En manlig feminist måste inse att han själv utgör problemet. Och vägra vara man

SCUM-manifestet (Society for Cutting UMen) är ett radikalfeministiskt manifest publicerat första gången 1968. Det är en text som argumenterar för kvinnans frigörelse genom det manliga könets utplåning. Texten, som aktualiserats genom att Turteatern framförde den i höstas, har livligt debatterats och anses av många som grunden till våra dagars gryende ifrågasättande av feminismen.

Vilket är på tiden, kanske man vågar tillägga. Manifestet hävdar nämligen att mänsklighetens alla problem kan reduceras till problemet med män. Män ses som ofullständiga kvinnor, eftersom mannens y-kromosom är en ofullständig variant av kvinnans x-kromosom. Mannen framställs som ”en biologisk” olycka som styrs av sina drifter och vars intellekt bara är ett redskap för dessa drifter. Transsexuella kvinnor framställs som män som kommit till insikt om den manliga underlägsenheten och öppet erkänner den strävan som alla män innerst inne anses ha att vilja bli kvinnor.

Författaren till manifestet, Valerie Solanas (bilden), menar att mannen mentalt är fångad i ”skymningslandet mellan apa och människa” och endast har förmågan till negativa känslor. Medan kvinnan drivs av kärlek, medmänsklighet, oberoende och självförverkligande så drivs mannen av ett undflyende från sina känslor av hat, svartsjuka, förakt, äckel, skuld, skam och tvivel. Solanas menar att mannen i sitt undflyende av dessa försöker framställa sig själv som osårbar och märkvärdig genom ”Stor Konst” och ”Djupa Grejer”. Solana håller männen som grupp ansvariga för alla krig och våldsdåd .

Männens hänsynslösa målmedvetenhet, som sägs ha sin grund i en total avsaknad av empati, upprätthåller patriarkatet. En stor del av manifestet ägnas åt att avslöja och angripa de tekniker som används för att upprätthålla patriarkatet som duperat miljontals kvinnor att socialt anta sin underordnade roll.

”När kritikerna problematiserade Scummanifestets hatiska budskap mot en grupp i samhället, män, försvarades detsamma med att motsvarande hat i alla tider har riktats mot en annan grupp: kvinnorna”, skriver Maria Ludvigsson i senaste numret av Axess (1/2-12). Argumentationen är naturligtvis orimlig. Ett övergrepp kan inte rättfärdiga ett annat övergrepp. ”Feminismen har förlorat greppet”, skriver Kajsa Ekis Ekman i DN (7/1-12), ”den debatt som finns agerar ofta utifrån ryggmärgsreflexer över svunna tiders orättvisa”.

Något förvånande är att denna extrema vänsterfeminism vunnit gehör även inom borgerligheten. ”I brist på intresse och egen idéutveckling på området har borgerligheten fullständigt accepterat vänsterns idéer om vad jämställdhet är. (…) Från att vara vänsterns negativ har man blivit dess borgerliga uttolkare”, skriver Ekman. Samtidigt har den klassiska feminismen ändrat fokus – kravet på lika rättigheter har glidit över i krav på särbehandling.

”När en kvinna innehar en post benämns hon så gott som alltid som en kvinnlig representant. (…) Aldrig någonsin representerar en manlig riksdagsman andra män och lika lite representerar hans kvinnliga kollega alla svenska kvinnor. (…) Visst finns olikheter mellan könen, men utöver de uppenbara fysiska olikheterna är skillnaderna individer emellan större än skillnaderna mellan könen.”

Medan kvinnor alltid förväntas tillföra ett specifikt kvinnligt perspektiv i sin yrkesroll, finns inte alls samma förväntan på att män ska tillföra ett manligt perspektiv, skriver Maria Eriksson i samma nummer. Det manliga är i stor utsträckning det neutrala, det kvinnliga det avvikande, det som syns.

Under rubriken Män som hatar män frågar hon sig hur män ska förhålla sig till att de själva är problemet. Det är nämligen en grundläggande frågeställning i avhandlingen IngenMansLand av sociologen Linn Egeberg Holmgren. Hon har intervjuat 28 män som kallar sig feminister. Flera av dessa har uppfattningen att det är en motsägelse att forma män som goda män, eftersom det inte finns något gott i manligheten. Också den radikale feministen John Stoltenberg vänder sig mot idén om en god manlighet.

