Antroposofisk meditation ska vara svårtillgänglig och komplicerad

Att läsa antroposofiska texter är ibland en sällsam upplevelse. Kanske inte så mycket Steiners alster som hans efterföljares. Många – för att inte säga de flesta – texter har ett högstämt, pseudoakademiskt språk som inte sällan förfaller till ren byråkratsvenska. Troligtvis spelar dåliga översättningar från tyskan in – men i bakgrunden ligger tydliga avsikter att göra ett djupsinnigt intryck i största allmänhet. Pedagogiska ambitioner lyser helt med sin frånvaro, här gäller devisen ju krångligare desto bättre:

»Det ”levandegörande” i att gå en inre utvecklingsväg, som grundar sig lika mycket på oberoende omdöme som på insikten i förutsättningarna för antroposofin, hänvisar till ödets betydelse för de egna ansträngningarna. Först i förståelsen och emottagandet av det egna och den andres öde kan ett tolerant umgänge med meditation uppstå. Bara om jag själv inte lever i illusionen att det finns en för alla människor gällande ”skolningsväg” (redan ordet i singular är vilseledande) är det möjligt att gå de konkreta stegen självständigt och att ömsesidigt stödja varandra.«

Vad tycks? Förstod du på första genomläsningen? Då är du att gratulera, de flesta behöver två eller tre genomläsningar för att ta sig igenom denna svårighetsgrad.

Nästa steg för den noggranne är att klura ut enskildheter. Vad menas till exempel med ”konkreta” steg? Jag hade i min enfald trott att antingen tar man ett steg – eller också inte. Avsikten kanske är att undvika föreställningen att man menar någon sorts vaga steg. Eller att man stannar vid blotta föresatsen och aldrig kommer till skott. Dunkelt förefaller också uttrycket ”självständigt stödja varandra”. Existerar osjälvständigt stöd där man är tillsagd eller till och med tvungen att stödja? Kanske ett stöd uppkommet ur ett grupptryck? Och vad innebär ett ”tolerant umgänge med meditation”? Att man måste se upp så att man inte tappar besinningen och förgår sig mot sin meditation?

Det inledande citatet är hämtat från senaste numret av Forum (kvartalstidskrift för antroposofi) som kom i brevlådan strax efter vår egna betraktelse av problemen att gå  den antroposofiska skolningsvägen.  Artikeln vill rapportera om ett möte kring initiativet Goetheanum-Meditation-Initiative-Worldwide som syftar till

»främjandet och ett starkare synliggörande av ett meditativt utövande utifrån antroposofin. Detta var man (under mötet) eniga om, men man berörde med denna tematik ytterligare en insikt, som inte gjorde frågan enklare: Ett fält öppnades upp som det, för första gången på de senaste åren, blev möjligt att överhuvudtaget tala om och bakom vilket en decennielång underskottssituation dolde sig.«

Vilket översatt ungefär betyder att ledningen nu insett att skolningsvägen måste bli en central uppgift för det antroposofiska arbetet i världen. (Med det antroposofiska favoritbegreppet ”fält” menas område.). Det vill säga ungefär samma budskap vi hade i krönikan som är länkad här ovan. Det är naturligtvis glädjande att man äntligen ”berört en insikt” om detta snart hundra år efter grundandet av sällskapet, men eftersom initiativet startade för hela sex år sedan får man förmoda att det kommer dröja länge än tills ”underskottssituationen” är åtgärdad (här har man uppenbart inspirerats av EU-begreppet demokratiskt underskott).

Och återigen slås med kraft fast ”omöjligheten att ge en fast definition av antroposofisk meditation”. Av vilket man kan sluta sig till att man inte vill riskera vulgära förenklingar, utan tvärtom fortsätta att värna det komplicerade så att folk inte ska tro att antroposofisk meditation är en piece of cake. Den klassiska svårtillgänglighetsdogmen kan därför inte nog betonas. Men trots dessa överhängande faror djärves man ändå uttala ett försiktigt ”vi borde hjälpa varandra” eftersom ”det saknas rum för samtalet och institutionaliserade former för fortbildning av meditativa färdigheter” som man på sitt högtravande byråkratspråk vill formulera saken. Nå, bättre sent än aldrig.

Artikeln rapporterar att man i Holland inrättat meditationsverkstäder där man i 60 meditationskurser sen 2004 fått 800 människor att lära känna antroposofisk meditation. Detta är  en glädjande början. Verkligen. Äntligen. Vi får hoppas att önskan att hjälpa varandra så småningom ersätter den hittills rådande handlingsförlamningen i ”fortbildningen av meditativa färdigheter”. Eller för att uttrycka det mer officiellt:

»Det är viktigt att impulsen står i sammanhang och utvecklar sig i samarbete med det bestående arbetet samtidigt som den är fri till initiativ.«

Inte sant!

