Kan du tala antroposofiska?

♦ ♦ ♦ Då jag flyttade ut till Järna i mitten på sjuttitalet kommer jag ihåg att jag blev imponerad av de antroposofiska uttryck man svängde sig med då man talade med varann. Som till exempel att all teknik och maktstrukturer genomgående benämndes som ahrimanska, en term Steiner använde för förstelning och en sorts motsats till skapande liv. Medan en person som  i dagligt tal skulle betecknas som flummig  i dessa kretsar kallades för luciferisk, det vill säga en person med en svärmisk läggning. Där det levande på sätt och vis ”gått till överdrift”.

Båda dessa begrepp är centrala inom antroposofin, en sorts grundprinciper som betecknar upplösande respektive förstelnade (andliga) krafter (eller väsen) i världen. De markerar de ensidigheter som människan hela tiden balanserar emellan. En sorts livsprinciper.

Andra lika grundläggande begrepp är astralkropp och eterkropp, beteckningar för själens respektive kroppens formkrafter. En människa som till exempel är vredgad eller starkt utåtagerande visar en stark astralitet, medan en sjuk och svag människa har problem med det eteriska.

På Järna-slätten tänker man inte, man gör sig tankar om, ett uttryck jag inte hört någon annan stans. Och saker och ting förvandlas inte, de metamorfoseras. Begreppet kommer ifrån de formförvandlingar i det levande man kan iaktta hos t ex en växt, ett blad. Tankar kring bladmetamorfosen utvecklades ursprungligen av Goethe, som är husgud i varje antroposofiskt hem. Det påtagliga Goethe-intresset inom antroposofin kommer sig av att Steiner i ungdomen var Goetheforskare och ständigt återkommer till Goethes idealbildning.

Att antroposofin inte är en religion eller ”bara” en världsåskådning utan en kulturimpuls har väl knappast undgått den uppmärksamme. Ibland ersatt med uttrycket framtidsimpuls. En och annan antroposof  kan i dessa kretsar respektfullt omnämnas som en spirituell människa – och då inte i den gängse betydelsen kvick, fyndig utan i betydelsen andlig. Denna betydelse gäller också i uttrycket en spirituell ekonomi. Helt enkelt en andligt inspirerad ekonomi.

Ett annat ofta använt ord i antroposofiska sammanhang är ”princip” som används i olika sammansättningar. Särskilt Kristusprincipen, som avser det för mänskligheten förebildliga i Kristus livsgärning. Detta är den stora skillnaden i synsätt jämfört med det traditionella kyrkoreligiösa förhållningssättet som mer uttrycker den personliga relationen till Kristus. Förnekandet av antroposofin som religion blir genom genom denna fundamentala attitydskillnad mer gripbar. Ett annat ofta använt uttryck är det för utomstående obegripliga initiationsprincip blir civilisationsprincip. Med detta menas den omfattande verkan antroposofin (initiationsprincipen) har på människorna, för att i en (avlägsen) framtid prägla hela vår civilisation (civilisationsprincipen). Antroposofin omvandlar på sikt hela civilisationens förhållningssätt, typ.

Karma och reinkarnation är naturligtvis också centrala. I vardagsspråk kan man säga hon är inte riktigt inkarnerad, vilket i dagligt tal betyder ungefär utflippad. ”Hon måste ner i det fysiska”, kan man då säga i det man skisserar den principiella lösningen på problemet. En typisk kommentar till ett komplicerat relationsdrama blir på antroposofiska ”det måste vara något karmiskt” .

En utbredd uppfattning är att det finns antroposofer som inte vet att de är antroposofer(!). Det är människor som har hög moralisk svansföring och ett sinne för framtidsinriktade uppgifter. Men eminenta personligheter som till exempel Dag Hammarskjöld, Nelson Mandela, Vaclav Havel och Dalai Lama är något mer än bara omedvetna antroposofer, de betecknas som mikaeliter* – människor som för mänsklighetsutvecklingen framåt. Deras gärningar är mikaeliska.

