Bör verkligen åverkan på allmän egendom straffriförklaras?

Debatten om graffitins laglighet eller olaglighet är märklig. Enligt vissa kretsar är åverkan på allmän egendom helt okay om den av förståsigpåare kan anses vara konst.

Enligt Wikipedia är definitionen på graffiti ”texter, bilder eller en kombination av dessa som ristas, skrivs eller målas, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom”.

Annans egendom. Oftast olovligen.

En kompletterande formulering lyder ”bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner”. Termen avser oftast den graffiti som ”från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA under subkulturella och oftast illegala former”.

Illegala former.

Som vi tidigare påpekat handlar graffitin sällan eller aldrig om en intention att försköna det underlag den appliceras på – som är den självklara utgångspunkten för all annan offentlig konst. Graffitin söker inget samförstånd med underlaget eller miljön. Tvärtom. Den självklara utgångspunkten är en konfrontation driven av ett egoistiskt hävdelsebehov utan intresse för underlaget och omgivningen. Snarare ett förakt, en demonstrativ likgiltighet.

Att viktig konst ofta är provocerande är som det ska vara. Men graffitin har anspråk på existensberättigande utanför lagen. Vilket är en helt annan sak. Konstnären anser sig ha en exklusiv rätt att våldföra sig på vilket underlag som helst i det offentliga rummet.

Normalt hade detta varit ett rutinärende bland andra mängdbrott om det inte vore för att delar av det tongivande konstetablissemanget tagit graffitin som konstform till sitt hjärta. För dem verkar lagbrottet snarast vara ett pikanteri. Företrädare för detta etablissemang vill därför att graffitin skall förklaras laglig.

För att sätta ned foten i denna förvirring har Stockholms kommun antagit en nolltolerans-policy gentemot allt ”som på något sätt kan väcka intresse för” olaglig graffiti. I detta har man varit så nitisk att även fullt lagliga reklamskyltar för Riksteaterns utställning av ”gatukonst” i somras stoppades. Och kännaren av ”gatukonst” Tobias Barenthin Lindblad fick sluta som konstvandrare på Stockholms stadsmuseum när han anmälde stadens nolltolerans-policy till Justitiekanslern.

Nu vill oppositionspartierna i stadshuset att nolltoleransen skall avskaffas. Och Kulturhuset i Stockholm skall i sommar arrangera ”gatukonstutställningen” Street smart. Producenten Mia Zeeck menar nämligen att ”gatukonst är en konstform som engagerar väldigt många människor, både förespråkare och motståndare, och är dessutom ett mycket samtida uttryck.”

Det är en märklig debatt vi bevittnar. Bör verkligen åverkan på allmän egendom straffriförklaras?

 

Twingly BlogRank

 1. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/pl/register?ref=W0BCQMF1

 3. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/it/register?ref=B4EPR6J0

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 22nd, 2022
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : Power to Choose
 5. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooters in honolulu
 6. mars 26th, 2022
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : devops strategy consulting
 8. april 11th, 2022
  Trackback from : click here
 9. april 14th, 2022
 10. april 29th, 2022
  Trackback from : loreto real estate
 11. april 30th, 2022
 12. maj 2nd, 2022
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 블랙툰
 14. maj 4th, 2022
  Trackback from : Qsymia buy online
 15. maj 7th, 2022
  Trackback from : Remington 870 For Sale
 16. maj 11th, 2022
  Trackback from : Pgslot
 17. maj 11th, 2022
  Trackback from : 호두코믹스
 18. maj 15th, 2022
  Trackback from : Cheap Jordan 1
 19. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰추천
 20. maj 18th, 2022
 21. maj 24th, 2022
  Trackback from : 여우코믹스
 22. maj 31st, 2022
 23. juni 2nd, 2022
  Trackback from : sell my car yorkshire
 24. juni 2nd, 2022
  Trackback from : mmn
 25. juni 3rd, 2022
  Trackback from : taurus firearms for sale
 26. juni 7th, 2022
  Trackback from : good site to buy cc
 27. juni 17th, 2022
  Trackback from : buy adderall online,
 28. juni 22nd, 2022
  Trackback from : employment
 29. juni 25th, 2022
  Trackback from : Teamroids
 30. juli 4th, 2022
 31. september 16th, 2022
  Trackback from : manchester united tröja
 32. september 17th, 2022
  Trackback from : maglia italia chiesa
 33. september 17th, 2022
  Trackback from : fotball drakter
 34. september 25th, 2022
  Trackback from : barcelona bortedrakt
 35. januari 19th, 2023
 36. februari 3rd, 2023
  Trackback from : เว็บนี้
 37. februari 3rd, 2023
 38. mars 7th, 2023
 39. maj 5th, 2023
  Trackback from : https://tinyurl.com/2p9djedy
 40. maj 6th, 2023
  Trackback from : bit.ly
 41. maj 6th, 2023
  Trackback from : rebrand.ly
 42. maj 30th, 2023
  Trackback from : https://cutt.ly/3HvvJeP