 

Twingly BlogRank

  • Gert
  • april 9th, 2012

  Hurra Holland, de er bare geniale i tulipanlandet, meditationsværksteder, det er det der skal findes alle steder hvor antroposofi bedrives, tak for de ord. Jeg tilslutter mig helt.
  (ps jeg har altid syntes at svensk-antroposofiske tekster var svære at forstå, er det noget med sproget?)

 1. Jovisst. Floskeltyngd koloss på lerfötter är väl bara förnamnet. Jag vill minnas att en erfaren antroposof under 1990-talets senare halva ställde sina kunskaper om meditation till den antroposofiska allmänhetens förfogande. Det var efter ett årsmöte i Antroposofiska Sällskapet, då en dam ödmjukt reste sig i plenumgruppen och sa: Nu har jag varit medlem i tio år, skall jag inte få lära mig att meditera snart? Varpå ordföranden, Dick Tibbling, pekade på ifrågavarande antroposof och sa: fråga honom där, han vet hur man gör. Det blev ju lite pinsamt men antroposofen tog tjuren vid hornen och gjorde helgkurser varannan helg i ett par tre år. Som regel kom det mellan fem och tio deltagare men inte damen och ingen annan heller från Sällskapet. Kurserna annonserades på seminariet men annonserna i Medlemsbladet råkade alltid försvinna i hanteringen efter vad det verkade. Så var det med det intresset den gången.

  Men de som deltog var nöjda.

  • curt jansson
  • april 10th, 2012

  Slutklämmen påminde mig om en histora från seminariet på tidigt 80-tal: Någon hade varit vid Goetheanum på ungdomsmöte, hela veckan hade ett späckat program, dock var lördag eftermiddag vikt för ”Spontane Aktiviteten”, vilka borde anmälas i receptionen senast måndag kl 16:00…Ridå!

  • curt jansson
  • april 10th, 2012

  @curt jansson

  »Det är viktigt att impulsen står i sammanhang och utvecklar sig i samarbete med det bestående arbetet samtidigt som den är fri till initiativ.«

 2. Krönikan har resulterat i ett trettital kommentarer på Facebook, vilka här i stort sett återges.

  Helena Arnold
  Sen kan man ju fundera över vad den antroposofiska skolningsvägen ger för typ av människa…

  Carina Johansson
  En perfekt människa 😉

  Thomas Stjernquist
  I Järna finns dom. Många 😉

  Lena Tidblom
  Insikten blir att Jag ÄR korkad, eftersom jag har så svårt att hänga med så låter jag bli…ajöss antroposofi! Tack Johannes! Befriande.

  Gert Langhoff
  Antroposofisk meditation skal overhovedet ikke være svær, start med biøvelserne, og kom så igang med at øve, sørg altid for at have en der har erfaring til at hjælpe dig, det er et must.

  Helena Arnold
  Carina: tyvärr inte .-).. å jag har sett för mycket högmod, förakt, snålhet, småaktighet och dolda aggressioner bakom ullkjolarna…men att meditationerna i sig är bra redskap för människan är jag inte ett dugg tveksam till..men de räcker liksom inte…!

  Gert Langhoff
  Måske det ville hjælpe hvis de der var ledere i de forskellige såkaldte antroposofiske virksomheder konsekvent forholdt sig til de holdningsangivninger der er beskrevet i ”hvordan man opnår erkendelse af de højere verdener”, jeg tror det ville betyde en del.

  Thomas Stjernquist
  Nu ska ni inte vara så hårda. Antroposofer är bara vanliga människor som söker nåt annat än yta.
  Men de är fortfarande samma gamla felbara människa. Men högmodet har förvridit deras hjärna så de tror annorlunda.(Det är synd om människorna)

  Helena Arnold
  Jag tror att det finns missing links i själva meditationerna d.v.s. att de inte är ”heltäckande”. Alla antroposofer arbetar inte i antroposofiska verksamheter, alla antroposofiska verksamheter har inte antroposofer anställda och föresten: vem är antroposof?

  Helena Arnold
  Tomas: Jag kan låta lite kompromisslös..jag vet det..inte min mening men jag har sett så mycket konstigt genom åren – men också mycket fantastiskt!

  Gert Langhoff
  Thomas, sådan er det blevet, det er ret korrekt betragtet, og de der skulle kunne redegøre for at antroposofien er og vil andet har foretrukket at tie. Strindberg har ret, det er synd.

  Johannes Ljungquist
  Det övergripande problemet är att ingen hjälp erbjuds den nyanlände. Bara hänvisningar till böcker. Det är en signal redan från början att man inte bryr sig. Det är en form av kärlekslöshet.