”Maskuliniteten hänger oupplösligt ihop med sexuell objektifiering av kvinnor, orättvisa och brist på empati. Det som återstår för den som vill göra feministiskt motstånd mot detta är att vägra vara man.”

Schablonbilden av mannen som människa ersätts i Holmgrens radikalfeministiska avhandling av att det snarare är kvinnan som är människa och mannen ett djur. Eller som det sägs i Scummanifestet: ”Att kalla en man för ett djur är att smickra honom.” De feministiska männen trasslar in sig alltmer, menar Maria Eriksson. De vill avskaffa sig själva, men kan ändå inte fullt ut lita på sig själva i den feministiska ansatsen och fastnar i en självdestruktiv labyrint. Som män utgör de per definition en del av problemet, inte av lösningen.

1968, samma år som hon skrev Scummanifestet, sköt Valerie Solanas  Andy Warhol med flera skott. Antagligen en logisk handling sett ur Valerie Solanas synvinkel. Han överlevde, men hämtade sig aldrig.

 

Twingly BlogRank

 1. No comments yet.

 1. januari 5th, 2023
  Trackback from : sarang188 link alternatif
 2. januari 7th, 2023
  Trackback from : https://takutmiskin.click
 3. januari 7th, 2023
  Trackback from : Wonder Leaf Oil
 4. januari 8th, 2023
  Trackback from : therapist website design
 5. januari 8th, 2023
  Trackback from : pvp777
 6. januari 10th, 2023
  Trackback from : useful source
 7. januari 11th, 2023
 8. januari 11th, 2023
  Trackback from : gái gọi nha trang
 9. januari 11th, 2023
  Trackback from : gái gọi quận 6
 10. januari 12th, 2023
  Trackback from : s888 sabong live
 11. januari 12th, 2023
 12. januari 12th, 2023
  Trackback from : webpage
 13. januari 12th, 2023
  Trackback from : web page
 14. januari 14th, 2023
  Trackback from : Wonder Leaf CBD Oil Review
 15. januari 15th, 2023
  Trackback from : workers
 16. januari 16th, 2023
  Trackback from : s888 live login
 17. januari 16th, 2023
  Trackback from : crown89 philippines
 18. januari 16th, 2023
  Trackback from : crown89 login
 19. januari 16th, 2023
  Trackback from : 울산출장
 20. januari 16th, 2023
 21. januari 17th, 2023
  Trackback from : bmy88
 22. januari 17th, 2023
  Trackback from : crown89 ph
 23. januari 17th, 2023
 24. januari 18th, 2023
  Trackback from : bmy88 online casino
 25. januari 18th, 2023
  Trackback from : passive income ideas
 26. januari 19th, 2023
  Trackback from : jilibet
 27. januari 19th, 2023
  Trackback from : jiliplay888 sign up
 28. januari 21st, 2023
  Trackback from : Alpilean
 29. januari 21st, 2023
  Trackback from : Pelican CBD Gummies Review
 30. januari 21st, 2023
  Trackback from : Revita Nu Skin Cream
 31. januari 21st, 2023
  Trackback from : EXIPURE
 32. januari 22nd, 2023
  Trackback from : sarang188 login
 33. januari 23rd, 2023
  Trackback from : Boostaro Male Enhancement
 34. januari 23rd, 2023
  Trackback from : ROC HARD Male Enhance
 35. januari 23rd, 2023
  Trackback from : Medioxil 24 AM PM Review
 36. januari 23rd, 2023
  Trackback from : Medioxil 24 AM PM
 37. januari 24th, 2023
 38. januari 24th, 2023
  Trackback from : photographe
 39. januari 24th, 2023
  Trackback from : Thomas Adewumi University
 40. januari 25th, 2023
  Trackback from : Medioxil 24
 41. januari 25th, 2023
  Trackback from : checkliste vor der geburt
 42. januari 25th, 2023
  Trackback from : exipure review
 43. januari 26th, 2023
  Trackback from : what is exipure
 44. januari 27th, 2023
  Trackback from : Beretta 692 Shotgun For Sale
 45. januari 27th, 2023
  Trackback from : LOTTO
 46. januari 27th, 2023
 47. januari 27th, 2023
  Trackback from : does exipure work
 48. januari 28th, 2023
  Trackback from : black rabbit weed
 49. januari 28th, 2023
  Trackback from : liberty caps vs mushrooms
 50. januari 29th, 2023
  Trackback from : hosting