Fröet är en mycket vanlig metafor då en antroposof vill ge känslan av något med utvecklingspotential. Man har lagt ett frö till något. En vagare variant är begreppet fröartad som mer uttrycker en intention. ”Verksamheten har något fröartat över sig”. Väsensartad  är också ett ofta använt begrepp som uttrycker inte bara det immateriella ”väsen”, i betydelsen andlig entitet, utan mer den andliga tendensen. På samma sätt uttrycker det vätskeartade mer en principiell kvalitet än en konkret vätska.

Liknande subtiliteter förekommer ofta i antroposofiskt språkbruk. De fyra elementen (jord, luft, vatten, eld) från antikens begreppsbildning lever här fortfarande i högönsklig välmåga. Man talar allmänt om luftelementet och vattenelementet som uttryck för en sorts kvalitéer. Klassisk är historien om läraren på Rudolf Steinerseminariet som på detta sätt ville komma åt det andligt-kvalitativa i begreppet värme som han karakteriserade som värmeelementet. Det dröjde några sekunder innan publikens fnissningar avbröt framställningen. Men han kunde också ha använt det lika förekommande begreppet  värmekvalitén.

Åtskilligt återstår i detta säregna fackspråk, men ovanstående torde ändå vara de viktigaste begreppen.

* Efter ärkeängeln Mikael som enligt antroposofisk uppfattning nu är tidsande.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 25th, 2022
  Trackback from : Alternative State Quarantine
 3. mars 25th, 2022
  Trackback from : Firearms For sale online
 4. mars 26th, 2022
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 6. mars 31st, 2022
  Trackback from : ASQ Bangkok
 7. april 4th, 2022
  Trackback from : ASQ Thailand
 8. april 7th, 2022
  Trackback from : about
 9. april 7th, 2022
 10. april 8th, 2022
 11. april 14th, 2022
  Trackback from : carding dumps
 12. april 15th, 2022
 13. april 17th, 2022
  Trackback from : หวยเศรษฐี
 14. april 17th, 2022
 15. april 20th, 2022
 16. april 21st, 2022
  Trackback from : read the full info here
 17. april 23rd, 2022
  Trackback from : บทความ
 18. april 23rd, 2022
  Trackback from : 카지노바카라
 19. april 25th, 2022
 20. april 29th, 2022
 21. april 29th, 2022
  Trackback from : cabo san lucas real estate
 22. april 30th, 2022
  Trackback from : เศรษฐี.com
 23. maj 1st, 2022
 24. maj 11th, 2022
 25. maj 11th, 2022
  Trackback from : av닷컴
 26. maj 11th, 2022
 27. maj 12th, 2022
 28. maj 12th, 2022
 29. maj 14th, 2022
 30. maj 17th, 2022
  Trackback from : 울프툰
 31. maj 21st, 2022
 32. maj 22nd, 2022
  Trackback from : ac repair woodbridge va
 33. maj 23rd, 2022
  Trackback from : 老虎機
 34. maj 24th, 2022
 35. maj 26th, 2022
  Trackback from : เศรษฐี
 36. maj 28th, 2022
 37. juni 6th, 2022
 38. juni 6th, 2022
 39. juni 11th, 2022
  Trackback from : Cheap Yeezy
 40. juni 14th, 2022
 41. juni 15th, 2022
 42. juni 20th, 2022
 43. juni 20th, 2022
  Trackback from : ทำนายฝัน
 44. juni 26th, 2022
  Trackback from : spbo
 45. juni 26th, 2022
  Trackback from : RUAY
 46. juni 28th, 2022
 47. juli 2nd, 2022
 48. juli 4th, 2022
 49. juli 5th, 2022
  Trackback from : bestburgersmelbourne.com.au
 50. juli 5th, 2022
  Trackback from : unicvv