  Helena Arnold
  Därför tillkommer heller inga unga människor till rörelsen – eller iallafall väldigt få…!

  Gert Langhoff
  Jeg tror det er et tegn på at de færreste antroposofer forstår at essensen i antroposofien ikke er væggenes farver, men forholdet til den åndelige verden, beskrevet i ivennævnte bog.

  Helena Arnold
  Nä men väggens färger eller pedagogiken eller annat ”synligt” är ofta det som öppnar ögonen och därmed intresset för antroposofin.

  Gert Langhoff
  Åbenbart ikke længere.

  Helena Arnold
  Jo absolut men som Johannes beskriver så finns sedan inget stöd utan det är upp till dig själv att forska vidare vilket inte är enkelt vad gäller att t.ex. förstå och uppleva det Steiner beskriver, det kräver så mycket mer än bara ett intellekt!

  Johannes Ljungquist
  Det var den inre skolningen som intresserade en hel generation som kom till Järna. Att få ta itu med sig själv äntligen! Sen kom svårigheterna, otillräckligheten. Och ingen hjälp fick man. Bara dogmen att man skall sköta allt själv. Är man en normalsvag människa tappar man med tiden sugen.

  Gert Langhoff
  Men hvis hollænderne kan, så er det vel på tide at det også sker i Järna, altså meditations-centre?

  Johannes Ljungquist
  Tala om det för ledningen!

  Helena Arnold
  Johannes: Jag var inte alls med på det tåget men ”att få ta itu med sig själv” undrar jag lite över (allra ödmjukast) för självkännedom anser jag vara den största bristvaran inom ”kretsen”. Samtidigt vet jag ju att antroposofi handlar mycket om, detta tål att tänka på.

  Gert Langhoff
  Skal jeg nok, når jeg ser dem… :

  Helena Arnold
  Johannes, menar du då antroposofiska sällskapet?

  Johannes Ljungquist
  Helena: om du undrar vad jag menar med ledningen så är det framförallt styrelsen, ja. Men det finns även andra ledande…

  Carina Johansson
  Den intresserade generationen var alla gamla hippisar, gröna vågare och andra alternativare som flyttade till Järna i slutet på 70- och början på 80-talet. Fullt med roliga människor som ville nåt i Järna….sen dog det liksom ut.

  Johannes Ljungquist
  Exakt.

  Gert Langhoff
  Jeg fik lidt en oplevelse af at nogle kan have tænkt ”nu har vi meditaret og øvet, så behøver vi ikke længere, nu skal vi bare lave virksomheder”.

  Helena Arnold
  Ja Johannes korrekt uppfattat, då vet jag vad du menar och håller som du vet med dig!

  Helena Arnold
  Ja Gert för vissa har det definitivt blivit så…

  Johannes Ljungquist
  Gert: Nån sa ”nu har vi konsumerat i några år, nu är vi skyldiga att producera också”

  Gert Langhoff
  Antroposofiens mål er at åndeliggøre verden, ikke at tjene kassen på den.

  • Gudrun Lindborg
  • april 11th, 2012

  Underbart! Äntligen någon som tar ner det antroposofiska uttryckssättet till jorden! Kejsarens nya kläder.

  • alicia hamberg
  • april 14th, 2012

  Underbart inlägg igen. Jag är väldigt road.

  Dessutom: sådana antroposofiska texter som den i Forum (även om jag nu bara läst Johannes utdrag) har ett visst oavsiktligt underhållningsvärde. Det högtravande och superseriösa snubblar liksom över sig själv och blir till ofrivillig komedi. Det behöver inte vara något direkt fel på innehållet i texten, men det hamnar i skuggan av stilen.

  • Gert
  • april 21st, 2012

  Så er der nogen der tog det seriøst, her er en god begyndelse på en skole for mediterende:
  http://www.infameditation.de/anthroposophische-meditation/beispiele/

  God arbejdslyst.

 3. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 4. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

 5. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

 1. maj 15th, 2012
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 22nd, 2022
 4. april 5th, 2022
  Trackback from : devops development services
 5. april 6th, 2022
  Trackback from : theblogfairy
 6. april 10th, 2022
 7. april 25th, 2022
 8. maj 3rd, 2022
  Trackback from : sbo
 9. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤 사이트
 10. september 23rd, 2022
  Trackback from : maglia donnarumma italia
 11. september 24th, 2022
  Trackback from : real madrid drakt
 12. september 25th, 2022
  Trackback from : juventus tröja
 13. januari 25th, 2023
  Trackback from : 1tripoli
 14. maj 6th, 2023
  Trackback from : Tinyurl.com