan att ange källan 🙂

  För att avgöra om någon förstår vad de själva säger brukar det vara bra att se på deras förmåga att växla perspektiv. Kan någon ge en mångfacetterad bild av ett fenomen är det åtminstone större chans att de förstår något av saken! Kan de dessutom beskriva hur de olika perspektiven förhåller sig till varandra är det ännu bättre …

  Ett exempel kan vara hur fyrdelningen och tregreningen av kroppen förhåller sig till varandra.

  • Gert
  • juli 20th, 2012

  Vi glæder os til at høre dine foredrag Anders, du har den rette indstilling!

 1. No trackbacks yet.