Vi är alla nationalister

”Nationalistiska idéer både kan och bör kritiseras, men det förutsätter att vi börjar med att erkänna hur präglade vi alla är av dem”,  skriver Andreas Johansson Heinö i tidskriften Axess (2/12). Det är ett både överraskande och djärvt uttalande i ett mentalitetsklimat där nationalism betraktas som ond, dess idéer ohållbara och dess utövare farliga*.

Vad menar karln? Jo att invandring och globalisering försvaras  med hänvisning till vilken nytta den har för den egna nationen, vilket i sig är ett uttryck för en omedveten nationalism.

»Mångkulturalismen, som i sin kollektivistiska variant handlar om att uppgradera etniska identiteter till semi-nationella institutioner, används i flera länder för att bekräfta den egna nationens godhet. I Sverige har denna självbild införlivats, vilket förklarar varför innehållslösa fraser som ”vi gillar olika” har kunnat få en sådan slagkraft.«

Företrädare för multikulturalismens idé vill se nationella minoriteter som i princip vilka svenska intressegrupperingar som helst.  Deras kulturer och sedvänjor har samma existensberättigande som de urgamla svenska. Kanske det till och med finns ”bättre” kulturer än den svenska. Samtidigt är vi alla präglade av den svenska majoritetskulturen med sina värderingsföreträden och mentalitetsmönster som uppfattas som självklara normer. I detta sakernas tillstånd spelar media en avgörande roll.

Mediernas karaktär av nationsbyggande var stark, speciellt förr i tiden. Dagstidningar, radio och tv har alltid varit ett kraftfullt  inslag i den mentala infrastrukturen. Nationen fogas samman genom att individer från olika landsdelar och sociala klasser tar del av samma nyheter, underhållningsprogram och väderprognoser. Detta var förr också den självklara inkörsporten för invandrare i det svenska samhället. Ett land, en Hyland, en Stenmark.

Parabolantennerna ändrade detta mönster. Nu blev det möjligt för invandrare att ha daglig kontakt med hemlandets lokala nyheter. Och med de sociala medierna möjliggörs direktkontakt med familj och vänner på hemorten. Detta förstärker den nationella identiteten. Med Facebook, Skype och Twitter kan man umgås med sina landsmän varje dag oavsett vilket del av världen man lever i.

Av samma orsaker har även den svenska nationalismen stärkts. Wikipedia definierar nationalismen som en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Denna definition är egentligen inte kontroversiell, den bara sammanfattar det troligtvis de flesta svenskar uppfattar som ett normalt förhållningssätt till Sverige. Därför är egentligen de flesta av oss nationalister i praktiken. Även politiskt korrekta kulturrelativister, eftersom definitionen på intet sätt utesluter respekt och intresse för andra kulturer. En nationalist är inte liktydigt med en som ogillar andra nationaliteter. Eller invandring.

Prioriteringar och synsätt i vårt land har en utpräglat svensknationalistisk karaktär. Den starka solidaritet med andra kulturer som många hyser är mer ett ideal än praktisk verklighet, för i vardagslivet är det sämre med multikulturalismen. Detta märks kanske tydligast i vårt umgänge med media. Andreas Johansson Heinö igen:

»Den svenska Twittergemenskapen är därför i högsta grad en svensk gemenskap. Det är svenska angelägenheter som diskuteras. Sällan refereras eller retweetas från andra länder. Influenser från dansk, norsk eller finsk debatt är lika sällsynta på Twitter som i den svenska bloggosfären. Det är den svenska majoritetsnormen som utgör den självklara referensramen.«

Det pratas OM, men sällan MED multikulturella grupperingar. Twitter och i viss mån Facebook både illustrerar och bidrar till att upprätthålla nationsgränserna. Något annat vore svårt att tänka sig. Vi agerar alla mer eller mindre omedvetet ur ett svenskt perspektiv. Vårt tänkande är starkt influerat av svenska begrepp, synsätt och mentaliteter. Vi är alla nationalister.

*Nationalism ska inte förväxlas med chauvinism som betecknar en överdriven och fanatisk patriotism.

 

Twingly BlogRank

 1. Här kan jag helhjärtat skriva under!

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : online card games
 3. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 4. mars 30th, 2022
  Trackback from : incognito market url
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : gaming merchant account
 6. april 4th, 2022
  Trackback from : jurgen klopp tactics
 7. april 6th, 2022
  Trackback from : therapist website design
 8. april 6th, 2022
  Trackback from : bxh la liga
 9. april 10th, 2022
 10. april 23rd, 2022
  Trackback from : Henry Shotguns For Sale
 11. maj 1st, 2022
  Trackback from : pgslot99th
 12. maj 3rd, 2022
 13. maj 4th, 2022
  Trackback from : pescadero real estate
 14. maj 7th, 2022
  Trackback from : relxbycake.com
 15. maj 11th, 2022
  Trackback from : 펀비
 16. maj 20th, 2022
  Trackback from : todos santos real estate
 17. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufa
 18. maj 26th, 2022
  Trackback from : Real estate blog
 19. maj 31st, 2022
 20. juni 13th, 2022
  Trackback from : dumps and pins
 21. juni 16th, 2022
 22. juni 19th, 2022
  Trackback from : sbo
 23. juni 28th, 2022
  Trackback from : gpu서버임대
 24. juni 28th, 2022
 25. juli 2nd, 2022
 26. juli 4th, 2022
 27. juli 5th, 2022
  Trackback from : Devops as a service
 28. juli 15th, 2022
  Trackback from : employment
 29. juli 24th, 2022
  Trackback from : shop dumps pin 2022
 30. juli 31st, 2022
  Trackback from : Bhool Bhulaiyaa 2 Full Movie
 31. augusti 4th, 2022
  Trackback from : hindi movie online
 32. augusti 5th, 2022
  Trackback from : Slot online 2022
 33. augusti 8th, 2022
  Trackback from : maxbet
 34. augusti 10th, 2022
  Trackback from : sbo